Kuvassa Vihreät -puolueen ehdokas Olga Haapa-aho
Olga Haapa-aho Vihreät
Lupaan edistää perustuloa. Lupaan vähentää sairastamisen kustannuksia. Lupaan pitää huolta eläin- ja ihmisoikeuksista.
Sosiaalinen media:
Ikä:35
Paikkakunta:Tampere
Vaalipiiri:Pirkanmaan vaalipiiri
Ammatti:Sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija
Koulutus:Ylempi korkea-aste
Puolue:Vihreät
Ehdokasnumero:59
Sitoutumaton ehdokas:Ei
Kansanedustaja:Ei
Aluevaltuutettu:Kyllä
Kunnanvaltuutettu:Kyllä
Kuvausteksti:Olen Olga Haapa-aho, 35-vuotias tamperelainen pitkän linjan vihreä poliitikko. Koulutukseltani olen YTM ja työskentelen potilasjärjestössä sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija. Minulle erityisen tärkeitä teemoja ovat köyhyyden torjuminen sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen. Haluan olla mukana uudistamassa sosiaaliturvaa kohti perustuloa. Myös eläinten oikeudet ja kulttuuri ovat lähellä sydäntäni. Vapaa-aikanani nautin tanssista, koiran kanssa ulkoilusta ja hyvistä keikoista!

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Turvallisuus­politiikka
Ukrainaa on tuettava sodassa ja jälleenrakennuksessa kustannuksista huolimatta.
Olga Haapa-aho

Ukrainan tilanne on täysin sietämätön ja meidän tulee tukea Ukrainalaisia pääsemään irti sodasta ja saamaan yhteiskunta taas pyörimään.

Suomen on käytettävä puolustukseen rahaa vähintään Naton tavoitteen verran.
Olga Haapa-aho

Puolustuksen kokonaisbudjetti pitää miettiä tarkoituksenmukaisuuteen perustuen. Kansainvälisellä yhteistyöllä voidaan rakentaa pienemmällä rahalla tehokasta puolustusta.

Kysymysteema: Hyvinvointi­valtio
Peruskoulussa pitää rajoittaa lailla oppilaiden määrää yhtä opettajaa kohden, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Olga Haapa-aho

Kohtuulliset luokkakoot ovat avainasemassa lasten hyvinvoinnin ja Suomen koulutustason parantamisessa. Opettajien määrän lisäksi on tärkeää huomioida muun henkilöstön ja tukipalvelujen riittävyys.

Suomeen on perustettava huumeiden käyttöhuoneita.
Olga Haapa-aho

Käyttöhuoneet ovat yksi keino vähentää huumekuolleisuutta ja vähentää terveyshaittoja, kuten tulehduksia. Huoneiden rinnalle tarvitaan monipuoliset päihdepalvelut, joissa huomioidaan kunkin yksilölliset tarpeet.

Valtion on annettava suunniteltua enemmän rahaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Olga Haapa-aho

Suomessa käytetään pienempi osuus rahaa sosiaali- ja terveyspalveluihin kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. Jotta saamme siirrettyä palvelujen painopistettä ennaltaehkäisyyn ja kavennettua terveyseroja, tarvitsemme lisäpanostuksia. Myös väestön ikääntymisen vuoksi tarvitaan riittävää rahoitusta, jotta ikääntyneiden palveluja psytytään tarjoamaan riittävästi.

Nuorisorikollisuutta on pyrittävä kitkemään ensisijaisesti muilla keinoilla kuin rangaistuksia koventamalla.
Olga Haapa-aho

Kun puhutaan lapsista ja nuorista, on tärkeää panostaa ennaltä ehkäisevään työhön ja ohjata rikoksia tehneet palveluiden, ei pelkkien rangaistusten piiriin. Joissain rikoksissa, kuten vakavissa väkivaltarikoksissa, myös rangaistusten koventaminen voi olla perusteltua, mutta ei ensisijaista.

Kysymysteema: Julkinen talous
Työttömiä pitää saada nykyistä enemmän töihin heikentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
Olga Haapa-aho

Työllisyysasteen nostaminen on edennyt viime vuosina hyvin. Työllisyyttä tulee edistää helpottamalla sosiaaliturvan ja työtulojen yhteensovittamista, osa-aikaista työskentelyä ja työelämän yhdenvertaisuutta. Pakkokeinot eivät ole toimiva ratkaisu, vaan tulee keskittyä tukemaan ihmisten työkykyä ja mahdollisuuksia työhön.

Suomeen on houkuteltava aktiivisemmin ulkomaisia työntekijöitä.
Olga Haapa-aho

On selvää, että monilla aloilla tarvitaan tulevina vuosina työvoimaa myös Suomen ulkopuolelta. Erillisen houkuttelun sijaan panostaisin siihen, että täällä jo oleskelevat pääsisivät nykyistä helpommin työhön. Tämä tarkoittaisi käytännössä esimerkiksi valmistuneiden opiskelijoiden ja turvapaikanhakijoiden työlupien parannuksia sekä kielikoulutuksen vahvistamista.

Valtion velkaantumista tulee hillitä, vaikka se merkitsisi leikkauksia etuuksiin tai palveluihin.
Olga Haapa-aho

Etuuksia ja palveluja tulee vahvistaa, jotta voimme tukea ihmisten työ- ja toimintakykyä ja vähentää entistä raskaampien palvelujen tarvetta tulevaisuudessa. Työllisyysastetta ei pystytä nostamaan, jos samalla leikataan ihmisten hyvinvoinnista ja välttämättömästä toimeentulosta.

Kysymysteema: Omat rahat
Palkkojen verotusta pitää alentaa, vaikka se johtaisi palveluiden leikkauksiin, muun verotuksen kiristämiseen tai velan kasvuun.
Olga Haapa-aho

Pieninpien palkkojen verotusta voisi tarkastella, mutta muilta osin palkkojen proggressiivinen verotus on oikeudenmukainen keino rahoittaa yhteisiä palveluja. Pääomatuloja voisi verottaa entistä tiukemmin.

Valtion pitää tukea enemmän kansalaisia, jotka kärsivät energian hinnan noususta, vaikka se kiihdyttäisi inflaatiota tai heikentäisi valtion taloutta.
Olga Haapa-aho

Energiakriisi koettelee monia kotitalouksia ja valtion tulee tukea heitä. Järjestelmän tulee olla sellainen, että se kohdistuu kaikkein eniten tukea tarvitseville eikä kannusta ihmisiä tuhlaamaan sähköä.

Kysymysteema: Ympäristö ja ilmasto
Hakkuita pitää vähentää valtion metsissä luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Olga Haapa-aho

Luontokato ja ilmastonmuutos ovat koko maapallon ja ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta äärimmäisen olennaisia. Meidän kaikkien pitää tehdä osamme sen torjumiseksi.

Suomen on lykättävä hiilineutraaliustavoitettaan kauemmaksi vuodesta 2035.
Olga Haapa-aho

Suomen tulee olla aktiivinen ilmastonmuutoksen torjunnassa. Meidän on järkevää olla edelläkävijä kestävien ratkaisujen kehittämisessä, koska ne luovat uusia työpaikkoja ja tulevaisuuden talouskasvua.

Helsingissä ja muissa suurissa kaupungeissa on otettava käyttöön ruuhkamaksu.
Olga Haapa-aho

Ruuhkamaksut ovat yksi hyvä keino vähentää liikenteen päästöjä ja parantaa ilmanlaatua kaupungeissa.

Turkistarhaus on kiellettävä Suomessa.
Olga Haapa-aho

Turkistarhaus aiheuttaa eläimille suurta kärsimystä. Turkiksia ei tarvita, vaan ne ovat ylellisyystuote ja niiden tuotanto tulee kieltää.

Kysymysteema: Arvot
Jos on pakko valita, on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia
Olga Haapa-aho

Hyvinvointivaltion tulee varmistaa, että jokaisen saa tarvisemansa palvelut ja jokaiselle turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon. Tällä hetkellä näissä molemmissa on suuria ongelmia. Veronkorotukset ovat yksi keino varmistaa, että julkisten palvelujen laatu ei romahda.

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.
Olga Haapa-aho

Tuloerot eivät kerro ihmisten lahjakkuudesta, vaan suurin osa johtuu ihmisten erilaisista taustatekijöistä, mahdollisuuksista ja eri alojen välisistä eroista.

Valtion pitäisi puuttua nykyistä voimakkaammin markkinoiden toimintaan, jotta talous olisi kaikille reilu.
Olga Haapa-aho

Markkinoiden toimintaan puututaan parhaiten riittävällä verotuksella ja hyvillä työehdoilla sekä kohtuullisella palkalla.

Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa.
Olga Haapa-aho

Sosiaaliturvaetuuksien alikäyttö on merkittävä ongelma eikä etuuksien hakemista pidä missään nimessä hankaloittaa entisestään. Köyhyyden vähentämiseksi tarvitaan joustavampi ja korkeammalla tasolla oleva vähimmäisetuusjärjestelmä, ettei kukaan jää tyhjän päälle.

Valtion ja kuntien omistusta yritystoiminnassa tulisi vähentää.
Olga Haapa-aho

Julkisesti omistetut yhtiöt ovat hyvä ja toimiva tapa järjestää joitain palveluja, kuten ylikunnallisia palveluita ja kulttuuripalveluja. Julkisissa yhtiöissä pitää varmistaa riittävä avoimuus ja hyvä omistajaohjaus.

Suomen muuttuminen aiempaa monikulttuurisemmaksi ja monimuotoisemmaksi on hyvä asia.
Olga Haapa-aho

Ihmisten moninaisuus antaa meille kaikille entistä laajemmin erilaisia näkökulmia maailmaan.

Kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle päätöksenteolle.
Olga Haapa-aho

Ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja hyvinvointivaltion puolustaminen muodostavat minun politiikkani arvopohjan. Uskonto ei kuulu politiikkaan.

Sukupuolen moninaisuus pitäisi ottaa huomioon Suomessa nykyistä paremmin.
Olga Haapa-aho

Ihmisoikeudet ovat minulle tärkeitä ja niitä tulee edistää väsymättä politiikassa.

Selkeitä rajoja ja kuria tarvitaan nykyistä enemmän lasten kasvattamisessa.
Olga Haapa-aho

Tiukemman kurin sijaan tarvitaan riittävästi opetus- ja tukipalveluhenkilökuntaa, jotta aikuisilla on mahdollisuus kohdata ja tukea lapsia ja nuoria. Laadukas kasvatus ja moniammatillinen tuki on olennaista lasten ja nuorten oppimisen ja kasvun kannalta.

Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät.
Olga Haapa-aho

Ilmastonmuutos on koko planeettamme ja ihmisten hyvinvoinnin suurin uhka. Kaikki keinot elinkelpoisen planeetan suojelemiseksi pitää ottaa käyttöön. Ilmastotoimet myös luovat uusia työpaikkoja, kehittävät innovaatioita ja entistä viihtyisämpää kaupunkitilaa. Samalla Suomen tulee olla aktiivinen kansainvälisessä yhteistyössä ja vaatia kaikilta mailta ilmastotoimia.

Poliitikkojen on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle.
Olga Haapa-aho

Suomen eduskunnassa keskitytään pääasiassa Suomen asioihin, mutta on tärkeää, että kaikessa päätöksenteossa huomioidaan koko maapallon ja kaikkien ihmisten tulevaisuus ja hyvinvointi.

Ympäristön etu tulisi asettaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edelle, jos ne ovat keskenään ristiriidassa.
Olga Haapa-aho

Maapallon ja luonnon suojelemisen tulee olla ensisijaista. Käytännössä nämä eivät tosin ole ristiriidassa, vaan ympäristöystävälliset ratkaisut ovat olennaisia työpaikkojen säilyttämisen ja uusien luomisen kannalta.

Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka pystyvät tekemään vaikeitakin päätöksiä välittämättä liikaa muiden mielipiteistä.
Olga Haapa-aho

Poliittikojen tulee pystyä tekemään hyvin perusteltuja ja tutkittuun tietoon pohjautuvia päätöksiä, jotka edistävät hyvinvointia. Keskustelu ja erilaisten näkökulmien huomiointi on myös tärkeää.

Koko Suomi tulee pitää asutettuna, vaikka siitä koituisi kustannuksia.
Olga Haapa-aho

Erilaisten alueiden kahitystä pitää tukea, mutta kaikkia alueita ei voi pitää väkisin asutettuna, jos ihmisillä on mielekkäämmät mahdollisuudet asua muualla.

Suomen kaupungistuminen on hyvä asia.
Olga Haapa-aho

Kaupungeissa on mahdollista rakentaa tiivistä ja miellyttävää asuinympäristöä sekä monipuolista kulttuurielämää. Myös muiden alueiden kehitystä pitää samalla tukea.