Kuntavaalit 2017

Jaakko Portti
Vas
Rovaniemi
215 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Rovaniemi
Ikä 62
Koulutustaso ammatillinenkoulutus
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 157 +62
  ennakkoon 86  
  vaalipäivänä 71  
Osuus kunnan äänistä 0.6%  
  ennakkoon 0.6%  
  vaalipäivänä 0.6%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaakko Portti: "Rovaniemi on pakkolunastuksia käyttänytkin. Lunastusten osalta täytyy käyttää erityisen perusteltua harkintaa."

2 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaakko Portti: "Kuka vetää ja mihin vedetään raja valitusoikeudessa."

3 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaakko Portti: "Autoilu kuuluu arkipäivään. Se vaatii oman sijansa."

4 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaakko Portti: "Liikenneturvallisuus edellä tulee toimia."

5 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaakko Portti: "Ei noita voi asettaa noin vastakkain. Molemmista on huolehdittava."

6 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaakko Portti: "Kirjasto tulee kehittymään ajan mukana. Sen osalta kelloa ei voi pysäyttää."

7 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaakko Portti: "Kouluverkko ei voi olla ikuinen, vaan sitä tulee kehittää ajan mukana."

8 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaakko Portti: "Tietty valinnanvapaus on perusteltu."

9 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaakko Portti: "Tytöt ja pojat voivat harrastaa liikuntaa yhdessä monella tapaa. Ehdotonta kantaa asiaan ei kannata ottaa."

10 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaakko Portti: "Myös muilla perusteilla tulee katsoa, että koululuokissa on monipuolisesti erilaisia lapsia."

11 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaakko Portti: "Kyse on varhaiskasvatuksesta, johon lapsella on oikeus."

12 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaakko Portti: "Kunnallinen kotihoidontuki voi säästää päivähoitokuluissa."

13 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaakko Portti: "Terveyspalvelut ovat julkisia palveluita, joita voidaan täydentää yksityissten tuottajien palveluilla."

14 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaakko Portti: "Asiakasmaksut lisäävät terveyspalvelujen eriarvoisuutta, ja lisäävät terveyseroja. En kannata asiakasmaksuja, ne tulee kattaa veroissa."

15 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaakko Portti: "Aina asuminen tietää kustannuksia. Se vaan on hyväksyttävä."

16 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaakko Portti: "Kyse on tasa-arvosta."

17 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaakko Portti: "Rovaniemellä on jo. Meillä ei ole ollut mitään ongelmia siitä, että vastaanottokeskus on ihan naapurissa."

18 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaakko Portti: "Joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee. Koulu on koululaisten yhteinen, ja häiriökäyttäytymiseen pitää puuttua."

19 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaakko Portti: "Pannaanko vielä liperit kaulaan ja kypärä päähän?"

20 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaakko Portti: "Julkiset palvelut tulee tuottaa julkisen toimijan tuottamana. Niitä ei tule sysätä yksityisen bisneksen rahastettavaksi."

21 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaakko Portti: "Julkisten palvelujen rahoituksen pääpaino tulee olla yhteisessä veronmaksussa."

22 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaakko Portti: "Suuret tuloerot haittaavat talouskasvua, ja lisäävät yhteiskunnan eriarvoistumista. Palkita voi pienemmilläkin tuloeroilla."

23 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaakko Portti: "Suomi on saanut sapiskaa EU:lta liian alhaisesta sosiaaliturvasta. Kurjuuden lisääminen ei paranna julkisen talouden tilaa, vaan riittävän kattava ja laaja veropohja. Harmaa talous ja veronkierto (laillinen ja laiton) rapauttavat maksumoraalia ja aiheuttavat tuntuvat mnetykset."

24 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaakko Portti: "Kestävä talouskasvu ja pysyvät työpaikat syntyy vain ottamalla ympäristöasiat huomioon. Ympäristö edellä - se tulee tulevaisuudessa yhä merkityksellisemmäksi."

25 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaakko Portti: "Suomessa on niin hölmö tilanne, että täällä jopa on käytössä ympäristölle haitallisia tukia."

26 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaakko Portti: "Tuo ei ole tervettä kehitystä."

27 / 30

Yritysten houkuttelemiseksi kuntani pitää rakentaa tiloja ja teitä uusille yrittäjille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaakko Portti: "Yritysten tarpeet kunnallisessa päätöksenteossa tulee täyttää."

28 / 30

Kuntani on tärkeää tarjota palveluilta myös syrjäkylille ja reuna-alueille, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaakko Portti: "Lähipalvelut ovat lähellä ja tarpeellisia. Uusi kuntalaki korostaa kuntalaisten yhdenveroista kohtelua palvelujen järjestämisessä."

29 / 30

Kuntani pitäisi tukea enemmän kuntoliikuntaa, vaikka kilpaurheilun kustannuksella.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaakko Portti: "En asettaisi noin vastakkain. Kuntourheilu ja kilpaurheilu eivät ole vastapooleja, vaan voivat hyötyä molempien resursseista ja tuesta."

30 / 30

Kuntani pitäisi torjua tuulivoiman rakentaminen alueelleen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaakko Portti: "Ei pidä, vaan järkevällä kaavoituksella mahdollistaa sen rakentaminen. Esim. Rovaniemellä suljettava Kuusiselän kaatopaikka on passeli tuulivoiman, aurinkoenergian ja bioenergian käyttöön. Perusinfra on jo siellä valmiina."