Siirry sivun pääsisältöön.

Ehdokkaan Janne Korhonen tiedot

Kuvassa Avoin puolue -puolueen ehdokas Janne Korhonen
Janne Korhonen Avoin puolueNro 165
Teen kaikkeni että saamme pidettyä parhaat työntekijät Suomessa ja Euroopassa. Lupaan taistella tieteen, demokratian ja ymparistön puolesta.
Sosiaalinen media:
Ikä:43
Paikkakunta:Helsinki
Ammatti:Tutkija
Koulutus:Tutkijakoulutus
Kielitaito:Suomi, englanti, virkamiesruotsi.
Kuvausteksti:Olen metsä-ilmakehä vuorovaikutusten tutkija Metsätieteiden osastolla Helsingin yliopistolla. Olen myös työskennellyt tieteen ja taiteen rajapinnalla. Uskon että ihmisen perustarve on olla hyödyllinen osa yhteiskuntaa ja koen valtavana tragediana että monelta on tämä mahdollisuus otettu pois. Pelkästään talouden näkökulmasta meidän kannattaa pitää työväestömme koulutettuna ja työkykyisenä. Näin tehden vältymme monilta ikäviltä lieveilmiöiltä. Työelämää tulee inhimillistää, niin että ihmiset haluavat, jaksavat ja pystyvät tehdä esim. osa-aikatöitä vielä eläkeikäisinä. Lisäksi Euroopan ja Suomen tulee olla paikka jonne halutaan töihin. Tätä varten tarvitsemme vakinaisia työpaikkoja esim. tutkimukseen. Yhteiskuntamme rakentuu ihmisten ympärille, siksi ajattelen että ihmisten pitää olla päätöksenteon vaikutusten keskiössä. Elämämme on myös täysin riippuvaista luonnosta. Yhtä lailla siitä täytyy pitää hyvä huoli.

Ehdokas arvokartalla

Ehdokkaalla on voimakkaita mielipiteitä suuntiin vasemmisto ja liberaalivihreä.

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Talous
EU:lla pitää olla mahdollisuus ottaa jatkossakin yhteistä velkaa.
Janne Korhonen

Mahdollisuus velanottoon täytyy olla, siltä varalta että sitä todella tarvitaan.

EU:n sääntelyä on kevennettävä yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi.
Janne Korhonen

EU:n tulee keskittyä suuriin linjoihin, eikä mikromanageroida pikkuasioita. Toisaalta esimerkiksi ympäristöasioissa kansainvälinen sääntely on lähes välttämätöntä.

EU:n tulisi säädellä tiukemmin tekoälyn kehitystä ja käyttöä, jotta sen riskejä voidaan hallita paremmin.
Janne Korhonen

Varovaisuusperiaatteen mukaisesti on edettävä maltilla. Tekoälyyn liittyy uhkia joita emme edes ymmärrä. On kuitenkin syytä seurata mitä muut tekevät ja yrittää sopeutua siihen. Oman vastuullisuuden hyöty on rajallista, jos muut elävät villissä lännessä. Siksi EU:n tulisi voimakkaasti ajaa koko maailmaa koskevia säännöksiä.

Maatalouden tukemista EU:n varoin pitää vähentää.
Janne Korhonen

Meidän on syytä olla mahdollisimman omavaraisia. Jos tukeminen tämän tavoitteen edistämiseksi on perusteltua, niin tuetaan vaan. Turhat tuet sen sijaan olisi syytä lakkauttaa.

Kysymysteema: Turvallisuus ja ulkosuhteet
Ukraina pitää ottaa EU:n jäseneksi, vaikka sota ei olisikaan loppunut.
Janne Korhonen

Ukraina tulee ottaa EU:n täysjäseneksi kun ehdot täyttyvät. Ennen tätä voidaan Ukraina ottaa osittaisjäseneksi.

EU-maiden pitää yhdessä pyrkiä keskittämään turvapaikanhaku unionin ulkopuolelle.
Janne Korhonen

EU-maat tarvitsevat yhtenäisen pakolaispolitiikan, mutta vastuun siirtely ei ole eettisesti oikein.

EU:n on ryhdyttävä järjestelmällisesti vähentämään kauppaa Kiinan kanssa.
Janne Korhonen

Omavaraisuus on osoittautunut entistäkin tärkeämmäksi koronan, Ukrainan sodan ja Suezin kanavan tukkeutumisen ansiosta. Jos olemme riippuvaisia EU:n ulkopuolelta, tulisi riippuvuus hajauttaa useaan kohteeseen. Koska Intiankin kehitys on huolestuttavaa, voisi olla viisasta kääntää katseet esimerkiksi Afrikkaan.

Aiempaa suurempi osa EU:n budjetista pitää ohjata puolustusteollisuuden vahvistamiseen.
Janne Korhonen

Tarve vahvistaa puolustusteollisuutta on toki ilmeinen, mutta en ymmärrä miksi siihen tarvitaan veronmaksajien rahaa, onhan nyt asevalmistajien onnenpäivät, kun kaikki mitä valmistetaan menee kaupaksi. Kannatan kuitenkin esim. puolustusjärjestelmien teknisen kehityksen tukemista. Puolustusteollisuus voisi olla järkevä julkinen investointi. Tämä tasoittaisi taloutta aseellisten kriisien aikoina.

Kysymysteema: Unionin suunta
EU:n on vähennettävä tulonsiirtoja jäsenmaiden välillä.
Janne Korhonen

Varallisuus tasoittuu EU alueella ajan myötä itsestään. Liian nopea muutos aiheuttaa lähinnä kriisejä kun köyhemmillä mailla elintason ja palkkojen nousun myötä alkaa vienti sakata. Jonkinlainen solidaarisuus on silti paikallaan.

EU:n toimivaltaa on laajennettava sosiaalipolitiikkaan liittyvissä asioissa.
Janne Korhonen

Suurissa linjoissa EU voi tehokkaasti huolehtia kansalaisten oikeuksien toteutumisesta, mutta mikromanagerointia on vältettävä kuin ruttoa.

EU:n on tavoiteltava muuttumista liittovaltioksi pitkällä aikavälillä.
Janne Korhonen

EU:n suurin saavutus on suursotien välttäminen II maailmansodan jälkeen. EU siis suojelee jäsenvaltioiden itsenäisyyttä. Liittovaltioajatuksessa itsenäisyys uhrataan maailmanherruusideologialle, joka on täysin vastainen nykyisille yleiseurooppalaisille arvoille.

Kysymysteema: Ympäristö ja ilmasto
Suomen jäsenyys EU:ssa on hyvä asia.
Janne Korhonen

Olin nuorempana EU-skeptinen, mutta kokonaisuutena katsottuna EU on pystynyt olemaan tiennäyttäjänä niin alueellisissa ja globaaleissa ympäristöasioissa. Ilman kansainvälisiä sopimuksia on yhteisten asioiden (kuten ympäristöasiat) hoitaminen vaikeaa.

Lihan, munien ja maidon tuotantoon suunnattuja tukia on vähennettävä maatalouden päästöjen vähentämiseksi.
Janne Korhonen

Kaikilla mittareilla mitattuna syömme liikaa eläinperäisiä tuotteita. Täyskiellon sijasta esimerkiksi maltillinen tuotteiden hinnannousu on erinomainen kulutusta ohjaava vaihtoehto.

Jäsenmaiden pitää saada päättää itse, kuinka paljon ne hakkaavat metsiään.
Janne Korhonen

En näe mitään ongelmaa siinä että EU saisi päättää 10% tai 20% Suomen metsien hakkuumäärästä. Käytännössä tämä toisi metsänomistajille lisää vaihtoehtoja metsien hyödyntämiseen (myös taloudellisesti) ja esim. metsäkoneyrittäjille haasteellisempia töitä, joista olisi mahdollisuus saada parempi korvaus.

EU:n on tehtävä sitovat suunnitelmat, joilla luovutaan fossiilisista polttoaineista kokonaan.
Janne Korhonen

EU-komission ehdotus että päästöjä vähennettäisiin 90% vuoteen 2040 mennessä on jo varsin hyvä tavoite sekin. Ympäristön pilaamista täytyy tarkastella kokonaisuutena, eikä liikaa tuijottaa yksittäisiä mittareita. Toisin sanoen fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen voitaisiin osin ehdollisesti sitoa muihin ympäristön tilaan vaikuttavien toimien onnistumiseen.

Kysymysteema: Arvot
Jos on pakko valita, on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia.
Janne Korhonen

Leikkaamalla palveluita ja sosiaalietuuksia heikennämme pitkällä aikavälillä tulopohjaamme, jonka perustana onu osaavaa ja työkykyinen työvoima. Sosiaalietuuksista leikkaaminen lisää heidän syrjäytymistään ja vaarana on pysyvä työelämän ulkopuolelle jääminen. Perusterveydenhuollon leikkaukset vaikeuttavat mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisyä, mitkä myös altistavat syrjäytymiselle.

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.
Janne Korhonen

Lahjakkuus ja ahkeruus toki selittävät jonkin verran ihmisen tuloeroja, mutta eiköhän jokainen meistä yritä parhaansa omista lähtökohdistamme. Jos lahjakkuus olisi valintakysymys, niin kaikki tietysti valitsisivat olevansa lahjakkaita. Koska kyseessä ei ole valinta, suurilla tuloilla palkitaan lähinnä niitä, jotka sattuivat syntymään hopealusikka suussaan. Tuloeroja voi kylläkin perustella muilla argumenteilla, esimerkiksi ne saattavat olla ihan toimiva kannustin.

Valtion pitäisi puuttua nykyistä voimakkaammin markkinoiden toimintaan, jotta talous olisi kaikille reilu.
Janne Korhonen

Valtio puuttuu jo nyt varsin rajusti markkinoiden toimintaan, mikä on hyvä asia. Enempää säätelyä ei kuitenkaan tarvita.

Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa.
Janne Korhonen

En pidä kysymyksestä, sen asettaja olettaa että sosiaaliturvan varassa eläminen olisi oma valinta. Vain aniharva jos yksikään sosiaaliturvan varassa elävä on aidosti tyytyväinen tilanteeseensa.

Valtion ja kuntien omistusta yritystoiminnassa tulisi vähentää.
Janne Korhonen

Eturistiriitatilanteissa valtion on syytä myydä omistuksensa, muutoin valtion on syytä toimia kuten kenen tahansa vastuullisen omaisuudenhaltijan. Yhteiskunnan on hyvä omistaa sellaista yritystoimintaa, joka rahan lisäksi tuottaa yhteiskunnalle hyödyllisiä asioita. Esimerkiksi Finnairin arvo Suomelle on paljon suurempi kuin sen tekemä rahallinen voitto.

Suomen muuttuminen aiempaa monikulttuurisemmaksi ja monimuotoisemmaksi on hyvä asia.
Janne Korhonen

Monikulttuurisuus on hyvä asia, kunhan kotoutus tehdään huolellisesti eikä muutos ole liian nopea. Suomalaiseen kulttuuriin sopeutuminen ei edellytä että luopuisi synnyinkulttuuristaan.

Kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle päätöksenteolle.
Janne Korhonen

Oikeudenmukaisuuskäsityksemme perustuu kristillisille perusarvoille. Yksilön vapaudet tulee kuitenkin erottaa täysin uskonnollisista näkemyksistä.

Sukupuolen moninaisuus pitäisi ottaa huomioon Suomessa nykyistä paremmin.
Janne Korhonen

Tilanne paranee jatkuvasti ja melko nopeastikin, mikä on hyvä asia. Lainsäädäntöä on kuitenkin syytä päivittää jopa ennakoivasti: On parempi olla etu- kuin jälkijoukoissa niissä yhteiskunnallisissa muutoksissa, jotka joka tapauksessa tulevat tapahtumaan.

Tottelevaisuus ja auktoriteettien kunnioittaminen ovat tärkeimmät arvot, jotka lapsen tulee oppia.
Janne Korhonen

Vaikka olen täysin eri mieltä, lapset toki tarvitsevat myös rajoja.

Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät.
Janne Korhonen

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Poliitikkojen on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle.
Janne Korhonen

Kokonaisedun on mielestäni oltava tärkein, pienellä Suomen edun painotuksella. Jos Suomelle aiheutuu harmia yhdestä päätöksestä, on pyrittävä sopimaan että tämä kompensoimaan muissa Suomelle tärkeämmissä asioissa. Tällaiset lehmänkaupat ovat mielestäni ihan hyväksyttäviä, koska niillä saadaan kaikille osapuolille parempi lopputuloskokonaisuus.

Ympäristön etu tulisi asettaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edelle, jos ne ovat keskenään ristiriidassa.
Janne Korhonen

Asioita pitää katsoa kokonaisuutena. Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen ja kestävyys ovat kaikki tärkeitä. Koska ympäristön etua on poljettu vuosisatoja, on se nykyisessä tilanteessa asetettava muiden edelle.

Vahva johtaja on Suomelle hyväksi, vaikka hän toimisi sääntöjen rajamailla saadakseen asioita tehtyä.
Janne Korhonen

Jos vahva johtaja tarkoittaa hyvää johtajaa, niin vastaan kyllä. Jos vahva johtaja tarkoittaa johtajaa, joka ei taivu missään olosuhteissa, vastaan ehdottomasti ei. Johtajan ehkä tärkein ominaisuus on suhteellisuudentaju, joka näkyy mm. kykynä olla muutoin neuvotteleva, mutta pysyä taipumattomana silloin kun se on välttämätöntä.

Koko Suomi tulee pitää asutettuna, vaikka siitä koituisi kustannuksia.
Janne Korhonen

Asumisen missäpäin tahansa Suomea pitäisi olla mahdollista myös taloudellisesti.

Suomen kaupungistuminen on hyvä asia.
Janne Korhonen

Kaupunkeja uhkaa täyteenkasvaminen ja maaseutua autioituminen.