Kuntavaalit 2017

Vihreät nousi Jyväskylän suurimmaksi ryhmäksi 19,8 prosentin ääniosuudella

Vihreät nousi kuntavaaleissa Jyväskylän suurimmaksi valtuustoryhmäksi. Ryhmä sai kuntavaalien äänistä 19,8 prosenttia.

Vuoden 2012 kuntavaalien suurin ryhmä oli Sdp, jonka ääniosuus putosi 4,8 prosenttiyksikköä ja on nyt 19,3 prosenttia. Ryhmistä kolmanneksi suurin on kokoomus 17,4 prosentilla.

Viime vaaleista suosiotaan lisäsi erityisesti vihreät. Ryhmä kasvatti ääniosuuttaan viime vaaleista 8,8 prosenttiyksikköä.

Ehdokkaista ykkönen oli vihreiden Touko Aalto 2364 äänellä. Toiseksi suosituin ehdokas oli keskustan Mauri Pekkarinen (1645 ääntä) ja kolmanneksi suosituin kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo (1634 ääntä).

Jyväskylän äänestysvilkkaus oli näissä vaaleissa 55,9 prosenttia eli hieman parempi kuin edellisissä vaaleissa.

Teksti on tuotettu ohjelmallisesti oikeusministeriön välittämien tietojen pohjalta.

Suurimmat puolueet

Kuntavaalien tulos koko Suomessa.

Äänet Paikat Osuus Muutos
{{ party.simpleName }} {{ party.shortName }} {{ party.votes }} {{ party.votes | numberThousand }} {{ party.elected }} {{ party.votePercent | numberPrefixNoPlus: 1}}% {{ party.votePercentChange | numberPrefix: 1 }}
Äänestysprosentti {{ areaBox.area.turnoutPercent | numberPrefixNoPlus : 1 }} {{ areaBox.area.turnoutPercentChange | numberPrefix : 1  }}

Ikäjakauma

Valittujen ehdokkaiden ikäjakauma

Sukupuolijakauma

Valittujen ehdokkaiden sukupuolijakauma

Miehiä {{ statsBox.genders.men + '%'}}
Naisia {{ statsBox.genders.women + '%'}}

Uuden valtuuston koostumus

Puolueiden kannatus kunnittain

Äänestysalueen suurimmat puolueet

Näin {{ areaBox.area.name }} äänesti

Äänestysprosentti {{ areaBox.area.turnoutPercent | numberPrefixNoPlus : 1 }}%
Äänioikeutettuja {{ areaBox.area.eligibleVoters | numberThousand}}
   Joista miehiä {{ areaBox.menPercent()| numberPrefixNoPlus : 1  }}%
   Joista naisia {{ areaBox.womenPercent()| numberPrefixNoPlus : 1  }}%
Äänestäjiä {{ areaBox.area.voters | numberThousand}}
   Hyväksyttyjä ennakkoääniä {{ areaBox.area.votesInAdvance | numberThousand}}
   Hyväksyttyjä vaalipäivän ääniä {{ areaBox.area.votesInElectionDay | numberThousand}}
   Hylättyjä ääniä {{ areaBox.area.rejectedVotes | numberThousand}}

Valittujen ehdokkaiden arvokartta

Ehdokkaiden arvokartta

Kuinka ehdokkaiden arvomaailma jakautuu akseleilla konservatiivi, liberaali, oikeisto, vasemmisto. Mukana eniten ääniä saaneet ehdokkaat.

Tällaiset kannat voittivat

Valittujen valtuutettujen vastaukset vaalikoneessa

{{$index + 1 }}. {{ stat.question }}
{{ stat.disagreePercent > 0 ? stat.disagreePercent + '%' : ''}}
{{ stat.agreePercent > 0 ? stat.agreePercent + '%' : '' }}

{{ areasBox.title }}

Äänestysalue Ääniä Äänestysprosentti
{{ area.name }} {{ area.voters }} {{ area.turnoutPercent | numberPrefixNoPlus: 1 }} %