Tulospalvelu

Kunta: {{ areaResult.area.name }}

Äänestysalue: {{ areaResult.area.name }}

Sauli Niinistö (Sit.)

Puolue: Valitsijayhdistys

Ehdokasnumero: 8

Ikä: 69

Koulutustaso: Varatuomari

Lasten lukumäärä: 2

Ääniä yhteensä 1875342 +1875342
  ennakkoon 1018312  
  vaalipäivänä 857030  
Osuus äänistä 62.6%  
  ennakkoon 64.3%  
  vaalipäivänä 60.8%  

Kannatus kunnittain

Osuus Ääniä
Vahvimmat
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}
Heikoimmat
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Tulokset kunnittain

Oma esittely

Katso ehdokkaan video

1/30

Suomessa on otettava käyttöön kansalaispalvelus, joka koskisi myös naisia.

{{ answerChoices[option].text }}

Sauli Niinistö: Periaatteessa hyvä ajatus, mutta perusteluksi ei riitä pelkästään tasa-arvon toteutuminen. Tulee selvittää, mitä konkreettista hyötyä palveluksesta saadaan. Kyseessä on kuitenkin yli 25 000 nuorta naista, joiden työhön tai opintojen valmistumiseen tulee palvelusajan viive. Asevelvollisuus naisille jää vapaaehtoiseksi.

2/30

Venäjän ja Suomen suhteiden ylläpitäminen on presidentin tärkein tehtävä.

{{ answerChoices[option].text }}

Sauli Niinistö: Suhde Venäjään on varsin tärkeä. Presidentin tärkein tehtävä on kuitenkin johtaa ulkopolitiikkaa. Se tarkoittaa nykyisin laaja-alaisten suhteiden ylläpitämistä kaikissa ilmansuunnissa.

3/30

Venäjä pystyy vaikuttamaan liikaa Suomen asioihin.

{{ answerChoices[option].text }}

Sauli Niinistö: En koe, että Venäjä on vaikuttanut Suomen asioihin tai pystyisi niihin vaikuttamaan.

4/30

Suomen pitää liittyä lähivuosina sotilasliitto Natoon.

{{ answerChoices[option].text }}

Sauli Niinistö: Naton jäsenyyden hakeminen ei ole kalenterikysymys, vaan tilanteesta riippuva. Kysymykseen ei siksi voi antaa kaavanomaista vastausta. Nykyinen hallitus avasi mahdollisuuden hakea jäsenyyttä ja mahdollisuus on jo sellaisenaan turvallisuuspolitiikassa väline.

5/30

Suomen pitää liittyä Natoon, jos Ruotsi liittyy.

{{ answerChoices[option].text }}

Sauli Niinistö: Suomi tekee omat ratkaisunsa omista lähtökohdistaan, ja tässäkin vaihtoehdossa tarvitaan kansan tuki ratkaisulle. Ruotsin liittyminen toki vaikuttaisi kokonaisarvioomme.

6/30

Jos Viroon kohdistuu hyökkäys, Suomen tulee osallistua sen torjumiseen.

{{ answerChoices[option].text }}

Sauli Niinistö: En pidä mahdollisina skenaariona Viroon tai Baltiaan rajoittuvaa sotimista. Hyökkäyksestä aiheutuisi suursota, jolloin Suomen on keskityttävä oman alueensa turvaamiseen. Teoreettisessa tilanteessa, jossa vain Viro olisi hyökkäyksen kohteena, Nato auttaisi sotilaallisesti ja Suomi auttaisi EU:n Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Tuon sopimuksen sisällön yhteistä tulkintaa Suomi on perännyt unionimailta.

7/30

Suomen presidentin pitää aktiivisesti tarjota apua kansainvälisten kriisien kuten Pohjois-Korean kriisin ratkaisuihin.

{{ answerChoices[option].text }}

Sauli Niinistö: Näin olen menetellyt, Suomi on tarjonnut ?hyvien palvelusten? muodossa ja muutoinkin apua moniin kriiseihin. Yhdysvaltojen ja Venäjän varaulkoministerien tapaaminen Helsingissä taas on esimerkki siitä, että Suomi voi toimia myös sovintoyritysten siltana.

8/30

Euroopan unionia on tiivistettävä liittovaltion suuntaan esimerkiksi perustamalla unionille yhteinen puolustusbudjetti ja valtiovarainministeri.

{{ answerChoices[option].text }}

Sauli Niinistö: EU:n on tiivistettävä yhteistyötään erityisesti turvallisuuden alalla, kuten on aivan viime aikoina tehtykin. Turvallisuuden edistäminen ei kuitenkaan edellytä liittovaltiokehitystä, enkä ole vakuuttunut siitä, toisiko yhteinen valtiovarainministeri ratkaisua EU:n ja euroalueen taloushaasteisiin.

9/30

Tasavallan presidentin valtaoikeuksia pitää lisätä.

{{ answerChoices[option].text }}

Sauli Niinistö: Nykyiset valtaoikeudet ovat osapuilleen kohdallaan; ainoa historiallinen jäänne on armahdusoikeus, josta hyvin voitaisiin luopua.

10/30

Presidentti voi puuttua sisäpoliittisiin kysymyksiin, vaikka ne eivät kuuluisikaan hänen toimivaltaansa.

{{ answerChoices[option].text }}

Sauli Niinistö: Toivottavasti Suomessa käydään monitahoista yhteiskunnallista keskustelua, ja mielestäni tasavallan presidentilläkin on siihen velvollisuus osallistua, nimenomaan keskustelijana. Unilukkarina aion vastedeskin toimia.

11/30

On tärkeää, että presidentin puoluepoliittinen tausta näkyy hänen toiminnassaan.

{{ answerChoices[option].text }}

Sauli Niinistö: Ei näy, eikä pidäkään näkyä.

12/30

Suomen muuttuminen aiempaa monikulttuuri­semmaksi ja monimuotoi­semmaksi on hyvä asia.

{{ answerChoices[option].text }}

Sauli Niinistö: Suomi ja maailma muuttuvat monimuotoisemmiksi ja monikulttuurisemmiksi. Raamien pitää kuitenkin olla selvät: Suomessa toimitaan yhteiskuntajärjestyksemme ja arvojemme mukaisesti.

13/30

Suomessa kannattaa panostaa erityisesti suurimpien kaupunkien menestykseen, koska se on avain koko maan menestykseen.

{{ answerChoices[option].text }}

Sauli Niinistö: Hyötysuhteen pitää olla ilmeinen, siis niin, että yhteinen panostus tuottaa yhteisen hyvän. Panostus suurimpiin kaupunkeihin ei siis voi olla pieniltä pois, vaan yhteistä lisää.

14/30

Suomeen pitää perustaa perustuslaki­tuomioistuin, jotta lakien perustuslain mukaisuutta ei arvioitaisi eduskunnassa poliitikoista koostuvassa valiokunnassa.

{{ answerChoices[option].text }}

Sauli Niinistö: Olen varovaisen myönteinen, mutta en kysymyksessä esitetyllä perusteella. Olisi hyvä tutkia yhdistelmämalleja, esim. niin, että valiokunta voisi tarvittaessa hankkia sitovan ennakkolausunnon perustuslakituomioistuimelta.

15/30

Jokaisen EU-maan on itse kannettava vastuu alueelleen tulevista turvapaikan­hakijoista.

{{ answerChoices[option].text }}

Sauli Niinistö: EU:n alueelle suuntautuvan turvapaikanhakijoiden maahantulon hallinta tulisi olla EU:n vastuulla. Tällöin luonnollinen jatko olisi, että kukin EU-maa ottaisi solidaarisen vastuun hakijoiden sijoittamisesta.

16/30

Valtion on suojeltava Suomen kulttuuria ja kieliä ulkomaisilta vaikutteilta nykyistä enemmän.

{{ answerChoices[option].text }}

Sauli Niinistö: Suomen kulttuuri ja kielet ovat vahvoja ja elinvoimaisia, silti valtio voi niitä kyllä edistää. Erityiseen suojeluun muita vastaan ei ole tarvetta.

17/30

Maailmankaupan vapautuminen ja ihmisten vapaampi liikkuminen on hyväksi Suomelle.

{{ answerChoices[option].text }}

Sauli Niinistö: Suomi on pieni kansantalous, jonka hyvinvointi perustuu pitkälti vientiin. Suomi on kansainvälisestä kaupasta eniten hyötyneitä maita 1990-luvun alun jälkeen. Vapaan kaupan tai vapaan liikkumisen vaihtoehtona on rajoittaminen, rajoittuminen ja pikkuhiljaa sulkeutuminen.

18/30

Uskonto ja valtio pitää erottaa Suomessa kokonaan toisistaan. Esimerkiksi luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus ja eri uskontojen oppitunnit kouluissa on lakkautettava.

{{ answerChoices[option].text }}

Sauli Niinistö: Nykykäytäntö on hyvä.

19/30

Uskon Jumalaan.

{{ answerChoices[option].text }}
20/30

Sukupuolten välinen tasa-arvo on Suomessa riittävällä tasolla.

{{ answerChoices[option].text }}

Sauli Niinistö: Vuosikymmenten mittaan tasa-arvossa on edistytty ja sen ansiosta samaan tahtiin myös menestytty. Parannettavaa silti vielä on, erityinen ongelmamme on lähisuhdeväkivalta.

21/30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

{{ answerChoices[option].text }}

Sauli Niinistö: Kaikille kuuluvat samat oikeudet.

22/30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

{{ answerChoices[option].text }}
23/30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

{{ answerChoices[option].text }}

Sauli Niinistö: Opettajien ja heidän työnsä arvostaminen on eräs keskeinen tekijä koulutusmenestykseemme. Hyöty arvostuksesta tulee oppimisena, siis viime kädessä oppilaille. Mutta, puhuisin hyvästä järjestyksestä ja kannustamisesta mieluummin kuin kurista.

24/30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

{{ answerChoices[option].text }}

Sauli Niinistö: Koti ? lähimmäisistä huolehtiminen, uskonto ? sen eettisen sanoman kunnioittaminen, ja isänmaa ? suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen. Näin minä ne tämän päivän politiikkaan soveltaisin.

25/30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

{{ answerChoices[option].text }}

Sauli Niinistö: Ulkoistaminen ei ole itseisarvo, ja olemme siinä, minä mukaan lukien, tehneet virheitäkin. Yksityistämisessä pitää aina turvata jatkuvan kilpailun tai jopa takaisinvedon mahdollisuus.

26/30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto

{{ answerChoices[option].text }}

Sauli Niinistö: Useimmiten pakon edessä tehdään molempia samanaikaisesti, siis leikataan menoja ja korotetaan veroja. Sillä tavoin voidaan tasata yksilökohtaisia vaikutuksia.

27/30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

{{ answerChoices[option].text }}

Sauli Niinistö: Tuloerot ovat luonnollisia: ahkeroinnista ja lahjakkuuden käytöstä on oikein saada täysi korvaus. Mutta kysytte SUURISTA tuloeroista, Suomi on edelleen sittenkin suhteellisen pienten tuloerojen maa eikä meidän pidä suurten erojen maaksi pyrkiä.

28/30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

{{ answerChoices[option].text }}

Sauli Niinistö: Suomen julkisessa taloudessa on vakavia haasteita, joihin pitää suhtautua sen mukaisesti. Talouden kehitys on varsin keskeisessä asemassa. Uskon, että turvaverkostomme pitää jatkossakin.

29/30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

{{ answerChoices[option].text }}

Sauli Niinistö: Taloutta ei enää voida edistää ympäristön kustannuksella, mutta ympäristönsuojelu saattaa kyllä edistää taloutta. On parasta hakea kasvua sieltä, mistä syntyy muutakin arvonlisää, suomalainen cleantech on siitä mallina.

30/30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

{{ answerChoices[option].text }}