Ehdokkaan Antti Juhani Rinne tiedot

Kuvassa Sdp -puolueen ehdokas Antti Juhani Rinne
Antti Juhani Rinne SdpNo. 261
Haluan vahvistaa suomalaisten hyvinvointia niin, että kaikilla on huommenna paremmin kuin tänään.
Ikä:60
Paikkakunta:Mäntsälä
Vaalipiiri:Uudenmaan vaalipiiri
Koulutus:Ylempi korkea-aste
Tehtävät:kansanedustaja, aluevaltuutettu, kunnanvaltuutettu
Kuvausteksti:Olen koulutukseltani juristi. Alan töissä toimin ammattiliitoissa ja omassa asianajotoimistossa. Olen ollut töissä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijöliitto AKT:ssa, Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO:ssa, Toimihenkillunionissa ja Ammattiliitto PRO:ssa. Komeksi viimeksi mainitussa puheenjohtajana. Politiikan puolella kunnan- ja hyvinvointialueen valtuutettuna, SDP:n puheenjohtajana, valtiovarainministerinä ja pääministerinä. Nyt eduskunnan varapuhemiehenä. Perheeseen kuuluu vaimoni Heta, rescuekoira Sisu, 4 aikuista tytärtä ja 6 lastenlasta. Omat vanhempani, veljeni sekä anoppi. Minulla on kova halu vaikuttaa suomalaisten ja Suomen parhaaksi. Myös Euroopassa ja maailmalla.

Ehdokas arvokartalla

Ehdokkaalla on voimakkaimmat mielipiteet arvoista vasemmisto-oikeisto-akselilla.

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Turvallisuus­politiikka
Ukrainaa on tuettava sodassa ja jälleenrakennuksessa kustannuksista huolimatta.
Antti Juhani Rinne

Ukrainalaiset taistelevat oman valtionsa ja kansansa itsenäisyyden ja vapauden lisäksi eurooppalaisen elämänmuodon ja arvojen sekä vapauden puolesta. Ukrainalaisia ei saa jättää yksin.

Suomen on käytettävä puolustukseen rahaa vähintään Naton tavoitteen verran.
Antti Juhani Rinne

Suomen pitää käyttää rahaa omaan puolustukseen NATOn jäsenenä niin paljon, että Suomi kykenee huolehtimaan oman alueensa koskemattomuudesta ja NATO- jäsenyyden velvoitteista.

Kysymysteema: Hyvinvointi­valtio
Peruskoulussa pitää rajoittaa lailla oppilaiden määrää yhtä opettajaa kohden, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Antti Juhani Rinne

Peruskoulussa opiskelevien lasten ja nuorten oppimistulokset ovat huonontuneet merkittävästi. Jos tätä kehitystä ei oikaista, se johtaa kansakunnan menestystekijän - hyvän ja kattavan koulutuksen - menettämiseen. Riittävä opettajien määrä on tärkeä tekijä oppimistuloksien parantamisessa.

Suomeen on perustettava huumeiden käyttöhuoneita.
Antti Juhani Rinne

Asiasta on käynnissä selvitys, jonka pohjalta - ehkä- viranomaiset voivat läytää yhteisen näkemyksen. Tällä hetkellä sellaista ei ole.

Valtion on annettava suunniteltua enemmän rahaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Antti Juhani Rinne

SOTE- uudistus eli hallinnon rakenteiden uudistus ei toteuta tavoitettaan, jos sen yhteydessä ei muuteta toimintatapoja. Nyt pitää satsata ennaltaehkäisyyn - niin ettei sairaudet puhkea tai sosiaalisten ongelmien syntyä voidaan ehkäistä. Nyt pitää porrasta hoito oikein - peruspalveluihin riittävästi rahaa, ettei sairaudet tai ongelmat pääsisi pahenemaan sen vuoksi, ettei hoitoa saada oikea-aikaisesti. Ennaltaehkäisyn ja oikea-aikaisen hoidon toteutuessa tarve kallille erikoissairaanhoidolle ja vaativalle sosiaalitoimille (siis kalleimmille palveluille) vähenee, hoitajat riittävät paremmin ja kustanuksia voidaan hillitä ilman että laatu tai saatavuus vaarantuvat.

Nuorisorikollisuutta on pyrittävä kitkemään ensisijaisesti muilla keinoilla kuin rangaistuksia koventamalla.
Antti Juhani Rinne

Rangaistusten koventamisen ennaltaehkäisevä vaikutus toteutuu, kun sen uhkan kohteena oleva seurauksesta välittää. Helsingissä jengeissä pääasiassa ulkomaalaisia syrjäytynetä nuoria, muualla Uudellamaalla kantasuomalaisia, samanlaisia nuoria. Tarvitaan monenlaisia, viranomaisyhteistyössä tehtäviä toimenpiteitä.

Kysymysteema: Julkinen talous
Työttömiä pitää saada nykyistä enemmän töihin heikentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
Antti Juhani Rinne

Työttömäksi joutuneet ihmiset ovat ihan tavallisia suomalaisia, jotka haluavat tehdä töitä. Työttömyyden pitkittyminen ei useinkaan ole heistä itsestään kiinni. Ei ole perustetta heikentää heidän toimeentuloa.

Suomeen on houkuteltava aktiivisemmin ulkomaisia työntekijöitä.
Antti Juhani Rinne

Alle 16 vuotiaiden suomalaisten määrä nykyisellä syntyvyydellä on romahtamassa reilun kymmen vuoden kuluessa useilla sadoilla tuhansilla. Tarvitaan siis työvoimaa kotimaasta, mutta myös nykyistä aktiivisemmin ulkomailta.

Valtion velkaantumista tulee hillitä, vaikka se merkitsisi leikkauksia etuuksiin tai palveluihin.
Antti Juhani Rinne

Velkaantumisen pysäyttäminen edellytyttää sitä, että valtion budjettitalous saadaan tasapainoon. VM:n eri arvioiden mukaan tulkojenja menojen epätasapaino on lähi vuosina n 10 miljardia. Leikaukset etuuksiin ja palveluihin tuossa mittakaavassa merkitsisivät hyvunvointivaltion romahtamista. Tarvitaan sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyä. Siellä on miljardien eurojen edesta taloudellista säästöpotentiaalia ja ihmisille tarjolla parempaa elämänlaatua.

Kysymysteema: Omat rahat
Palkkojen verotusta pitää alentaa, vaikka se johtaisi palveluiden leikkauksiin, muun verotuksen kiristämiseen tai velan kasvuun.
Antti Juhani Rinne

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Valtion pitää tukea enemmän kansalaisia, jotka kärsivät energian hinnan noususta, vaikka se kiihdyttäisi inflaatiota tai heikentäisi valtion taloutta.
Antti Juhani Rinne

Valtio tukee tällä hetkellä sähkötuella, arvonlisäveron väliaikaisella alennuksella ja kotitalousvähennyksellä. Sähkön nykyinen huintakehitys huomioon ottaen tukitaso näyttää olevan riittävä.

Kysymysteema: Ympäristö ja ilmasto
Hakkuita pitää vähentää valtion metsissä luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Antti Juhani Rinne

Viimeisen luonnonvarakeskuksen metsäinventaarion mukaan metsähakkuut ovat olleet liian isoja suhteessa hiilinielun kokoon. Arviot ovat vaihdelleet. Tarvitaan joka tapauksessa hakkuutapojen muutos ja ainakaan kovin paljoa lisähakkuita vuosittain nykytasosta ei ole mahdollista lisätä. Metsäteollisuus on meille tärkeä tulon lähde ja työllistäjä, joten kestävällä metsataloudella ja -hoidolla täytyy löytää tasapaino ilmaston ja luonnonsuojelun sekä puun käytön tarpeiden näkökulmasta.

Suomen on lykättävä hiilineutraaliustavoitettaan kauemmaksi vuodesta 2035.
Antti Juhani Rinne

Tavoitteen saavuttaminen maksaa, mutta saavuttamatta jättäminen maksaa vielä enemmän.

Helsingissä ja muissa suurissa kaupungeissa on otettava käyttöön ruuhkamaksu.
Antti Juhani Rinne

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Turkistarhaus on kiellettävä Suomessa.
Antti Juhani Rinne

Olen SDP:n ehdokas ja puoluekokous on asiasta vuosien keskustelun jälkeen näin linjannut. Kysymys on eläinten oikeudesta inhimilliseen elämään. Elinkeino on laillinen elinkeino ja jos se päädytään kieltämään nykymuodossaan tai kokonaan, elinkeinonharjoittajille pitää syntyvä taloudellinen menetys korvata.

Kysymysteema: Arvot
Jos on pakko valita, on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia
Antti Juhani Rinne

Kysymys on harhaanjohtajava. Nämä kaksi eivät ole ainoat vaihtoehdot.

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.
Antti Juhani Rinne

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Valtion pitäisi puuttua nykyistä voimakkaammin markkinoiden toimintaan, jotta talous olisi kaikille reilu.
Antti Juhani Rinne

Energiamarkkinoiden tila osoittaa, että valtiolla ja laajemmin EU:lla on tehtävää markkinoiden ohjaamisessa, myös lainsäädännöllä.

Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa.
Antti Juhani Rinne

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Valtion ja kuntien omistusta yritystoiminnassa tulisi vähentää.
Antti Juhani Rinne

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Suomen muuttuminen aiempaa monikulttuurisemmaksi ja monimuotoisemmaksi on hyvä asia.
Antti Juhani Rinne

Kun ottaa huomioon sen, että alle 16 vuotiaiden määrä on romahtamassa tulevan vuosikymmenn aikana, työvoiman ja hyvinvoinnin rahoottamisen näkökulmasta maahanmuutto on osa ratkaisua. Sen myötä monikulttuurisuuden lisäätyminen on fakta, tosiasia. Jos tätä ei myönnä ja pyri tilannetta hoitamaan, Suomi on vaikeuksissa. Hyvä kotoutuminen ja suomen kielen osaaminen ovat äärimmäisen tärkeitä.

Kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle päätöksenteolle.
Antti Juhani Rinne

Kunnioitan jokaisen ihmisen valintaa omista arvoistaan.

Sukupuolen moninaisuus pitäisi ottaa huomioon Suomessa nykyistä paremmin.
Antti Juhani Rinne

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Selkeitä rajoja ja kuria tarvitaan nykyistä enemmän lasten kasvattamisessa.
Antti Juhani Rinne

Lisää kuria ei tarkoita millään tavalla väkivallan hyväksymistä kasvatusmetodiksi.

Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät.
Antti Juhani Rinne

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Poliitikkojen on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle.
Antti Juhani Rinne

Suomen ja suomalaisten etu on hyvin usein yhteneväinen kaikkien muiden ihmisten kanssa, kysymys on näkökulmasta ja ajallisesta perspektivistä. Eri puolueiden toimintaa ohjaavat arvot ja ihmiskuvat tuovat erilaisia arvioita siitä, mikä on Suomelle ja suomalaisille parasta.

Ympäristön etu tulisi asettaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edelle, jos ne ovat keskenään ristiriidassa.
Antti Juhani Rinne

Riippuu tilanteesta ja miten perutavaa laatua olevasta edusta ja ristiriidasta on kysymys.

Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka pystyvät tekemään vaikeitakin päätöksiä välittämättä liikaa muiden mielipiteistä.
Antti Juhani Rinne

Suomi on demokratia, jossa vaikeiden päätösten tekeminen edellyttää riittävää, yleensä enemmistön tukea kaikilta päätöksentekijöiltä kyseisessä asiassa. Tarvitaan kyllä näkemksellistä ja vakaata johtamista.

Koko Suomi tulee pitää asutettuna, vaikka siitä koituisi kustannuksia.
Antti Juhani Rinne

Asutettuna - termi johtaa harhaan. Tarvitaan politiikkaa, joka mehdollistaa yritysten toiminnan kaikkialla Suomessa. Kysymys on lähes kaikista politiikan lohkoista. Täytyy luoda yritysten lisäksi ihmisille elää hyvää elämää kaikkialla Suomessa. Suomen asuttuna ja elinvoimaisena pitäminen vaatii siis panostusta, mutta on myös turvallisuuden näkökulmasta tärkeä asia.

Suomen kaupungistuminen on hyvä asia.
Antti Juhani Rinne

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.