Siirry sivun pääsisältöön.

Ehdokkaan Alexander Stubb tiedot

Kuvassa Kokoomus -puolueen ehdokas Alexander Stubb
Alexander Stubb KokoomusNro 8
Avoin, turvallinen ja kansainvälinen Suomi.
Sosiaalinen media:
Ikä:55
Paikkakunta:Espoo
Ammatti:Professori
Koulutus:Filosofian tohtori
Kielitaito:suomi, ruotsi, englanti, ranska, saksa, kyökki-italia
Perhe:Vaimo Suzanne Innes-Stubb, tytär Emilie 22 v., poika Oliver 19 v.
Presidentin tehtävän kannalta merkittävin aiempi työkokemus:
 • Keskuksen johtaja ja professori, Euroopan yliopistoinstituutti, 2020
 • Varapääjohtaja, Euroopan investointipankki, 20172020
 • Suomen valtiovarainministeri, 20152016
 • Suomen pääministeri, 20142015
 • Suomen Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri, 20112014
 • Suomen ulkoministeri, 20082011
 • Kansanedustaja, 20112017
 • Euroopan parlamentin jäsen, 20042008
 • Euroopan komission puheenjohtajan neuvonantaja, 20012003
 • Vieraileva professori, College of Europe, 20002007
 • Erikoistutkija, Suomen EU-edustusto, 19992001
 • Tutkija, Suomen Akatemia, 19971999
 • Tutkija, Suomen ulkoministeriö, 19951997
Mitkä ovat tärkeimmät arvosi, nimeä kolme:
 • Vapaus
 • Tasa-arvo
 • Turvallisuus
Ominaisuudet jotka tekevät sinusta hyvän presidentin:Kokemus, asiantuntemus ja ammattitaito kansainvälisen politiikan vaativista tehtävistä, taito edistää Suomen etuja maailmalla, vahva kielitaito.

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Puolustus
Suomeen täytyy saada Naton pysyvä tukikohta.
Alexander Stubb

Suomen tulisi aktiivisesti tavoitella Naton toimintojen sijoittamista Suomeen, esimerkiksi erilaisia esikunta- tai osaamiskeskustoimintoja, ja tarvittaessa olla valmis nopeastikin tarttumaan tilaisuuteen. Kyseessä ei ole mikään ilmoitusasia vaan siitä täytyy löytää yhteinen näkemys kaikkien Nato-maiden kesken, joten perusteet täytyy olla pitävällä pohjalla. Lopputuloksen täytyy olla sotilaallisesti looginen ja palvella niin Suomen kuin Natonkin tarpeita ja lisätä alueen turvallisuutta. Suomi on erityinen Nato-maa pitkän itärajansa ja vahvan puolustuskykynsä myötä ja tämä otetaan Natossa huomioon.

Ahvenanmaan demilitarisonnista pitää luopua, ja Suomen tulee sijoittaa Ahvenanmaalle joukkoja.
Alexander Stubb

Kysymys Ahvenanmaan demilitarisoinnista ei ole pelkistettävissä kyllä-ei-valinnaksi. Pitää ymmärtää, että demilitarisointi liittyy kansainvälisoikeudelliseen kokonaisuuteen, jossa ei ole kysymys pelkästään siitä, haluaako Suomi mahdollisesti juuri tässä hetkessä muuttaa vallitsevaa asiaintilaa vai ei. Nato-prosessimme aikana Ahvenanmaan asema ei muodostanut liittolaisillemme minkäänlaista ongelmaa, eikä Suomella ole itsellään välitöntä tarvetta ryhtyä tekemään siitä ongelmaa. Tämän tapaisia asioita ei ratkaista hetken virtausten mukaan vaan huolelliseen harkintaan nojaten ja tiiviissä yhteistyössä läntisten kumppaneidemme kanssa. Keskustelu Ahvenanmaan demilitarisoinnin purkamisesta voidaan tietenkin käydä mutta se on tehtävä rauhassa, yhdessä ahvenanmaalaisten sekä liittolaistemme kanssa.

Suomen täytyy irtautua jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta.
Alexander Stubb

Jalkaväkimiinojen suorituskykyä korvaavat asejärjestelmät ovat teknisesti edistyneitä ja tehokkaita. Luotan puolustusvoimain johdon arvioon, jonka mukaan Suomen puolustuskyvyssä ei ole sellaisia aukkoja, joiden tukkimiseksi jalkaväkimiinojen palauttaminen olisi välttämätöntä.

Suomeen pitää sijoittaa mahdollisimman paljon Yhdysvaltain joukkoja ja aseistusta.
Alexander Stubb

Liittolaisten joukot ovat tervetulleita Suomeen. Niiden läsnäolo vahvistaa turvallisuuttamme ja osoittaa, että olemme osa maailman vahvinta puolustusliittoa.

Yleisen asevelvollisuuden pitäisi koskea muitakin kuin miehiä.
Alexander Stubb

Tunnen suurta ylpeyttä siitä, että myös monet naiset ovat vapaaehtoisesti hakeutuneet aseelliseen palvelukseen. Sotilaallinen maanpuolustus on kuitenkin järjestettävä ensisijaisesti maanpuolustuksen tarpeiden näkökulmasta. Joukkotuotannon määrällisten tarpeiden kannalta vain miehille pakollinen varusmiespalvelus on toistaiseksi riittävä. Olen kuitenkin valmis avoimin mielin keskustelemaan asiasta, jos tulevaisuudessa ilmenee aihetta tarkastella asiaa uudessa valossa.

Kysymysteema: Ulkopolitiikka
Venäjä on Suomelle sotilaallinen uhka.
Alexander Stubb

Vuonna 2022 kaikki illuusiot Venäjän todellisesta luonteesta kaatuivat. Naapurimaansa kimppuun hyökännyt ja siellä hirveisiin sotarikoksiin syyllistynyt Venäjä tietysti on sotilaallinen uhka kaikille ainakin itseään pienemmille naapureilleen. Siksi Suomi liittyi Natoon, ja siksi olemme pitäneet huolta omasta puolustuskyvystämme jo ennen Nato-jäsenyyttämme.

Pidän Ukrainan sodan laajentumista todennäköisenä.
Alexander Stubb

En spekuloi sodan laajentumisen todennäköisyydellä. Suomen on toimittava sen eteen, että Ukraina saa kaiken tarvitsemansa avun ja tuen taistellessaan oikeutettujen päämääriensä puolesta.

Suomi voi alkaa rakentaa suhteita Venäjään uudelleen vasta sitten, kun Vladimir Putin poistuu vallasta.
Alexander Stubb

Suomi voi alkaa rakentaa suhteita Venäjään vasta, kun Venäjä poistuu Ukrainasta. Kyse ei ole yhdestä henkilöstä vaan vallitsevasta asiaintilasta ja Venäjän koko nykyisestä regiimistä. Mikään ei voi normalisoitua niin kauan, kun Venäjä käy sotaa Ukrainassa. Ei pidä olettaa, että Putinin seuraaja olisi edeltäjäänsä pehmeämpi. On hyvin todennäköistä, että seuraaja edustaisi jopa nykyistä kovempaa linjaa.

Donald Trumpin valinta presidentiksi heikentäisi Euroopan ja Suomen turvallisuutta.
Alexander Stubb

On Yhdysvaltain presidentti kuka tahansa, Suomen ja Yhdysvaltain suhteen on oltava toimiva ja tiivis. Yhdysvallat on vahvin ja tärkein liittolaisemme.

Suomen pitää pyrkiä vähentämään taloudellista riippuvuutta Kiinasta.
Alexander Stubb

Suhdetta Kiinaan on koko ajan käsiteltävä strategisella otteella. Taloudelliseen Kiina-riippuvuuteen liittyvät riskit täytyy tunnistaa, ja niitä on entistä vahvemmin hallittava ja mahdollisuuksien mukaan vähennettävä. Tämä ei koske vain Suomea vaan laajemmin länsimaita.

Kysymysteema: Valtaoikeudet
Valtaa pitää siirtää presidentiltä pääministerille.
Alexander Stubb

Nykyinen yhteistoimintaan perustuva malli ulkopolitiikan johtamisessa on mielestäni tasapainoinen ja toimiva. En näe tarvetta muutoksille.

Presidentin täytyy voida jatkossakin armahtaa rikoksesta tuomittuja.
Alexander Stubb

Jatkaisin nykyisen tasavallan presidentin tiukkaa ja pidättyvää linjaa armahduksissa.

Presidentti voi puuttua välillä myös sisäpolitiikkaan esimerkiksi herättelemällä arvojohtajana poliitikkoja.
Alexander Stubb

Presidentin on käytävä keskustelua yhteiskunnallisista epäkohdista ja voitava ottaa niihin kantaa hallitus-oppositioasetelman sitä rajoittamatta. Maan ja kansan etu ovat presidentin asialistalla etusijalla. Presidentin on oltava yhdistävä tekijä.

Kysymysteema: Arvot
Presidentin pitää päättää uudenvuodenpuhe kristilliseen sanomaan.
Alexander Stubb

Jokaisen pitää tehdä päätös omista lähtökohdistaan. Minun mielestäni tämä on kaunis perinne ja toivottaisin siunausta jatkossakin.

Ihmisoikeudet eivät kuulu terroristeille.
Alexander Stubb

Jokaisella ihmisellä on yhtäläiset, luovuttamattomat ihmisoikeudet.

Liikenteen pysäyttäminen on hyväksyttävä teko ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.
Alexander Stubb

Vapaassa yhteiskunnassa on oltava oikeus ilmaista mielipiteensä. Vapauteen kuuluva vastuu tarkoittaa samalla, että näin toimiessaan on vältettävä aiheuttamasta vaaraa tai kohtuutonta haittaa sivullisille.

Eutanasia pitää laillistaa osaksi suomalaista terveydenhuoltoa.
Alexander Stubb

Ymmärrän eutanasian laillistamisen kannattajien perusteita. Jos eutanasia päätettäisiin laillistaa, siihen tarvittaisiin vahva kannanotto lääkärikunnalta ja arkkiatrilta. Tällä hetkellä olisi tärkeää kehittää saattohoitoa ja kivunhoitoa niin, että jokaiselle turvataan elämän loppuvaiheen hyvä hoito asuin- tai hoitopaikasta riippumatta.

Katujengit ovat merkki siitä, että Suomi on epäonnistunut maahanmuuttopolitiikassa.
Alexander Stubb

Katujengien torjunnassa tärkeää on päästä nykyistä paremmin kiinni syihin, kuten esimerkiksi huumekauppaan, joka vie nuoria mukaan rikolliseen jengitoimintaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi koulujen, kotien, sosiaalitoimen ja nuorisotyön tiivistä yhteistoimintaa.

Turkistarhaus pitää kieltää.
Alexander Stubb

Tähän kysymykseen on luotu ratkaisujen löytämistä vaikeuttava vastakkainasettelu. Nopeana toimena turkiseläinten hyvinvointia olisi pystyttävä parantamaan. Jos turkistarhaus päätettäisiin lopettaa, se tulisi tehdä hallitusti pitkällä siirtymäajalla ja turkistarhaajille olisi varmistettava asianmukainen kompensaatio. Uskon, että tämän vuosisadan aikana meidän ihmisten suhtautuminen eläimiin tulee muuttumaan.

Syön kesällä mieluummin grillimakkaran kuin soijanakin.
Alexander Stubb

Tämä on makuasia. Pidän grillimakkarasta vahvan sinapin kera.