Siirry sivun pääsisältöön.

Ehdokkaan Jarmo Lindberg tiedot

Kuvassa Kokoomus -puolueen ehdokas Jarmo Lindberg
Jarmo Lindberg KokoomusNro 141
Teen parhaani maamme ulkoisen, sisäisen ja taloudellisen turvallisuuden edistämiseksi ja parantamiseksi.
Sosiaalinen media:
Ikä:63
Paikkakunta:Helsinki
Vaalipiiri:Helsingin vaalipiiri
Ammatti:Kenraali evp
Koulutus:Ylempi korkea-aste
Kuvausteksti:Vahva maanpuolustuskyky ja -tahto on vaalimisen arvoinen perusta ulkoiselle turvallisuudellemme – nyt ja tulevaisuudessa. Pitkän maanpuolustuskokemukseni myötä minulla olisi tässä tilanteessa paljon annettavaa suomalaisten turvallisuuden takaamiseksi, ja eduskunta on se paikka, jossa tätä koskevat päätökset tehdään. Olen kiitollinen siitä, että olen saanut koko työelämäni mitalta tehdä työtä, jolla on tarkoitus. Sellaisena pidän myös kansanedustajan tehtävää mitä suurimmissa määrin. Olen ollut vuosia eri tehtävissä suunnittelemassa ja toimeenpanemassa valtiojohdon linjaamia toimia, jotka ovat johtaneet Suomen poikkeuksellisen hyvään Nato-valmiuteen ja -yhteensopivuuteen. Olen kokenut, että virkavastuulla toimivien henkilöiden tulee toimia tavalla, joka mahdollistaa valtiojohdolle päätöksenteossa todelliset vaihtoehdot. Useissa eritasoisissa virkatehtävissä pääkaupungissamme oleva laaja hallintokoneisto on tullut tutuksi käytännön yhteistyössä.

Ehdokas arvokartalla

Ehdokkaalla on voimakkaita mielipiteitä suuntaan oikeisto.

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Turvallisuus­politiikka
Ukrainaa on tuettava sodassa ja jälleenrakennuksessa kustannuksista huolimatta.
Jarmo Lindberg

Samaa mieltä, mutta kustannusten on pysyttävä kontrollissa.

Suomen on käytettävä puolustukseen rahaa vähintään Naton tavoitteen verran.
Jarmo Lindberg

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Kysymysteema: Hyvinvointi­valtio
Peruskoulussa pitää rajoittaa lailla oppilaiden määrää yhtä opettajaa kohden, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Jarmo Lindberg

Asian ratkaisemiseen tarvittavat työkalut ja niiden hinta eivät vielä ole selvillä. Suomalaisten viimeaikaiset oppimistulosten romahtamiset edellyttävät tpimenpiteitä.

Suomeen on perustettava huumeiden käyttöhuoneita.
Jarmo Lindberg

Suomi on kärjessä nuorten huumekuolemien tilastossa. Käyttöhuoneet eivät ratkaise juurisyitä.

Valtion on annettava suunniteltua enemmän rahaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Jarmo Lindberg

Pelkkä lisä (velka)rahan kaataminen vanhoihin rakenteisiin ei voi olla kestävä ratkaisu.

Nuorisorikollisuutta on pyrittävä kitkemään ensisijaisesti muilla keinoilla kuin rangaistuksia koventamalla.
Jarmo Lindberg

Rangaistusten koventamista tulee tapauskohtaisesti harkita tarvittaessa.

Kysymysteema: Julkinen talous
Työttömiä pitää saada nykyistä enemmän töihin heikentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
Jarmo Lindberg

Taloutemme ei tervehdy ellei rakenteita muuteta. Ikäviltä päätöksiltä ei voi välttyä. Työmarkkinat kaipaavat lisää dynamiikkaa, minkä vuoksi tätäkään vaihtoehtoa ei tule etukäteen sulkea pois. Ansiosidonnainen työttömyysturva on porrastettava uudella tavalla ja se tulee laajentaa kaikille.

Suomeen on houkuteltava aktiivisemmin ulkomaisia työntekijöitä.
Jarmo Lindberg

Syntyvyys ei riitä. Ilman uutta työvoimaa huoltosuhde heikkenee. Emme saa yhtälöä toimimaan.

Valtion velkaantumista tulee hillitä, vaikka se merkitsisi leikkauksia etuuksiin tai palveluihin.
Jarmo Lindberg

Tulevien sukupolvien kulupiikki ei voi olla loputtomasti auki.

Kysymysteema: Omat rahat
Palkkojen verotusta pitää alentaa, vaikka se johtaisi palveluiden leikkauksiin, muun verotuksen kiristämiseen tai velan kasvuun.
Jarmo Lindberg

Kokoomuksen linja on tuloverotuksen alentaminen taloudellisen toimeliaisuuden lisäämiseksi. Tämä lisäisi valtion tuloja, mikä puolestaan vähentäisi lisävelan tarvetta.

Valtion pitää tukea enemmän kansalaisia, jotka kärsivät energian hinnan noususta, vaikka se kiihdyttäisi inflaatiota tai heikentäisi valtion taloutta.
Jarmo Lindberg

Valtio ei voi olla kaikessa mukana varsinkin, jos se tarkoittaisi lisävelanottoa.

Kysymysteema: Ympäristö ja ilmasto
Hakkuita pitää vähentää valtion metsissä luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Jarmo Lindberg

Hakkuiden määrä on ollut pitkään vähemmän kuin vuosikasvu eli puuvarantomme on kasvanut. Puustoa on uudistettava vastuullisesti hakkaamatta enemmän kuin vuosikasvu.

Suomen on lykättävä hiilineutraaliustavoitettaan kauemmaksi vuodesta 2035.
Jarmo Lindberg

Muutoksesta voi luoda osaamista ja tulonlähteitä - ilman lisäveroja. Kyseessä on ylisukupolvinen ongelma. Päästövähennykset on tehtävä kustannustehokkaasti ja markkinaehtoisesti.

Helsingissä ja muissa suurissa kaupungeissa on otettava käyttöön ruuhkamaksu.
Jarmo Lindberg

Ympäristökuntien työntekijät laitetaan maksajiksi. Ei vaikuta reilulta.

Turkistarhaus on kiellettävä Suomessa.
Jarmo Lindberg

Muutos tulee tehdä suunnitellusti ja hallitusti romahduttamatta nykyisten yrittäjien elintasoa.

Kysymysteema: Arvot
Jos on pakko valita, on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia
Jarmo Lindberg

Suomessa on jo Euroopan tasolla erittäin korkea veroaste. Veronkorotusten tiellä ei voida loputtomiin jatkaa.

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.
Jarmo Lindberg

Suomessa tuloerot ovat kansainvälisillä mittareilla maltillisella tasolla eivätkä ole viimeaikoina nousseet. Tulontasausjärjestelmän jälkeen erot ovat pienimpiä Euroopassa, mutta jollain taloudellisillakin kannustimilla ihmisiä tulee motivoida yrittämään eteenpäin.

Valtion pitäisi puuttua nykyistä voimakkaammin markkinoiden toimintaan, jotta talous olisi kaikille reilu.
Jarmo Lindberg

Valtion puuttumisesta markkinoiden toimintaan ei ole pelkästään hyviä kokemuksia. Suomessa osapuolet ovat löytäneet varsin toimivan mallin.

Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa.
Jarmo Lindberg

Tämän kääntöpuolena on se, että Suomessa julkisen sektorin osuus BKT:sta on kansainvälisesti tarkastellen erittäin korkealla tasolla.

Valtion ja kuntien omistusta yritystoiminnassa tulisi vähentää.
Jarmo Lindberg

En sekoittaisi julkisen sektorin ja yrityspuolen rooleja.

Suomen muuttuminen aiempaa monikulttuurisemmaksi ja monimuotoisemmaksi on hyvä asia.
Jarmo Lindberg

Olen saanut työurani aikana kansainvälisissä tehtävissä työskennellä eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa, mitä pidän rikastuttavana.

Kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle päätöksenteolle.
Jarmo Lindberg

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Sukupuolen moninaisuus pitäisi ottaa huomioon Suomessa nykyistä paremmin.
Jarmo Lindberg

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Selkeitä rajoja ja kuria tarvitaan nykyistä enemmän lasten kasvattamisessa.
Jarmo Lindberg

Niitä tarvitaan, mutta olisiko nykytaso kuitenkin jo riittävä?

Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät.
Jarmo Lindberg

Suomen päätökset tulee suhteuttaa muiden maiden toimenpiteisiin.

Poliitikkojen on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle.
Jarmo Lindberg

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Ympäristön etu tulisi asettaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edelle, jos ne ovat keskenään ristiriidassa.
Jarmo Lindberg

Ilman toimivaa taloutta ei ole edellytyksiä panostaa ympäristöön.

Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka pystyvät tekemään vaikeitakin päätöksiä välittämättä liikaa muiden mielipiteistä.
Jarmo Lindberg

Kansalaisten näkemykset muodostavat poliittisten päätösten selkänojan.

Koko Suomi tulee pitää asutettuna, vaikka siitä koituisi kustannuksia.
Jarmo Lindberg

On hyvä, että koko maa on asuttu, mutta kustannuksille ei voi antaa avointa valtakirjaa.

Suomen kaupungistuminen on hyvä asia.
Jarmo Lindberg

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.