Kuntavaalit 2017

Sanna Marin
SDP
Tampere
132 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Tampere
Ikä 31
Koulutustaso Korkeakoulututkinto
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Olen pirkanmaalainen kansanedustaja ja SDP:n varapuheenjohtaja. Toimin Tampereella kaupunginvaltuutettuna ja valtuuston puheenjohtajana. Koulutukseltani olen hallintotieteiden kandidaatti. Olen ehdolla kuntavaaleissa, koska haluan vaikuttaa kotikaupunkini tulevaisuuteen. Haluan Tampereen, joka kehittyy taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 5781 +4955
  ennakkoon 3028  
  vaalipäivänä 2753  
Osuus kunnan äänistä 5.1%  
  ennakkoon 5.6%  
  vaalipäivänä 4.7%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Tampereen pitää jatkossakin sallia korkeiden rakennusten rakentaminen keskustaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sanna Marin: "Tamperetta pitää kehittää monipuolisesti ja korkeampi rakentaminen tiettyihin osiin keskustaa esimerkiksi radan varteen on kannatettavaa."

2 / 30

Kaupungin pitää käyttää verovaroja, jotta Tampere-Pirkkala saisi lisää lentoja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sanna Marin: "Tampere-Pirkkala-lentoasema on tärkeä koko kaupunkiseudun elinvoiman näkökulmasta ja alueen kunnat haluavat kehittää kenttää ja sen toimintaa."

3 / 30

Tampereelle ei pidä rakentaa enempää raitiotietä kuin tällä hetkellä on päätetty.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sanna Marin: "Tampereen raitiotie on tärkeä joukkoliikennehanke ja olen äänestänyt valtuustossa sen puolesta. Raitiotien laajentamisesta voidaan päättää tulevilla valtuustokausilla ja suhtaudun laajentamiseen lähtökohtaisesti myönteisesti. Asia on kuitenkin ratkaistava erikseen ja laajentamisen pitää olla kaupungin ja alueen näkökulmasta järkevää."

4 / 30

Tampereen rannoille aletaan pian rakentaa tuhansia uusia asuntoja. Tämä on oikein ja tätä pitää jatkaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sanna Marin: "Tampereen ranta-alueille suunnitellut asuinaluehankkeet ovat kannatettavia, mutta uusista hankkeista pitää aina päättää erikseen."

5 / 30

Kaupungin pitää siirtää kesäisin keskustassa pidettäviä musiikkifestivaaleja paikkaan, jossa ne eivät aiheuta niin paljon häiriötä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sanna Marin: "On hyvä, että Tampereella on vetovoimaisia tapahtumia. Samalla on kuitenkin huolehdittava, ettei niistä koidu kohtuutonta haittaa kaupungin asukkaille ja esimerkiksi siisteyteen pitää kiinnittää nykyistä enemmän huomiota."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sanna Marin: "Kunnallinen oikaisu- ja valitusmenettely toimii kokonaisuudessaan kohtuullisen hyvin, vaikka joissakin tapauksissa perusteettomat valitukset voivat viivästyttää hankkeita merkittävästi. Maankäyttöön liittyviä valituksia voidaan vähentää parantamalla osallistumista suunnitteluvaiheessa ja näin ehkäisemällä konfliktien syntyä."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sanna Marin: "Esimerkiksi opiskelija-asumisen autopaikkanormeja pitäisi keventää, jotta rakentamisen ja asumisen hintaa voitaisiin laskea. On tärkeää, että Tampereella kaavoitetaan ja rakennetaan hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen. Myös autopaikkoja pitää kuitenkin rakentaa silloin, kun se on kokonaisuuden kannalta järkevää."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sanna Marin: "Kuluneella valtuustokaudella Tampereella on tehty merkittäviä ratkaisuja joukkoliikenteen sekä kevyen liikenteen parantamiseksi ja tätä työtä on syytä jatkaa. Esimerkiksi Tampereen monet uuden asuinaluehankkeet kytkeytyvät rakenteilla olevaan raitiotiehen ja keskustan aluetta kehitetään joukkoliikenne- ja kävelypainotteiseen suuntaan."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sanna Marin: "Kirjastopalvelut ovat kuntien suosituimpia palveluja ja niitä kannattaa edelleen kehittää monipuolisesti."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sanna Marin: "Kouluverkkoa pitää kehittää ajassa tarpeiden ja oppilasmäärien mukaan. Koulujen pitää kuitenkin sijaita lähellä ja niihin pitää olla turvallista kulkea."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sanna Marin: "Monet vanhemmat käyttävät mahdollisuutta valita lapselleen jokin muu kuin lähikoulu. SDP haluaa vahvistaa lähikouluperiaatetta ja tasata koulujen välisiä eroja. Kaikissa kouluissa asuinpaikasta ja -alueesta riippumatta tulee olla yhtä laadukasta opetusta ja mahdollisuus monipuolisesti valinnaisaineisiin sekä kerho- ja harrastustoimintaan. Kouluja, joissa on enemmän tukea tarvitsevia oppilaita kuin toisissa, tulee tukea erillisillä avustuksilla lähikouluperiaatteen vahvistamiseksi."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sanna Marin: "Koulujen liikuntatunteja etenkin nuoremmissa ikäryhmissä voitaisiin yhdistää ja oppilaille tarjota tuntien sisällä enemmän mahdollisuuksia valita mielekästä tekemistä kiinnostuksen mukaan."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sanna Marin: "Kouluryhmien muodostamisessa tulee ottaa huomioon erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä. Niille kouluille, joissa on paljon maahanmuuttajataustaisia tai muuten erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria tulee ohjata riittävästi rahoitusta. SDP haluaa, että kouluissa otetaan käyttöön uudelleen ryhmäkokojen pienentämiseen ja tasa-arvon edistämiseen suunnattu erityisrahoitus."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sanna Marin: "Varhaiskasvatuksen positiiviset vaikutukset yksilön kehitykselle, koulumenestykselle sekä myöhemmin yhteiskuntaan kiinnittymiselle ovat kiistattomat. SDP:n tavoitteena on maksuton varhaiskasvatus ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen kaikkiin kuntiin. Tampereella päivähoito-oikeutta ei olla rajoitettu ja SDP:n valtuustoryhmä on tehnyt työtä tämän eteen lautakunnassa ja valtuustossa. Näin toimimme jatkossakin."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sanna Marin: "Asiakasmaksut eivät saa muodostua esteeksi palveluihin hakeutumiselle tai pääsylle. Maksuja voitaisiin ainakin alentaa nykyisestä, jos niiden poistaminen ei ole lyhyellä aikavälillä taloudellisesti mahdollista."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sanna Marin: "SDP kannattaa sitä, että eri puolilla Suomea on mahdollisuus asua ja elää hyvää elämää."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sanna Marin: "Tasa-arvoinen avioliittolaki astui voimaan 1.3.2017 eli samaa sukupuolta olevilla pareilla on samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin eri sukupuolta olevilla pareilla. Vihdoinkin."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sanna Marin: "Tampereella on päätetty kuluvalla valtuustokaudella vastaanottokeskuksen perustamisesta Kauppiin. Tampere on myös lisännyt pakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntapaikkoja. SDP on tukenut molempia linjauksia ja henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että päätökset ovat olleet oikeita."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sanna Marin: "Sosialidemokraattiset arvot kuten vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sanna Marin: "Suomessa pitää tulevaisuudessakin olla hyvä ja vahva julkinen sektori, joka tuottaa valtaosan palveluista. Yksityisiltä tai kolmannen sektorin toimijoilta kannattaa ostaa palveluja silloin, kun se on järkevää ja kun palvelut täydentävät julkista palvelutuotantoa. Tampereella on käynnissä myös kokeiluja, joissa yksityinen ja julkinen toimija tuottavat palveluja kumppanuudessa. Mielestäni uusiin tapoihin tuottaa palveluja kannattaa suhtautua avoimesti ja edetä kokeilujen kautta."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sanna Marin: "Kuluvalla valtuustokaudella Tampereen kaupungin menot ovat kasvaneet hyvin maltillisesti, mutta tulomme ovat heikentyneet erityisesti korkean työttömyysasteen ja yhteisöverotuottojen alenemisen seurauksena. Mielestäni kaupungin palveluista ei voi jatkuvasti säästää vaan ratkaisuja on haettava tulojen kasvattamisesta eli verotuksesta ja työllisyyden vahvistamisesta. Menopuolella säästöjä voidaan hakea toimintatapoja ja rakenteita kehittämällä sekä vaikuttavuutta lisäämällä."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sanna Marin: "Suuret tuloerot haittaavat talouskasvua ja johtavat jakautuneeseen ja epävakaaseen yhteiskuntaan. Politiikalla pitää pyrkiä tulo- ja hyvinvointierojen kaventamiseen, ei niiden kasvattamiseen."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sanna Marin: "Nämä asiat eivät ole keskenään ristiriidassa vaan Suomessa on mahdollista luoda uutta osaamista, vientiä ja työpaikkoja ilmasto- ja ympäristöteknologian aloille ja yrityksiin."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sanna Marin: "Ilmasto- ja ympäristökysymyksiä ei yksinkertaisesti ole varaa sivuuttaa päätöksenteossa, jos haluamme, että meillä on tulevaisuudessakin mahdollisuus hyvään elämään kuten puhtaaseen luontoon, veteen ja ruokaan. Kysymyksen toinen osa eli ympäristölle haitalliset hankkeet on kuitenkin ongelmallinen ja vastaukseni riippuu siitä, miten nämä hankkeet määritellään."