Kuvassa Kommunistinen puolue -puolueen ehdokas Jani Ilves
Jani Ilves Kommunistinen puolue
Ikä:45
Paikkakunta:Kemijärvi
Vaalipiiri:Lapin vaalipiiri
Ammatti:Metsäkoneenkuljettaja
Koulutus:Lukio/ammattikoulu
Puolue:Kommunistinen puolue
Ehdokasnumero:68
Sitoutumaton ehdokas:Ei
Kansanedustaja:Ei
Aluevaltuutettu:Ei
Kunnanvaltuutettu:Ei

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Turvallisuus­politiikka
Ukrainaa on tuettava sodassa ja jälleenrakennuksessa kustannuksista huolimatta.
Jani Ilves

Oman maan asiat ensin kuntoon, sitten vasta avustusta Suomen ulkopuolelle.

Suomen on käytettävä puolustukseen rahaa vähintään Naton tavoitteen verran.
Jani Ilves

Suomen on käytettävä omaan puolustukseen, oman tavoitteen verran.

Kysymysteema: Hyvinvointi­valtio
Peruskoulussa pitää rajoittaa lailla oppilaiden määrää yhtä opettajaa kohden, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Jani Ilves

Ei, kun järki käteen peruskoulu oppilaiden määrässä. Kaikkia miellyttävä vaihtoehto.

Suomeen on perustettava huumeiden käyttöhuoneita.
Jani Ilves

Huumeiden käyttäjät pitäisi päästä hoitoon helposti, ei välttämättä käyttöhuoneita.

Valtion on annettava suunniteltua enemmän rahaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Jani Ilves

ilman lisä velkaa varmaan löytyy asiallinen ratkaisu.

Nuorisorikollisuutta on pyrittävä kitkemään ensisijaisesti muilla keinoilla kuin rangaistuksia koventamalla.
Jani Ilves

nuorisorikollisen kierre pitäisi saada katkaistua, rangaistuksia koventamalla kierre vain jatkuu.

Kysymysteema: Julkinen talous
Työttömiä pitää saada nykyistä enemmän töihin heikentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
Jani Ilves

Palkkatasoa pitäisi nostaa jotta se työtön pysyisi siellä juuri saamassaan työssä.

Suomeen on houkuteltava aktiivisemmin ulkomaisia työntekijöitä.
Jani Ilves

Ei niitä pidä houkutella. Suomen olisi hyvä tarkastella asiallisemmin ulkomaalaisen työhön tulijan koulutusta Esim. jollain ammatti pätevyys kokeella ettei maahan tulijan tarvitse lähteä opiskelemaan jo toisessa maassa opittua ammattia.

Valtion velkaantumista tulee hillitä, vaikka se merkitsisi leikkauksia etuuksiin tai palveluihin.
Jani Ilves

Velkaantumista pitää hillitä, kyllä. Uskon että leikkauksia etuuksiin ja palveluihin ei tarvitsisi tehdä, jos rikkaiden verotus katsottaisiin uudelleen järkevissä määrin.

Kysymysteema: Omat rahat
Palkkojen verotusta pitää alentaa, vaikka se johtaisi palveluiden leikkauksiin, muun verotuksen kiristämiseen tai velan kasvuun.
Jani Ilves

Palkkojen verotusta pitäisi alentaa vähempi osaisilta ja taas runsaasti palkkaa saavilta verotusta kiristää, järkevästi. palveluiden leikkauksia, muun verotuksen kiristämistä ja velan kasvattamista ei välttämättä tarvita. Järkeä käyttäen.

Valtion pitää tukea enemmän kansalaisia, jotka kärsivät energian hinnan noususta, vaikka se kiihdyttäisi inflaatiota tai heikentäisi valtion taloutta.
Jani Ilves

En ymmärrä miksi energian hintoja pitää inflaatio aikana nostaa. Sähkö on perustarve ja hinnan pitää pysyä järkevänä että se vähempi osainenkin pärjää. Tämä on vain energia yhtiöiden ahneutta, hintojen korottelu.

Kysymysteema: Ympäristö ja ilmasto
Hakkuita pitää vähentää valtion metsissä luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Jani Ilves

Järki käteen hakkuissa. Luonnon monimuotoisuus säilytettävä.

Suomen on lykättävä hiilineutraaliustavoitettaan kauemmaksi vuodesta 2035.
Jani Ilves

isot valtiot kuten ameriikka, työntää monen suomen edestä päästöjä taivaalle piittaamatta ilmaston muutoksesta. Suomi on jo tässä vaiheessa tehnyt muidenkin Valtioiden edestä ilmastotoimia.

Helsingissä ja muissa suurissa kaupungeissa on otettava käyttöön ruuhkamaksu.
Jani Ilves

Ruuhkaisissa paikoissa ainakin voisi olla ruuhkamaksu tai tien käyttö vero.

Turkistarhaus on kiellettävä Suomessa.
Jani Ilves

En ymmärrä miksi, turkistarhaajilta pitäisi leipä viedä pöydästä.

Kysymysteema: Arvot
Jos on pakko valita, on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia
Jani Ilves

Kumpaakaan ei välttämättä tarvitse tehdä. Järki käteen ja ahneus sikseen.

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.
Jani Ilves

Ei ole hyväksyttäviä. Lahjakkuudella ei ole mitään yhtäläisyyttä korkean palkan kanssa. Lahjakas on yleensä köyhä.

Valtion pitäisi puuttua nykyistä voimakkaammin markkinoiden toimintaan, jotta talous olisi kaikille reilu.
Jani Ilves

kyllä.

Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa.
Jani Ilves

Näin olen myös huomannut Suomesta turvapaikkaa hakevien kohdalla. Tosin Kantaväestö joutuu taistelemaan etuuksista turhan paljon.

Valtion ja kuntien omistusta yritystoiminnassa tulisi vähentää.
Jani Ilves

jotain yritystoimintaa pitäisi lisätä. Sähkö joka on kansalaisen perustarve, se pitäisi valtiollistaa kokonaan.

Suomen muuttuminen aiempaa monikulttuurisemmaksi ja monimuotoisemmaksi on hyvä asia.
Jani Ilves

monikulttuurisessa valtiossa on ongelmansa. Muslimit ei tule toimeen kirjavan kansan kanssa. Sen näkee jo heidän omilla alueillaan sodista jotka ei näe loppua.

Kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle päätöksenteolle.
Jani Ilves

Jotkin uskontokunnat ei ole hyväksi poliittiselle päätöksenteolle, olemme nähneet sen myös Suomessa. Kristittyjä on niin moneen jonoon.

Sukupuolen moninaisuus pitäisi ottaa huomioon Suomessa nykyistä paremmin.
Jani Ilves

Mahdollisesti.

Selkeitä rajoja ja kuria tarvitaan nykyistä enemmän lasten kasvattamisessa.
Jani Ilves

Kuria olisi jo tarvittu kymmeniä vuosia sitten. Kurittomuus heijastuu nykypäivän rikostilastoissa ja mielenterveys ongelmana Esim. Terve järki tässäkin mukana.

Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät.
Jani Ilves

Suomi on tehnyt jo monen muun Valtion edestä päästötoimia.

Poliitikkojen on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle.
Jani Ilves

Täysin samaa mieltä. Suomi ensin sitten muu.

Ympäristön etu tulisi asettaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edelle, jos ne ovat keskenään ristiriidassa.
Jani Ilves

miksi ei ympäristö edulla voisi luoda työpaikkoja? Ameriikan mallin talouskasvun voisi jättää ihan omaan arvoonsa, antaa vaikka takaisin ameriikkalaisille.

Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka pystyvät tekemään vaikeitakin päätöksiä välittämättä liikaa muiden mielipiteistä.
Jani Ilves

Täysin samaa mieltä.

Koko Suomi tulee pitää asutettuna, vaikka siitä koituisi kustannuksia.
Jani Ilves

Minusta on tyhmää keskittää kaupat ja keskukset yhteen paikkaan. Suomi tarvitsee asukkaita myös harvemmillakin asutus alueilla. Isommat kustannukset tulee keskitetystä toiminnasta

Suomen kaupungistuminen on hyvä asia.
Jani Ilves

Jokseenkin eri mieltä.