Kuntavaalit 2017

Reima Härkönen
Kesk
Savonlinna
122 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Savonlinna
Ikä 48
Koulutustaso Filosofian maisteri
Lasten lukumäärä 1
Yhteystiedot  

Koulutukseltani olen filosfian maisteri ja yo-merkonomi. Lisäksi olen hallintotieteiden ylioppilas, otan hallintotieteen kandidaatin tutkinnon näillä näkymin joulukuussa 2017. Olen toiminut parikymmentö vuotta eri opetusalan tehtävissä, mm. peruskoulun ja lukion historian ja yhteiskntaopin opettajana, sivistystoimenjohtajana ja lukin rehtorina. Nykyisessä työssäni, Savonlinnan Taidelukion rehtorina olen toiminut vuodesta 2005. Toimin myös yrittäjänä opetus- ja kulttuurialaan liittyvissä asiantuntija- ja konsultointitehtävissä.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 133 +45
  ennakkoon 64  
  vaalipäivänä 69  
Osuus kunnan äänistä 0.8%  
  ennakkoon 0.7%  
  vaalipäivänä 1.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reima Härkönen: "Maiden pakkolunastus on viimeinen keino toteuttaa kunnan kaavoitusmonopolia. Savonlinnassa eräs keskeisistä alueista on jumissa ja se haittaa kaupungin kokonaisvaltaista kehittämistä. Tässä kohden pakkolunastusmenettely lienee väistämättä edessä. Koska perustuslaki antaa yksityishenkilön omaisuudelle erityistä suojaa, pakkolunastusmenettelyssä on luonnollisesti käytettävä toteutuneiden, vapaaehtoisten kauppojen hintatasoa."

2 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reima Härkönen: "Helpoin tie tälle on määrätä hallinto-oikeuteen meneville valituksille maksu, joka jäisi julkiselle vallalle, mikäli valitus ei menesty."

3 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

4 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reima Härkönen: "Turvallisuusnäkökohdat puoltavat autoteiden hoitoa ennen kevyen liikenteen vastaavia."

5 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reima Härkönen: "Joukkoliikennettä tulee kehittää ja saattaa entistä enemmän kuntalaisia sen piiriin. Kunnan vastuu kasvanee tällaisissa asioissa jo ensi vaalikauden aikana."

6 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reima Härkönen: "Kirjastojen tulee olla jatkossa "hybridi" -tyyppisiä lainauspaikkoja. Materiaalit sähköistyvät ja kirjastojen tulee elää ajassa. Pääpaino toki edelleen säilytettävä perinteiden kirjan lainaamisella."

7 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reima Härkönen: "Koulujen lakkauttamisia ei tule enää suunnitella. Nykyisen kouluverkon säilyttämistä puoltaa se, että koulumatkoihin käytetty aika on jo osalla oppilaita lainsäädännön ylärajan liepeillä. Lisäksi tulevalla valtuustokaudella koulutuksen ja sivistyksen asema vahvistuu suhteellisesti kunnassa ja siksi palveluverkon alasajoihin ei tule ryhtyä."

8 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reima Härkönen: "Peruskoulun alaluokkien osalta lähikouluperiaatetta tulee kunnioittaa. Yläluokkien osalta urheluyläkoulun perustamiselle on omat perusteensa, mutta samalla olisi tullut pohtia laajemminkin yläkoulujen erikoistumista. Nyt jäi pohtimatta halukkuus esim. musiikki- ja tekniikkapainotteiselle erikoistumiselle."

9 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reima Härkönen: "Toimin Taidelukion rehtorina ja meillähän tämä toimii juuri näin. Liikunnan osalta tärkeintä lienee tutustuttaa lapset ja nuoret eri liikuntalajeihin ja sitä kauttaa johdattaa heitä liikunnallisen elämäntavan pariin."

10 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reima Härkönen: "Erilainen kohtelu esim. syntyperän mukaan ei ole missään suhteessa perustelua tällaisessa asiassa. Jos maahanmuuttajaperhe on tullut laillisesti maahan ja saanut etuasuovan päätöksen oleskelulleen, ei synny mitään perustetta eristää heitä meistä kantasuomalaisista."

11 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reima Härkönen: "Subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta tulisi luopua tällaisissa tapauksissa. Kannatan edelleen puolipäivähoitopaikan osoittamista tällaisissa tapauksissa. Silloin lapsi saa ikätovereiltaan riittävää sosiaalista kanssakäymistä ja ohjattua varhaiskasvatusta, mutta perheen vastuu lpasensa hoidosta korostuu myös."

12 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reima Härkönen: "Tällainen tulonsiirtopolitiikkaa kuuluu valtion ohjausvaltaan ja kunnan ei tule niihin puuttua. Kuntien ei kannata ottaa käyttöön esim. kotihoidontuen kuntalisiä."

13 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reima Härkönen: "Tässä valinnanvapaudessa piilee vaara. Jos perustettavat sote-keskukset ohjaavat riittävän paljon kansalaisia yksityisten palveluiden pariin, edessä on vääjäämättä julkisen sektori resurssipula, joka heijastuu esim. hoitoalan amattilaisten rekrytointiongelmina. Tätä asiaa on tutkittu liian vähän tämän sote-uudistuksen yhteydessä."

14 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reima Härkönen: "Asiakas- ja potilasmaksut kattavat vain pienen osan saadusta palvelusta. Näitä "omavastuita" ei tule poistaa. Näitä palveluita tarvitsevat maksavan kuitenkin vain pienen osan todellista kustannuksista ja maksukattojärjestelmä leikkaa jo nykyisellään ylisuuret kustannukset."

15 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reima Härkönen: "Kaikkien kansalaisten etua on se, että maa pysyy asuttuna kauttaaltaan. Järkevä kansatalous ei salli väestönsä jatkuvaa keskittymistä. Suomessa kehitys on ollut parisen kymmentä vuotta ollut huolestuttavaa."

16 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reima Härkönen: "Heillä tulee olla aviolitto-oikeuksien kannalta aivan samat oikeudet kuin heteropreillakin. Olen itse adoptiotyttären isä ja koen, että yhteistä adoptio-oikeutta homopareilla ei tule olla.. Homoparin osapuoli voi jo nykyisellään hakeutua adoptioprosessiin. Perusteena tälle se, että nykyiselläänkin niin moni perhe haluaisi adoptiolapsen, mutta heille ei sitä suoda."

17 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reima Härkönen: "Savonlinnan osalta näin on ollutkin ja ongelmia ei ole ilmennyt. Tällä on myös työllistävä vaikutus."

18 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reima Härkönen: "Peruskoulun osalta ollaan jo osittain viety koulujen opetustyötä tekeviltä keinoja työrauhan ylläpitämiseen. Lapset ja nuoet ovat hyvin oikeudenmukaisia ja he varmuudella ymärtävät, jos jotakin työrauhan turvaavaa keinoa joutuu käyttämään. Olen työskennellyt vajaan vuosikymmenen peruskoulussa ja tiedän mistä puhun."

19 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reima Härkönen: "Jotakin tuollaista se varmaan on. En käyttäisi juuri noita sanoja, mutta perusvire tulisi olla se, että aiempien sukupolvien tekemää työtä tulee vaalia ja yleistä eurooppalaista arvomaailmaa heijastella päätöksiä tehdessä. Uskonnon korvaisin "toiset huomaanottavalla tunneälykkyydellä", uskonto johtaa liiaksi omaan uskoomme, nykyisellään loistavasta toimiva yhteiskunta on sellainen, jossa erilaisuus suvaitaan, aina uskonnon sarala tämä ei ole onnistunut."

20 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reima Härkönen: "Puhtaan palvelutuotannon osalta näin voi olla. Perustuslaki antaa omat rajauksensa niissä toimissa, joissa käytetään julkista valtaa eli puututaan yksityisen tai yhteisön etuun, oikueteen tai velvollisuuteen, nitähän ei voi ulkoistaa. Joissakin tehtäväkokonaisuuksissa ulkoistaminen on hyvinkin kannatettavaa, esim. liikuntapaikkojen hoito."

21 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

22 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reima Härkönen: "Tämä tulee sietää, koska näin toimien aktiiviset ihmiset vievät luontevasti omalla toiminnallaan yhteiskuntaa kohti prempaa tulevaisuutta esim. perustamalla yrityksen ja työllistämällä siten ihmisiä."

23 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reima Härkönen: "Nykyisellään olemme varmaan hyvinvointipalveluiden määrän ja laadun suhteen sekä maksettavien tulonsiirtojen osalta ylärajoilla. Joitakin tulonsiirtoja tulisi jo harkita esim. ansiosidonnainen työttömyysturva on julkisen talouden kantokyvyn näkökulmasta vieläkin liian kattava. Missään tapauksessa perusturan tasoon ei tule tehdä leikkauksia vaan ne tulee tehdä ansioon suhteutetuista tulonsiirroista."

24 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reima Härkönen: "Talvivaara-case osoittaa, että näin ei voi toimia. Ympäristöä tulee suojella nykyisen lainsäädännön mukaisissa puitteissa."

25 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reima Härkönen: "Ympäristövaikutusten arviointihan tehdään jo nyt ja ympäristöön vaikuttavat asiat ovat luvittamisen kautta luvanvaraisia jo nykyisellään. Nykyinen säätelyn taso on riittävä."

26 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

27 / 30

Yritysten houkuttelemiseksi kuntani pitää rakentaa tiloja ja teitä uusille yrittäjille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reima Härkönen: "Lisäksi kuntien tulee pitää kaavallinen valmius riittävällä tasolla. Kunnan tehtävä elinkeinojen tukemisessa on juuri luvittamisen lisäksi kunnallistekniikan tarjoamisena."

28 / 30

Kuntani on tärkeää tarjota palveluilta myös syrjäkylille ja reuna-alueille, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

29 / 30

Kuntani pitäisi tukea enemmän kuntoliikuntaa, vaikka kilpaurheilun kustannuksella.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reima Härkönen: "Terveysliikunnalla on kiistatttomat vaikutuksensa ihmisen työkykyyn ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kunnat käyttävät suhteellisen vähän varoja liikuntaa ja ne tulisi kohdentaa juuri terveysliikunnan näkökulmasta oikein. Hyvät kevyen liikenteen väylät ja niiden kunnossapito on hyvä keino toteuttaa tätä."

30 / 30

Kuntani pitäisi torjua tuulivoiman rakentaminen alueelleen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reima Härkönen: "Rakentaminen on ok, jos se tapahtuu liiketoiminnallisin periaattein. Nykyisellään tuulienergian tuotantoa tuetaan liiaksi julkisista varoista ja se vääristää energiantuotantoa tältä osin."