Kuntavaalit 2017

Hanna Sarkkinen
Vas
Oulu
595 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Oulu
Ikä 28
Koulutustaso FM
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Olen 28-vuotias kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu. Olen vaikuttanut Oulun kuntapolitiikassa kaksi valtuustokautta ja tulin valituksi kansanedustajaksi kaksi vuotta sitten. Asun Karjasillalla ja harrastan liikuntaa. Toivon tulevani valituksi Oulun kaupunginvaltuustoon, jotta voin jatkaa työtä paremman Oulun puolesta ja pitää yllä tiivitä suhteita Oulun kunnallispolitiikan ja valtakunnan politiikan välillä. Minun Ouluni on inhimillinen, kulttuurimyönteinen, kansainvälinen, oikeudenmukainen, tasa-arvoinen ja ilmastoystävällinen.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 3611 +2299
  ennakkoon 1576  
  vaalipäivänä 2035  
Osuus kunnan äänistä 4.2%  
  ennakkoon 4.1%  
  vaalipäivänä 4.3%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Kaupungin reuna-alueiden lukiot pitää pysyvästi säilyttää, vaikka se lisäisi veronmaksajien kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Sarkkinen: "Lukioverkko on pyrittävä pitämään kattavana, jotta kaikille löytyy peruskoulun jälkeinen opiskelupaikka ja jotta entisten kuntakeskusten elinvoima säilyy. Jos kouluja on kuitenkin pakko lakkauttaa, niin silloin on parempi lakkauttaa lukioita kuin peruskouluja, sillä lukiolaiset voivat kulkea pitempiä koulumatkoja peruskoululaisia paremmin."

2 / 30

Ouluun tarvitaan neljäs uimahalli Raksilan, Raatin ja Haukiputaan hallien lisäksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Sarkkinen: "Uimahallit ovat kovalla käytöllä ja neljännelle uimahallille olisi tilausta."

3 / 30

Pohjantien ruuhkien purkamiseksi tarvitaan moottoritielle nopeasti kolmas kaista molempiin suuntiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Sarkkinen: "Pohjantien liikennesumppua Oulun kohdalla pitää pyrkiä helpottamaan."

4 / 30

Laitospainotteista vanhushuoltoa pitää Oulussa merkittävästi vähentää ja säästää näin veronmaksajien rahoja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Sarkkinen: "Ikäihmisten tulee saada asua kotona mahdollisimman pitkään ja kotiin pitää taata riittävät ja laadukkaat kotipalvelut. Tämä voi säästää myös yhteiskunnan rahoja. Kuitenkin kun vanhuksen kunto ja vointi käy kovin huonoksi, pitää ihmisellä olla mahdollisuus siirtyä asumaan tehostetun palveluasumisen tai laitoshoidon piiriin. Ihmisiä ei saa jättää heitteille koteihinsa."

5 / 30

Minulle on sama, onko päiväkoti Oulussa kunnallinen vai yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Sarkkinen: "On hyvä, että tarjolla on julkisia ja yksityisiä päiväkoteja. Julkisella palvelulla on kuitenkin viimesijainen velvollisuus varmistaa, että kaikille löytyy päiväkotipaikka ja että päiväkodit eivät eriydy sosioekonomisesti ja alueellisesti. On tärkeää, että Oulussa on riittävän kattava kunnallisten päiväkotien verkko jota yksityiset sitten täydentävät."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Sarkkinen: "Oulussa pakkolunastusta on käytetty harvoin, mutta sitä on kuitenkin käytetty perustelluissa tapauksissa viimesijaisena vaihtoehtona. Olemassaolevaa käytäntöä on hyvä jatkaa."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Sarkkinen: "Valitusoikeus on kansalaisen oikeus, sen rajoittaminen on hyvin ongelmallista oikeusvaltion kannalta. On kuitenkin valitettavaa, että jotkut yksilöt tuntuvat vartavasten tehtailevan valituksia. Rakentamisen sujuvoittamiseksi olisi tärkeää, että valitusten käsittelyajat saataisiin lyhyemmiksi."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Sarkkinen: "Riippuu aivan paikasta ja rakennuksesta, mutta esimerkiksi keskustan opiskelija-asuntojen kohdalla voitaisiin autopaikkavaatimuksia keventää. Jonkin verran autopaikkoja tulee kuitenkin olla kaikissa taloissa, esimerkiksi huoltoajon ja vieraspysäköinnin mahdollistamiseksi."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Sarkkinen: "Pyörällä tai rollaattorilla on vaikeampi liikkua pienessä lumessa kuin autolla, joten pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa ensin."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Sarkkinen: "Yksityisautoilun edellytykset ovat Oulussa hyvässä kunnossa, mutta joukkoliikenteessä on enemmän tekemistä. Oulun pitäisi panostaa voimakkaammin nimenomaan joukkoliikenteen edellytysten kehittämiseen."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Sarkkinen: "On hyvä, että kirjastot voivat laitata esimerkiksi ipadeja ja miksei myös vaikkapa liikuntavälineitä tai tarvekaluja."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Sarkkinen: "Kouluverkko voi muuttua ajassa, mutta kouluverkkopäätöksiä ei tule tehdä lyhytnäköisten eurolaskelmien varassa vaan ottaa huomioon kokonaiskustannukset ja lasten ja nuorten tarpeet."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Sarkkinen: "Lähikouluperiaate on hyvä periaate ja estää koulujen alueellista eriytymistä. Kuitenkin hakeutuminen erikoisluokille on ok."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Sarkkinen: "En näe esteitä sille, miksei poikien ja tyttöjen liikuntatunnit olisi pääsääntöisesti yhdessä."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Sarkkinen: "Olisi hyvä, että maahanmuuttajalapsia sijoitettaisiin tasaisesti eri luokille ja näin taattaisiin paremmat kielenoppimisen ja kotoutumisen olosuhteet. Mitään tiukkoja ylärajoja ei kuitenkaan tule asettaa kun olosuhteet vaihtelevat."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Sarkkinen: "Varhaiskasvatus on lapsen oikeus ja kaikilla lapsilla tulee olla sama oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen siitä riippumatta mikä vanhempien työtilanne."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Sarkkinen: "Julkisen terveydenhuollon tulee olla pääasiallinen tuottaja saumattomien palveluketjujen varmistamiseksi, yksityinen tuotanto voi täydentää julkista."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Sarkkinen: "Terveyskeskusmaksut tulisi poistaa Helsingin tavoin, mutta kaikkien asiakasmaksujen poistaminen ei liene lähitulevaisuudessa realistista. Asiakasmaksuja tulisi kuitenkin pyrkiä alentamaan."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Sarkkinen: "On tärkeää, että Suomessa tehdään tasapainoista aluepolitiikkaa. Maakunnat tyhjentävä politiikka ei ole hyvä myöskään kasvukeskuksille kun niihin syntyy liiallinen paine järjestää kaikille asunnot ja palvelut."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Sarkkinen: "Kyse on tasa-arvosta, eikä tasa-arvo ole keltään pois."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Sarkkinen: "Oulussa on jo valtion vastaanottokeskus."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Sarkkinen: "Yksityiset yritykset ovat hyvä täydennys julkisiin palveluihin, kuitenkin palveluiden rungon pitää muodostaa julkinen palvelu. Ihmisten peruspalvelut eivät saa olla markkinoiden armoilla."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Sarkkinen: "Hyvätuloisten veroja voi korottaa. Viime aikoina niitä on laskettu reippaasti, se ei ole oikeudenmukaista."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Sarkkinen: "Suuret tuloerot lisäävät yhteiskunnallista turvattomuutta ja heikentävät kaikkien hyvinvointia. Pienet tuloerot lisäävät tutkitusti turvallisuutta ja myös talouskasvua!"

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Sarkkinen: "Maailmassa on enemmän varallisuutta kuin koskaan, meillä on edelleen varaa pitää huolta heikoimmista. Palveluja ja rakenteita pitää kuitenkin uudistaa kun maailma muuttuu."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hanna Sarkkinen: "Nämä asiat eivät ole toisiaan poissulkevia, sillä tulevaisuudessa maailmalla menestyvät nimenomaan ympäristöystävälliset tuotteet ja innovaatiot. Meillä ei ole varaa lyhytnäköisesti turmella ympäristöämme vaan maapallo pitää jättää elinkelpoiseksi myös tuleville sukupolville."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}