Kuntavaalit 2017

Ville Valkonen
Kok
Turku
309 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Turku
Ikä 29
Koulutustaso KTK (KTM)
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Talousosaaja ja intohimoinen maailmanparantaja. Olen valtiovarainministerin talouspoliittinen erityisavustaja. Arvoiltani olen tulevaisuuteen katsova suvaitsevainen oikeistolainen, jolle ympäristöarvot, koulutus, kansainvälisyys ja välittäminen ovat lähellä sydäntä. Kuntapolitiikasta minulla on kahdeksan vuoden kokemus. Opiskelin Turun kauppakorkeakoulussa pääaineena laskentatoimea ja rahoitusta sekä sivuaineena kansantaloustiedettä. Ura pääasiassa talous-, työllisyys- ja elinkeinopolitiikan parissa. Harrastan monipuolisesti liikuntaa, kirjoittamista, lukemista, historiaa, taloustiedettä sekä hyviä elokuvia.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 706 +624
  ennakkoon 271  
  vaalipäivänä 435  
Osuus kunnan äänistä 0.8%  
  ennakkoon 0.6%  
  vaalipäivänä 0.9%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Turun pitäisi seurata Tampereen esimerkkiä ja valita kaupunginjohtajan sijaan poliittinen johtaja eli pormestari.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Valkonen: "Pormestarimalli selkeyttäisi valtaa ja vastuuta. Kansalaiset pääsisivät selkeästi ottamaan kantaa korkeimpaan viranhaltijaan. Nykyään virkajohdolla on valta mutta poliittiselta johdolta vaaditaan poikkeuksellista aktiivisuutta valtaa käyttääkseen. Vastuu on kuitenkin aina valituilla päättäjillä. Pormestarimalli on käytössä suurimmassa osassa länsimaita."

2 / 30

Kakolanmäelle ei saa rakentaa korkeaa tornitaloa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Valkonen: "Paljon riippuu siitä, minkälainen tornitalosta lopulta tulisi. Ollakseen kehittyvä ja nykyaikainen kaupunki, pitää Turun uskaltaa rakentaa myös korkealle. Kakola ei ehkä ole tähän paras paikka, mutta jostain korkea rakentaminen on aloitettava. Parhaiten korkealle rakentamiselle soveltuvat Kupittaa ja Itäharju, ehkä myös rautatieaseman ympäristö."

3 / 30

Turun joukkoliikennettä on kehitettävä mieluummin niin sanotuilla superbusseilla kuin rakentamalla raitiotie.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Valkonen: "Raitiotie mahdollistaa joukkoliikenteen sitomisen kaupunkisuunnitteluun pysyvämmin. Raitiovaunuista on mahdollista tehdä sujuvampia ja tilavampia kuin busseista. Toisaalta bussiliikenteen kehittäminen ja raitiotie eivät sulje toisiaan pois. Mielestäni Turku hyötyy kummastakin."

4 / 30

Turun kaupungin omistaman sähköyhtiön Turku Energian pitää irtautua Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa, koska yhtiön osuus hankkeesta uhkaa kasvaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Valkonen: "Investointipäätös on kerran tehty, eikä esille ole noussut mitään niin merkittävää uutta tietoa, että se edellyttäisi irtautumista. Ei näin suuria investointipäätöksiä joka rasahduksesta kannata muuttaa. Kyseessä on kymmenien vuosien päähän ulottuva hanke. Ydinvoima kaikkine puutteineen on loppujen lopuksi kuitenkin päästötöntä energiaa, jota tarvitaan ilmastonmuutoksen torjunnassa."

5 / 30

Turun keskustan vilkasliikenteisimmillä kaduilla tarvitaan nopeusvalvontakameroita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Valkonen: "Keskustassa nopeudet harvoin nousevat sellaisiksi, että itse nopeus olisi ongelma. Päinvastoin, keskustassa liikkumista pitää sujuvoittaa. Selkeät alueet jalankululle ja autoilulle parantavat myös turvallisuutta."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Valkonen: "Omaisuudensuojaan on puututtava vain perustelluista syistä, mutta kaupunkikehittäminen on niin tärkeää elinvoimalle, että pakkolunastukset ovat usein perusteltuja. Niistä pitää maksaa käypä korvaus."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Valkonen: "Valitusoikeus pitäisi olla ainoastaan silloin, kun kuntalainen on jotenkin asianosaisena. Turhasta valittamisesta pitäisi aina olla jokin seuraus, kuten maksu. Valitusjärjestelmä on tärkeä osa oikeusvaltiota, mutta sitä pitää käyttää vastuullisesti, ei kiusantekoon."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Valkonen: "Tämä on täysin tapauskohtainen harkinta. Lähtökohtaisesti omistajan ja rakennuttajan pitää saada päättää rakennusprojektista."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Valkonen: "Harvoin lunta on niin paljon, että se estää autolla liikkumisen. Auraamattomat ja hiekoittamattomat jalkakäytävät tekevät niiden käytön lähes mahdottomaksi esimerkiksi ikääntyneille."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Valkonen: "Turussa yksityisautoilun edellytykset ovat suhteellisen hyvät. Joukkoliikenteessä sen sijaan on paljon kehitettävää. Sen lisääminen on myös ilmastopäästöjen vähentämisen näkökulmasta tärkeää."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Valkonen: "Ainakin osasta kirjastoja voi hyvin kehittää laajempia kulttuurikeskuksia, joilla on muitakin palveluja. Kuntalaisten toiveiden pitäisi ohjata tätä. Tietenkin taloudelliset voimavarat rajoittavat toimintaa, mutta niiden kestävä määrittely on kaupungin johdon tehtävä."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Valkonen: "Kouluverkko on alati ajassa kehittyvä ja sen tuleekin olla. Ikäluokat ovat erikokoisia. Oppiaineet ja opetustavat muuttuvat. Teknologia mahdollistaa uusia tapoja tehdä asioita. Taloudelliset rajoitteet on otettava huomioon kaikessa toiminnassa."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Valkonen: "Vanhemmilla (ja soveltuvilta osin lapsillakin) pitää olla oikeus valita koulu perustellusta syystä. Erikoistumisen tuomat mahdollisuudet pitää hyödyntää kouluissakin. Esimerkiksi musiikkiin, liikuntaan, luonnontieteisiin, kieliin tai muihin erikoistuneet koulut arvokkaita osia koulujärjestelmää. Suurin osa oppilaista osallistuu kuitenkin lähikoulunsa tavanomaiseen opetukseen."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Valkonen: "Eri sukupuolten fysiologia on erilainen. Eriytetyt tunnit todennäköisesti mahdollistavat myös kiinnostusten paremman huomioimisen. Toki yhteisiä tuntejakin pitää olla. Mitäköhän mieltä oppilaat itse ovat?"

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Valkonen: "Sopeutumista ja kielenoppimista auttanee, jos suurin osa oppilaista puhuu suomea äidinkielenään. Myös opettajan rajalliset mahdollisuudet antaa eriytettyä opetusta on otettava huomioon."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Valkonen: "Varhaiskasvatuksen tukeminen ja mahdollistaminen on erittäin tärkeää, mutta sen ei tarvitse olla kokopäiväistä, mikäli toinen vanhemmista on kotona. Varhaiskasvatuskin kuitenkin maksaa, ja on kohtuullista, että vanhempi hoitaa lastaan ainakin osan päivästä, varsinkin noin pientä lasta."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Valkonen: "Varhaiskasvatus on lapselle tärkeää oppimisen ja sosiaalisten taitojen kannalta. Se on tutkimusten mukaan kaikkein vaikuttavimpia osia koulutusta ja parhaita tapoja lisätä mahdollisuuksien tasa-arvoa. Jokainen lapsi pitäisi saada ainakin osa-aikaisesti varhaiskasvatuksen piiriin ennen esikoulua."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Valkonen: "Suomessa on poikkeuksellisen julkisvetoinen terveydenhuolto. Kaikkien tuottajien pitää olla samalla viivalla. Uudessa valinnanvapausmallissa näin onkin. Yksityiset tuottajat kirittävät myös julkisia tuottajia. Kilpailu parantaa laatua ja lyhentää jonoja, aivan kuten muissakin palveluissa."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Valkonen: "Maksut ovat vain murto-osa koko kustannuksesta. On kohtuullista, että ihminen maksaa osan käytöstään itse. Kaikille Suomessa kuitenkin taataan mahdollisuus terveydenhoitoon varallisuudesta riippumatta. Asiakasmaksut vähentävät myös turhia käyntejä, joita valitettavasti esiintyy. Ne rasittavat koko järjestelmää ja ovat pois oikeasti palveluja tarvitsevilta."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Valkonen: "Jokainen saa asua missä haluaa. Olisi kuitenkin kohtuutonta olettaa, että kaikkialla voisi olla samat palvelut. Kustannukset ovat niin erilaiset. Miksi niiden, jotka asuvat elinvoimaisilla alueilla pitäisi olla velvollisia maksamaan enemmän veroja siitä, että joku päättää asua syrjäseudulla? On kohtuullista, että silloin hyväksyy matalamman palvelutason. Kaikkialla Suomessa on paljon elämisen mahdollisuuksia ja koko Suomen voimavarat kannattaa hyödyntää, mutta ei hinnalla millä hyvänsä."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Valkonen: "Rakkaus kuuluu kaikille. Nyt kun laki on voimassa, on aiheeseen turha enää palata. Kaikkien yhtäläiset oikeudet eivät ole keneltäkään muulta pois."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Valkonen: "Turussa on vastaanottokeskus. Turvapaikanhakijoiden asianmukainen käsittely on kaikkien vastuulla, se on yhteinen sitoumuksemme. Valtio kuitenkin maksaa keskuksen kulut. Hakijat pitää saada nopeasti käsiteltyä, sillä aiheellisten turvapaikanhakijoiden pitää päästä mahdollisimman nopeasti rakentamaan uutta elämää Suomessa ja aiheettomat pitää saada palautettua lähtömaahan nopeasti. Tämä on kaikkien etu."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Valkonen: "Opettajilla pitää olla riittävät työkalut oppi- ja työskentelyrauhan sekä turvallisuuden takaamiseen."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Valkonen: "Olen tulevaisuuteen katsova, edistyksellinen, avomielinen ja suvaitsevainen oikeistolainen. Tietyt perusarvot kestävät kuitenkin aikaa erittäin hyvin. Yhteiskuntaa rakentaessa on tärkeää ymmärtää historiaa, ja tietää mistä lähtökohdista yhteiskuntaa on aiemmin rakennettu. Uudistuksia ei pidä tehdä niiden itsensä vuoksi, vaan jotta asiat olisivat paremmin tulevaisuudessa. Uudistukset tulee harkita tarkkaan ja niiden tulee pohjautua tutkittuun tietoon."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Valkonen: "Yksityiset tuottajat kirittävät koko järjestelmää. Kilpailu tuo tehokkuutta ja laatua. Toki julkinen puoli tarvitsee parempaa hankintaosaamista, mutta se on viime vuosina parantunut."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Valkonen: "Suomen veroaste on maailman kärkeä. Julkinen sektori pitää mitoittaa siten, että se voidaan kustantaa kohtuullisella verorasitteella. Turussa on tällä hetkellä kilpailukykyinen kunnallisvero verrattuna naapurikuntiin, mutta jos se kasvaisi huomattavasti, olisi vaarana, että parhaat veronmaksajat hakeutuvat naapureihin. Tärkeät sosiaalietuudet ja palvelut pystytään rahoittamaan nykyistä matalammalla veroasteella, kunhan ne tehdään järkevästi ja tehokkaammin."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Valkonen: "Suomi on jo pienten tuloerojen maa. Ahkeruudesta, opiskelusta ja yrittämisestä pitää palkita. Mahdollisuuksien tasa-arvo tarkoittaa sitä, että kaikki saavat elämässä samat mahdollisuudet ja siihen pitää panostaa. Sen sijaan tilanne, jossa kaikki saisivat eri työstä saman palkan ei ole oikeudenmukainen eikä edes realistinen. Liian suuret tuloerot tietenkin haittaavat koko yhteiskuntaa, mutta Suomi on kaukana sellaisesta tilanteesta."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Valkonen: "Kaikki laskelmat osoittavat, että Suomen julkiset menot ovat suuremmat kuin tulot myös pitkällä aikavälillä. Suomella on noin 6-12 miljardin kestävyysvaje. Velkaantuminen päättyy aikanaan - joko hallitusti tai hallitsemattomasti. Hallittu ja suunniteltu sopeutus on paljon parempi kuin pään puskeminen pensaaseen. Tietenkin ensisijaisesti on parannettava työllisyyttä ja tehostettava julkisia palveluita, mutta se tuskin kokonaan riittää."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Valkonen: "Ihmisen ja ympäristön kestävä suhde ovat aikamme suuria kysymyksiä. Meillä ei ole oikeutta pysyvästi tuhota luontoa, vaikka luonnonsuojelu maksaisikin. Nykyaikana onneksi harvemmin kasvu ja luonto ovat vastakkain. Kestävä kehitys on myös hyvää liiketoimintaa ja clean techin mahdollisuudet ovat valtavat."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Valkonen: "Ihmisen ja ympäristön kestävä suhde ovat aikamme suuria kysymyksiä. Meillä ei ole oikeutta pysyvästi tuhota luontoa, vaikka luonnonsuojelu maksaisikin. Nykyaikana onneksi harvemmin kasvu ja luonto ovat vastakkain. Kestävä kehitys on myös hyvää liiketoimintaa ja clean techin mahdollisuudet ovat valtavat."