Kuntavaalit 2017

Markku Brask
PIR
Vantaa
429 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Vantaa
Ikä 46
Koulutustaso Johtamisen erikoisammattitutkinto, Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto.
Lasten lukumäärä 3
Yhteystiedot  

Olen 45-vuotias perheenisä ja myynti- & viestintäammattilainen. Perheeseeni kuuluu avopuoliso, kolme lasta ja koira. Asumme Viertolassa Vantaalla. Olen toiminut Piraattipuolueessa puoluehallituksen jäsenenä ja nykyisin olen Uudenmaan piirin puheenjohtaja. Olen toiminut aktiivisesti puolueen toiminnassa mm. suunnittelemalla ja toteuttamalla viestintää, osallistumalla tapahtumiin ja kehittämällä varainhankintaa. Työkseni vastaan Eurooppalaisen ohjelmistotalon myynnistä ja myynnin kehittämisestä Suomessa. Olen myös ollut työnantajani kansainvälisen johtoryhmän jäsen reilun neljän tilivuoden ajan. Harrastan elektronisen musiikin tuottamista, lukemista, nelikopterilla kuvaamista ja mietiskelyä. Olen kokenut ja taitava neuvottelija ja tulen toimeen monenlaisten ihmisten kanssa.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 76 +76
  ennakkoon 23  
  vaalipäivänä 53  
Osuus kunnan äänistä 0.1%  
  ennakkoon 0.1%  
  vaalipäivänä 0.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Vantaalla on noin 1,1 miljardin euron velkataakka. Sen keventämiseksi kaupungin pitäisi ensisijaisesti korottaa kunnallisveroa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markku Brask: "Vantaan alue elää vahvaa kasvusuhdannetta. Uusia alueita syntyy yrityksineen, työpaikkoineen ja veronmaksajineen. On hyvin perusteltua sijoittaa tulevaisuuteen halvan lainarahan aikana. Verotulojen kasvu seuraa investointeja viiveellä."

2 / 30

Kaupungin investointitarpeen hillitsemiseksi Vantaan pitäisi hidastaa uusien asukkaiden muuttoa esimerkiksi kaavoitusta vähentämällä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markku Brask: "Päinvastoin. Elinvoimainen kaupunki tarvitsee monimuotoista kaavoittamista ja lisää houkuttelevuutta. Vantaalle muuttavat yritykset ja ihmiset ovat myös tulevaisuuden veronmaksajia."

3 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markku Brask: "Alueiden kaavoituksessa on otettava huomioon tarve kauppakeskuksille. Kokonaisuus on mietittävä huolella."

4 / 30

Vantaan terveyspalvelut pitäisi useiden terveysasemien sijaan keskittää muutamaan suureen, täyden palvelun yksikköön.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markku Brask: "Yksikkökokojen kasvattaminen ei tuo haluttua lopputulosta kaikissa tapauksissa. Palveluiden tarjoamiskanavia lisäämällä mm. teknologian avulla, voidaan tehokkuutta lisätä kasvattamatta kustannuksia."

5 / 30

Helsinki ottaa käyttöön hallintomallin, jossa kaupunkia johtaa virkamiehen sijaan valtuutettujen joukosta valittu pormestari. Vantaan pitäisi siirtyä samankaltaiseen malliin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markku Brask: "Johtajien tulisi olla ammattilaisia myös kaupungeissa. Nykyinen malli on hyvä."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markku Brask: "Jos lunastuksesta ei koidu selkeää haittaa ja korvaus on kohtuullinen, sekä hyödyt merkittävät, on pakkolunastukselle paikkansa."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markku Brask: "Valitusoikeus on tärkeä kuntalaisdemokratian toteutumisen kannalta. Silti on syytä rajata valitusajat ja valitusoikeus kohtuullisiksi, ettei järkeviä hankkeita voida lykätä loputtomasti."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markku Brask: "Välimatkat pääkaupunkiseudulla ovat pitkiä, eikä julkisen liikenteen verkosto riitä kaikissa elämäntilanteissa. Yksityisautoilusta ei päästä kokonaan eroon, mutta julkista liikennettä kehittämällä asiaan voidaan vaikuttaa."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markku Brask: "Molemmat väylät voi puhdistaa ja hiekottaa samalla. Vastakkainasettelu on turha."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markku Brask: "Molemmat ovat tärkeitä, vastakkainasettelu on turha."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markku Brask: "Kirjaston tulee kehittyä maailman mukana. Mahtavaa että Vantaalla voi laulaa karaokea kirjastossa!"

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markku Brask: "Koulutuksesta ja varhaiskasvatuksesta ei voi säästää, vaan siihen tulee sijoittaa."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markku Brask: "Vanhemmat ovat lastensa ensisijaisia kasvattajia. Koulun vaihtamiselle on pääasiassa vahvat perustelut."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markku Brask: "Pääasiassa tietenkin näin. Joskus voi olla jokin erityinen syy poiketa tastä."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markku Brask: "Koululuokkien oppilasjakoa ei voida määritellä rodullisin perustein."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markku Brask: "Työpaikan tai koulutuspaikan etsiminen ja löytäminen samalla kun hoidat pientä lasta kotona on mahdoton tehtävä."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markku Brask: "Lapselle on tärkeää oppia myös kodin ulkopuolella ryhmässä toimimista, sekä muita sosiaalisia taitoja - varhaiskasvatuksen ammattilaisten ohjauksessa."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markku Brask: "Terveyspalveluissa on muitakin arvoja kuin taloudellinen tehokkuus. Myös terveystietojen säilyminen yksityisinä voidaan varmistaa tehokkaammin julkisessa organisaatiossa."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markku Brask: "Pienituloisimpien kohdalla näin voitaisiin toimia, ettei hoitoon tuleminen olisi kenellekään taloudellinen kynnyskysymys."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markku Brask: "Suomi on harvaan asuttu maa. Kasvukeskusten ulkopuolella asuminen on jokaisen oma valinta. Teknologian avulla voidaan tuoda palveluita tehokkaasti myös haja-asutusalueille."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markku Brask: "Hyvä vanhemmuus ei ole sukupuolesta kiinni. Adoptioprosessin aikana selvitetään joka tapauksessa perheen perustamisen edellytykset tarkasti. Lapselle on tärkeämpää elää rakastavien vanhempien kanssa, kuin tietyn sukupuolisten vanhempien kanssa."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markku Brask: "Sodan ja hädän keskeltä pakenevia ihmisiä täytyy auttaa, riippumatta siitä missä gps-koordinaateissa he ovat syntyneet."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markku Brask: "Jämäkkää ohjausta tarvitaan toisinaan, mutta kuri on jo sananakin vanhanaikainen. Opettajilla tulee olla resurssit ja oikeudet puuttua vaaralliseen ja häiritsevään käyttäytymiseen."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markku Brask: "Jokainen ihminen tarvitsee paikan jota voi kutsua kodiksi. Uskonnoissa on usein hyvää ihmisarvojen puolustamisen sanomaa, mutta poliittisen päätöksenteon pohjaksi uskonnoista ei ole. Isänmaa on arvoja ja turvallisuutta, riippumatta siitä missä on sattunut syntymään."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markku Brask: "Julkisissa palveluissa voidaan hakea suorituskykyä ja tehokkuutta monella tavalla. Yleensä ulkoistetuissa palveluissa kustannusten vähentäminen on pääasiallinen tehokkusmittari. Silloin palvelujen taso kärsii. Kuntalaisten tulee saada laadukasta palvelua vastineeksi omille verovaroilleen."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markku Brask: "Jos heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hyvinvointi voidaan taata korottamalla veroja, on se oikea vaihtoehto. Useimmiten muitakin vaihtoehtoja löytyy järkeä käyttämällä."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markku Brask: "Yksityisillä toimijoilla on luonnollisesti oikeus palkita työntekijöitä haluamallaan tavalla, mutta julkisten varojen käyttö samaan tarkoitukseen tulee olla säänneltyä."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markku Brask: "Palveluita saadaan tehostettua mm. teknologian avulla merkittävästi ja vastikkeeton perustulo voisi korvata suuren osan sosiaalietuuksista. Byrokratia on kallista."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markku Brask: "Jos kyseessä on tilanne, joka ei aiheuta pysyvää pitkäaikaista haittaa ympäristölle, on tällaista marssijärjestystä voitava käyttää, kunhan haittojen minimoinnista huolehditaan tehokkaasti."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Markku Brask: "Suomen luonto on puhdas ja elinvoimainen. Siitä täytyy pitää huoli, kunhan mittasuhteet säilyvät järjellisinä."