Kuvassa Sdp -puolueen ehdokas Kati Jaakonen
Kati Jaakonen Sdp
Vanhustenhoidon tason on noustava viipymättä. Yrittäminen aidoksi vaihtoehdoksi itsensä työllistämiseksi. Työn tekemisestä kannattavaa.
Sosiaalinen media:
Ikä:47
Paikkakunta:Helsinki
Vaalipiiri:Helsingin vaalipiiri
Ammatti:Yrittäjä
Koulutus:Lukio/ammattikoulu
Puolue:Sdp
Ehdokasnumero:179
Sitoutumaton ehdokas:Kyllä
Kansanedustaja:Ei
Aluevaltuutettu:Ei
Kunnanvaltuutettu:Ei
Kuvausteksti:47-vuotias helsinkiläinen, neljän aikuisen lapsen äiti ja mummi. Hellapoliisi-yrittäjä vuodesta 2007. Olen edennyt elämässä eteenpäin omilla ansiollani ja kovalla työllä. Tiedän mitä on arki ja elämä sekä yrityksen perustaminen neljän lapsen yksinhuoltajana. Työtä pelkäämätön, rohkea, oikeudenmukainen ja sinnikäs.

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Turvallisuus­politiikka
Ukrainaa on tuettava sodassa ja jälleenrakennuksessa kustannuksista huolimatta.
Kati Jaakonen

On kaikkien etu, että Ukraina voittaa sodan. Meidän tulee olla mukana auttamassa tässä tavoitteessa ja jälleenrakennuksessa yhteistyössä muiden maiden kanssa.

Suomen on käytettävä puolustukseen rahaa vähintään Naton tavoitteen verran.
Kati Jaakonen

Suomella tulee olla uskottava puolustuskyky varsinkin epävakaan rajanaapurin vuoksi.

Kysymysteema: Hyvinvointi­valtio
Peruskoulussa pitää rajoittaa lailla oppilaiden määrää yhtä opettajaa kohden, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Kati Jaakonen

Oppilaiden tulee saada rauha opiskeluun ja opettajille pitää taata mahdollisuus opettaa oppilaita riittävällä tavalla.

Suomeen on perustettava huumeiden käyttöhuoneita.
Kati Jaakonen

Käyttöhuoneita on varmasti järkevä ainakin kokeilla. Niiden avulla tavoitetaan heikossa tilanteessa olevat henkilöt ja voidaan ohjata avun piiriin. Lisäksi käyttöhuoneet lisäisivät muiden tilojen turvallisuutta, vähentäisivät kenties myrkytyskuolemia ja likaisista neuloista aiheutuneita muita tauteja ja sairauksia.

Valtion on annettava suunniteltua enemmän rahaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Kati Jaakonen

Tämä on koko hyvinvointiyhteiskunnan kivijalka. Mikäli ihmiset eivät saa terveysvaivoihinsa apua, hoitovelka kasvaa ja ongelmat kasaantuvat. Työntekijöiden jaksaminen pitää turvata ja johtamiseen panostaa.

Nuorisorikollisuutta on pyrittävä kitkemään ensisijaisesti muilla keinoilla kuin rangaistuksia koventamalla.
Kati Jaakonen

Resursseja pitää lisätä ankkuritoimintaan ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kohtaamiseen. Järeämpiä keinoja tulee olla myös alle 15-vuotiaiden toimintaan puuttumisessa, sillä liian pitkään sormien läpi katsominen tuo isompia ongelmia myöhemmässä vaiheessa. Nuorten mielenterveyspalveluihin tulee panostaa entistä enemmän ja matalan kynnyksen keskusteluapaikkoja pitää lisätä.

Kysymysteema: Julkinen talous
Työttömiä pitää saada nykyistä enemmän töihin heikentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
Kati Jaakonen

Ansiosidonnainen päiväraha on nyt jo eriarvoistava, sillä se ei kuulu kaikille. Mielestäni sen pituutta voidaan lyhentää tai ainakin isompien etuusrahojen summia tiputtaa.

Suomeen on houkuteltava aktiivisemmin ulkomaisia työntekijöitä.
Kati Jaakonen

Ajatus on minusta aika epärealistinen. Monilla aloilla, varsinkin palvelualoilla kielitaito on tärkeä ja muualta tulevilla on myös usein perhettä mukana ja hekin tarvitsevat erilaisia palveluita. Onko meillä resursseja kaikkeen tähän?

Valtion velkaantumista tulee hillitä, vaikka se merkitsisi leikkauksia etuuksiin tai palveluihin.
Kati Jaakonen

Velkaantumista voidaan ehkäistä panostamalla siihen, että työnteko on kannattavaa. Työstä pitäisi saada sellainen palkka, että sillä pärjää ilman täydentäviä sosiaalietuuksia. Työnantajat eivät voi kuitenkaan olla kaiken ylimääräisen maksumiehinä. Ehdotan, että äitiydenkulut ja sairauspoissaolon kulut maksetaan yhteisvastuullisesti, mikä vähentää työnantajien riskiä palkata työntekijöitä. Tämä lisää työllisyyttä ja erityisesti naisten tasa-arvoa työmarkkinoilla.

Kysymysteema: Omat rahat
Palkkojen verotusta pitää alentaa, vaikka se johtaisi palveluiden leikkauksiin, muun verotuksen kiristämiseen tai velan kasvuun.
Kati Jaakonen

Mielestäni palkkojen verotusta pitäisi alentaa kautta linjan. Sen sijaan pääomaverotusta voidaan kiristää. Jokaisella pitää olla mahdollisuus elää palkallaan ja kokea että työntekeminen on kannattavaa.

Valtion pitää tukea enemmän kansalaisia, jotka kärsivät energian hinnan noususta, vaikka se kiihdyttäisi inflaatiota tai heikentäisi valtion taloutta.
Kati Jaakonen

Tällaisena hetkenä on syytä odottaa myös energiayhtiöiltä moraalista toimintaa. On selvää ettei tappiollista toimintaa voi odottaa keneltäkään, mutta energiallakin tulee olla hintakatto. Nyt ei ole aika järjettömän suurten voittojen keräämisen.

Kysymysteema: Ympäristö ja ilmasto
Hakkuita pitää vähentää valtion metsissä luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Kati Jaakonen

Suomi elää metsästä, eikä kysymys ole aivan yksinkertainen. Hakkuiden kieltämisen sijaan metsienhoitoon pitää kiinnittää entistä suurempaa huomiota tulevaisuudessa.

Suomen on lykättävä hiilineutraaliustavoitettaan kauemmaksi vuodesta 2035.
Kati Jaakonen

Luonto ja sen suojelu tulisi olla koko maailmalle yhteinen tavoite. Suomen pitää näyttää esimerkkiä maailmalle ja tehdä tästä myös vientituote. Samaa tavoitetta pitää tavoitella koko maailmassa. Kiina, Intia ja Yhdysvallat pitää saada mukaan tähän, sillä maapallo on yhteinen.

Helsingissä ja muissa suurissa kaupungeissa on otettava käyttöön ruuhkamaksu.
Kati Jaakonen

Suuremmissa kaupungeissa asuminen ja eläminen on muuta maata kalliimpaa eikäkustannuksia pidä nostaa rangaistuksena asuinpaikan valinnasta. Ihmisiä voi kuitenkin houkutella käyttämään enemmän julkista liikennettä parantamalla poikittaisliikennettä ja tarjota kulkemista kohtuulliseen hintaan.

Turkistarhaus on kiellettävä Suomessa.
Kati Jaakonen

Turkisten tuottaminen on turhaa ja tarpeetonta. Metsästyksen kautta kuolleiden eläinten turkiksia voi mielestäni jatkossakin hyödyntää.

Kysymysteema: Arvot
Jos on pakko valita, on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia
Kati Jaakonen

Me maksamme veroa jo nyt runsaasti kaikesta. Työssä käyviä ihmisiä ei voi verottaa hengiltä, mikäli halutaan että työnteko maistuu jatkossakin. Tekemisen järkeistämisellä ja byrokratian keventämisellä voidaan myös tehdä säästöjä.

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.
Kati Jaakonen

Ehdottomasti lahjakkuudesta ja ahkeruudesta tulee palkita. Sen sijaan satojen tuhansien eurojen palkat ja ylimääräisen bonukset ovat kyseenalaisia varsinkin valtion yhtiöissä.

Valtion pitäisi puuttua nykyistä voimakkaammin markkinoiden toimintaan, jotta talous olisi kaikille reilu.
Kati Jaakonen

Onko mikään koskaan kaikille reilua ja mikä on ylipäätään reilua? On reilua, että tekijät saavat tekemästään enemmän, mutta nyt pienemmät jäävät aina isompien jalkoihin. Tähän voisi kyllä puuttua.

Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa.
Kati Jaakonen

Sosiaaliturvan varassa elämisestä on tullut myös todellinen vaihtoehto. Ihmisten pitäisi ottaa enemmän vastuuta omasta elämästä. Vaikka kaikki ei olisi heti "kannattavaa" voi työn vastaanottaminen tarjota myös sivuovia johonkin parempaan. Jokainen kokemus kannattaa ottavaa hyvänä kokemuksena. Sen sijaan pätkätöiden vastaanottaminen ei saa katkaista tukia, vaan työn ja työttömyyden välillä pitää pystyä liikkumaan helpommin.

Valtion ja kuntien omistusta yritystoiminnassa tulisi vähentää.
Kati Jaakonen

Huoltovarmuuden kannalta on järkevää, että valtiolla ja kunnilla on omistuksia tärkeillä toimialoilla.

Suomen muuttuminen aiempaa monikulttuurisemmaksi ja monimuotoisemmaksi on hyvä asia.
Kati Jaakonen

Monikultuurisuudessa ei ole sinänsä vikaa, mutta meidän pitää pitää huoli omasta kulttuurista ja arvoista ja tehdä selväksi kuinka meidän yhteiskunnassa tulee käyttäytyä. Suomi on suhteellisen tasa-arvoinen maa ja naisten ja lasten oikeuksia tulee arvostaa.

Kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle päätöksenteolle.
Kati Jaakonen

Kristillisiä arvoja on pidetty hyvinä, mutta muuttuvassa maailmassa uskontojen kirjo ravistelee myös omia käsityksiämme. Politiikka ja uskonto tulee pitää erillään ja arvostaa ihmisiä jotka tukevat rauhaa ja muiden ihmisten arvostamista uskonnosta riippumatta.

Sukupuolen moninaisuus pitäisi ottaa huomioon Suomessa nykyistä paremmin.
Kati Jaakonen

Jokaisen pitää voida tuntea itsensä sellaisena kuin on, eikä siihen ole muilla sanomista. Ongelmia syntyy lähinnä harrastustiloissa ja uimahalleissa, joissa voitaisiin siirtyä suljettuihin pukeutumiskoppeihin ja suihkutiloihin.

Selkeitä rajoja ja kuria tarvitaan nykyistä enemmän lasten kasvattamisessa.
Kati Jaakonen

Lasten kasvattamiseen pitää löytyä tarvittavaa tukea, jotta vältytään häiriökäyttäytymiseltä. Kouluihin tarvittaisiin opettajille lisää toimivaltuuksia puuttua esimerkiksi puhelimen käyttämiseen koulupäivän aikana ja kiusaamiseen tulee tehdä kansallinen nollatoleranssi. Riittävät sanktiot ja ankkuritoiminnan tehostaminen, sekä korttelipoliisi mukaan toimintaan asuinalueilla ja kouluissa näkyvästi.

Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät.
Kati Jaakonen

Jokaisen maan pitäisi pyrkiä tähän. Vaikka olemme pieni maa, voimme parantaa omaa tilannettamme ja opettaa muita. Tehdään vihreästä siirtymästä vientituote. Biojätteen tuottamista biokaasuksi tulee lisätä. Vaikka sähköautot ovat Keski-Euroopan maiden vuoksi lisääntymässä, me voimme yhä muuntaa autoja biokaasulla toimivaksi.

Poliitikkojen on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle.
Kati Jaakonen

Oman maan etu pitäisi aina olla etusijalla, joskin tiedämme myös mikä uhka voi tulla ulkoapäin, mikäli emme seuraa tilannetta maamme rajojen ulkopuolella. Perusasioista emme kuitenkaan voi tinkiä muiden hyväksi.

Ympäristön etu tulisi asettaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edelle, jos ne ovat keskenään ristiriidassa.
Kati Jaakonen

Talouskasvu voi tulla muustakin kuin materiasta. Voimme myydä tieto-taitoa, mutta muuten tulemme toimeen vähemmälläkin. Aina ei tarvitse kasvaa, joskus voi olla tyytyväinen siihen mitä on.

Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka pystyvät tekemään vaikeitakin päätöksiä välittämättä liikaa muiden mielipiteistä.
Kati Jaakonen

Yhteistyöllä Suomi pärjää tulevaisuudessakin. Politiikka on ajoittain muuttunut sirkusmeiningiksi, josta voisi luopua. Käytetään aika ja energia tehokkaasti hyväksi parhaan lopputuloksen saamiseksi silloinkin kun olemme asioista eri mieltä.

Koko Suomi tulee pitää asutettuna, vaikka siitä koituisi kustannuksia.
Kati Jaakonen

On tärkeää, että Suomi pysyy asuttuna. Luodaan hyvät liikenneyhteydet ja pidetään huoli että peruspalvelut löytyvät tasaisesti kautta maan.

Suomen kaupungistuminen on hyvä asia.
Kati Jaakonen

Kaupungistuminen ei ole huono asia. Hyvät palvelut saadaan pienelle alueelle tehokkaasti ja hyvät vaikutukset ulottuvat myös kehyskuntiin. Pidetään silti huolta luonnosta ja sen monimuotoisuudesta. Kaupungeissa viheralueet ovat tärkeitä myös virkistysalueina.