Kuntavaalit 2017

Sini Ruohonen
Kok
Turku
292 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Turku
Ikä 32
Koulutustaso VTM, liiketalouden tradenomi
Lasten lukumäärä 3
Yhteystiedot  

Töissä Toivo-ajatupajan toiminnanjohtaja. Politiikassa Turun Kokoomuksen puheenjohtaja. Luottamustoimissa kaupunginhallituksen varajäsen ja kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan jäsen. Kotona puoliso ja äiti.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 424 +264
  ennakkoon 174  
  vaalipäivänä 250  
Osuus kunnan äänistä 0.5%  
  ennakkoon 0.4%  
  vaalipäivänä 0.5%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Turun pitäisi seurata Tampereen esimerkkiä ja valita kaupunginjohtajan sijaan poliittinen johtaja eli pormestari.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sini Ruohonen: "Molemmissa on puolensa, mutta joissain määrin erillinen virkamiesjohto edustaa pysyvyyttä ja pitkän aikavälin suunnittelua ja johtajuutta, kun pormestari taasen voi vaihtua neljän vuoden välein. Kumpikin voi olla toimiva johtamismalli."

2 / 30

Kakolanmäelle ei saa rakentaa korkeaa tornitaloa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sini Ruohonen: "Rakennus, joka sulautuu historialliseen miljööseen, tuo Kakolaan kiinnostavuutta, ihmisiä, turisteja ja palveluja. Ennen kaikkea korkea rakennus avaisi mahdollisuuden ihastella Turkua ja koko saaristoa uudesta perspektiivistä. Olen kannattanut kaavamuutoksen luomaa mahdollisuutta lautakunnassa ja kirjoitukseni Kakolan näköalapaikan puolesta voi lukea verkkosivuiltani. Kaavoituksen pitää olla mahdollistava, ei esteitä luova mekanismi rakennuttaa uutta, vetovoimaista Turkua."

3 / 30

Turun joukkoliikennettä on kehitettävä mieluummin niin sanotuilla superbusseilla kuin rakentamalla raitiotie.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sini Ruohonen: "Todennnäköisesti molemmat ratkaisut ovat käyttökelpoisia tapoja järjestää joukkoliikenne tulevaisuudessa. Raitiotie on hyvä pitkän aikavälin pysyvä ratkaisu, jos linja saadaan kulkemaan Kaarinasta Skanssin ja Kupittaan kautta keskustaan ja sieltä Länsikeskuksen kautta Raisioon (ja takaisin). Toisessa vaiheessa raitiotien pitäisi kulkea satamasta uuden matkakeskuksen kautta lentokentälle. Superbusseille tulee varmasti olemaan tarvetta mm. Runosmäen ja Varissuon alueiden palvelemiseen."

4 / 30

Turun kaupungin omistaman sähköyhtiön Turku Energian pitää irtautua Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa, koska yhtiön osuus hankkeesta uhkaa kasvaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sini Ruohonen: "Johdonmukainen päätöksenteko luo yhteiskuntaan ennustettavuutta. Siksi en herkästi lähtisi muuttamaan valtuuston tähän saakka ottamaa kantaa Turku Energian osuuteen Fennovoima-hankkeessa."

5 / 30

Turun keskustan vilkasliikenteisimmillä kaduilla tarvitaan nopeusvalvontakameroita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sini Ruohonen: "Kaavoitusta voisi vauhdittaa mieluummin käyttämällä useammin kaupungin ja yksityisten toimijoiden välisiä kumppanuussopimuksia. Kaavoituksen kysyntään pitää pystyä vastaamaan nopeasti, koska hitaus ja jähmeys saattavat varsinkin kauppa- ja teollisuusrakentamisen naapurikuntiin."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sini Ruohonen: "Valitusoikeuden rajoittaminen on lainsäätäjien, ei kuntapoliitikkojen käsissä. Mutta valittamisen kulttuuriin soisi tulevan sellainen muutos, että oikeusasteisiin valittamista harkittaisiin tarkemmin. Valitukset ja oikeuskäsittelyt ovat esteitä kaupungin kasvulle."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sini Ruohonen: "Autopaikkoja tarvitaan vielä pitkään, joten kokonaan niistä ei voi luopua, vaikka yksityisautoilu hiljalleen vähentyisi. Monille väestöryhmille, kuten lapsiperheille, auto on välttämätön sujuvan arjen mahdollistaja. Autopaikkojen vaatimukset voisivat vaihdella nykyistäkin enemmän sen mukaan, kuinka hyvin joukkoliikenneyhteydet toimivat ja kuinka lähellä palvelut ovat saatavilla."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sini Ruohonen: "Sujuva liikenne on kaikkien kuntalaisten etu, eikä eri kulkumuotoja pidä ajatella toistensa kilpailijoina vaan täydentäjinä. Toimiva joukkoliikenne on kasvavan ja kehittyvän kaupungin edellytys, mutta yksityisautoilullakin on sijansa. Molempi parempi."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sini Ruohonen: "Monipuoliset kirjastopalvelut lisäävät henkistä hyvinvointia, ja ovat siten kaupunkilaisten etu. Sivistystä ja kulttuuria voi lisätä monin eri tavoin kirjojen lainauspalvelujen lisäksi, mutta selvästi tämän tehtäväkentän ulkopuolelle jäävät palvelut voisi jättää kaupallisille toimijoille."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sini Ruohonen: "Ennallaan säilyttäminen kuulostaa huonolta vaihtoehdolta, koska se ei mahdollistaisi uusien koulujen rakentamista. Väestönkasvutavoitteiden toteututuessa Turkuun tarvitaan lisää moderneja monitoimitaloja, jotka palvelevat niin päiväkodin, koulun, nuorisotilojen kuin kirjaston käyttäjiä."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sini Ruohonen: "Suurin osa vanhemmista valitsee lapselleen mieluusti lähikoulun, mikä on varmasti suurimmalle osalle oikein hyvä ratkaisu. Perheiden erilaiset elämäntilanteet ja lasten mahdollisuudet erikoisluokkiin pitää kuitenkin huomioida kouluvalinnoissa."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sini Ruohonen: "Jos vanhempi pystyy hoitamaan lasta kotona, voi hoitosopimus sisältää vähemmän tunteja kuin niiden vanhempien kohdalla, jotka ovat töissä tai esimerkiksi opiskelevat."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sini Ruohonen: "Julkista ja ykistyistä ei pidä laittaa vastakkain. Terveyspalveluissa tuottajalla ei ole suurta merkitystä, kunhan palvelu on asiakaslähtöistä ja hyvin saatavilla."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sini Ruohonen: "Kaupungistumisen trendi kannattaa hyväksyä, koska se ohjaa tulevaisuuden asuinpaikkavalintoja. Turun lähikunnat kuuluvat joka tapauksessa kaupunkiseutuun, joten täällä päin Suomea kysymys ei ole niin merkityksellinen kuin harvemmin asutuilla alueilla."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sini Ruohonen: "Opettajat voivat tehdä opetustyönsä sitä paremmin, mitä paremmin vanhemmat ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat pystyneet hoitamaan kasvatuksen."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sini Ruohonen: "Koti, uskonto ja isänmaa ovat tärkeitä asioita. Vapaus, vastuu, sivistys ja mahdollisuuksien tasa-arvo muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sini Ruohonen: "Yritykset tuottavat usein nopeasti uudenlaisia, asiakaslähtöisiä palveluja, jotka sujuvoittavat arkea. Kaupungin palveluvalikoimaa pitää laajentaa mm. digitaalisten sovellusten avulla, joiden tuottajiksi sopii todennäköisesti paremmin yritykset kuin kaupunki itse."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sini Ruohonen: "Tuloeroja syntyy, kun työnteko on kannustavaa. Toisaalta tuloerot ovat väistämättömiä, koska toiset haluavat tehdä enemmän töitä kuin toiset. Tärkeintä olisi järjestää yhteiskunta niin, että kaikilla olisi töitä ja sitä kautta mahdollisuus voida hyvin."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sini Ruohonen: "Todennäköisesti väestön ikääntyessä joudumme sopeuttamaan julkista taloutta."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sini Ruohonen: "Ympäristövastuu toteutuu silloin, kun talous on kunnossa ja ihmisillä on töitä. Esimerkiksi Turussa on todella kovat päästötavoitteet vaikka samanaikaisesti taloudesta kannetaan vastuuta."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sini Ruohonen: "Itämeren tilanne on huolestuttava ja sen parantamiseksi pitää tehdä politiikassakin kaikki mahdollinen niin Turussa kuin koko Varsinais-Suomessa."