Siirry sivun pääsisältöön.

Ehdokkaan Ari Lanamäki tiedot

Kuvassa Liike Nyt -puolueen ehdokas Ari Lanamäki
Ari Lanamäki Liike NytNro 120
Vaalilupaukseni on: en anna vaalilupauksia.
Sosiaalinen media:
Ikä:45
Paikkakunta:Helsinki
Vaalipiiri:Helsingin vaalipiiri
Ammatti:Sairaanhoitaja
Koulutus:Alempi korkea-aste
Kuvausteksti:Olen 45-vuotias helsinkiläinen yksineläjä. Olen alanvaihtaja. Aikaisemmalta koulutukseltani tradenomi, työskennellyt myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen parissa, lähinnä digitaalisten palveluiden parissa. Valmistuin sairaanhoitajaksi Metropolia ammattikorkeakoulusta 2021 helmikuussa. Työskentelen nuorten mielenterveyden parissa. Haluan olla tuomassa esille terveyttä ja taloutta, miten ne menevät yksilöiden ja yhteiskunnan kohdalla käsi kädessä. Esim. ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ei ole kuluerä vaan investointi, joka antaa paremman terveyden yksilölle ja pienemmät kokonaiskustannukset yhteiskunnalle.

Ehdokas arvokartalla

Ehdokkaalla on voimakkaita mielipiteitä suuntaan oikeisto.

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Turvallisuus­politiikka
Ukrainaa on tuettava sodassa ja jälleenrakennuksessa kustannuksista huolimatta.
Ari Lanamäki

Loputon piikki ei voi olla auki, mutta Suomen on oltava tukemassa Ukrainaa niin sodassa kuin jälleenrakentamisessa. Jälleenrakentaminen tulee organisoida kansainvälisten organisaatioiden kautta, yksin ei ole syytä lähteä sooloilemaan eli laittamaan rahaa kohteisiin. Korruption vaara on jälleenrakentamisen alkaessa suuri. Se pitää estää.

Suomen on käytettävä puolustukseen rahaa vähintään Naton tavoitteen verran.
Ari Lanamäki

Ilman turvallisuutta ja itsenäisyyttä, ei millään muulla ole juurikaan merkitystä, joten käytetään rahaa puolustukseen, mutta toki viisaasti.

Kysymysteema: Hyvinvointi­valtio
Peruskoulussa pitää rajoittaa lailla oppilaiden määrää yhtä opettajaa kohden, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Ari Lanamäki

Mm. oppilasmäärää tulee rajoittaa, mutta ratkaisu ei ole nuo kaksi tarjottua vaihtoehtoa "veronkorotukset ja lisää velkaa". Veronkorotusten ja lisävelan tie on nyt käyty loppuun. Aloitetaan asioiden uudelleen järjesteleminen. Raha oikeisiin kohteisiin ja tehokkaasti käyttäen.

Suomeen on perustettava huumeiden käyttöhuoneita.
Ari Lanamäki

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Valtion on annettava suunniteltua enemmän rahaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.
Ari Lanamäki

Sosiaali- ja terveydenhuolto tarvitsee lisää rahaa! Mutta ratkaisu ei ole nuo kaksi tarjottua vaihtoehtoa "veronkorotukset ja lisää velkaa". Veronkorotusten ja lisävelan tie on nyt käyty loppuun. Aloitetaan asioiden uudelleen järjesteleminen. Raha oikeisiin kohteisiin ja tehokkaasti käyttäen.

Nuorisorikollisuutta on pyrittävä kitkemään ensisijaisesti muilla keinoilla kuin rangaistuksia koventamalla.
Ari Lanamäki

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Kysymysteema: Julkinen talous
Työttömiä pitää saada nykyistä enemmän töihin heikentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
Ari Lanamäki

Ansiosidonnainen pitää ulottaa kaikille eli nykyinen malli, jossa ansiosidonnainen maksetaan vain kassoihin kuuluville on lopetettava. Ansiosidonnainen työttömyysturva pitää uudistaa. Tähän tarvitaan jatkossa vain yksi kassa, johon kaikki kuuluvat ja maksavat osuutensa. Nytkin verovaroilla kustannetaan n. 95% todellisista kustannuksista eli kassan osuus on häviävän pieni. Ansiosidonnaisen alussa korvaus nykyistä suuremmaksi ja asteittain ansiosidonnaisen korvaus laskee. Ansiosidonnaisen tulisi tämän myötä olla kestoltaan nykyistä lyhyempi.

Suomeen on houkuteltava aktiivisemmin ulkomaisia työntekijöitä.
Ari Lanamäki

Tarvitsemme korkeasti koulutettuja ulkomaalaisia tekemään töitä Suomessa useilla eri sektoreilla. Lisäksi tulemme tarvitsemaan matalapalkka-aloille lisää työvoimaa ja tähänkin tulemme tarvitsemaan ulkomailta tulevia.

Valtion velkaantumista tulee hillitä, vaikka se merkitsisi leikkauksia etuuksiin tai palveluihin.
Ari Lanamäki

Kyllä. Koko etuusjärjestelmä tulee käydä läpi. Kaikki tuet, niin yksilöille, järjestöille kuin yrityksille tulee tässä taloudellisessa tilanteessa kyseenalaistaa nykymuodoissaan ja todellakin katsoa mikä on tarpeellista ja mihin on Suomen veronmaksajilla varaa. Tarjoamme nykyisin palveluita, joiden kustantamisiin Suomen veronmaksajilla ei ole varaa.

Kysymysteema: Omat rahat
Palkkojen verotusta pitää alentaa, vaikka se johtaisi palveluiden leikkauksiin, muun verotuksen kiristämiseen tai velan kasvuun.
Ari Lanamäki

Osa nykyisistä palveluista, jotka suomalaiset veronmaksajat kustantavat toisilleen, ovat sellaisia, että niiden rahoituksen ei pitäisi olla veronmaksajien kontolla. Verotusta tulee kehittää siirtämällä verotuksen painopistettä kulutuksen verottamiseen ja saastuttamisen verottamiseen. Kannatan mm. lisätyn rasvan ja sokerin verottamista, koska sillä ohjataan yksilö valitsemaan terveellisempiä vaihtoehtoja ruokakaupoissa. Kannatan ajatusta, että tulevaisuudessa Suomessa olisi käytössä tasavero ansiotuloverotuksessa ja perustulo (perustili) sosiaalitukimuotona. Lisäksi yritysvero pitää uudistaa siten, että verotetaan vasta investointien jälkeen.

Valtion pitää tukea enemmän kansalaisia, jotka kärsivät energian hinnan noususta, vaikka se kiihdyttäisi inflaatiota tai heikentäisi valtion taloutta.
Ari Lanamäki

Tiukassa paikassa olevia pitää tukea, mutta siten, että tuki ei lisää energian kulutusta. Korkeampi energian hinta on ohjannut kuluttajia miettimään energian käyttöään ja tämä oppi on hyvä ottaa talteen. Tuki menee tällä hetkellä myös sellaisille, joilla olisi varaa maksaa kohonneet kustannukset. Tukimalli on tehoton ja kallis. Lopetetaan se.

Kysymysteema: Ympäristö ja ilmasto
Hakkuita pitää vähentää valtion metsissä luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Ari Lanamäki

En kannata kuitenkaan hakkuiden lopettamista kokonaan. Suomi elää puusta. Lisäksi, jos vaihtoehto on se, että Suomi ei hakkaa puita ja puiden hakkuu siirtyy jonnekin muualle, missä luontoarvoja kunnioitetaan Suomea vähemmän, on paljon parempi maailman luonnon kannalta, että puita hakataan vastuullisesti täällä Suomessa.

Suomen on lykättävä hiilineutraaliustavoitettaan kauemmaksi vuodesta 2035.
Ari Lanamäki

Talouden kannalta on hyvä olla edelläkävijä, tai enemmänkin kärkijoukossa, jos osaamme hyödyntää tämän kaupallisesti. Pelkään pahoin, että olemme mallioppilas, joka toteuttaa muutokset kalliilla suomalaisten veronmaksajien kukkaroista, lisää velkaa ottamalla, ja muut kansat yrityksineen keräävät taloudellisen hyödyn. Eli siis toivoisin, että osaisimme hyödyntää tämän vihreän siirtymän taloudellisesti ja siksi se olisi hyvä toteuttaa jo vuoteen 2035 mennessä, mutta kun samaan aikaan pelkään, että maksamme vain kalliin laskun ja muut hyötyvät taloudellisesti, kallistuisin tavoitteen siirtämiseen vuoteen 2050.

Helsingissä ja muissa suurissa kaupungeissa on otettava käyttöön ruuhkamaksu.
Ari Lanamäki

Helsingissä ei ole ruuhkia, jotka vaatisivat kyseisen lisämaksun autoilijoille. Suuri pelko on, että näiden ruuhkamaksujen tullessa raha ei jää seudulle, joka niitä kerää ja rahaa ei korvamerkitä julkisen liikenteen parantamiseen. En voi kannattaa tätä.

Turkistarhaus on kiellettävä Suomessa.
Ari Lanamäki

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Kysymysteema: Arvot
Jos on pakko valita, on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia
Ari Lanamäki

Maa, jonka verotus jo tällä hetkellä on yksi maailman korkeimmista ei saa enää korottaa lisää veroja. Korkeista veroistamme huolimatta otamme vuosittain miljardeja lisää velkaa. Tämän on loputtava nyt! Sosiaalitukijärjestelmä on uusittava. Lopetetaan nykyisen päälle rakentaminen. Siirrytään perustuloon ja samalla ansiotuloverotuksessa tasaveroon.

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.
Ari Lanamäki

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä. En halua Suomesta maata, jossa ahkeruudesta ja lahjakkuudesta ei palkittaisi. Ahkeruus ja lahjakkuus selittävät toisinaan suuret tuloerot, mutta myös ihmisten uravalinnat selittävät. Esim. Sote-alalla maksetaan vähemmän kuin joillain toisilla aloilla. Ovatko sote-alan työntekijät automaattisesti vähemmän lahjakkaita ja vähemmän ahkeria kuin vaikkapa rahoitusalan työntekijät? Tuskinpa! Valtion, kuntien ja yritysten työmarkkinat arvostavat eri alojen työntekijöiden työpanokset tällä hetkellä kuten arvostavat. Ei muuta kuin muuttamaan näitä arvostuksia!

Valtion pitäisi puuttua nykyistä voimakkaammin markkinoiden toimintaan, jotta talous olisi kaikille reilu.
Ari Lanamäki

Valtion puuttuminen markkinoihin tulisi olla mahdollisimman vähäistä. Valtion pitäisi pistää kilpailuvirasto tekemään työtään eli varmistamaan vapaa kilpailu markkinoilla. Katsokaa miten huonosti päivittäistavarakaupan markkinat toimivat. Ihan itse me suomalaiset olemme vähentäneet kilpailua ja maksamme siitä kovaa hintaa: hinnat korkealla ja alkutuottajat eivät saa riittävää korvausta.

Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa.
Ari Lanamäki

Elämä sosiaaliturvan varassa ei ole varmastikaan monelle kivaa tai helppoa. Mallimme on kuitenkin sellainen, joka ei kannusta itsenäiseen tulonhankintaan. Työn tekemisen tulee aina olla taloudellisesti kannattavampaa kuin työelämän ulkopuolella olemisen.

Valtion ja kuntien omistusta yritystoiminnassa tulisi vähentää.
Ari Lanamäki

Valtion ja kuntien tulee keskittyä ydintehtäväänsä.

Suomen muuttuminen aiempaa monikulttuurisemmaksi ja monimuotoisemmaksi on hyvä asia.
Ari Lanamäki

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle päätöksenteolle.
Ari Lanamäki

Hyvät arvot ovat hyvä pohja kaikille päätöksille. Poliittisten päätösten ei tulisi pohjautua minkään tietyn uskonnon arvoihin, vaan hyviin globaaleihin, ei-uskonnollisiin, moraalisiin arvoihin.

Sukupuolen moninaisuus pitäisi ottaa huomioon Suomessa nykyistä paremmin.
Ari Lanamäki

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Selkeitä rajoja ja kuria tarvitaan nykyistä enemmän lasten kasvattamisessa.
Ari Lanamäki

Lapsi tarvitsee rajoja ja rakkautta. Samoin aikuiset.

Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät.
Ari Lanamäki

Suomen pitää tehdä oma osansa päästöjen vähentämisessä. Suomen ei voi tehdä muiden osaa päästöjen vähentämisessä. Jokaisen maan ja jokaisen maan kansalaisten on kannettava vastuunsa päästöjen vähentämisestä. Suomalaiset veronmaksajat eivät saa joutua tilanteeseen, jossa oman osamme hoidettuamme meitä pakotetaan tai tarjoamme itse itseämme kustantamaan niiden maiden päästöjen vähennysten kustannukset, jotka eivät ole itse asioihin tarttuneet. Kehitysmaat ovat oma lukunsa, niissäkin pitää toteutuksen olla sellainen, että mahdollisuus korruptiolle on poistettu.

Poliitikkojen on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle.
Ari Lanamäki

Kuka ajaa Suomen ja suomalaisten etuja, jos emme itse niitä aja? Tämän ei silti tule tarkoittaa sitä, että polkisimme omien etujemme nimissä muiden maiden ja heidän kansalaistensa etuja.

Ympäristön etu tulisi asettaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edelle, jos ne ovat keskenään ristiriidassa.
Ari Lanamäki

Talouskasvu on monelle kirosana, vaikka samaan aikaan voi olla vaatimassa itselleen lisää tästä taloudesta, riippumatta siitä kasvaako vai pieneneekö se. Taloutta ja työllisyyttä ei pidä kasvattaa ympäristön kustannuksella. Taloutta ja työllisyyttä pitää kasvattaa, ja kehittää, ympäristö huomioon ottaen.

Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka pystyvät tekemään vaikeitakin päätöksiä välittämättä liikaa muiden mielipiteistä.
Ari Lanamäki

Tarvitsemme vahvoja johtajia, jotka näkevät mitä päätöksiä pitää tehdä nyt, jotta tulevaisuudessa maamme on taloudellisesti ja ekologisesti asuinkelpoinen. Päättäjät ovat normaaleja ihmisiä, ei nosteta heitä millekään jalustalle. En halua Suomen kansan luovuttavan päätösvaltaa elämistään muutamalle vahvalle johtajalle. En halua Kekkosen aikaa takaisin. Vahvojen johtajien lisäksi tarvitaan meitä ihan tavallisia, vahvoja, kansalaisia, jotka näemme oman tilanteemme lisäksi muiden tilanteet ja sovitamme tarpeemme.

Koko Suomi tulee pitää asutettuna, vaikka siitä koituisi kustannuksia.
Ari Lanamäki

Ei ole mikään itseisarvo, että koko maa on asutettu. Toive voi olla, että ihminen voisi asua ja elää siellä missä haluaa, mutta tämä ei lähellekään aina ole mahdollista, koska työ ei ole aina siellä missä oma asunto on. Asuminen syrjäseudulla tarkoittaa sitä, että palvelutarjonta on heikompi kuin vaikkapa mitä meille helsinkiläisille on tarjolla. Helsinkiläiset maksavat korkeaa hintaa siitä, että palvelut ovat lähellä. Helsinkiläisten ei tule olla maksamassa vastaavaa palvelua syrjäseudulla asuville. En kannata nykyisiä tulonsiirtoja alueilta toisille.

Suomen kaupungistuminen on hyvä asia.
Ari Lanamäki

Kaupungistuminen on hyvä asia, mutta Suomen tahti kaupungistumisessa on liian hidas. Kaikkien ei kuitenkaan tule asua Helsingissä, Tampereella, Turussa, Espoossa jne. Muuttuva työelämä mahdollistaa nykyisin aikaisempaa paremmin asumisen pienissä kaupungeissa ja maaseudulla. Asumiskustannukset ovat näissä paikoissa isoja kaupunkeja alhaisemmat. Se tarkoittaa myös sitä, että tarjottavat palvelut ovat vähäisemmät. Helsinkiläisten veronmaksajien tehtävä ei ole omien korkeiden asumiskustannustensa jälkeen olla kustantamassa edullisempia asumiskustannuksia nauttiville Helsingin palveluita vastaavat palvelut.