Kuntavaalit 2017

Jouko Jääskeläinen
KD
Vantaa
112 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Vantaa
Ikä 65
Koulutustaso valtiotieteiden tohtori
Lasten lukumäärä 3
Yhteystiedot  

Olen asunut perheeni eli puolisoni ja lastemme, tietenkin nyt jo aikuistuneiden nuorten, kanssa Vantaalla vuodesta 1983. Valtuuston jäsen olen ollut vuodesta 1989. Olen toiminut myös kaksi vuotta kaupunginhallituksessa ja vuoden valtuuston toisena varapuheenjohtajana. Eduskunnan jäsenenä toimin 1991-2003 sekä 2011-2015. Tällä hetkellä tietokirjailijana paneudun tärkeisiin aatteita, politiikkaa ja uskontoa koskeviin kysymyksiin. Olen opiskellut Tampereella ja väitellyt valtiotieteiden tohtoriksi 2008 Helsingin yliopistossa. Soittelen hieman pianoa, marjastamme vaimoni kanssa ahkerasti kesäisin Uudellamaalla ja varsinkin Etelä-Karjalassa. Lapsenlapsia on tätä kirjoitettaessa kaksi. Olen ev.lut. kirkon kirkolliskokouksen jäsen vuodesta 2016 sekä Uudenmaan maakuntaliiton valtuuston jäsen.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 746 +219
  ennakkoon 369  
  vaalipäivänä 377  
Osuus kunnan äänistä 0.8%  
  ennakkoon 1.1%  
  vaalipäivänä 0.7%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Vantaalla on noin 1,1 miljardin euron velkataakka. Sen keventämiseksi kaupungin pitäisi ensisijaisesti korottaa kunnallisveroa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouko Jääskeläinen: "Nykyisen toimivan kaupunginjohdon sekä valtuuston aikana taloutta on johdonmukaisesti laitettu kuntoon. Tiukka talous on mahdollistanut avaintoimintojen hyvän tason sekä sen, ettei työntekijöitä ole tarvinnut irtisanoa, vähentää tai lomauttaa. Tässä työssä ei veroprosentin korostuksesta ole apua, koska saatu uusi tulo tulee hyvin helposti käytetyksi."

2 / 30

Kaupungin investointitarpeen hillitsemiseksi Vantaan pitäisi hidastaa uusien asukkaiden muuttoa esimerkiksi kaavoitusta vähentämällä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouko Jääskeläinen: "Olemme ylittämässä ne sopimukset, joita mm. valtion kanssa on tehty asuntojen rakentamisesta. Kaavoja ja rakennuslupia on niin paljon, että uusien kaavojen vähentäminen ei nopeasti muuta tai paranna tilannetta. Kaupungin kasvu on juuri tällä hetkellä liian kiivas."

3 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

4 / 30

Vantaan terveyspalvelut pitäisi useiden terveysasemien sijaan keskittää muutamaan suureen, täyden palvelun yksikköön.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouko Jääskeläinen: "Tarvitaan portaittaista toimintaa, suuret täyden palvelun terveysasemat ja tiettyjä arkisia peruspalveluita eri puolilla kuten nytkin. Esimerkiksi Myyrmäen terveysasemalla röntgenkuvien otto toimii joustavasti, suoraan lääkärin vastaanotolta pääsee kuvannettavaksi. Täyden palvelun yksiköt eivät siis ole mitään mörköjä, joita pitäisi vastustaa, eikä niitä voi olla ihan joka puolella."

5 / 30

Helsinki ottaa käyttöön hallintomallin, jossa kaupunkia johtaa virkamiehen sijaan valtuutettujen joukosta valittu pormestari. Vantaan pitäisi siirtyä samankaltaiseen malliin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouko Jääskeläinen: "Parempi, että vaaleissa valitaan valtuusto ja valtuusto valitsee johtavat kaupungin työntekijät. Tämä toimii kyllä näinkin oikein hyvin. Pormestarimallissa huomio kiinnittyy ehkä liikaa muutamaan henkilöön."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouko Jääskeläinen: "Neuvotellen on saatu asiallisia ratkaisuja ja kaavojen puute (kaavoja on runsaastikin) ei ole ensisijainen syy asuntojen aika kalliisiin ostamisen, rakentamisen ja vuokraamisen hintoihin."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouko Jääskeläinen: "Turha valittaminen on turhaa, mutta sen mahdollisuus pitää olla olemassa epäkohtien estämiseksi."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouko Jääskeläinen: "Autoja kuitenkin tarvitaan. Toivottavaa olisi, ettei jouduttaisi tekemään kalliita kellaritiloja tai maanalaisia paikkoja."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouko Jääskeläinen: "Aika hyvin asiat on Vantaalla hoidettu. Osa tästä vastuusta on tietenkin taloilla ja huoltoyhtiöillä."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouko Jääskeläinen: "Eipä kannata laittaa kovasti vastakkain."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouko Jääskeläinen: "Tärkeintä on laittaa liikenevät resurssit hyväkuntoisten koulujen rakentamiseen ja korjaamiseen. Nyt ainakin läntisellä Vantaalla tässä on hyvä ote ja hyvää pyrkimystä. Muutoin on toivottavaa, että matkat olisivat lyhyehköjä varsinkin pienillä oppilailla ja turvallisia matkojen toki tulee olla aina."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouko Jääskeläinen: "Jos kielikysymykset tai muut seikat aiheuttavat ongelmia luokan kokonaisuudelle, niin tietenkin näin. Maahanmuuttajien määrä ei sellaisenaan ja suoraan voi olla mainittu kriteeri."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouko Jääskeläinen: "Tässä on joustoa puoleen ja toiseen. Meillä on vaihtoehtoja: perheen tilanne ja sosiaaliset sekä koulutukselliset edellytykset otetaan näissä huomioon. Kukaan ei saa jäädä huonolle osalle ja huonoon asemaan."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouko Jääskeläinen: "Kotihoidon tuen tulee olla sitä haluaville taloudellisestikin todellinen ja toimiva vaihtoehto. Onneksi siitä kertyy hieman eläkettäkin nykyisin, mutta asetelma voisi olla parempikin, etteivät varsinkin naiset joudu aikanaan kärsimään mm. huonoina eläke-etuina. Miksi ei voitaisi perheen sisällä tasata eläke-etuja jossakin määrin - se olisi todellista tasa-arvotyötä."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouko Jääskeläinen: "Maksut ovat hyvin matalat ja niissä on maksukatto. Kokonaan maksuista vapautetuista on aika pitkä lista. Hyvä niin. Hyvätuloiset varmaan mielellään maksaisivat enemmänkin, sillä pienet jonotukset läpikäytyään saa oikein hyvää palvelua."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouko Jääskeläinen: "Aika harva tuo asumisen verkko on monilla alueilla eikä taida kauheasti tuoda kustannuksiakaan. Omillaan ja pienellä monet ihmiset syrjäseuduilla joutuvat tulemaan toimeen."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouko Jääskeläinen: "Kirkoilla on oikeus noudattaa vihkimisperiaatteitaan eli että avioliitto on miehen ja naisen liitto. Tämän periaatteen kannalla olen itsekin. Yhteiskunnassakin ensisijainen on lapsen ja nuoren oikeus, jos suinkin mahdollista, isään ja äitiin. Kunta palvelee kuntalaisia tasapuolisesti."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouko Jääskeläinen: "Jos myös resursseja valtion taholta tarjotaan riittävästi ja otetaan huomioon myös jatkossa tulevia kustannuksia ja tehtäviä."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouko Jääskeläinen: "Tärkeitä ovat selkeä ohjaaminen ja oppilaiden tukeminen, rakastaminen ja auttaminen - eiköhän niillä pärjätä. Miksi puhutaan vain sanasta "kuri" - alun perin se tarkoittaa oikeaa ja turvattua kulkureittiä ja on sittemmin saanut sisältöönsä huonompaakin kaikua."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouko Jääskeläinen: "Jos taloutta ei saada kuntoon ja toimimaan, niin väite toteutuu. Työhön meneviä käsipareja on liian vähän suhteessa siihen, miten paljon työelämästä poistutaan mm. eläköitymisen sekä valitettavasti myös erilaisten sairauksien ja elämäntilanteiden ongelmien vuoksi."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}