Siirry sivun pääsisältöön.

Ehdokkaan Jari Lepistö tiedot

Kuvassa Keskusta -puolueen ehdokas Jari Lepistö
Jari Lepistö KeskustaNro 105
Lupaan tehdä parhaani, jotta ihmisten elämisen perusedellytykset ovat kunnossa ja yhteiskunnalliset turvaverkot vahvempia.
Sosiaalinen media:
Ikä:49
Paikkakunta:Karvia
Vaalipiiri:Satakunnan vaalipiiri
Ammatti:pelastusylitarkastaja
Koulutus:Ylempi korkea-aste
Tehtävät:kunnanvaltuutettu
Kuvausteksti:Olen 49 vuotias satakuntalainen hallintotieteiden maisteri. Työskentelen sisäministeriössä pelastusylitarkastajana. Vaikutan työni kautta laajasti yhteiskunnan turvallisuuteen. Perheeseen kuuluu vaimo ja ekaluokkalainen tyttö. Olen kunnanvaltuutettu, elinvoimalautakunnan puheenjohtaja sekä Satakunnan aluevaltuuston Keskustan Satakunnan aluevaltuustoryhmän ensimmäinen varajäsen.

Ehdokas arvokartalla

Ehdokkaalla on voimakkaimmat mielipiteet arvoista maaseutu - kaupunki-akselilla.

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Turvallisuus­politiikka
Ukrainaa on tuettava sodassa ja jälleenrakennuksessa kustannuksista huolimatta.
Jari Lepistö

On tärkeää avustaa Ukrainaa sodassa, jotta heillä on mahdollisuus voittaa ja jälleenrakennuksessa kansainvälinen apu on todella tärkeä. Tällä hetkellä jälleenrakentamiseen tarvitaan 350 miljardia euroa. Suomen on järkevää osallistua tukemiseen omien voimavarojen ja mahdollisuuksien mukaan. On kuitenkin huolehdittava, ettei oma kansantalous siitä suhteettomasti kärsi.

Suomen on käytettävä puolustukseen rahaa vähintään Naton tavoitteen verran.
Jari Lepistö

Kun sitoudutaan yhteisiin periaatteisiin, tehdään se täysillä. Natossa ei ole varaa olla puolivaloilla.

Kysymysteema: Hyvinvointi­valtio
Peruskoulussa pitää rajoittaa lailla oppilaiden määrää yhtä opettajaa kohden, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.

Ehdokas ei ole vastannut tähän kysymykseen.

Suomeen on perustettava huumeiden käyttöhuoneita.
Jari Lepistö

Yhteiskunnan on panostettava huumeiden vähentämiseen ja siitä irtipääsemisen tukemiseen. Minulle ei ole oikein selvinnyt, mitä todellista hyötyä näissä tarkoituksissa huumeiden käyttöhuoneilla on.

Valtion on annettava suunniteltua enemmän rahaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, vaikka se tarkoittaisi säästöjä muualta, veronkorotuksia tai lisää velkaa.

Ehdokas ei ole vastannut tähän kysymykseen.

Nuorisorikollisuutta on pyrittävä kitkemään ensisijaisesti muilla keinoilla kuin rangaistuksia koventamalla.
Jari Lepistö

Nuorisorikollisuuden kitkemiseen tarvitaan monenlaisia keinoja. Puuttumisen kynnystä säätämällä ja eri alojen ammattiliaisten valmiuksia kehittämällä voimme puuttua ilmiöön varmemmin. Sovittelumenettelyä, ankkuri-mallia ja muita toimintamalleja hyödyntämällä voidaan nuorta estää ajautumasta vakavempiin rikoksiin ja rikoskierteeseen. Yhteiskunnan ennaltaehkäiseviä turvaverkkoja on vahvistettava sellaisiksi, että ilmiöön voidaan puuttua systemaattisemmin.

Kysymysteema: Julkinen talous
Työttömiä pitää saada nykyistä enemmän töihin heikentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
Jari Lepistö

Työttömyyden hoitoon on olemassa muitakin keinoja, kuin työttömyysturvan heikentäminen. Työn etsintään on olemassa velvollisuuksia, joita täytyy vahvistaa käytännössä. Työn vastaanottamisen kynnystä tulisi alentaa ja kohtaanto-ongelmiin puuttua.

Suomeen on houkuteltava aktiivisemmin ulkomaisia työntekijöitä.
Jari Lepistö

Tarvitsemme useita kymmeniä tuhansia ulkomaisia työntekijöitä, jotta saamme täytettyä kaikki tehtävät, joita meillä on vapaana. Maahanmuuttoasioiden käsittelyssä on erotettava työperäiset maahanmuuttajat humanitaarisista syistä maahan tulevista. Työn perässä tulevien byrokratiaa on helpotettava, jotta työllisten joukkoon saamista saadaan sujuvoitettua.

Valtion velkaantumista tulee hillitä, vaikka se merkitsisi leikkauksia etuuksiin tai palveluihin.
Jari Lepistö

Mikään ei saa olla pyhää koulutusta lukuunottamatta, kun tarkastellaan talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Kaikessa voisi palauttaa perustekemiseen ja rönsyjä karsia pois.

Kysymysteema: Omat rahat
Palkkojen verotusta pitää alentaa, vaikka se johtaisi palveluiden leikkauksiin, muun verotuksen kiristämiseen tai velan kasvuun.

Ehdokas ei ole vastannut tähän kysymykseen.

Valtion pitää tukea enemmän kansalaisia, jotka kärsivät energian hinnan noususta, vaikka se kiihdyttäisi inflaatiota tai heikentäisi valtion taloutta.

Ehdokas ei ole vastannut tähän kysymykseen.

Kysymysteema: Ympäristö ja ilmasto
Hakkuita pitää vähentää valtion metsissä luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Jari Lepistö

Eri tutkimustiedot ovat ristiriitaisia siinä, onko kumpi on parempi hiilinielu, hoidettu talousmetsä vai vanha metsä. Hiilinielun hyvyys on riippuvainen puun kasvusta. Vanha metsä kasvaa joidenkin viisaiden mukaan hitaammin kuin hoidettu metsä. Tähän on helpompi ottaa kantaa, kun tutkijat olisivat yksimielisempiä.

Suomen on lykättävä hiilineutraaliustavoitettaan kauemmaksi vuodesta 2035.
Jari Lepistö

Meidän päättäjien on turvattava se, että jälkipolvemme saavat elinkelpoisen maailman elämiseen. On selkeää, että päästöjä on vähennettävä ja niihin liittyvistä toimista on tehtävä kannustavia. Keinojen on oltava realistisia ja kestäviä. Tarvittaessa on oltava kuitenkin mahdollisuus tarkastella tavoiteaikatauluja.

Helsingissä ja muissa suurissa kaupungeissa on otettava käyttöön ruuhkamaksu.

Ehdokas ei ole vastannut tähän kysymykseen.

Turkistarhaus on kiellettävä Suomessa.
Jari Lepistö

Tämän osalta minulla ei ole riittävästi tietoa, jotta voisin ottaa tähän kantaa.

Kysymysteema: Arvot
Jos on pakko valita, on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia
Jari Lepistö

Talouden tasapainottaminen vaatii monipuolisesti erilaisia keinoja. On kuitenkin huolehdittava siitä, että ihmisten mahdollisuudet selvitä peruselämisen edellytyksistä säilyy. Tästä näkökulmasta on vaikea lähteä veroja nostamaan. Myöskään verohelpotusten lupaaminen ei ole tässä taloudellisessa tilanteessa järkevää ja realistisia.

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.
Jari Lepistö

Palkan kannustavuutta on ihan järkevää lisätä. Ihmisten lahjakkuuden ja ahkeruuden arvioiminen täytyy kuitenkin olla yhdenvertaista, ettei se perustu pelkkiin pärstäkertoimiin.

Valtion pitäisi puuttua nykyistä voimakkaammin markkinoiden toimintaan, jotta talous olisi kaikille reilu.

Ehdokas ei ole vastannut tähän kysymykseen.

Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa.
Jari Lepistö

Työhön ohjaaminen tulisi olla systemaattisempaa.

Valtion ja kuntien omistusta yritystoiminnassa tulisi vähentää.
Jari Lepistö

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Suomen muuttuminen aiempaa monikulttuurisemmaksi ja monimuotoisemmaksi on hyvä asia.
Jari Lepistö

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle päätöksenteolle.
Jari Lepistö

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Sukupuolen moninaisuus pitäisi ottaa huomioon Suomessa nykyistä paremmin.

Ehdokas ei ole vastannut tähän kysymykseen.

Selkeitä rajoja ja kuria tarvitaan nykyistä enemmän lasten kasvattamisessa.
Jari Lepistö

On myös korostettava vanhempien kasvatusvastuuta. Perheiden tukemiseen on osoitettava voimavaroja, jotta voidaan varmistaa horjuvissa perheissä lasten hyvinvointi ja turvallisuus. Kuri ja rajat ovat tärkeä osa turvallista kasvatusympäristöä.

Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät.
Jari Lepistö

Keinojen tulee olla kuitenkin sellaisia, että tavalliset ihmiset rohkaistuvat osaltaan yhteisiin talkoisiin asian puolesta.

Poliitikkojen on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle.
Jari Lepistö

Valtion tärkein tehtävä on suojella kansalaisiaan. Meidän on kuitenkin kunnioitettava kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja sopimuksia ja toimittava niiden mukaan.

Ympäristön etu tulisi asettaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edelle, jos ne ovat keskenään ristiriidassa.
Jari Lepistö

Ympäristön etu sekä talouskasvun ja työpaikkojen luominen voidaan toteuttaa tasapainossa. Tässä tarjoutuu hyviä mahdollisuuksia esimerkiksi biotalouden kehittämiselle.

Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka pystyvät tekemään vaikeitakin päätöksiä välittämättä liikaa muiden mielipiteistä.
Jari Lepistö

Huomioiden kuitenkin kansanvaltaisuus ja demokratia.

Koko Suomi tulee pitää asutettuna, vaikka siitä koituisi kustannuksia.
Jari Lepistö

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Suomen kaupungistuminen on hyvä asia.
Jari Lepistö

Eri alueiden kehittämistä on tehtävä tasapainoisesti. Kaupunkien ohella tarvitaan elävää maaseutua, josta ruoka tulee pöytää ja energiaa pistorasioihin.