Siirry sivun pääsisältöön.

Ehdokkaan Sirpa Repo tiedot

Kuvassa Vihreät -puolueen ehdokas Sirpa Repo
Sirpa Repo VihreätNro 70
Kestävän energiajärjestelmän vauhdittaminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, panostukset koulutukseen, perustulon edistäminen
Sosiaalinen media:
Ikä:42
Paikkakunta:Pirkkala
Vaalipiiri:Pirkanmaan vaalipiiri
Ammatti:tuotepäällikkö
Koulutus:Ylempi korkea-aste
Tehtävät:aluevaltuutettu, kunnanvaltuutettu
Kuvausteksti:Olen pirkkalalainen kuntapoliitikko, Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuutettu, sähkövoimatekniikan DI, tuotepäällikkö energia-alalla, vaimo, kahden kouluikäisen äiti, luonnossa haahuilija ja käsitöiden harrastaja, nyt ehdolla eduskuntaan. Avoimuus, suvaitsevaisuus, ihmisarvot ja tasa-arvo ovat minulle tärkeitä asioita, jotka on aina pidettävä mielessä. Päättäjänä olen analyyttinen, järjestelmällinen ja ratkaisuhakuinen. Päätöksenteossa on nähtävä ja kuultava erilaisia näkökulmia ja katse tulevaisuuteen haettava yhteistyössä ratkaisuja.

Ehdokas arvokartalla

Ehdokkaalla on voimakkaita mielipiteitä suuntaan liberaalivihreä.

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Turvallisuus­politiikka
Ukrainaa on tuettava sodassa ja jälleenrakennuksessa kustannuksista huolimatta.
Sirpa Repo

Ukrainan tukeminen on inhimillisesti tärkeää, mutta Ukrainan sota on myös Euroopan sota ja oleellinen myös Suomen turvallisuudelle

Suomen on käytettävä puolustukseen rahaa vähintään Naton tavoitteen verran.
Sirpa Repo

Suomen on käytettävä puolustukseen yhteisvastuullisesti muiden Nato-maiden kanssa.

Kysymysteema: Hyvinvointi­valtio
Peruskoulussa pitää rajoittaa lailla oppilaiden määrää yhtä opettajaa kohden, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Sirpa Repo

Mitoitus turvaa yksilölllisen opetuksen mahdollisuudet. Toisaalta olisi parempi saada resurssointi kuntoon ilman lainsäädännöllisiä toimia. Mitoituksessa on huomioitava tukea tarvitsevat oppilaat ja vieraskieliset.

Suomeen on perustettava huumeiden käyttöhuoneita.
Sirpa Repo

Turvalliset valvotut huumeiden käyttöhuoneet voivat pelastaa yliannostuksilta, vähentää huumeiden käyttöä julkisissa tiloissa ja tarjota apua huumeiden käyttäjille.

Valtion on annettava suunniteltua enemmän rahaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Sirpa Repo

Hyvinvointialueiden rahoitus on monestakin syystä jäänyt alimittaiseksi. Hyvinvointialueiden on lisärahoituksen lisäksi tehtävä tehostamistoimenpiteitä ja löydettävä ratkaisuja, kuinka kustannustehokkaasti palvelut saadaan hoidettua.

Nuorisorikollisuutta on pyrittävä kitkemään ensisijaisesti muilla keinoilla kuin rangaistuksia koventamalla.
Sirpa Repo

Rangaistuksien koventamisella on erittäin rajallisesti vaikutusta nuorisorikollisuuden kitkemiseen. Ennemminkin pitäisi panostaa ennaltaehkäisyyn, sosiaalipalveluihin ja lastensuojeluun, järjestyneen rikollisuuden ehkäisyyn,

Kysymysteema: Julkinen talous
Työttömiä pitää saada nykyistä enemmän töihin heikentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
Sirpa Repo

Ansiosidonnaista työttömuusturvaa voitaisiin hiukan porrastaa. Olisi tärkeää saada kaikki työttömät ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin.

Suomeen on houkuteltava aktiivisemmin ulkomaisia työntekijöitä.
Sirpa Repo

Suomessa syntyvyys on koko ajan laskussa ja ilman ulkomaisia työntekijöitä meillä ei tule olemaan riittävästi työntekijöitä. Tarvitaan houkuttelua, mutta myös vahvaa kotouttamista ja koulutusta

Valtion velkaantumista tulee hillitä, vaikka se merkitsisi leikkauksia etuuksiin tai palveluihin.
Sirpa Repo

Vaikka tällä hallituskaudella velanotto on ollut perusteltua erilaisista kriiseistä johtuen ottaa velkaa, velkaantumisen kasvua on hillittävä jossain määrin. Varovaisesti vaikutuksia arvioiden ja negatiivisia vaikutuksia minimoiden. Valtion velkaantumista arvioitaessa on mietittävä myös tulojen lisäämisen mahdollisuuksia.

Kysymysteema: Omat rahat
Palkkojen verotusta pitää alentaa, vaikka se johtaisi palveluiden leikkauksiin, muun verotuksen kiristämiseen tai velan kasvuun.
Sirpa Repo

Palkkojen verotuksen keventäminen olisi tietysti mukava asia, mutta en pidä sitä juuri nyt realistisena ilman liian suuria leikkauksia palveluihin tai lisävelanottoon. Jos mahdollista palkkojen verotuksen keventäminen tulisi suunnata erityisesti pieni- ja keskituloisille. Yleisesti verotusta tulisi suunnata enemmän palkkojen verotuksesta kohti haittaveroja.

Valtion pitää tukea enemmän kansalaisia, jotka kärsivät energian hinnan noususta, vaikka se kiihdyttäisi inflaatiota tai heikentäisi valtion taloutta.
Sirpa Repo

Nyt jo päätettyjen energiatukien lisäksi pitää olla hyvin varovainen uusien tukimallien kanssa. Mikäli energiakriisi jatkuu vielä, seuraavien tukitoimien tulee olla merkittävästi paremmin kohdennettavia heihin, joilla energiakustannukset ovat todellisesti nousseet

Kysymysteema: Ympäristö ja ilmasto
Hakkuita pitää vähentää valtion metsissä luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Sirpa Repo

Hakkuiden vähentäminen on osaratkaisu niin luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja ilmastomuutoksen torjuntaan, hakkuiden määrä tulisi olla kestävällä tasolla. Valtion lisäksi yksityisten metsiin on kehitettävä suojelumekanismeja.

Suomen on lykättävä hiilineutraaliustavoitettaan kauemmaksi vuodesta 2035.
Sirpa Repo

Ilmastonmuutos ei odota, vaan toimia tarvitaan mahdollisimman pian.

Helsingissä ja muissa suurissa kaupungeissa on otettava käyttöön ruuhkamaksu.
Sirpa Repo

Suurissa kaupungeissa ruuhkamaksuilla voidaan hillitä yksityisautoilun määrän kasvua keskustoissa. Suurissa kaupungeissa on parhaat mahdollisuudet hoitaa liikkuminen esim. tehokkaan joukkoliikenteen avulla

Turkistarhaus on kiellettävä Suomessa.
Sirpa Repo

Turkistarhaus tulee kieltää samalla tarjoten turkistuottajille luopumistukea.

Kysymysteema: Arvot
Jos on pakko valita, on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia
Sirpa Repo

Nämä eivät ole toisiaan poissulkevia keinoja, vaan molempia on syytä harkita. Julkisten palveluiden leikkaus on tehtävä huolellista harkintaa käyttäen, jos siihen on päädytään

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.
Sirpa Repo

Tuloerot eivät välttämättä ole seurausta lahjakkuudesta tai ahkeruudesta. Tuloerot ovat jossain määrin hyväksyttäviä, mutta suurina voivat aiheuttaa ongelmia.

Valtion pitäisi puuttua nykyistä voimakkaammin markkinoiden toimintaan, jotta talous olisi kaikille reilu.
Sirpa Repo

Lähtökohtaisesti valtion ei tulisi pyrkiä vaikuttamaan markkinoiden toimintaa, mutta jos ne eivät toimi niin sitäkin tulisi harkita. Valtion tehtävänä on varmistaa että markkinat toimivat reilusti ja ohjaavat kestävään suuntaan.

Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa.
Sirpa Repo

En usko että ihmiset erityisesti haluavat elää sosiaaliturvan varassa eikä sosiaaliturvan varassa eläminen ole erityisen helppoa.

Valtion ja kuntien omistusta yritystoiminnassa tulisi vähentää.
Sirpa Repo

Valtion ja kuntien omistusta lähtökohtaisesti tulisi vähentää ellei siihen ole erityisiä perusteita

Suomen muuttuminen aiempaa monikulttuurisemmaksi ja monimuotoisemmaksi on hyvä asia.
Sirpa Repo

Elämme monikulttuurisessa maailmassa, joten myös Suomen on oltava tässä kehityksessä mukana. Tämä vaatii myös kotouttamiseen panostamista

Kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle päätöksenteolle.
Sirpa Repo

Kristillisesssä arvopohjassa on paljon hyviä ja kannatettavia elementtejä, mutta poliittisen päätöksenteon tulisi olla irrallaan kaikista uskontokunnista

Sukupuolen moninaisuus pitäisi ottaa huomioon Suomessa nykyistä paremmin.
Sirpa Repo

Translain käsittely osoitti sen, että sukupuolen moninaisuutta tulee pitää edelleen esillä

Selkeitä rajoja ja kuria tarvitaan nykyistä enemmän lasten kasvattamisessa.
Sirpa Repo

Rajoja tarvitaan, mutta ei liiallisessa mittakaavassa. Lapsi kasvaa sekä rajoilla että rakkaudella. Fyysistä tai henkistä kurittamista ei tarvita

Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät.
Sirpa Repo

Meidän tulee pyrkiä kohti hiilineutraalisuutta, kulutamme tällä hetkellä yli osamme maapallon luonnonvaroista

Poliitikkojen on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle.
Sirpa Repo

Meidän on katsottava myös yhteistyötä ja kokonaisuutta, emme ole maapallolla yksin

Ympäristön etu tulisi asettaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edelle, jos ne ovat keskenään ristiriidassa.
Sirpa Repo

Ympäristöstä ja taloudesta on puhuttava myös yhdessä eikä näitä voida enää asettaa vastatusten. Ilman ympäristöä meillä ei ole pitkällä tähtäimellä talouskasvua tai mitään muutakaan

Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka pystyvät tekemään vaikeitakin päätöksiä välittämättä liikaa muiden mielipiteistä.
Sirpa Repo

Vahvankin johtajan tulee kuulla muita mielipiteitä, vaikka joissain tilanteissa jonkun on viime kädessä tehtävä päätökset ja kannettava vastuu

Koko Suomi tulee pitää asutettuna, vaikka siitä koituisi kustannuksia.
Sirpa Repo

Peruspalveluista ja elämän edellytyksistä tulee pitää huolta, joka puolella Suomea tulee olla mahdollisuuksia elää, työllistyä, yrittää. Alueellista kehittämistä tulee kriittisesti arvioida ja pohtia missä euroilla on parhainta vaikuttavuutta. Suuri osa suomalaisista asuu taajamissa eikä loputtomasti rahaa voi siirtää vähän asutetuille alueille

Suomen kaupungistuminen on hyvä asia.
Sirpa Repo

En pidä kaupungistumista huonona asiana, monet ihmiset asuvat mielellään kaupunkimaisissa ympäristöissä, joissa on työpaikkoja ja palveluita. Kaupunkien viihtyvyydestä tulee kuitenkin pitää huolta, Kaupunkien sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen on kiinnitettävä huomiota