Kuntavaalit 2017

Anna-Kaisa Ikonen
Kok
Tampere
519 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Tampere
Ikä 40
Koulutustaso Yhteiskuntatieteiden tohtori
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Olen Tampereen pormestari eli Tampereen kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja ehdolla jatkokaudelle pormestariksi ja kaupunginvaltuustoon. Tätä ennen olen toiminut mm. valtiovarainministeriössä hallinto- ja kuntaministerin valtiosihteerinä ja Tampereella sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavana apulaispormestarina sekä julkishallinnon konsulttina. Olen koulutukseltani yhteiskuntatieteiden tohtori. Merkittävin valtakunnallinen luottamustehtäväni on Kevan hallituksen puheenjohtajuus. Olen kahden lapsen äiti. Tavoitteeni on Tampere, joka takaa hyvän elämän kaikille. Kuluneen pormestarikauteni aikana olemme tehneet rohkeita ratkaisuja kaupungin elinvoiman ja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tampere kasvaa ja kehittyy nyt sellaisella vauhdilla, että vastaavaa ei olla Suomessa vähään aikaa nähty. Monet suunnitelmat ovat kuitenkin vielä kesken. Vastuullinen ja näkemyksellinen johtaminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Siksi haluan jatkaa pormestarinanne.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 3649 +2108
  ennakkoon 1882  
  vaalipäivänä 1767  
Osuus kunnan äänistä 3.2%  
  ennakkoon 3.5%  
  vaalipäivänä 3.0%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Tampereen pitää jatkossakin sallia korkeiden rakennusten rakentaminen keskustaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anna-Kaisa Ikonen: "Aseman seutu on luonteva alue korkealle rakentamiselle. Tornihotellin ja Rastin korttelin jälkeen seuraava korkean rakentamisen kokonaisuus on Kansi ja Areena. Tavoitteeksi on asetettava tyylikäs kaupunkikuva."

2 / 30

Kaupungin pitää käyttää verovaroja, jotta Tampere-Pirkkala saisi lisää lentoja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anna-Kaisa Ikonen: "Kaupungin kansainvälinen saavutettavuus on kriittisen tärkeää niin elinkeinoelämälle, kongressi- ja tapahtumakaupungille kuin yksityishenkilöiden matkailullekin."

3 / 30

Tampereelle ei pidä rakentaa enempää raitiotietä kuin tällä hetkellä on päätetty.

 • {{ answerChoices[option].text }}

4 / 30

Tampereen rannoille aletaan pian rakentaa tuhansia uusia asuntoja. Tämä on oikein ja tätä pitää jatkaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anna-Kaisa Ikonen: "Näsijärven kainaloon Hiedanrantaan on tulevaisuudessa rakentumassa kaupunginosa, joka tarjoaa upeita ja uudenlaisia asumisen mahdollisuuksia järven rannalla hyvien yhteyksien päässä. Kaikkia rantoja ei kuitenkaan pidä rakentaa."

5 / 30

Kaupungin pitää siirtää kesäisin keskustassa pidettäviä musiikkifestivaaleja paikkaan, jossa ne eivät aiheuta niin paljon häiriötä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anna-Kaisa Ikonen: "Tampere on tapahtumakaupunki ja tapahtumat lisäävät kaupungin vetovoimaa. Siksi niiden on oltava hyvin saavutettavissa. Keskustassa varsinkin Ratinan alueen asukkaat ovat kuitenkin kokeneet myös häiriöitä tapahtumista. Tapahtumien haittoja tuleekin edelleen minimoida ja festareille on haettu myös vaihtoehtoisia toteutuspaikkoja."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anna-Kaisa Ikonen: "Kuntalaisilla pitää olla valitusoikeus, mutta valitukset ovat joskus rakennushankkeiden etenemiselle todellinen ongelma, jota on tarpeen helpottaa. Valtion tulee ratkaista asia lainsäädännöllä."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anna-Kaisa Ikonen: "Autopaikkoja tarvitaan, mutta paikkojen määrässä voisi olla enemmän vaihtelua asukkaiden tarpeiden ja asukaskunnan mukaan. Yhteisautokokeiluilla voidaan myös vähentää paikkojen tarvetta."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anna-Kaisa Ikonen: "Molemmista on huolehdittava. Liikenteen sujuvuus on varmistettava."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anna-Kaisa Ikonen: "Kulkumuotoja ei pidä asettaa vastakkain vaan kaupungin saavutettavuudesta kaikilla kulkuneuvoilla tulee huolehtia. Sujuva toimiva joukkoliikenne muodostaa liikennejärjestelmän rungon, mutta myös yksityisautoilun edellytyksistä on huolehdittava."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anna-Kaisa Ikonen: "Kirjat ovat jatkossakin keskiössä, mutta myös pienimuotoisesti kokeiltu liikuntavälineiden lainaus on saanut kiitosta ja vastaavaa kannattaa jatkaa. Tulevaisuudessa kirjastot muuttuvat lainaamisen ohella yhä enemmän aktiivisen osallistumisen ja kohtaamisen paikoiksi, jotka ovat myös digitaalisesti kaikkialta saavutettavissa."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anna-Kaisa Ikonen: "Kaupunki kasvaa ja oppilaspaikkoja tarvitaan jatkuvasti lisää, jolloin koulutilaa tarvitaan paremminkin lisää. Erityisesti pienille lapsille turvallinen koulumatka ja tuttuus ovat tärkeitä."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anna-Kaisa Ikonen: "Tilanteen mukaan. Osin tähän suuntaan on hyvä mennä, mutta myös erillisen opetuksen mahdollisuus on hyvä säilyttää. Varsinkin pienillä koululaisilla yhteistunnit toimivat hyvin, murrosiässä taas tarvetta voi olla enemmän myös erilliselle opetukselle."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anna-Kaisa Ikonen: "Kovin painottuneiden luokkien muodostamista pitää välttää. Hyvän kotoutumisen kannalta sekaryhmät ovat parempia, jotta integraatio toteutuu eivätkä ongelmat kasaudu."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anna-Kaisa Ikonen: "Subjektiivinen päivähoito-oikeus on hyvä asia. Alle 3-v lapsi ei välttämättä kuitenkaan tarvitse kokopäiväistä hoitoa ja lapsella on oikeus myös vanhempiinsa. Niitä perheitä, joilla on mahdollisuus ja voimavaroja hoitaa lapset tai turvautua lyhyempään hoitopäivään, tulee rohkaista siihen kannustimin. Jos taas jaksaminen on kovilla tai on muita sosiaalisia tai kielitaitoon liittyviä syitä, lapsen etu voi olla täysipäiväinen hoitopaikka. On myös seurattava muissa kunnissa saatuja kokemuksia."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anna-Kaisa Ikonen: "Perhevapaiden uudistamista selvitetään valtakunnan päätöksenteossa."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anna-Kaisa Ikonen: "Ei ole ratkaisevaa, onko kyseessä julkinen vai yksityinen toimija. Molempia tarvitaan. Tampereella on hyviä kokemuksia monituottajamallista ja olemme rakentaneet palveluita hyvällä kumppanuudella."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anna-Kaisa Ikonen: "Maksut ovat maltillisia, mutta nykyisessä kuntatalouden tilanteessa niistä ei ole varaa luopua kokonaan."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anna-Kaisa Ikonen: "On hyvä, että ihmiset voivat asua haluamallaan alueella, mutta sitä ei tule kohtuuttomasti tukea verovaroin."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anna-Kaisa Ikonen: "Turvapaikanhakijat hakeutuvat joka tapauksessa ennemmin tai myöhemmin isoihin kaupunkeihin. On hyvä, että heidät voidaan ottaa hallitusti vastaan niin, että kotoutumisesta kyetään huolehtimaan kunnolla."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anna-Kaisa Ikonen: "Koululaiset tarvitsevat rajoja, mutta kurin tiukentamisen sijaan uskon enemmän myönteisen kannustaminen voimaan."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anna-Kaisa Ikonen: "Näiden arvojen rinnalla tämän päivän yhteiskunnassa tarvitaan myös moninaisuuden kunnioittamista."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anna-Kaisa Ikonen: "Ulkoistaminen ei kuitenkaan ole minulle itseisarvo. Yhteiskunnan pitää kantaa vastuuta palvelujen järjestämisestä eli siitä, että palvelut ovat saatavilla ja laadukkaita, mutta hyviä palvelutuottajia löytyy niin julkiselta sektorilta, yrityksistä kuin järjestöistäkin ja kaikkien osaamista kannattaa hyödyntää."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anna-Kaisa Ikonen: "Leikkauksien sijaan olemme kuluneella valtuustokaudella hakeneet uusia tapoja järjestää palveluja ja tehdä asioita toisin. Muun muassa painottamalla varhaista puuttumista ja ennaltaehkäisyä voidaan vähentää inhimillisesti ja taloudellisesti raskaimpien palvelujen tarvetta ja käyttöä."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anna-Kaisa Ikonen: "Vastuunkannosta tulee voida palkita ja kannusteita tarvitaan, mutta kohtuus kaikessa."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anna-Kaisa Ikonen: "On haettava uudenlaisia tekemisen tapoja, kyettävä tunnistamaan ongelmien juurisyitä entistä paremmin ja saatava painopistettä siirrettyä kalliista korjaavasta toiminnasta ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anna-Kaisa Ikonen: "Riippuu hyvin paljon tilanteesta. Talouskasvu ja työpaikat ovat kriittisiä Suomen menestykselle ja hyvinvoinnille ja niiden eteen on tehtävä kaikki voitava. Meillä on kuitenkin vastuu myös ympäristöstämme. Ensisijaisesti tulee hakea ratkaisuja, joilla voidaan edistää molempia (vrt. Cleantech eli puhtaan teknologian ratkaisut, joissa ympäristöystävällisyys ja liiketoimintamahdollisuudet yhdistyvät)."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anna-Kaisa Ikonen: "Tulee kuitenkin välttää liian raskaita arviointiprosesseja."