Kuntavaalit 2017

Minna Räsänen
SDP
Vantaa
21 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Vantaa
Ikä 34
Koulutustaso Ammattikorkeakoulu
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Olen itse vantaalaistunut 10 vuotta sitten ja haluan, että Vantaa on hyvä paikka asua, on sitten syntynyt täällä tai tänne muuttanut. Haluan, että vantaalaiset voivat tuntea ylpeyttä ja tyytyväisyyttä kotikaupunkiinsa. Olen 34-vuotias ja päivätyönäni työskentelen järjestössä viestinnän monipuolisissa tehtävissä tiedottajana. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (AMK) ja opiskelen tällä hetkellä töiden ohessa Jyväskylän Yliopistossa tähtäimenä maisterin paperit. Mielestäni oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa jokainen ihminen voi tehdä, saavuttaa ja pystyä. Tämän asian saavuttamiseksi olen valmis tekemään töitä Vantaan kaupunginvaltuustossa. Kotonani, Vantaan Ruskeasannassa, asuu lisäkseni mieheni ja kaksi menninkäiseltä näyttävää kissaa. Vapaalla ollessani luen kirjoja. Toissa kesänä toteutin pitkäaikaisen haaveeni ja opettelin ajamaan moottoripyörää. Harrastukseksi koen myös Vantaan kaupungin lastensuojelun vapaaehtoisena tukihenkilönä olemisen.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 269 +269
  ennakkoon 82  
  vaalipäivänä 187  
Osuus kunnan äänistä 0.3%  
  ennakkoon 0.2%  
  vaalipäivänä 0.3%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Vantaalla on noin 1,1 miljardin euron velkataakka. Sen keventämiseksi kaupungin pitäisi ensisijaisesti korottaa kunnallisveroa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minna Räsänen: "Pelkästään leikkaamalla palveluista ei Vantaata pystytä kehittämään paremmaksi kotipaikkakunnaksi, jossa ihmiset viihtyvät ja haluavat asua. Tärkeää on, että ihmiset saavat maksamilleen verorahoille vastinetta. Toimivat palvelut kuten terveydenhoito, julkinen liikenne, koulut, päiväkodit, kirjastot sekä uimahallit on pidettävä kunnossa."

2 / 30

Kaupungin investointitarpeen hillitsemiseksi Vantaan pitäisi hidastaa uusien asukkaiden muuttoa esimerkiksi kaavoitusta vähentämällä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minna Räsänen: "Vantaa on laajentunut hirmuista vauhtia, joka on aiheuttanut, että investointeja on täytynyt tehdä myös kovaa tahtia. Välillä voisi syytä olla hidastaa ja parantaa jo olemassa olevia asuinalueita vastaamaan kuntalaisten tarpeita entistä paremmin."

3 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minna Räsänen: "Yritykset tuovat lisää työtä Vantaalle. Samalla yrityksetkin tarvitsevat menestyäkseen palveluilta kunnilta. Mielestäni yksi oleellinen osa viihtyisää kaupunkia on, että sen keskustoissa on toimivia palveluita kuten ruokakauppoja. Suurten ruokakauppojen keskittäessä palveluita kauemmaksi kuntalaisista, voi samalla heikentyä lähipalvelut. Tästä syystä suhtaudun asiaan hiukan varauksella."

4 / 30

Vantaan terveyspalvelut pitäisi useiden terveysasemien sijaan keskittää muutamaan suureen, täyden palvelun yksikköön.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minna Räsänen: "Asuinympäristön viihtyvyyden kannalta on tärkeää, että terveyspalveluita saa myös läheltä."

5 / 30

Helsinki ottaa käyttöön hallintomallin, jossa kaupunkia johtaa virkamiehen sijaan valtuutettujen joukosta valittu pormestari. Vantaan pitäisi siirtyä samankaltaiseen malliin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minna Räsänen: "Tampereella tämä jo on, samoin Helsinkiin tulossa. Jos tämä on koettu hyväksi tavaksi johtaa suurkaupunkeja, koen tämän tarkastelemisen arvoiseksi asiaksi. Tärkeintä mielestäni kuitenkin on, että jos pormestarimalliin mennään, pormestarista äänestettäisiin kuntalaisten kesken. Ei niin, että poliitikot päättävät valita keskuudestaan pormestarin."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minna Räsänen: "Kohtuuhintaisten asuntojen löytäminen pääkaupunkiseudulta on vaikeaa. Asuntoja tarvitaan kipeästi lisää. Tästä syystä myös alueita lisärakentamiselle on löydettävä."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minna Räsänen: "Kuntalaisten osallisuutta tulee mielestäni vahvistaa. Ja yhteisen vuoropuhelun edistämiseksi on löydettävä entistä parempia keinoja. Uskon, että myös kaavoituskysymyksissä yhdessä kuntalaisten kanssa hyvin valmisteltu pohjatyö vähentää mahdollisia valituksia. Valitusoikeuden rajoittaminen saattaa pahimmassa tapauksessa heikentää kuntalaisen osallisuutta."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minna Räsänen: "Auto on edelleen usealle asuntokunnalle tärkeä väline päivittäisessä liikkumisessa. Siinä vaiheessa, kun koko pääkaupunkiseudulla olisi kattava maksuton julkinen liikenne, tätä asiaa voidaan mielestäni harkita."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minna Räsänen: "Iso osa esimerkiksi työtapaturmista tapahtuu työmatkalla. Pyöräteiden ja jalkakäytävien asianmukainen hoito on kuntalaisten turvallisuuden kannalta merkittävä asia."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minna Räsänen: "Lähtökohdan on oltava, että tavoitellaan kattavaa ja kuntalaisia palvelevaa, toimivaa ja luotettavaa joukkoliikennettä. Kun tämä on kunnossa, tarve yksityisautoiluun vähenee itsestään."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minna Räsänen: "Kirjaston palveluita suunnitellessa on kuunneltava käyttäjien tarpeita entistä enemmän. Jos tarvetta tavaroiden lainaamiselle on, niin hyvää palvelua kunnalta on myös etsiä tämän kaltaiselle palvelulle toimintaedellytyksiä."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minna Räsänen: "Koulut ovat avainasemassa asuinalueiden viihtyvyydessä. Kouluilla on myös iso rooli eriarvoisuuden lisääntymisen estämisessä. Kun kouluverkkoja kehitetään, on tämä asia huomioitava tarkasti."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minna Räsänen: "Vantaalla toteutettu lähikouluperiaate on toimiva. Koulushoppailun mahdollistamisen idea taas mielestäni ei. Lähtökohdan on oltava, että jokaisessa koulussa on tasa-arvoiset mahdollisuudet oppimiseen ja sivistykseen laadukkaassa opetuksessa ja turvallisessa ja terveellisessä työskentely-ympäristössä."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minna Räsänen: "Varmasti osassa kouluista tämä jo toteutuu ja tiettyihin liikuntalajeihin varmasti sopii hyvinkin. Liikunnan harrastaminen ei ole sukupuolesta riippuvainena asia. Ihmisten kanssakäyminen eri ryhmissä, joukkuepelien hallinta jne. myös perinteisiä sukupuolirooleja rikkoen, voi vahvitaa yksilöiden identiteettejä ja laajentaa vuorovaikutussuhteita."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minna Räsänen: "Laadukkaan opetuksen ja lapsien oppimisen turvaamiseksi tärkeintä on riittävien opetusresurssien varmistaminen. Pienet ryhmäkoot auttavat kaikkien lasten oppimista."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minna Räsänen: "Subjektiivinen päivähoito-oikeus on lapsen etu. 24/7 yhteiskunta vaatii myös yhä useammin mahdollisuutta hoitopaikkaan, jossa on jouston varaa entistä enemmän. Vuorohoitopaikat tai osa-hoitopaikkojen tarjoaminen erilaisten perheiden erilaisiin tarpeisiin on tärkeää. Lisäksi maksuton varhaiskasvatus on asia, jota Vantaallakin on syytä lähteä tavoittelemaan."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minna Räsänen: "Lapset oppivat hoidossa monia asioita ja laadukas hoitopaikka vahvistaa oppimista. Usein lasta kotiin hoitamaan jäävä henkilö on edelleen nainen. Tämä aiheuttaa mm. katkoksia naisten työuraan. Tasa-arvoisemman yhteiskunnan tavoittelemisessa naisten menestyminen työelämässä on ensiarvoisen tärkeää."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minna Räsänen: "Lähtökohdan on oltava laadukas ja turvallinen terveyspalvelu, joka on kaikkien saatavilla."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minna Räsänen: "Lähtökohtaisesti on tavoiteltava, että julkiset terveyspalvelut katettaisiin ja maksettaisiin verovaroin. Tällöin asiakasmaksuja ei tarvita lainkaan."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minna Räsänen: "Pakolla on vaikea hallita."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minna Räsänen: "Kyse on ihmisoikeuksien toteutumisen varmistamisesta."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minna Räsänen: "Oikein hoidettuna, kunnan vahvassa ohjauksessa tai esimerkiksi kunnan tuottamana palveluna, se saattaa tuoda jopa uutta työtä kaupunkiin. Lisäksi turvapaikanhakijat jäävät usein pääkaupunkiseudulle, joten vastaanottokeskuksessa aloitettu kotouttamistyö helpottaa myös henkilön mahdollista myöhempää kotoutumista Suomeen."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minna Räsänen: "Kuria opetetaan kotona. Koulun ensisijainen tehtävä on opettaa ja siten kasvattaa. Kasvatuksen ensisijainen paikka on kotona."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minna Räsänen: "Lisättynä oikeudenmukaisuudella ja, että yhteiskunnassa huolehditaan siitä, että kaikki pysyvät mukana."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minna Räsänen: "Ulkoistaminen ei voi olla itseisarvo. Hyvin hoidettuna yhteistyö julkisten ja yksityisten palveluiden välillä tukevat toinen toistaan."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minna Räsänen: "Riippuu palvelusta ja sosiaalietuudesta. Leikkaukset eivät voi aina olla vaihtoehto menestymiselle. Jos verorahoille saa vastinetta esimerkiksi hyvinä palveluina, voi niiden korottaminen olla joskus aiheellista."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minna Räsänen: "Tuloeroilla ei ole mitään tekemistä lahjakkuuden tai ahkeruuden kanssa. On huolehdittava siitä, että pienimmilläkin tuloilla ihmiset voivat elää hyvää elämää ja, ettei elämä jää elämättä. Köyhyyden lisääntyminen on pysäytettävä."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minna Räsänen: "Hyvin hoidettuina, johdettuina ja suunniteltuina näitäkin palveluita onnistutaan kehittämään kestävällä tavalla. Hyvinvointiyhteiskuntaan kuuluu palvelut, jotka tukevat ihmisen elämää vauvasta vaariin."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minna Räsänen: "Kaikessa päätöksenteossa on otettava huomioon ympäristövaikutukset. Ympäristön kannalta kestävät ratkaisut tuovat myös lisää työpaikkoja ja talouskasvua."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Minna Räsänen: "Kaikessa päätöksenteossa on otettava huomioon ympäristövaikutukset, vaikutukset ja pohtia, millä tavoin suunnitellut hankkeet ovat entistä enemmän ympäristöystävällisiä."