Kuntavaalit 2017

Riikka Karppinen
Vihr
Sodankylä
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Sodankylä
Ikä 22
Koulutustaso filosofian ylioppilas
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Olen 22-vuotias Sodankylän historian ensimmäinen vihreiden kunnanvaltuutettu, aktiivinen luonto- ja liikuntaharrastaja sekä reservin kersantti. Työskentelen pääsihteerinä Varusmiesliitossa ja opiskelen Helsingin yliopistossa suomen kieltä ja kotimaista kirjallisuutta. Haluan jatkaa työtäni ihmisläheisen, ympäristöä kunnioittavan, eteenpäin katsovan ja oikeudenmukaisen Sodankylän puolesta. Yhdessä luomme toiveidemme Sodankylän!

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 239 +73
  ennakkoon 120  
  vaalipäivänä 119  
Osuus kunnan äänistä 5.6%  
  ennakkoon 6.3%  
  vaalipäivänä 5.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riikka Karppinen: "Kaavoitusta tulisi vauhdittaa ensisijaisesti hyvällä valmistelulla, riittävällä aikataulutuksella ja läheisessä yhteistyössä maanomistajien kanssa, jotta yhteiset ratkaisut löytyisivät ja pakkolunastustilanteilta vältyttäisiin."

2 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riikka Karppinen: "Mielestäni kuntalaisilla tulee olla oikeus vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon ja varmistaa, että myös jo tehtyjen päätösten lainvoimaisuus testataan. Valitusoikeus on mielestäni yksi kuntalaisen lähidemokratian peruspilareista, eikä sitä saisi kaventaa. Mikäli valitusten määrää halutaan vähentää, ratkaisuja voi löytää esimerkiksi kaavoitusten valmisteluvaiheessa asianomistajien riittävällä kuulemisella ja pitämällä valmisteluprosessit avoimina."

3 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riikka Karppinen: "Pitkien välimatkojen vuoksi auto on Sodankylässä aika tavalla välttämättömyys, joten myös autopaikat asuntojen yhteydessä ovat mielestäni tarpeellisia."

4 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riikka Karppinen: "Lähtökohtaisesti näiden ei mielestäni kuuluisi olla toisensa poissulkevia asioita. Jos näiden väliltä kuitenkin pitää valita, ensisijaisesti ja turvallisuussyistä asetan autotiet etusijalle, jotta esimerkiksi hälytysajoneuvot pääsevät kulkemaan. Tämä helpottaa myös julkisen liikenteen toimivuutta, mitä huonolla kelillä oman auton käyttämisen sijaan voi hyödyntää."

5 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riikka Karppinen: "Tällä hetkellä yksityisautoilun edellytykset ovat mielestäni Sodankylässä hyvät. Esimerkiksi sujuvissa linja-autoyhteyksissä sen sijaan olisi parannettavaa, mutta pohjoinen käyttöympäristö (mm. oman auton korkea käyttöaste, paikoittain vähäinen väestö) luovat tietenkin omat haasteensa joukkoliikenteelle ja vuorojen määrän kasvattamiselle. Teiden kunnossa sen sijaan on paikoitellen parannettavaa, ja niiden parantaminen hyödyttää sekä yksityisautoilua että joukkoliikennettä."

6 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riikka Karppinen: "Kirjastot voivat parhaimmillaan vahvistaa monipuolista vapaa-ajantoimintaa ja yhteisöllisyyttä sekä palvella kuntalaisia laajemminkin esimerkiksi kulttuurillisesti (näyttelyt, musiikki- tai lukupiirit) ja tarjoamalla tapaamistiloja erilaisille ryhmille. Tämä auttaa löytämään kirjastoihin uusia asiakkaita, enkä näe sen olevan pois kirjastojen ydintoiminnasta. Pikemminkin päinvastoin!"

7 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riikka Karppinen: "Mielestäni kuntamme kouluverkko on tällä hetkellä hyvä. Mahdolliset muutokset kouluverkkoon tulee pelkkien taloudellisten seikkojen sijaan arvioida aina myös inhimillisten vaikutusten (lapset, perheet) kautta. Oppilasmäärä on mielestäni suhteellisen tärkeä indikaattori: oppilasmäärältään liian pienet koulut eivät nekään ole hyväksi lasten oppimiselle ja kehitykselle, jos ystäviä ei ole riittävästi tai esimerkiksi oppiainevalinnat ovat koulussa liian suppeat."

8 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riikka Karppinen: "Valtaosa käy luontaisesti koulua itselleen lähimmässä koulussa, mutta mikäli vanhemmat haluavat valita lastensa koulun, mielestäni vanhempien vapaudesta tulee ehdottomasti pitää kiinni. Syyt valinnalle saattavat olla hyvinkin perhekohtaisia: toisessa koulussa voi olla enemmän mahdollisuuksia esimerkiksi kielten opiskeluun tai koulun lähistöllä sijaitsevat lapsen harrastukset tai vaikkapa isovanhemmat, jolloin arki koulupäivän jälkeenkin on lapselle sujuvaa ja mielekästä."

9 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riikka Karppinen: "Nykytilanne on mielestäni hyvä."

10 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riikka Karppinen: "Kysymys ei ole Sodankylässä mielestäni ajankohtainen, sillä maahanmuuttajalapsia on kunnassamme niin vähän. Ensisijaista on kuitenkin huomioida, että jokainen koululainen saa oikeantasoista opetusta. Mikäli maahanmuuttajataustainen lapsi pärjää opetuksessa kantasuomalaisten lasten kanssa, en näe syytä sille, miksi hänet pitäisi laittaa eri luokkaan. Päinvastoin yhteiset luokat vähentävät turhia ennakkoluuloja ja kasvattavat yhteisöllisyyttä."

11 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riikka Karppinen: "Syyt päätöksen taustalla ovat perhekohtaisia. Lähtökohtaisesti uskon, että valtaosa kotona olevista vanhemmista haluaa hoitaa lapsensa kotona, mutta mikäli tilanne on toinen, lapsen laittamisen päivähoitoon on oltava mahdollista. Tämä tarjoaa vanhemmille joustoa ja edesauttaa myös lapsen parasta, mikäli kotona tilanne on vaikea ja voimavaroja lapsen hoitamiseen ei hetkittäisesti ole."

12 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riikka Karppinen: "Nykytilanne on mielestäni hyvä. Tämän lisäksi mahdollisuutta maksuttomaan päivähoitoon olisi Sodankylässä mielestäni selvitettävä."

13 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riikka Karppinen: "Julkisten terveyspalveluiden tulee olla kunnan kivijalka: kaikkien saavutettavissa, hinnaltaan edullisia ja toimivia. Yksityinen ja kolmas sektori voivat täydentää tätä, mutta ne eivät voi mielestäni olla ensisijaisia palveluntuottajia."

14 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riikka Karppinen: "Terveyspalvelujen asiakasmaksut tulee ehdottomasti pitää matalina ja kaikille kohtuullisina. Niiden poistamisen sijaan tosiasia kuitenkin on, että ne ovat osa kalliiden terveyspalveluiden rahoituspohjaa ja siten jossain määrin välttämättömiä. Asiakasmaksujen avulla rakennetaan ja pidetään huolta kaikille hyvästä, tasapuolisesta, luotettavasta ja toimivasta terveydenhuollosta."

15 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riikka Karppinen: "Kysymyksen muotoilu on mielestäni harhaanjohtava. En näe itseisarvoa keinotekoisella koko Suomen asuttuna pitämisellä, mutta mielestäni jokaisella on oikeus valita asuinpaikkansa sekä saada peruspalveluita edes kohtuullisen välimatkan päässä sieltä, missä tahtoo asua."

16 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riikka Karppinen: "Kyse on mielestäni yhdenvertaisuudesta ja siitä, että homo- ja lesboparit ovat yhtä hyviä ja rakastavia vanhempia lapsilleen kuin heteroparitkin."

17 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riikka Karppinen: "Sodankylä vastaanottaa tänä keväänä 20 kiintiöpakolaista, eli muutaman perheen, kuntaamme. Kannatin valtuustossa tätä päätöstä, sillä mielestäni sotaa ja inhimillistä hätää kärsiviä ihmisiä on autettava. Realismia on kuitenkin se, että vastaanottokeskuksen perustaminen Sodankylään vaatisi huomattavasti enemmän valmistelua, osaamista ja resursseja. Päätökseen pitäisi siksi voida varautua jo hyvissä ajoin ja varmistaa, että puitteemme olisi riittävät."

18 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riikka Karppinen: "Mielestäni nykytilanne on hyvä. Ongelmat eivät ratkea pelkällä koulukurilla, ja oppilaiden tukeminen ja kannustaminen ovat parempia motivaattoreita kuin rangaistukset."

19 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riikka Karppinen: "Edellä mainitut ovat tärkeitä arvoja jokainen, mutta politiikassa tarvitaan myös muitakin: esimerkiksi avoimuutta, luotettavuutta, solidaarisuutta ja oikeudenmukaisuutta."

20 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riikka Karppinen: "Julkisten terveyspalveluiden tulee olla kunnan kivijalka: kaikkien saavutettavissa, hinnaltaan edullisia ja toimivia. Yksityinen ja kolmas sektori voivat täydentää tätä, mutta ne eivät voi mielestäni olla ensisijaisia palveluntuottajia."

21 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riikka Karppinen: "Veronkorotusmahdollisuuksia on monia. Julkisten palveluiden ja sosiaalietuuksien leikkaaminen koskettavat kuntalaisten arkea kipeämmin ja konkreettisemmin kuin veronkorotukset, jotka jakautuvat pieninä määrinä jokaiselle."

22 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riikka Karppinen: "Suuret tuloerot eivät ole tavoiteltava asia, eivätkä ne myöskään aina kerro ihmisten lahjakkuudesta tai ahkeruudesta. Kunnat ja valtio voivat mielestäni hyvin, kun jokaisella kansalaisella on riittävä toimeentulo, eikä varakkuus ole huomattavasti jakautunutta."

23 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riikka Karppinen: "Mielestäni julkiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat tarpeellisia ja luovat tasa-arvoa ja yhtäläisiä mahdollisuuksia meille jokaiselle."

24 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riikka Karppinen: "Talouskasvu ja työpaikkojen luominen eivät mielestäni voi yksioikoisesti mennä ympäristöasioiden edelle. Lisäksi ajattelen, ettei näitä kahta asiaa pitäisi nähdä vanhakantaisesti toisensa poissulkevina asioina. Tulevaisuuden työpaikat ja talouskasvu voivat nimenomaan kummuta ympäristökysymyksistä: luontomatkailusta, ympäristöteknologiasta, uusiutuvasta energiasta ja niin edelleen. Nimenomaisesti juuri Suomella olisi tällä saralla paljon mahdollisuuksia!"

25 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riikka Karppinen: ""Kaikessa päätöksenteossa" on hivenen liian laaja ilmaisu, sillä aivan kaikessa päätöksenteossa ympäristövaikutusten arviointi ei ole aiheellista tai tarpeellistakaan. Sen sijaan hankkeissa, joilla on vaikutuksia tai edes mahdollisuus vaikuttaa ympäristöön, arviointi on tehtävä. Samoin mielestäni ympäristölle haitallisista hankkeista on oltava aito ja totuudenmukainen vaihtoehto tarvittaessa luopua."

26 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riikka Karppinen: "Lähtökohtaisesti kaupat palvelevat asiakkaitaan parhaiten keskustojen tuntumassa, helposti saavutettavissa ja lähellä muitakin palveluita."

27 / 30

Yritysten houkuttelemiseksi kuntani pitää rakentaa tiloja ja teitä uusille yrittäjille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riikka Karppinen: "Tämän kuuluu mielestäni olla osa normaalia kaavoitusta kunnan vetovoimaisuuden kasvattamiseksi ja pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Kuitenkin, jos kyseessä on esimerkiksi huomattavan varakas toimija, kuten kaivosyhtiö, taloudellinen vastuu ei voi olla yksinomaan kunnan harteilla. Suurhankkeiden ollessa kyseessä myös itse toimijaa kohtaan on oltava kuntaa hyödyttäviä velvoitteita."

28 / 30

Kuntani on tärkeää tarjota palveluilta myös syrjäkylille ja reuna-alueille, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riikka Karppinen: "Kylien elinvoimaisuudesta ja erilaisista palvelu- ja harrastusmahdollisuuksista huolehtiminen on mielestäni tärkeää. Virkeät kylät ovat tärkeä osa Sodankylän identiteettiä."

29 / 30

Kuntani pitäisi tukea enemmän kuntoliikuntaa, vaikka kilpaurheilun kustannuksella.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riikka Karppinen: "En mielelläni asettaisi näitä kahta vastakkain. Kunnan pitää mielestäni tukea monipuolisia liikuntamahdollisuuksia, sillä hyvä peruskunto eri taustaisilla ja kaikenikäisillä kuntalaisilla luo pohjan hyvälle peruskunnolle, mikä näkyy pienempinä kustannuksina esimerkiksi terveydenhoitokuluissa. Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä kunnan yhdeksi tehtäväksi jää terveyden edistäminen, mikä oleellisesti tarkoittaa monipuolisten liikuntamahdollisuuksien tarjoamista."

30 / 30

Kuntani pitäisi torjua tuulivoiman rakentaminen alueelleen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riikka Karppinen: "Tuulivoima on puhdas ja uusiutuva energiamuoto, joka on osa tulevaisuutta. Tarvittaessa, esimerkiksi vuosikymmenten päästä, tuulimyllyt voidaan myös purkaa, eikä niistä jää jälkiä ympäristöön. Selvää on kuitenkin se, ettei tuulivoimakaan sovi aivan joka paikkaan: sen vuoksi kaavoitus- ja valmistelutyö on tehtävä huolella esimerkiksi alueen muut käyttötarkoitukset, lähialueen asukkaat ja ympäristö huomioiden."