Siirry sivun pääsisältöön.

Ehdokkaan Juhani Kähärä tiedot

Kuvassa Liberaali­puolue -puolueen ehdokas Juhani Kähärä
Juhani Kähärä Liberaali­puolueNro 303
Suomen tulee olla edistyksellinen paikka koulutuksen, teknologian, ilmaston ja arvojen suhteen!
Sosiaalinen media:
Ikä:33
Paikkakunta:Espoo
Vaalipiiri:Uudenmaan vaalipiiri
Ammatti:Diplomi-insinööri
Koulutus:Ylempi korkea-aste
Kuvausteksti:Olen 33-vuotias junantuoma espoolainen, Aalto-yliopistosta valmistunut diplomi-insinööri ja Liberaalipuolueen perustaja. Elantoni saan johtamalla ohjelmistotiimiä terveysteknologiayrityksessä. Olen toiminut Liberaalipuolueen puheenjohtajana 2015-2019 ja Espoon kaupunginvaltuutettuna 2017-2021. Vapaa-ajalla pelaan sulkapalloa, nostelen käsipainoja ja soitan pianoa. Trumpettiakin osaan soittaa rahasta. Päätin lähteä taas ehdolle vaaleihin, koska Liberaalipuolueen #leikattavaalöytyy-lista on juuri sellaista julkisten menojen priorisointia, jota Suomeen nyt tarvitaan. Tarvitsemme enemmän suurempia täsmäleikkauksia ja vähemmän juustohöylää, jotta voimme säilyttää nykyisen hyvinvointivaltion. Tärkeistä palveluista (koulutus, sote, turvallisuus, oikeusvaltio) ei tarvitse leikata, kunhan muita menoja suostumaan karsimaan.

Ehdokas arvokartalla

Ehdokkaalla on voimakkaita mielipiteitä suuntiin oikeisto ja liberaalivihreä.

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Turvallisuus­politiikka
Ukrainaa on tuettava sodassa ja jälleenrakennuksessa kustannuksista huolimatta.
Juhani Kähärä

Ukrainalle on annettava täysi sotilaallinen ja humanitaarinen tuki.

Suomen on käytettävä puolustukseen rahaa vähintään Naton tavoitteen verran.
Juhani Kähärä

Suomen tulee täyttää Nato-velvoitteet ja vastata Venäjän uhkaan riittävällä puolustusbudjetilla.

Kysymysteema: Hyvinvointi­valtio
Peruskoulussa pitää rajoittaa lailla oppilaiden määrää yhtä opettajaa kohden, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Juhani Kähärä

Peruskouluun tarvitaan lisää resursseja, mutta ehdotettu kiintiö on liian jäykkää sääntelyä. Kiintiö voi aiheuttaa ongelmia luokkajakoon ja opettajien rekrytointiin. Pahimmillaan oppilaita jouduttaisiin siirtelemään lähikoulusta kaukaisempaan kouluun, kun isomman koulun luokka jaetaan kahtia, ja niihin mahtuisi lisää oppilaita.

Suomeen on perustettava huumeiden käyttöhuoneita.
Juhani Kähärä

Käyttöhuoneilla voidaan vähentää päihteiden aiheuttamia haittoja.

Valtion on annettava suunniteltua enemmän rahaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Juhani Kähärä

Sosiaali- ja terveyspalveluiden huono tilanne johtuu liian tiukoista säästöistä ja huonosta johtamisesta. Palvelut ovat monin paikoin romahtamispisteessä. Leikattavaa on miljardikaupalla esimerkiksi Liberaalipuolueen #leikattavaalöytyy-listalla.

Nuorisorikollisuutta on pyrittävä kitkemään ensisijaisesti muilla keinoilla kuin rangaistuksia koventamalla.
Juhani Kähärä

Asiantuntijat eivät usko, että nuorisorikollisuus talttuu rangaistuksia koventamalla. Nuorisorikollisuuden torjumiseen voidaan vaikuttaa paremmin tukemalla nuorisotyötä.

Kysymysteema: Julkinen talous
Työttömiä pitää saada nykyistä enemmän töihin heikentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
Juhani Kähärä

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa tulee lyhentää ja porrastaa.

Suomeen on houkuteltava aktiivisemmin ulkomaisia työntekijöitä.
Juhani Kähärä

Suomi tarvitsee osaavia työntekijöitä ja ulkomaisia opiskelijoita, mutta maahanmuuttoviraston toiminta on vuodesta toiseen uskomattoman hidasta. Johtajat vaihtoon, jos ei viraston toiminta ala sujua!

Valtion velkaantumista tulee hillitä, vaikka se merkitsisi leikkauksia etuuksiin tai palveluihin.
Juhani Kähärä

Nykyisellä velkaantumistahdilla hyvinvointivaltio ei tule kestämään. Valtion menoja on priorisoitava leikkaamalla yritys- ja aluetuista, sekä ansiosidonnaisista etuuksista.

Kysymysteema: Omat rahat
Palkkojen verotusta pitää alentaa, vaikka se johtaisi palveluiden leikkauksiin, muun verotuksen kiristämiseen tai velan kasvuun.
Juhani Kähärä

Suomessa työn verotus on liian korkealla tasolla, ja leikattavaa löytyy koskematta tärkeimpiin palveluihin, kuten koulutukseen ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Valtion pitää tukea enemmän kansalaisia, jotka kärsivät energian hinnan noususta, vaikka se kiihdyttäisi inflaatiota tai heikentäisi valtion taloutta.
Juhani Kähärä

Marinin hallitus on jo toteuttanut anteliaat energiatuet. Osa tuista on ollut paikallaan, koska energiakriisiin varautuminen näin nopeasti ei onnistu kotitalouksilta ja yrityksiltä. Nyt kriisi on tiedossa ja aikaa varautumiseen taas on, joten tuista pitää luopua.

Kysymysteema: Ympäristö ja ilmasto
Hakkuita pitää vähentää valtion metsissä luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Juhani Kähärä

Erityisesti luonnontilaisia metsiä ei pitäisi Suomessa enää hakata.

Suomen on lykättävä hiilineutraaliustavoitettaan kauemmaksi vuodesta 2035.
Juhani Kähärä

Suomen on hyvä toimia tässäkin asiassa edelläkävijänä ja pitää kiinni kunnianhimoisista ilmastotavoitteista. Länsimaiden riippuvaisuus fossiilisista polttoaineista heikentää huoltovarmuutta ja tukee Venäjän ja Saudi-Arabian kaltaisia diktatuureja.

Helsingissä ja muissa suurissa kaupungeissa on otettava käyttöön ruuhkamaksu.
Juhani Kähärä

Ruuhkamaksut on harkinnanarvoinen asia, kunhan niitä käytetään nimenomaisesti ruuhkien vähentämiseen. Riskinä on maksujärjestelmän kallis toteutus, jolla hankitaan lisätuloja, vaikka ruuhkia ei olisikaan.

Turkistarhaus on kiellettävä Suomessa.
Juhani Kähärä

Eläinten kasvattaminen turkiksiksi on väärin. Alalla on runsaasti väärinkäytöksiä ja eläinten oikeudet eivät toteudu. Kieltämisellä viestitään, että turkistarhaus ei ole hyväksyttävää, ja turkisten kysyntä laskee.

Kysymysteema: Arvot
Jos on pakko valita, on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia
Juhani Kähärä

Suomessa on liian suuri julkinen sektori, josta riittää leikattavaa koskematta kaikkein tärkeimpiin palveluihin, kuten koulutukseen ja soteen.

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.
Juhani Kähärä

Suomessa on pienet tuloerot, ja täällä ei haittaisi, vaikka menestyviä yrityksiä ja sitä kautta varakkaita ihmisiä olisi enemmän.

Valtion pitäisi puuttua nykyistä voimakkaammin markkinoiden toimintaan, jotta talous olisi kaikille reilu.
Juhani Kähärä

Valtion pitäisi puuttua nykyistä vähemmän markkinoiden toimintaan, jotta talous olisi kaikille reilu. Nyt valtion toiminta suosii usein suuria vakiintuneita yrityksiä ja haittaa aloittelevia yrittäjiä. Esimerkiksi työmarkkinajärjestelmä on liian monimutkainen ja suuryrityskeskeinen.

Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa.
Juhani Kähärä

Perusturvan varassa ei ole helppoa elää, mutta ansiosidonnaisia tukiaisia pitäisi karsia. Suomessa on liikaa keskiluokan tukiaisia.

Valtion ja kuntien omistusta yritystoiminnassa tulisi vähentää.
Juhani Kähärä

Valtion hääriminen pörssiyhtiöiden omistajina maksaa miljardeja euroja, koska poliitikoilla ei ole riittävästi osaamista omistajaohjaukseen. Esimerkkinä: eduskuntapuolueet vasemmalta oikealle kannattivat, että Fortumin rahoilla ostetaan Venäjän kaasua välittävä Uniper.

Suomen muuttuminen aiempaa monikulttuurisemmaksi ja monimuotoisemmaksi on hyvä asia.
Juhani Kähärä

Suomi on pieni maa, ja me pärjäämme ainoastaan olemalla kansainvälinen ja edistyksellinen paikka.

Kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle päätöksenteolle.
Juhani Kähärä

Kysymys on monitulkintainen, ja ihmiset tarkoittavat kristillisillä arvoilla eri asioita. Toisille kristilliset arvot tarkoittavat lähimmäisenrakkautta, mutta toiset käyttävät raamattua toisten ihmisten kyykyttämiseen. Uskontoa ei pidä sekoittaa politiikkaan, eikä moraali tule uskonnosta.

Sukupuolen moninaisuus pitäisi ottaa huomioon Suomessa nykyistä paremmin.
Juhani Kähärä

Monet konservatiivit tuntuvat olevan hämmentyneitä sukupuolesta ja moninaisuudesta, joten lisäkeskustelu asiasta on paikallaan.

Selkeitä rajoja ja kuria tarvitaan nykyistä enemmän lasten kasvattamisessa.
Juhani Kähärä

Rajojen asettaminen kotona ja koulussa kuuluu lasten ja nuorten kasvattamiseen.

Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät.
Juhani Kähärä

Suomen tulee luonnollisesti huolehtia ensisijaisesti omista päästöistään, vaikka päästövähennyksiä tehdään yhdessä muiden maiden kanssa.

Poliitikkojen on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle.
Juhani Kähärä

Kysymys on monitulkintainen. Yleisesti politiikassa tulee ajaa Suomen etua, mutta kansainvälisessä päätöksenteossa jokaisessa yksittäisessä kysymyksessä ei voida tehdä päätöstä pelkästään Suomen näkökulmasta. Lisäksi esim. pakolaisia ei tule ajatella pelkästään Suomen näkökulmasta vaan ihmisarvoa ja kansainvälisiä velvoitteita kunnioittaen.

Ympäristön etu tulisi asettaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edelle, jos ne ovat keskenään ristiriidassa.
Juhani Kähärä

Kaikki liiketoiminta kuormittaa ympäristöä, ja liiketoiminta pitää sovittaa ympäristön kantokykyyn. Jos liikeidea perustuu suurelta osin ympäristön pilaamiselle, suosittelen uuden liikeidean keksimistä.

Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka pystyvät tekemään vaikeitakin päätöksiä välittämättä liikaa muiden mielipiteistä.
Juhani Kähärä

Nykyiseen epävakaaseen maailmanaikaan johtajalta vaaditaan aiempaa enemmän selkeyttä ja jämäkkyyttä. Hyvä johtaja kuuntelee muita mutta tekee lopulta itse päätökset ja kantaa niistä vastuun. Tämä ei kuitenkaan tarkoita härkäpäisesti väärässäoloa Saksan liittokansleri Scholzin esimerkin mukaisesti, enkä kannata minkäänlaista itsevaltiutta.

Koko Suomi tulee pitää asutettuna, vaikka siitä koituisi kustannuksia.
Juhani Kähärä

Ihmiset valitkoon itse oman asuinpaikkansa, mutta omasta valinnasta pitäisi kantaa nykyistä enemmän vastuuta.

Suomen kaupungistuminen on hyvä asia.
Juhani Kähärä

Suomessa ei ole pulaa maaseudusta, mutta täällä ei oikein ole riittävästi kaupunkia.