Kuntavaalit 2017

Sari Metsäkivi
Kesk
Vihti
61 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Vihti
Ikä 49
Koulutustaso Filosofian maisteri
Lasten lukumäärä 4
Yhteystiedot  

Olen valtuutettu (v. 2008–), kunnanhallituksen jäsen ja tämän valtuustokauden ensimmäiset vuodet olin kasvatus- ja koulutuslautakunnan pj. Olen myös kunnallisjärjestön pj. Ammatiltani olen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, ja olen työskennellyt lukiossa sekä peruskoulun ylä- ja alaluokilla. Nyt opetan maahanmuuttajalapsia. Minulle politiikan tärkeitä lähtökohtia ovat pitkäjänteisyys, yhteistyö, avoimuus ja tasa-arvoisuus. Päätöksissä pitää huomioida myös ne, jotka eivät itse pysty pitämään puoliaan. Olen määrätietoinen, aikaansaava ja eteenpäin katsova. Toimin lähiruokarengas REKOn ylläpitäjänä, pidän liikunnasta, kirjoittamisesta, kylätoiminnasta ja puutarhanhoidosta.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 323 +120
  ennakkoon 116  
  vaalipäivänä 207  
Osuus kunnan äänistä 2.5%  
  ennakkoon 1.9%  
  vaalipäivänä 3.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Vihdin pitäisi keskittää palveluitaan nykyistä enemmän Nummelan keskustaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Metsäkivi: "Nummelan kehittäminen on tärkeää koko Vihdin näkökulmasta, ja suurin osa palveluista on jo keskitetty sinne. Lähitulevaisuudessa Nummelaan siirtynee myös lisää sosiaali- ja terveyspalveluita. Vihti on moni-ilmeinen kunta, ja myös Vihdin kirkonkylän, Otalammen, Ojakkalan ja kylien kehittäminen on tärkeää – moderni maaseutu on Vihdin vahvuus, joka houkuttelee meille lisää asukkaita, matkailijoita ja yrittäjiä."

2 / 30

Lakkautettavan Malmin lentokentän toimintoja pitäisi houkutella Vihtiin mahdollisista melu- ja ympäristöhaitoista huolimatta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Metsäkivi: "Melu- ja ympäristöhaitat on arvioitava tarkasti. Nummelan lentotoiminnan laajentaminen on selvittämisen arvoista. Lentokenttäalueen kehittämistä on kuitenkin tarkasteltava kokonaisuutena, koska alue on keskeisellä paikalla. Täytyy selvittää tarkasti, mitä toimintoja näin lähelle asustusta ja ulkoilureittejä olisi mahdollista siirtää. Alueella voisi myös olla retkiluisteluradan lisäksi muutakin toimintaa esim. konsertteja ja hevosurheilutapahtumia, mikäli ne pohjavesialueella ovat mahdollisia."

3 / 30

Vihdin pitää jatkaa turvapaikanhakijoiden vastaanottamista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Metsäkivi: "En kannata vastaanottamisen lisäämistä - riittää, että pidämme kiinni nykyisistä sitoumuksista. Valtuusto päätti, että kunta vastaanottaa kiintiöpakolaisia tai oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita joka kolmas vuosi. Vuonna 2016 päätettiin kuntapaikkojen lisäämisestä, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Vihtiin on myös muuttanut turvapaikkapäätöksen saaneita omatoimisesti. Koska Vihti on vuonna 2015 tehnyt päätöksen ottaa vastaan pakolaisia, saamme korvausta myös omatoimisesti muuttaneista."

4 / 30

Vihdin pitäisi liittyä HSL:n jäseneksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Metsäkivi: "Joukkoliikenteen kehittämistä on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti, ja HSL:n hintalappu on selvitettävä uudelleen. On tiedettävä, mitä maksaa liittyminen ja mitä maksaa uusien vuorojen osto. Tänä vuonna kilpailutetaan koulukuljetukset, asiointiliikenne ja kunnan ostamat linja-autovuorot - siinä yhteydessä on huomioitava sisäisen liikenteen kehittäminen. Myös liityntäpysäköintipaikkoja on parannettava."

5 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Metsäkivi: "Kannatan arkijärjen käyttöä ja joustavuutta tässäkin asiassa. Uskon, että yrittäjä tietää, minne yritys kannattaa perustaa. On hyvä, että keskustassa on monenlaisia kivijalkayrityksiä, myös ruokakauppoja. Kaikkea ei kuitenkaan ole järkevää keskittää kaikkea aivan ytimeen. Keskustan suuret ruokakaupat lisäävät ruuhkaisuutta - on realismia, että moni kulkee ruokakauppoihin autolla. Myös ulkopaikkakuntalaisten on houkuttelevampaa käydä isossa kaupassa, joka ei ole aivan keskustassa."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Metsäkivi: "Pakkolunastus on äärimmäinen keino, ja sitä pitää käyttää harvoin. Neuvotteluteitsekin pääsee pitkälle, ja henkilöstön neuvottelutaitoja on hyvä kehittää."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Metsäkivi: "Kaavoitusprosessin tulee olla niin sujuvaa, kuuntelevaa, ratkaisukeskeistä ja avointa, että valitusten määrä jää mahdollisimman vähäiseksi."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Metsäkivi: "Parkkipaikkanormit ovat kuntien päätettävissä, ja normia on hyvä väljentää silloin, jos se aiheuttaa ongelmia ja autopaikkoja on riittävästi."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Metsäkivi: "Puhdistus ja hiekoitus on syytä aloittaa sieltä, missä onnettomuusriskit ovat suurimmat - oli kyse sitten autoteistä tai jalkakäytävistä. Olennaista on, että kaikki kulkuväylät puhdistetaan ja hiekoitetaan nopeasti."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Metsäkivi: "Kirjastomme ovat ylpeyden aiheita ja yhteisiä olohuoneitamme - on hyvä, että niiden palveluita laajennetaan. Pidän myös kovasti Nummelan pääkirjaston pienestä luentosalista, jonne on helppo poiketa. Vaihtuvat taidenäyttelytkin ovat loistavia! Odotan paljon myös kirkonkylän koulukeskukseen rakennettavalta kirjastolta. Kuntalaisilta voisi kysyä, mitä palveluita kirjaston yhteyteen haluttaisiin. Monissa kirjastoissa on esim. kerhoja. Toki käytettävissä olevan tilan määrä rajoittaa mahdollisuuksia."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Metsäkivi: "Kyläkoulut on muutettava vahvuudeksi ja luonto-brändäyksen osaksi. Vihtiin lisää luontoeskareita ja ja -luokkia, miksei myös luontokouluja! Kunnan ja kylien yhteistyötä on lisättävä, jotta esim. hankkeita on helpompi toteuttaa. Tilanne on ongelmallinen, jos oppilamäärä vähenee ja rakennus vaatii suuria investointeja. Haja-asutusrakentamisen normeja on väljennettävä, jotta kouluissa riittää oppilaita. Tuntikehys on pidettävä riittävän suurena, jotta jokaisessa koulussa on riittävästi resurssia."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Metsäkivi: "Alaluokilla yhteistunnit ovat olleet arkipäivää jo kauan, ja siihen suuntaan mennään monissa kouluissa yläluokillakin. Tyttöjen ja poikien erillisillekin liikuntatunneille on tarvetta, mutta on hyvä, jos ryhmät voidaan jakaa myös oppilaiden kiinnostuksen ja tavoitteiden mukaan. Myös monissa lukioissa ryhmät muotoutuvat sen mukaan, mitä liikuntalajia halutaan kokeilla, ei sukupuolen mukaan. Yhteistä toimintaa on lisätty ja voidaan varmastikin yhä lisätä."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Metsäkivi: "Koulut pystyvät jo nyt vaikuttamaan luokan kokoonpanoon, joten tarkkoja ylärajoja ei tarvita. Yksisarjaisessa koulussa rajoitus voisi tarkoittaa sitä, ettei lapsi voi käydä lähikoulua."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Metsäkivi: "Olen tyytyväinen siihen, että Vihdissä jokainen perhe, joka kokopäiväisen hoitopaikan todella tarvitsee, sen myös saa. Silloinkin, kun toinen vanhemmista on kotona. On tärkeää, että kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen 20t/vko."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Metsäkivi: "Jos kunnan talous sen sallisi, kannattaisin rahallista tukea. Toivottavasti näin on tulevaisuudessa. Etenkin alle 3-vuotiaalle lapselle kotihoito on hyvä vaihtoehto. Kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla avoimen päiväkodin toimintaa sekä kerhotoimintaa. On hyvä, että Vihdissä tuetaan päivähoidon mahdollisuutta kotona: Vihdissä maksetaan yksityisen hoidon tuen kuntalisää, jos työsuhteinen hoitaja palkataan kotiin."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Metsäkivi: "Karviainen on tehnyt hyvää työtä, ja meillä on melko hyvä julkisten terveyspalveluiden perusta, esim. omat, työhönsä hyvin motivoituneet lääkärit ja iltavastaanottoajat. Yksityiset palveluiden tuottajat ovat hyvin tervetulleita, kunhan palvelu on hyvää ja toimivaa. Yksityiset tuottajat myös monipuolistavat palveluita. Toivottavasti yksityisiä palveluita tulee myös kirkonkylälle - tarvetta olisi. Jos hinta on sama julkisella ja yksityisellä, valinnanvapaus lisääntyy huimasti."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Metsäkivi: "Kaikkein pienituloisimpien kohdalla maksut voisi poistaa. Pidän erittäin hyvänä ja tarpeellisena sitä, että osa palveluista on edelleen maksuttomia ja tulosidonnaisia. Myös maksukatto on tärkeä asia."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Metsäkivi: "Nyt on tärkeää keskittyä jo vastaanotettujen pakolaisten kotouttamiseen ja nykyisiin velvoitteisiin."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Metsäkivi: "Kuri kalskahtaa vanhalta ankaruudelta. Koulussa vaaditaan edelleen hyviä käytöstapoja ja muiden huomioimista. Yhä useammalle lapselle ne ovat kuitenkin vaikeita taitoja, joita on opeteltava. Tiukka kuri ei ole avainsana, vaan motivoiva, oppilasta tukeva, keskusteleva, luottamuksellinen ja myönteinen ilmapiiri, joka luo pohjan oppimiselle. Riittävät opetusresurssit takaavat sen, että ryhmäjako on joustavaa ja oppilaat saavat tarvitsemansa tuen ajoissa. Myös vanhempien tuki koululle on tärkeä."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Metsäkivi: "Maltillisuus, yhteistyö, pitkäjänteisyys, tasa-arvoisuus, pienimmistä ja heikoimmista huolehtiminen sekä muiden ihmisten ja heidän näkökulmiensa kunnioitus ja arvostus ovat minulle tärkeä perusta. Vierastan uskonnon vahvaa mukaan tuomista politiikkaan."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Metsäkivi: "Ulkoistaminen pitää tehdä harkiten ja suunnitellusti. Vihdissä on hyviä kokemuksia esim. yksityisistä päiväkodeista ja varhaiskasvatuksessa käyttöön otetusta tulosidonnaisesta palvelusetelistä. Yksityinen päiväkoti vähentää kunnan investointitarvetta ja lisää perheiden valinnanmahdollisuuksia."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Metsäkivi: "Vihdin veroprosentti on jo niin korkea, että sitä on korotettava erittäin harkitusti. Toisaalta vaikean taloustilanteen takia on jo monena vuotena perätysten ollut tiukka kulukuri ja vaikeita säästöjäkin on ollut pakko tehdä. Myös henkilöstö on ollut kovilla. Entistä enemmän on panostettava siihen, että saamme Vihtiin lisää kuntalaisia sekä yrittäjiä - on myös tuotava Vihdin monet vahvuudet paremmin esiin, kuten luonto ja monet harrastusmahdollisuudet sekä loistava järjestötoiminta."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}