Kuntavaalit 2017

Jari Laru
Kok
Oulu
36 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Oulu
Ikä 42
Koulutustaso Kasvatustieteen tohtori
Lasten lukumäärä 3
Yhteystiedot  

Olen Jari Laru, 1975 syntynyt Kasvatustieteen tohtori sekä Oulun kaupunginvaltuuston varavaltuutettu ja lähidemokratiatoimikunnan puheenjohtaja. Työskentelen Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa teknologiatuetun oppimisen- ja opettamisen yliopistonlehtorina. Asun perheeni kanssa Jäälissä jossa olen toiminut useiden vuosien ajan asukasyhdistyksen puheenjohtajana. Minulle tärkeitä arvoja ovat kaupungimme arvot: rohkeus, reiluus ja vastuullisuus. Rohkeus tarkoittaa minulle sitä, että otan asioista seikkaperäisesti selvää ja uskallan ottaa niihin kantaa. Reiluus tarkoittaa minulle tasapuolisuutta ja avoimuutta tehtäessä koko Oulua koskevia päätöksi. Vastuullisuusena päättäjänä haluan huolehtia että päätöksenteko takaa hyvät edellytykset asua ja yrittää tässä kaupungissa myös tulevaisuudessa.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 354 +186
  ennakkoon 121  
  vaalipäivänä 233  
Osuus kunnan äänistä 0.4%  
  ennakkoon 0.3%  
  vaalipäivänä 0.5%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Kaupungin reuna-alueiden lukiot pitää pysyvästi säilyttää, vaikka se lisäisi veronmaksajien kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jari Laru: "Lukiot voivat sijaita hyvien joukkoliikenneyhteyksien päässä kaupungin keskusta-alueella. Sen sijaan säilyttäisin peruskoulun 1-9lk vaikka se lisäisi veronmaksajien kustannuksia sillä kaikilla asuinalueilla alueilla tulee olla turvalliset ja pedagogisesti toimivat peruskoulut."

2 / 30

Ouluun tarvitaan neljäs uimahalli Raksilan, Raatin ja Haukiputaan hallien lisäksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jari Laru: "Ouluun on suunniteltu jo kymmeniä vuosia hallia Linnanmaan liikuntahallin yhteyteen (jossa on myös olemassa rakenteelliset varaukset tätä varten). Samoin hallia on toivottu koillisOulun suunnalle, mutta ongelmaksi on muodostunut alueen vähäinen asukasmassa. Tuleva Oulun korkeakoulukampus lisääntyvine asuntotuotantoineen ja lähialueen asukkaineen elättänee ainakin Linnanmaan tulevan hallin ongelmitta."

3 / 30

Pohjantien ruuhkien purkamiseksi tarvitaan moottoritielle nopeasti kolmas kaista molempiin suuntiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jari Laru: "Heh, tästähän on jo rakentamispäätös tehty ja työt ovat suunnitteilla. Rakentamiselle on rahoitus olemassa eli työtkin alkavat. Mikähän lie tämän kysymyksen tarkoitus?"

4 / 30

Laitospainotteista vanhushuoltoa pitää Oulussa merkittävästi vähentää ja säästää näin veronmaksajien rahoja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jari Laru: "Laitoshoito ei ole mikään itsetarkoitus jos sopivalla kotihoidolla ja järkevällä lääkityksellä ihmiset saamaan elämään pidempään omassa kodissaan. Laitos ei ole mikään hopealuoti vaan vasta ihan viimeinen vaihtoehto. Nämä asiat siirtyvät ensimmäisen vuoden jälkeen myös maakuntavaltuuston vastuulle eli eivät ole kuin lyhyen aikaa valtuuston päätosvallassa."

5 / 30

Minulle on sama, onko päiväkoti Oulussa kunnallinen vai yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jari Laru: "Jos lapsi on ns. terve normaali lapsi eikä hänellä ole erityistä tukea vaativaa henkilökohtaista hoitosuunnitelmaa asiaa voi helpostikin noin tarkastella. Yksityisellä puolellaei kuitenkaan ole tähän saakka ole ollut suurta kiinnosta hoitaa ns. vaikeampia tapauksia jotka jäävät kunnan vastuulle. Tällaisia lapsia ovat mm. puhe/luki -terapiaa tarvitsevat lapset joista tulee kouluun mennessä ihan tavallisia koululaisia, mutta vaativat päiväkodissa erityistä tukea ja terapiakäyntejä."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jari Laru: "Oulussa tätä on tehty vuosikymmeniä ja se on taannut kohtuuhintaiset tontit rakentajille ja rakennuttajille pitäen asuntojen hinnat hyvinäkin aikoina kohtalaisen kurissa. Outo kysymys koska tämä on arkea Oulussa."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jari Laru: "Olen ollut itse mukana kaatamassa ns. punaisenladonkankaan kaatopaikkaa. Jos valitus- ja toimintaoikeuksia olisi rajattu, olisi tuokin 500hehtaarin kaatopaikka rakentumassa keskelle kaupunkirakennetta (Jylkynkankaan ja Jäälin väliselle alueelle). Kaavoitusprosesseja täytyy kehittää edellleen siten, että valituksien tarvetta EI TULE. Se oikeus kuitenkin tulee pääsääntöisesti kuntalaisilla säilyttää, mutta siitä voi tehdä maksullista jolloin se vähentää ns. ammattivalittajien osuutta."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jari Laru: "Oulussa liikutaan pääsääntöisesti autolla sillä kaupunkirakenne on hajanainen - vain harvat asuvat keskustassa tai toimivan joukkoliikenteen alueella. Jos joukkoliikenteeseen satsattaisiin niin paikkavelvoittta voisi pienentää, mutta missään tapauksessa sitä ei voi poistaa."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jari Laru: "Näin tehdään Oulussa jo nyt. Mihin tämäkin kysymys nyt oikein perustuu? Toki hoitoluokituksien mukaan myös pyörätiet puhdistetaan ja hiekoitetaan, mutta kokemukseni perusteella työmatkareitit (pyörätiet) hoidetaan ennen tonttikatuja."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jari Laru: "Eivät nämä ole toisiaan poissulkevia. Molemmille on pohjois-suomessa tilausta ja tarvetta. Luopuisimme mielellämme toisesta autosta jos joukkoliikenteen reitit ja aikataulut tukisivat perheemme arkea."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jari Laru: "Kirjastojen(kin) tulee elää ajassa ja toimia sen mukaisesti. Menneeseen katselu ei auta."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jari Laru: "Kouluverkkoa täytyy kehittää syntyvyyden ja asukkaiden ikäprofiilin mukaan. Jos alueella ei ole tarvetta oppilaitokselle eli lapsia/nuoria ei ole riittävästi täytyy vetää johtopäätökset."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jari Laru: "Koulujen tulisi lähtökohtaisesti olla ns. riittävän hyviä jokaisella alueella että tälläiseen ei tarvitsisi ryhtyä."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jari Laru: "Näinhän monessa koulussa on jo nyt."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jari Laru: "Erilaisuus on rikkaus. Mielestäni vähän turhan populistinen kysymys, mutta minulle maahanmuutto ei ole peikko, olen tottunut työskentelemään globaaleissa tiimeissä ja opetan monikulttuurisia opiskelijaryhmiä yliopistossa."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jari Laru: "Jos sosiaaliset perusteet täyttyvät niin kyllä, muuten en näe tarvetta 8h hoidolle jos aikuinen on kotona."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jari Laru: "Yhteiskunnan kannalta on parempi että kaikki työikäiset ovat mahdollisuuksien mukaan töissä."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jari Laru: "Sillä ei ole merkitystä kuka palvelun tuottaa jos laatukriteerit ovat yhtenevät. Tämä asia on Oulun kaupungin päätösvallassa n. vuoden uuden valtuuston aloittamsiesta, sitten asia siirtyy maakunnan päätettäväksi."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jari Laru: "Pieni omavastuu on paikallaan jos asiakas on maksukykyinen. Tämä asia on Oulun kaupungin päätösvallassa n. vuoden uuden valtuuston aloittamsiesta, sitten asia siirtyy maakunnan päätettäväksi."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jari Laru: "Isot kaupungit ja pienet/keskisuuret kaupungit on syytä pitää asuttuina, mutta 2500 asukkaan kuntia ei tarvitse mielestäni väkisin pitää pystyssä."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jari Laru: "Miten tämä liittyy kuntavaaleihin? Sinällään kannatan."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jari Laru: "Oulussa on pysyvä VOK ja on ollut myös väliaikaisia. Tämä ei ole uusi teema tässä kaupungissa eikä aiheuta toimia."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jari Laru: "Kyllä. Opettajilla pitäisi olla enemmän työkaluja työrauhan ylläpitämiseksi."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jari Laru: "Perinteiset arvot muodostavat hyvän perustuksen, mutta niiden lisäksi tarvitaan ripaus monikulttuurisuutta, kansainvälisyyttä ja suvaitsevaisuutta. Impivaaralaisina emme pärjää jos globaali maailmantalous jatkossakin määrittää selviytymisemme ehdot."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jari Laru: "Ulkoistaminen ei ole itsetarkoitus vaan sille täytyy olla järkevät perustelut jotka sisältävät sekä laadullisia että määrällisiä tekijöitä. En ole ideologinen ulkoistaja."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jari Laru: "Ennen veronkoroituksia tarkistelisin ei-lakisääteisten palveluiden laajuutta ja tutkisin voiko niissä säästää. Todennäköisesit säästöt eivät olisi merkittäviä koska suurin osa tulevan peruskunnan kuluista syntyy koulutuksen parissa. Koulutuksesta on vaikeata säästää joten veronkorotus voisi lopulta tulla kyseeseen."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jari Laru: "No, näinhän sen pitäisi mennä. Miten tämä nyt liittyy kuntavaaleihin?"

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jari Laru: "Kuntataloudesta melkoinen osa menee tällä hetkellä HYVE/SOTE -palveluihin. Ne poistuvat maakuntapuolelle miltei valtuustokauden alussa joten kuntien taakka kevenee melkoisesti. Tämä kysymys on relevantti tulevia maakuntia pohdittaessa ja niiden tuleville päättäjille."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jari Laru: "Ilman tervettä ympäristöä meillä ei ole tulevaisuutta. Olen kotoisin tehdaspaikkakunnalta jossa näin koulumatkani varrella parisenkymmentä erilaista piippua savujaan tupruttamassa. Teollisuus on kehittänyt sitten lapsuuteni merkittävästi erilaisia menetelmiä päästöjen vähentämiseksi ja sillä tiellä täytyy pysyä. Missään nimessä nämä kaksi eivät ole vastakkaisia kysymyksiä."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jari Laru: "En tunne tätä menettelytapaa, mutta kuullostaa järkevältä joten voin olla varovaisesti samaa mieltä."