Siirry sivun pääsisältöön.

Ehdokkaan Tuire Kaimio tiedot

Kuvassa Vihreät -puolueen ehdokas Tuire Kaimio
Tuire Kaimio VihreätNro 202
Edistän ihmisten, eläinten ja luonnon hyvinvointia. Puolustan oikeusvaltiota sekä reilua, turvallista yhteiskuntaa. Tutkimustieto perustana.
Sosiaalinen media:
Ikä:51
Paikkakunta:Vantaa
Ammatti:eläintenkouluttaja, tietokirjailija, yrittäjä
Koulutus:Alempi korkea-aste
Kielitaito:Englanti on usein työkielenäni. Saksassa olen käynyt koulua, ruotsia ja pitkän ranskan lukenut koulussa/lukiossa, viroa ja latinaa lyhyen oppimäärän yliopisto-opintojeni yhteydessä.
Kuvausteksti:Olen eläin- ja elokuva-alan yrittäjä, palkittu tietokirjailija ja kaupunginvaltuutettu. Päätyöni on eläinten kouluttaminen elokuviin. Lisäksi työskentelen eläinten ja ihmisten hyvinvointihankkeiden parissa sekä opettajana. Minulle elämän säilyttäminen maapallolla on arvo, josta en tingi. Luontokato ja ilmastokriisi on pysäytettävä, jos haluamme selvitä ihmiskuntana. Yhtä tinkimättömästi suhtaudun ihmisten väliseen oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoon ja ennen muuta reiluuteen. Minulle reiluus tarkoittaa sitäkin, että kun esimerkiksi ympäristötoimia tehdään, seuraukset eivät saa muodostua yksittäisille ihmisille kohtuuttomiksi.

Ehdokas arvokartalla

Ehdokkaalla on voimakkaita mielipiteitä suuntaan liberaalivihreä.

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Talous
EU:lla pitää olla mahdollisuus ottaa jatkossakin yhteistä velkaa.
Tuire Kaimio

Yhteinen velka voi olla perusteltua isoissa poikkeustilanteissa, kuten Ukrainan tukemisessa tai pandemian kaltaisessa tilanteessa. EU:ssa on jo nyt yhteisiä rahastoja, joiden käyttöä voisi tehostaa ja suunnata välttämättömiin tarpeisiin. Yhteistä velkaa ei pitäisi ottaa ilman entisten rahastojen tarkastelua.

EU:n sääntelyä on kevennettävä yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi.
Tuire Kaimio

Onnistunut sääntely voi olla kilpailukyvyn luoja. Epäonnistunut säätely taas sen este. Yleisesti ottaen kuitenkin EU:n keskeinen tavoite on lainsäädännön harmonisointi ja toimivien sisämarkkinoiden luominen. Kilpailukyky syntyy siitä, että yritykset toimivat samoilla säännöillä maasta riippumatta.

EU:n tulisi säädellä tiukemmin tekoälyn kehitystä ja käyttöä, jotta sen riskejä voidaan hallita paremmin.
Tuire Kaimio

Tekoäly itsessään ei ole uhka, vaan tekoälyn soveltaminen väärissä paikoissa. Tekoälyn sääntely yleisellä tasolla voi olla mahdotonta ja tarpeetontakin, sen sijaan EU:n on keskityttävä nimenomaan soveltamisen sääntelyyn. Pidän EU:n tämänhetkistä tekoälyasetusta melko onnistuneena. Siinä kielletään ne sovellusalueet, joissa riskit ovat suurimmat, kuten esimerkiksi automaattinen ihmisten profilointi. Tällaisen kieltäminen ei hidasta teknistä kehitystä muuten kuin korkeintaan sellaisilla aloilla, joiden suuntaan EU:n teknologisen kehityksen ei pidä ylipätäänkään mennä.

Maatalouden tukemista EU:n varoin pitää vähentää.
Tuire Kaimio

Omavarainen, kestävä ruoantuotanto on tärkeää ja tarvitsee tukemista. Nykyisin EU:n maataloustuilla kuitenkin ylläpidetään myös ympäristön ja eläinten kannalta kestämättömiä tuotantotapoja ja kohtuutonta byrokratiaa. Tukien osuutta pitäisi asteittain vähentää ja suunnata tuet niin, että niillä edistetään eettisesti ja ekologisesti kestävää maataloutta. Tuottajahintojen ja tukien pitää yhdessä taata myös tuottajille reilu toimeentulo. Ruoantuotannon ja -kulutuksen ympäristövaikutuksia ei pidä ulkoistaa EU:n ulkopuolelle, koskien esimerkiksi miten lannoitteita ja rehua muualla tuotetaan. EU-budjetista pitää myös rahoittaa enemmän uutta luovia innovaatioita, ja vähemmän nykytilaa sementoivia tukia. Jos maataloustuet suunnattaisiin maatalouden kestävään uudistamiseen, ne olisivat perusteltuja.

Kysymysteema: Turvallisuus ja ulkosuhteet
Ukraina pitää ottaa EU:n jäseneksi, vaikka sota ei olisikaan loppunut.
Tuire Kaimio

Niin Ukraina kuin Moldova ja Balkanin maatkin pitäisi liittää nykyistä tiiviimmin osaksi muun Euroopan talouskokonaisuutta, kunhan niiden poliittiset järjestelmät saadaan EU:n perusvaatimusten mukaiseksi. Ukrainalla on ollut tässä haasteita jo ennen nykyistä sotaakin. Pidän vaarallisena ennakkotapauksena, jos säännöistä poiketaan liikaa, vaikka kaikki sympatiani ovat Ukrainan puolella. Nopeutetun EU-jäsenyyden sijaan Ukrainan kanssa pitäisi solmia erityissopimuksia, jotka tuovat sen mahdollisimman nopeasti mahdolisimman lähelle EU:ta. Virallisen jäsenyyden aika on silloin, kun jäsenyyden ehdot täyttyvät.

EU-maiden pitää yhdessä pyrkiä keskittämään turvapaikanhaku unionin ulkopuolelle.
Tuire Kaimio

Periaatetasolla tämä voisi olla hyväkin ratkaisu, jos se vähentäisi painetta käyttää nykyisiä vaarallisia reittejä. Nykyisin nuo reitit käytännössä hyödyttävät lähinnä ihmissalakuljettajia. Käytännön tasolla tuollainen ratkaisu kuitenkin edellyttäisi sekä pakolaiskiintiöiden radikaalia nostoa että todellisten hakumahdollisuuksien luomista erityisesti suoraan kriisialueille. En ole nähnyt merkkejä siitä, että millään EU-maalla olisi edes yritystä tällaiseen. Nykyisissä oloissa ja tilanteessa turvapaikanhaun keskittäminen unionin ulkopuolelle olisi puhtaasti ongelman ulkoistamista köyhemmille maille, enkä siksi näe mahdolliseksi tukea sitä.

EU:n on ryhdyttävä järjestelmällisesti vähentämään kauppaa Kiinan kanssa.
Tuire Kaimio

Euroopan riippuvuus venäläisestä energiasta on ollut aivan liian suurta. Samoin olemme tulleet monin tavoin riippuvaiseksi kiinalaisista tuotteista ja kaupasta. EU:n pitää toimia niin, ettei riippuvuus ei kohoa liian suureksi ja että pystymme tarvittaessa korvaamaan kriittiset tuontihyödykkeet muualta kuin kiinasta tuoduilla. Kiina voisi olla tärkeä kumppani joissain tarkasti rajatuissa asioissa, kuten esimerkiksi puhtaan teknologian kehittämisessä. Kiina on kuitenkin diktatuuri, joka täytyy pitää kohteliaalla etäisyydellä ja josta emme saa olla riippuvaisia. Jos tämä johtaa joiden tavaroiden hintojen nousuun, se on halpa hinta itsenäisyytemme säilyttämisestä.

Aiempaa suurempi osa EU:n budjetista pitää ohjata puolustusteollisuuden vahvistamiseen.
Tuire Kaimio

Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut merkittävästi. On myös epäselvää, mikä tulee jatkossa olemaan USA:n rooli Natossa. Siksi Euroopan on kannettava isompi vastuu puolustuksestaan. EU:n mekansimeja voitaisiin hyvin käyttää esimerkiksi puolustustarvikkeiden yhteishankinnoissa.

Kysymysteema: Unionin suunta
EU:n on vähennettävä tulonsiirtoja jäsenmaiden välillä.
Tuire Kaimio

Tulonsiirtoihin liittyy isoja hyötyjä, mutta myös haasteita. EU:n rahoituksella on saatu nostettua köyhempiä jäsenmaita taloudellisesti parempaan asemaan, ja samalla niitä myös parantamaan hallintoaan ja oikeusvaltiokehitystään. Tämä on tehnyt Euroopasta vakaamman maanosan, ja siitä on hyötyä meillekin sekä talouden että turvallisuuden kannalta. Toisaalta varojen käyttöön on liittynyt myös väärinkäytöksiä ja niitä on myös valunut valtaeliitin lähipiireille esimerkiksi Unkarissa. Siksi on selvää, että yhteisen varojen valvontaa pitää merkittävästi parantaa.

EU:n toimivaltaa on laajennettava sosiaalipolitiikkaan liittyvissä asioissa.
Tuire Kaimio

Olisi kaunis ajatus, että EU:n sosiaalipolitiikka laajenisi ja koko Euroopassa alettaisiin tavoittelemaan pohjoismaista hyvinvointimallia. Käytännössä eri EU-maiden välillä on tällä hetkellä niin valtavia eroja, että on mahdotonta määritellä, millaista edes voisi olla EU:n yhteinen sosiaalipolitiikka. En halua luopua pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta, mutta se tuskin ainakaan nopeasti saisi suosiota esimerkiksi itäisemmissä EU-maissa. Siksi on meidän suomalaisten etu, että saamme yhä täällä kansallisesti päättää omasta sosiaali- ja terveydenhuolllostamme ja toimeentuloturvastamme.

EU:n on tavoiteltava muuttumista liittovaltioksi pitkällä aikavälillä.
Tuire Kaimio

En vastusta tätä, mutta en tällä hetkellä myöskään aja sitä aktiivisesti. Realistinen aikaväli saattaa olla vuosikymmeniä. EU-maiden väliset erot lähes kaikessa ovat melko suuria, eikä ole selvää kenen ehdoilla ja säännöillä liittovaltiota pitäisi alkaa rakentaa. Erilaiset yhtenäisyyttä hajottavat populistiset liikkeet ovat lisäksi nyt niin vahvoja, että ne hankaloittavat yhteistyön syventämistä. Haluan keskittyä siihen, että EU-maiden yhteistyötä syvennetään joka tapauksessa, riippumatta siitä tähdätäänkö varsinaiseen liittovaltioon. Voi olla, että se synnyttää aikanaan luontevasti liittovaltion. Maailman muuttuessa yhä enemmän Yhdysvaltojen ja Kiinan väliseksi kilpailuksi pitää myös Euroopan olla vahva.

Kysymysteema: Ympäristö ja ilmasto
Suomen jäsenyys EU:ssa on hyvä asia.
Tuire Kaimio

Euroopan turvallisuustilanne on epävakain sitten toisen maailmansodan. EU-jäsenyys on Suomelle myös turvallisuuspoliittinen kysymys. Olemme jäsenyytemme myötä sitoutuneet olemaan osa Eurooppalaista arvoyhteisöä. Kaiken kaikkiaan EU on tuonut Suomelle enemmän hyvää kuin huonoa. EU:n yhteisistä päätöksistä hyötyvät maat ja niissä asuvat ihmiset ja muut elolliset laajemminkin. EU on esimerkiksi tehnyt hyvin edistyksellistä eläin- ja ympäristöpolitiikkaa, kieltänyt kosmetiikan eläinkokeet, asettanut vaatimuksia tuotantoeläinten pidolle, kieltänyt jalkarautojen käytön ja niillä pyydettyjen eläinten turkisten tuonnin, ottanut äskettäin suojelun piiriin myös lemmikkieläimet ja luvannut lainsäädäntöä tuotantoeläinten häkkikasvatuksen kieltämiseksi kansalaisten toiveen mukaisesti.

Lihan, munien ja maidon tuotantoon suunnattuja tukia on vähennettävä maatalouden päästöjen vähentämiseksi.
Tuire Kaimio

Tukia pitää vähintään ohjata uudelleen, pois ympäristölle haitallisimmista tuotteista. Omavarainen, kestävä ruoantuotanto on tärkeää ja tarvitsee tukemista. Nykyisin EU:n maataloustuilla kuitenkin ylläpidetään myös ympäristön ja eläinten kannalta kestämättömiä tuotantotapoja ja kohtuutonta byrokratiaa. Tukien osuutta pitäisi asteittain vähentää ja suunnata niin, että edistetään eettisesti ja ekologisesti kestävää maataloutta. Tuottajahintojen ja tukien pitää yhdessä taata myös tuottajille reilu toimeentulo. Ruoantuotannon ja -kulutuksen ympäristövaikutuksia ei pidä ulkoistaa EU:n ulkopuolelle. EU-budjetista pitää myös rahoittaa enemmän uutta luovia innovaatioita, ja vähemmän nykytilaa sementoivia tukia. Jos maataloustuet suunnataan maatalouden kestävään uudistamiseen, ne ovat perusteltuja.

Jäsenmaiden pitää saada päättää itse, kuinka paljon ne hakkaavat metsiään.
Tuire Kaimio

Luontokato on tieteellinen tosiasia. Pysäyttämisellä on kova kiire. Mitä aiemmin toimimme, sen tehokkaampaa luontokadon torjunta on kustannusnäkökulmasta. EU ei päätä jäsenmaiden metsäpolitiikasta, mutta asettaa raamit metsiäkin koskevalle luonnonsuojelulle. EU:n yhteisellä sääntelyllä turvataan metsien kestävä käyttö ja arvokkaiden luontoalueiden säilyminen, myös tapauksissa, joissa Suomen metsiä myydään ulkomaisille sijoitusyhtiöille. EU-tason sääntely mahdollistaa myös sen, että EU voi kieltää sellaisten tuotteiden tuonnin ja myynnin, jotka on saatu aikaan aiheuttamalla metsäkatoa. Suomen metsissä on ollut paljon hiiltä sitoutuneena. Viime vuosina ne ovat kuitenkin muuttuneet hiilen nettopäästölähteiksi. Syynä liialliset hakkuut, hiiltä menetetään kaadetuissa puissa ja avohakkuussa.

EU:n on tehtävä sitovat suunnitelmat, joilla luovutaan fossiilisista polttoaineista kokonaan.
Tuire Kaimio

Ilmastonkriisin torjunnalla on kiire. Sen suurin yksittäinen aiheuttaja on fossiiliset polttoaineet. Mitä nopeammin EU:ssä päästään niistä eroon, sen parempi. Tulevaisuus on joka tapauksessa ei-fossiilisessa energiassa.

Kysymysteema: Arvot
Jos on pakko valita, on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia.
Tuire Kaimio

Molempien pitää voida olla keinovalikoimassa talouden tasapainotuksessa. Verojen korottaminen ei tarkoita välttämättä ansiotuloveroja, kokonaisveroasteeseen kuuluu muutakin. Jos leikkauksia tehdään, ne pitää kohdistaa viisaasti vähentämällä sellaisen toiminnan tukia, joka ei edistä kestävää kehitystä. Julkisista palveluista ja sosiaalituista leikkaaminen kohdistuu helposti heikoimmassa asemassa oleviin, joille palveluiden toimivuus on erityisen tärkeää. Taloutta pitää tasapainottaa myös etsimällä keinoja toiminnan tehostamiseen. Menoja voi vähentää järkevällä kilpailutuksella ja yhteistyöllä. Varhainen hoito ja ongelmien ehkäisy tuovat pidemmällä tähtäimellä säästöjä.

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.
Tuire Kaimio

Hyvästä työstä ja tuloksista tulee palkita, mutta viimeaikainen tuloerojen liiallinen kasvu on saatava pysähtymään ja esimerkiksi veronkierto on saatava kuriin. Tuloerot eivät myöskään saa johtaa erilaisiin mahdollisuuksiin seuraavassa sukupolvessa, siinä on tällä hetkellä meilläkin parannettavaa. Maailmalta löytyy varottavia esimerkkejä suurten tuloerojen maista, joissa eriarvoisuus on suurta. Niissä kaikilla ei todellakaan ole samat mahdollisuudet elämässään ja tilanne vaikuttaa yhteiskunnan turvallisuuteen.

Valtion pitäisi puuttua nykyistä voimakkaammin markkinoiden toimintaan, jotta talous olisi kaikille reilu.
Tuire Kaimio

Muu markkinoiden toimintaan puuttuminen ei varsinaisesti ole valtion tehtävä, mutta kilpailun reiluudesta ja ihmisoikeuksista huolehtiminen on. Kilpailutusosaamista pitää lisätä ja tehostaa kilpailu- ja kuluttajaviraston vaikutusmahdollisuuksia. Päätösten pitää ohjata taloutta kestävämpään suuntaan. Haitallisten vaikutusten pitää näkyä tuotteiden hinnassa, jotta ihmisten ostopäätökset vievät tilannetta oikeaan suuntaan. Suomen kaltaisessa pienessä maassa puhtaasti markkinaehtoinen kehitys saattaa johtaa tytäryhtiötalouteen. Valtion on koulutus- ja tutkimuspolitiikan avulla huolehdittava riittävän kilpailukyvyn ja innovaatioiden saavuttamisesta. Mahdollisuutemme vaikuttaa kansainvälisten markkinoiden toimintaan on pieni, mutta Euroopan sisämarkkinoilla on säätelevää vaikutusta siihenkin.

Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa.
Tuire Kaimio

Sosiaaliturvan varassa eläminen ei ole helppoa. Nykyhallitus on karsinut sitä lisää, vaikka perusturvan taso on ollut entuudestaan niin alhainen, että Suomi on saanut moitteita. Moni joutuu valitsemaan ruoan ja lääkkeiden ostamisen välillä. Toimeentulotuen piti olla väliaikainen viimehädän tuki, mutta moni joutuu hakemaan sitä jatkuvasti. Lapsiperheköyhyys on nousussa ruoan, energian ja muiden hintojen noustua. Työllistymisen este on yleensä muu kuin sosiaaliturvan taso. Kannustinloukkujen purkaminen on tärkeää, ansiosidonnaista työttömyysturvaa pitää saada kannustavammaksi, työllistämistoimia tehostaa ja työllistymisen esteitä purkaa. Palveluita ja etuuksia pitää sovittaa yhteen, eikä hakemisprosessi saa olla nöyryyttävä. Minimitason perusturvaa ei voi pienentää kärsimyksen lisääntymättä.

Valtion ja kuntien omistusta yritystoiminnassa tulisi vähentää.
Tuire Kaimio

Valtion pitää säilyttää omistuksensa huoltovarmuuteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Kunnille taas esimerkiksi energiantuotantoon ja vesihuoltoon liittyvät omistukset voivat olla hyvinkin hyödyllisiä. Mutta kuntien ja hyvinvointialueiden kohdalla muissa omistuksissa on riskinä myös se, että ne välttävät kilpailutusvelvotteita pienen omistusosuuden varjolla. Jos ei ole kyseessä sähkölaitoksen tai vesijohtojen kaltainen strategisesti merkittävä omistus, valtion omistusten järkevyyttä ja kannattavuutta pitää myös tarkastella ja harkitusti voidaan jotain myydäkin.

Suomen muuttuminen aiempaa monikulttuurisemmaksi ja monimuotoisemmaksi on hyvä asia.
Tuire Kaimio

Monikulttuurisuus on luonnollista, sillä tänne on aikojen saatossa muuttanut ihmisiä muualta ja olemme olleet eri kulttuurien vaikutuspiirissä. Kulttuurissamme on myös paljon sellaisia hienoja piirteitä, joiden säilymiseen pitää panostaa. Mutta toisaalta myös ongelmakohtia kuten yksinäisyys ja tunteiden piilottaminen. Suvaitsevaisuus, myös kantasuomalaisten välisten erojen suhteen, parantaa kaikkien viihtyvyyttä. Se ei silti tarkoita sitä, että toisille vahingolliset tavat tai käytös olisi hyväksyttävää. Yhteiskunta toimii parhaiten, kun kaikki tuntevat olonsa hyväksytyksi ja pääsevät mukaan. Hyvässä yhteiskunnassa jokaisella on oikeus olla omansalainen, säilyttää kielensä ja kulttuurinsa sekä ryhmittyä uusiin alakulttuureihin. Kulttuurit eivät kehity tyhjiössä vaan vuorovaikutuksessa.

Kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle päätöksenteolle.
Tuire Kaimio

Päätökset pitää tehdä perehtymällä huolellisesti asioihin ja niihin liittyviin faktatietoihin, ja niissä on noudatettava lakeja ja sopimuksia. On yhteisiä arvoja, kuten demokratian, tasa-arvon, luonnon ja ihmisten yhdenvertaisuuden kunnioittaminen, joista emme saa tinkiä. Uskonto ei voi olla päätöksenteon pohjana, sillä Suomi on moniarvoinen yhteiskunta. Uskonnot ovat kuitenkin luomassa monien ihmisten elämälle pohjaa ja kristillisissä arvoissa on paljon hyvää.

Sukupuolen moninaisuus pitäisi ottaa huomioon Suomessa nykyistä paremmin.
Tuire Kaimio

Jokaisella pitää olla oikeus sukupuoli-identiteettinsä määrittelyyn ja toteuttamiseen, ilman että kohtaa syrjintää. Sukupuolen moninaisuus on tosiasia, kaikki eivät mahdu kapeisiin sukupuolirooleihin. Kaikilla pitää olla tasa-arvoiset mahdollisuudet ja oikeus hyvään kohteluun. Meillä on vielä paljon tehtävää, jotta sukupuoli ei rajoita kenenkään mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa, perheessä, harrastuksissa tai töissä. Kolmas juridinen sukupuoli pitää lisätä lainsäädäntöön.

Tottelevaisuus ja auktoriteettien kunnioittaminen ovat tärkeimmät arvot, jotka lapsen tulee oppia.
Tuire Kaimio

Johdonmukaisuus on paikallaan, mutta kannustaminen toimii tutkitusti paremmin kuin rankaiseminen. Työrauha pitää pystyä takaamaan. Kiusaamiseen, häirintään ja syrjintään pitää puuttua, ja kehittää uusia ratkaisutapoja. Tunnetaitojen opetuksen lisääminen on ollut tervetullutta. Kurin puutteen sijaan ongelmilla on moninaisemmat syyt. Erityistukeen ja pienempiin ryhmiin ei ole riittävästi resursseja, varhaiskasvattajista ja erityisopettajista on pulaa. Opettajien vastuulle ei voi jättää kaikkea sitä, minkä ratkaisemiseen tarvittaisiin asiantuntijayhteistyötä kuraattoreiden ja psykologien kanssa. Nuorille pitää saada lisää apua mielenterveyden ongelmiin ja tukea elämiseen neuropsykologisten piirteiden kanssa. Yhteistyö perheen kanssa on välttämätöntä, joskus koko perhe saattaa tarvita tukea.

Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät.
Tuire Kaimio

Kaikkien pitää osallistua ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjuntaan, muuten elämisen mahdollisuudet maapallolla heikentyvät. Viivyttelyyn ei ole aikaa, ilmastokriisin seuraukset ja esimerkiksi EU:n hiilitullit päästövähennyksissä hidasteleville maille tulevat jatkossa vieläkin kalliimmaksi. Päästömme henkeä kohden ovat pienentyneet, mutta ovat silti selvästi yli maailman keskitason. Päästöjen vähentäminen ja vihreä siirtymä eivät ole vain kuluja tai säästöjä, vaan myös Suomen kilpailuetu maailmalla. Voimme myydä osaamistamme vähäpäästöisessä teollisuudessa ja muissa ratkaisuissa maailmalle, ja myös elinkeinoelämä toivoo päästövähennystavoitteissa pysymistä. Suomi on ilmastopolitiikaltaan vakaana ja edistyksellisenä myös houkutteleva paikka investoinneille ja yritysten toiminnalle.

Poliitikkojen on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle.
Tuire Kaimio

Ihmisten, eläinten ja koko maapallon luonnon edun pitää olla ensisijaista. Kansalaisuus ei ole siinä mittakaavassa tärkeintä. Poliitikkojen pitää ajatella myös köyhien maiden tukemista sekä omien toimiemme epäsuoria vaikutuksia muualla maailmassa. Maapallon kaikkien maiden toimet vaikuttavat toisiinsa, olemme eri tavoin riippuvaisia toisistamme ja monessa asiassa myös samassa veneessä. Koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota ovat viimeistään tuoneet esiin, miten kytköksissä monet asiat ovat toisiinsa. Suomalaiset poliitikot ovat avainasemassa siinä, että tuntevat maamme ihmiset ja luonnon, näkökulmamme, hyvät käytäntömme ja tekevät vihreän siirtymän investoinnit Suomeen houkuttelevaksi. Maamme etua voi edistää, kunhan toimii samalla solidaarisesti ja reilusti muita maita kohtaan.

Ympäristön etu tulisi asettaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edelle, jos ne ovat keskenään ristiriidassa.
Tuire Kaimio

Luontokadon ja ilmastokriisin pysäyttämisessä ei voida viivytellä. Seuraukset tulevat muuten vieläkin kalliimmiksi. Luonnon moninaisuus vähenee koko ajan, lajit muuttuvat uhanailaisiksi ja luonnolliset elinympäristöt vähenevät. Suomen metsistä on enää hyvin pieni osa täysin tai lähes luonnontilaisia. Ympäristövaikutusten arvioinnin pitää olla automaattinen osa kaikkea päätöksentekoa, jotta pystymme tunnistamaan haitalliset toimet jo suunnitteluvaiheessa. Onneksi talous ja ympäristön etu eivät aina ole ristiriidassa. Vihreä siirtymä on Suomelle myös kilpailuetu. Se tuo talouskasvumahdollisuuksien lisäksi toisaalta myös säästöjä, luo uusia työpaikkoja, yritysten toimintaympäristöjä ja houkuttelee maahamme investointeja. Suomalaista osaamista ja innovaatioita voidaan myydä myös maailmalle.

Vahva johtaja on Suomelle hyväksi, vaikka hän toimisi sääntöjen rajamailla saadakseen asioita tehtyä.
Tuire Kaimio

Sekä historia että itänaapurimme antavat aivan riittävästi varoittavia esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu, jos johtajaa eivät hillitse mitkään säännöt. Laittomuuksille ei pidä antaa edes pikkusormea, koska huonoa kehitystä ei välttämättä pysäytä mikään sen päästyä liikkeelle. Todellinen mitta johtajan vahvuudelle on se, pystyykö hän toimimaan jämerästi ja karismaattisesti samalla, kun toimii sääntöjen rajoissa.

Koko Suomi tulee pitää asutettuna, vaikka siitä koituisi kustannuksia.
Tuire Kaimio

Koko maan pitäminen asuttuna tiettyyn pisteeseen asti on tärkeää myös turvallisuuden ja huoltovarmuuden takia, tosin ihmisillä pitää olla mahdollisuus myös valita vapaasti asuinpaikkaansa ja väkimäärän väheneminen monissa kunnissa on tosiasia. Jokaista kolkkaa ei ihmisten pidä kuitenkaan asuttaa tai ottaa hyötykäyttöönsä. Riittävän suurien luontoalueiden suojeleminen ja ympäristövaikutusten huomioiminen kaikessa toiminnassamme on välttämätöntä. Suomi on paitsi ihmisten, myös täällä elävien kasvien ja eläinten koti. Suurten kaupunkien ulkopuolella on omat haasteensa. Jotta ympäri Suomen saadaan peruspalvelut ja laadukasta koulutusta, joudutaan tekemään luovia ratkaisuja, kuntien yhteistyötä ja silti pitkät etäisyydet usein vähentävät tarjonnan monipuolisuutta.

Suomen kaupungistuminen on hyvä asia.
Tuire Kaimio

Etätyöskentely on antanut monelle mahdollisuuden pohtia asuinpaikkaansa. Alueellisen tasa-arvon lisääminen on hyvä periaate, kaikilla pitää olla oikeus hyvään elämään, välttämättömiin palveluihin ja koulutukseen. Kaupungeissa ja maaseudulla pitää kehittää elämisen ja yrittämisen edellytyksiä. Ilmastokriisiä ja luontokatoa pitää torjua kaikkialla, alueelle sopivilla keinoilla. Kaupungeissa asukkaiden määrää pitää ennakoida, päiväkoteja ja kouluja rakentaa riittävästi, kaavoittaa maata viisaasti ja suunnitella kaupungin kehittymistä myös pitkäaikaisesti. Ympäristön, joukkoliikenteen ja luonnon monimuotoisuuden huomioiminen on välttämätöntä sekä kestävän kehityksen että asukkaiden (myös eläinten ja kasvien) viihtyvyyden kannalta. Tarvitaan ratkaisuja, jotta alueelliset erot eivät kasva.