Siirry sivun pääsisältöön.

Ehdokkaan Jari Nikkinen tiedot

Kuvassa Piraatti­puolue -puolueen ehdokas Jari Nikkinen
Jari Nikkinen Piraatti­puolueNro 91
Lupaan ajaa puolueeni vaaliohjelmaa eteenpäin. Lupaan myös järkeä päihdepolitiikkaan sekä sosiaaliturva -> perustulo siirtymää.
Sosiaalinen media:
Ikä:26
Paikkakunta:Joensuu
Vaalipiiri:Savo-Karjalan vaalipiiri
Ammatti:Korkeakouluopiskelija
Koulutus:Lukio/ammattikoulu
Kuvausteksti:Olen IT-alan korkeakouluopiskelija Joensuusta. Liityin piraatteihin muutama vuosi sitten, koska olin kyllästynyt valtapuolueiden politiikkaan. Nykyään olen piraattiaktiivi ja autan puoluetta somenäkyvyyden ylläpitämisessä. Olen hiljainen, mutta tarvittaessa puhelias tyyppi. Talvi on suosikkivuodenaikani, jos vaan on tarpeeksi lunta ja pakkasta. Videopelien pelaaminen on keinoni rentoutua.

Ehdokas arvokartalla

Ehdokkaalla on voimakkaimmat mielipiteet arvoista maaseutu - kaupunki-akselilla.

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Turvallisuus­politiikka
Ukrainaa on tuettava sodassa ja jälleenrakennuksessa kustannuksista huolimatta.
Jari Nikkinen

Ukrainan on voitettava sota Venäjää vastaan koko Euroopan turvallisuuspolitiikan tulevaisuuden tähden. Sodan jälkeen meidän on autettava Ukraina jälleenrakentamaan heidän yhteiskunta entistä ehommaksi sodan jäljiltä.

Suomen on käytettävä puolustukseen rahaa vähintään Naton tavoitteen verran.
Jari Nikkinen

Ehdottomasti. Ollaan jo muutenkin oltu NATO-valmis maa jo pitkään. Onneksi Suomi on jo vastannut tähän kysymykseen ja budjetti tulee nousemaan siihen 2%:iin Bkt:stä.

Kysymysteema: Hyvinvointi­valtio
Peruskoulussa pitää rajoittaa lailla oppilaiden määrää yhtä opettajaa kohden, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Jari Nikkinen

Luokkakokojen ei pidä antaa paisua liian suureksi, vaan niiden pitää olla riittävän kokoisia että opettaja pystyy keskittymään koko ryhmään hyvin.

Suomeen on perustettava huumeiden käyttöhuoneita.
Jari Nikkinen

Ote nykyisestä puolueohjelmasta: "Ns. kovista huumeista riippuvaisille on pyrittävä tarjoamaan terveydenhuoltoa sisältäen turvalliset käyttötilat ja korvaushoitolääkkeiden reseptijakelun. Tavoitteena on huumeita toimittavan järjestäytyneen rikollisuuden ja huumeriippuvaisten harjoittaman omaisuusrikollisuuden vähentäminen tarjoamalla huumeriippuvaisille valvotusti laillisia aineita." Rangaistuksia koventamalla ei huumeongelmia ratkaista mitenkään, joten on yritettävä toista lähestymistapaa.

Valtion on annettava suunniteltua enemmän rahaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Jari Nikkinen

Sosiaali-ja terveydenhuoltoon on syytä panostaa mm. palkkojen muodossa, mutta nämä vastaperustetut hyvinvointialueet tuntuvat olevan vähän liiankin turhia rahareikiä. Ei ihan loppuun mietitty uudistus, jos pitää heti kättelyssä todeta, ettei rahoitus tule riittämään.

Nuorisorikollisuutta on pyrittävä kitkemään ensisijaisesti muilla keinoilla kuin rangaistuksia koventamalla.
Jari Nikkinen

Nuorisorikollisuutta on, koska ongelmat ovat jossain muualla yhteiskunnassa. Joku asia ajaa nuorten rikosten pariin. Yksi tehokas keino olisi laittaa päihdepolitiikkaan sitä kaivattua maalaisjärkeä.

Kysymysteema: Julkinen talous
Työttömiä pitää saada nykyistä enemmän töihin heikentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
Jari Nikkinen

"Työttömyysturvan heikentäminen vähentää ostovoimaa ja voi saada ihmisiä työllistymään vähemmän tuottaviin töihin."

Suomeen on houkuteltava aktiivisemmin ulkomaisia työntekijöitä.
Jari Nikkinen

Se olisi lottovoitto Suomen taloudelle, jos saataisiin houkuteltua muiden maiden osaavia työntekijöitä tänne.

Valtion velkaantumista tulee hillitä, vaikka se merkitsisi leikkauksia etuuksiin tai palveluihin.
Jari Nikkinen

Velkaantumista tulee hillitä, mutta ne leikkaukset tulee kohdistaa oikeisiin paikkoihin.

Kysymysteema: Omat rahat
Palkkojen verotusta pitää alentaa, vaikka se johtaisi palveluiden leikkauksiin, muun verotuksen kiristämiseen tai velan kasvuun.
Jari Nikkinen

En nyt itse koskisi palkkojen verotukseen laisinkaan, vaan antaisin olla. Ei lasketa, mutta ei myöskään nosteta.

Valtion pitää tukea enemmän kansalaisia, jotka kärsivät energian hinnan noususta, vaikka se kiihdyttäisi inflaatiota tai heikentäisi valtion taloutta.
Jari Nikkinen

Samaa mieltä, kunhan ne mahdolliset energiatuet kohdistetaan oikein. Suurituloiset taloudet eivät tarvitse tukea siihen, mutta pientuloiset tarvitsevat mahdollisimman paljon.

Kysymysteema: Ympäristö ja ilmasto
Hakkuita pitää vähentää valtion metsissä luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Jari Nikkinen

Kyllä niitä hakkuita voi vähentää. "Tehdään metsien hävittämisestä luvanvaraista. Noudatetaan maankäytössä kokonaisheikentymättömyyden periaatetta ja kompensoidaan esimerkiksi kaavoituksen myötä raivattavat metsät suojelemalla ja ennallistamalla metsää muualla."

Suomen on lykättävä hiilineutraaliustavoitettaan kauemmaksi vuodesta 2035.
Jari Nikkinen

Ei nyt leikitä mitään OL3:sta valtion tasolla, vaan hoidetaan homma maaliin saakka.

Helsingissä ja muissa suurissa kaupungeissa on otettava käyttöön ruuhkamaksu.
Jari Nikkinen

Kyllä, jos ruuhkamaksut määräytyvät tulojen mukaan EIKÄ TULE MITÄÄN GPS-PAIKANNUSTA.

Turkistarhaus on kiellettävä Suomessa.
Jari Nikkinen

Auringonlaskun ala eli kuoleva ala. Monissa Euroopan maissa turkistarhaus on jo kielletty. Eurooppalainen kansalaisaloite on kerännyt yli miljoona allekirjoitusta. Pitäisikö meidän jäädä tässä(kin) viimeiseksi?

Kysymysteema: Arvot
Jos on pakko valita, on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia
Jari Nikkinen

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Ehdokas ei ole vastannut tähän kysymykseen.

Valtion pitäisi puuttua nykyistä voimakkaammin markkinoiden toimintaan, jotta talous olisi kaikille reilu.
Jari Nikkinen

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa.
Jari Nikkinen

Sosiaaliturvaetuuksia saa vain tietyn verran, eikä se riitä pakollisten menojen jälkeen kattamaan kaikkea mitä saattaa ostaa.

Valtion ja kuntien omistusta yritystoiminnassa tulisi vähentää.
Jari Nikkinen

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Suomen muuttuminen aiempaa monikulttuurisemmaksi ja monimuotoisemmaksi on hyvä asia.
Jari Nikkinen

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle päätöksenteolle.
Jari Nikkinen

Kaikki eivät jaa kristillisiä arvoja, joten poliittinen päätöksenteko on pohjauduttava tutkittuun tietoon.

Sukupuolen moninaisuus pitäisi ottaa huomioon Suomessa nykyistä paremmin.
Jari Nikkinen

Ehdottomasti. Se ei tule haittaamaan kenenkään elämää.

Selkeitä rajoja ja kuria tarvitaan nykyistä enemmän lasten kasvattamisessa.
Jari Nikkinen

En ole vielä omaa lasta kasvattanut ja olen nähnyt erilaisia kasvatusmetodeja, joten en osaa tähän vastata kunnolla.

Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät.
Jari Nikkinen

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Poliitikkojen on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle.
Jari Nikkinen

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Ympäristön etu tulisi asettaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edelle, jos ne ovat keskenään ristiriidassa.
Jari Nikkinen

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka pystyvät tekemään vaikeitakin päätöksiä välittämättä liikaa muiden mielipiteistä.
Jari Nikkinen

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Koko Suomi tulee pitää asutettuna, vaikka siitä koituisi kustannuksia.
Jari Nikkinen

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Suomen kaupungistuminen on hyvä asia.
Jari Nikkinen

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.