Siirry sivun pääsisältöön.

Ehdokkaan Heini Koukkari tiedot

Kuvassa Vapauden liitto -puolueen ehdokas Heini Koukkari
Heini Koukkari Vapauden liittoNro 179
Teen, minkä voin, Ukrainan sodan päättämiseksi ja sen estämiseksi, ettei maasta tule loputonta ongelmien lähdettä ja kulujen kohdetta.
Sosiaalinen media:
Ikä:52
Paikkakunta:Kempele
Ammatti:lääkäri
Koulutus:Ylempi korkea-aste
Kielitaito:Suomi, englanti, ruotsi, arkivenäjä.
Kuvausteksti:Olisi hienoa, jos tietäisi, että Suomi ja EU ovat hyvissä käsissä ja voisi kansalaisena keskittyä rauhassa muihin asioihin. On kuitenkin suuria ongelmia, mutta johdosta kuuluu valhetta ja asioiden vääristelyä. Sodan annetaan riehua vieressä, ihmisuhreista ei välitetä. Mitä vielä? Asioita ei voi jättää nykyisen johtoporukan käsiin. On opittava kunnioittamaan tosiasioita, etsittävä totuutta ja palattava diplomatian aikaan. Hoidettava syitä oireiden sijaan. Olen Kempeleen kunnanvaltuutettu. Ks. https://vapaudenliitto.fi/heini-koukkari-eu24/. Kansallisvaltioita ei ole tarvetta ideologisista syistä tuhota. Ihmisarvo ja ihmisoikeudet. Tiede ja koulutus. Toimiva demokratia. Vapaa ja kriittinen media. Eläinoikeudet. Henkiset arvot ja luonto. Perhe ja suomalainen kulttuuri.

Ehdokas arvokartalla

Ehdokkaalla on voimakkaita mielipiteitä suuntaan kansalliskonservatiivi.

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Talous
EU:lla pitää olla mahdollisuus ottaa jatkossakin yhteistä velkaa.
Heini Koukkari

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

EU:n sääntelyä on kevennettävä yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi.
Heini Koukkari

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

EU:n tulisi säädellä tiukemmin tekoälyn kehitystä ja käyttöä, jotta sen riskejä voidaan hallita paremmin.
Heini Koukkari

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Maatalouden tukemista EU:n varoin pitää vähentää.
Heini Koukkari

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Kysymysteema: Turvallisuus ja ulkosuhteet
Ukraina pitää ottaa EU:n jäseneksi, vaikka sota ei olisikaan loppunut.
Heini Koukkari

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

EU-maiden pitää yhdessä pyrkiä keskittämään turvapaikanhaku unionin ulkopuolelle.
Heini Koukkari

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

EU:n on ryhdyttävä järjestelmällisesti vähentämään kauppaa Kiinan kanssa.
Heini Koukkari

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Aiempaa suurempi osa EU:n budjetista pitää ohjata puolustusteollisuuden vahvistamiseen.
Heini Koukkari

Näin sillä edellytyksellä, että NATO hajotetaan ja Eurooppa huolehtii omasta turvallisuudestaan.

Kysymysteema: Unionin suunta
EU:n on vähennettävä tulonsiirtoja jäsenmaiden välillä.
Heini Koukkari

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

EU:n toimivaltaa on laajennettava sosiaalipolitiikkaan liittyvissä asioissa.
Heini Koukkari

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

EU:n on tavoiteltava muuttumista liittovaltioksi pitkällä aikavälillä.
Heini Koukkari

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Suomen jäsenyys EU:ssa on hyvä asia.
Heini Koukkari

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Kysymysteema: Ympäristö ja ilmasto
Lihan, munien ja maidon tuotantoon suunnattuja tukia on vähennettävä maatalouden päästöjen vähentämiseksi.
Heini Koukkari

Siellä missä päästöt ongelma, tuetaan mielummin proteiinikasvien tuotantoa.

Jäsenmaiden pitää saada päättää itse, kuinka paljon ne hakkaavat metsiään.
Heini Koukkari

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

EU:n on tehtävä sitovat suunnitelmat, joilla luovutaan fossiilisista polttoaineista kokonaan.
Heini Koukkari

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Kysymysteema: Arvot
Jos on pakko valita, on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia.
Heini Koukkari

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.
Heini Koukkari

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Valtion pitäisi puuttua nykyistä voimakkaammin markkinoiden toimintaan, jotta talous olisi kaikille reilu.
Heini Koukkari

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa.
Heini Koukkari

Ainakin tiettyjen maahanmuuttajien on liian helppo.

Valtion ja kuntien omistusta yritystoiminnassa tulisi vähentää.
Heini Koukkari

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Suomen muuttuminen aiempaa monikulttuurisemmaksi ja monimuotoisemmaksi on hyvä asia.
Heini Koukkari

Riippuu muutoksen asteesta. Liika on liikaa. Pitää olla hallinnassa.

Kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle päätöksenteolle.
Heini Koukkari

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Sukupuolen moninaisuus pitäisi ottaa huomioon Suomessa nykyistä paremmin.
Heini Koukkari

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Tottelevaisuus ja auktoriteettien kunnioittaminen ovat tärkeimmät arvot, jotka lapsen tulee oppia.
Heini Koukkari

Hyvä käytös riittää.

Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät.
Heini Koukkari

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Poliitikkojen on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle.
Heini Koukkari

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Ympäristön etu tulisi asettaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edelle, jos ne ovat keskenään ristiriidassa.
Heini Koukkari

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Vahva johtaja on Suomelle hyväksi, vaikka hän toimisi sääntöjen rajamailla saadakseen asioita tehtyä.
Heini Koukkari

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Koko Suomi tulee pitää asutettuna, vaikka siitä koituisi kustannuksia.
Heini Koukkari

EU:ssa tämä ei taloudellisesti mahdollista.

Suomen kaupungistuminen on hyvä asia.
Heini Koukkari

Riippuu siitä, mitä ihmiset haluaa.