Siirry sivun pääsisältöön.

Ehdokkaan Esa Aalto tiedot

Kuvassa Vihreät -puolueen ehdokas Esa Aalto
Esa Aalto VihreätNro 67
Lupaan tehokkaita toimia ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi.
Ikä:40
Paikkakunta:Oulu
Vaalipiiri:Oulun vaalipiiri
Ammatti:Biologi
Koulutus:Tutkijakoulutus
Tehtävät:kunnanvaltuutettu
Kuvausteksti:Olen syntynyt Haapamäellä Keski-Suomessa, josta muutin Ouluun opiskelemaan ja työskentelemään yliopistolla tutkijana ja opettajana. Valmistuin filosofian tohtoriksi 2013. Toimin Oulussa kaupunginvaltuutettuna ja yhdyskuntalautakunnan jäsenenä. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella olen hallituksen jäsen ja varavaltuutettu. Merkittävä luottamustoimi on myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen varapuheenjohtajuus, jonka myötä olen jäsenenä Pohjois-Suomen neuvottelukunnassa ajamassa koko Pohjois-Suomelle yhteisiä asioita. Järjestötoiminnassa olen Suomen luonnonsuojeluliiton luonnonsuojeluvaliokunnan jäsen ja Pohjois-Pohjanmaan piirin hallituksen jäsen. BirdLife Suomi ry:ssä olen edustajiston jäsen. Vihreissä olen tällä hetkellä Luonnon- ja ympäristönsuojelutyöryhmän jäsen. Viimeisimpänä harrastuksenani olen toiminut muutaman vuoden ajan valmentajana lasten palloilujoukkueissa. Perheeseeni kuuluu aviopuoliso ja kolme 2-8-vuotiasta lasta.

Ehdokas arvokartalla

Ehdokkaalla on voimakkaita mielipiteitä suuntaan vasemmisto.

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Turvallisuus­politiikka
Ukrainaa on tuettava sodassa ja jälleenrakennuksessa kustannuksista huolimatta.
Esa Aalto

Ukraina tulee ottaa osaksi yhtenäistä demokraattista Eurooppaa. Se on pitkällä aikavälillä koko Euroopan ja siten myös Suomen etu.

Suomen on käytettävä puolustukseen rahaa vähintään Naton tavoitteen verran.
Esa Aalto

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Kysymysteema: Hyvinvointi­valtio
Peruskoulussa pitää rajoittaa lailla oppilaiden määrää yhtä opettajaa kohden, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Esa Aalto

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Suomeen on perustettava huumeiden käyttöhuoneita.
Esa Aalto

Auttaa ehkäisemään ongelmaa ja ohjaamaan käyttäjät hoitoon.

Valtion on annettava suunniteltua enemmän rahaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Esa Aalto

Nykyisellä rahoitustasolla ei voida tuottaa palveluita sillä tasolla, mitä kansalaiset tarvitsevat.

Nuorisorikollisuutta on pyrittävä kitkemään ensisijaisesti muilla keinoilla kuin rangaistuksia koventamalla.
Esa Aalto

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Kysymysteema: Julkinen talous
Työttömiä pitää saada nykyistä enemmän töihin heikentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
Esa Aalto

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Suomeen on houkuteltava aktiivisemmin ulkomaisia työntekijöitä.
Esa Aalto

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Valtion velkaantumista tulee hillitä, vaikka se merkitsisi leikkauksia etuuksiin tai palveluihin.
Esa Aalto

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Kysymysteema: Omat rahat
Palkkojen verotusta pitää alentaa, vaikka se johtaisi palveluiden leikkauksiin, muun verotuksen kiristämiseen tai velan kasvuun.
Esa Aalto

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Valtion pitää tukea enemmän kansalaisia, jotka kärsivät energian hinnan noususta, vaikka se kiihdyttäisi inflaatiota tai heikentäisi valtion taloutta.
Esa Aalto

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Kysymysteema: Ympäristö ja ilmasto
Hakkuita pitää vähentää valtion metsissä luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Esa Aalto

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Suomen on lykättävä hiilineutraaliustavoitettaan kauemmaksi vuodesta 2035.
Esa Aalto

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Helsingissä ja muissa suurissa kaupungeissa on otettava käyttöön ruuhkamaksu.
Esa Aalto

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Turkistarhaus on kiellettävä Suomessa.
Esa Aalto

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Kysymysteema: Arvot
Jos on pakko valita, on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia
Esa Aalto

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.
Esa Aalto

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Valtion pitäisi puuttua nykyistä voimakkaammin markkinoiden toimintaan, jotta talous olisi kaikille reilu.
Esa Aalto

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa.
Esa Aalto

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Valtion ja kuntien omistusta yritystoiminnassa tulisi vähentää.
Esa Aalto

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Suomen muuttuminen aiempaa monikulttuurisemmaksi ja monimuotoisemmaksi on hyvä asia.
Esa Aalto

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle päätöksenteolle.
Esa Aalto

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Sukupuolen moninaisuus pitäisi ottaa huomioon Suomessa nykyistä paremmin.
Esa Aalto

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Selkeitä rajoja ja kuria tarvitaan nykyistä enemmän lasten kasvattamisessa.
Esa Aalto

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät.
Esa Aalto

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Poliitikkojen on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle.
Esa Aalto

Suomen ja suomalaisten etua ajetaan parhaiten huolehtimalla globaalista edusta.

Ympäristön etu tulisi asettaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edelle, jos ne ovat keskenään ristiriidassa.
Esa Aalto

Pitkällä aikavälillä ympäristön etu on myös talouden etu.

Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka pystyvät tekemään vaikeitakin päätöksiä välittämättä liikaa muiden mielipiteistä.
Esa Aalto

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Koko Suomi tulee pitää asutettuna, vaikka siitä koituisi kustannuksia.
Esa Aalto

On mahdotonta pitää koko Suomi asuttuna. Ihmisillä on vapaa liikkuvuus myös EU:n sisällä, joten on ymmärrettävää, että osasta Suomea ihmiset muuttavat pois omasta halustaan. Sen sijaan on mahdollistettava ihmisten asuminen eri puolilla Suomea takaamalla riittävät palvelut asutuskeskuksissa.

Suomen kaupungistuminen on hyvä asia.
Esa Aalto

Kaupungistuminen mahdollistaa palveluiden järjestämisen kustannustehokkaammin.