Kuntavaalit 2017

Vihreät kohosi Turun toiseksi suurimmaksi ryhmäksi 19,6 prosentilla äänistä

Vihreät kohosi kuntavaaleissa Turun toiseksi suurimmaksi valtuustoryhmäksi. Ryhmä sai äänistä 19,6 prosenttia.

Suurimpana ryhmänä jatkaa kokoomus, joka sai äänistä 23,3 prosenttia. Kolmanneksi eniten ääniä, 17,1 prosenttia, sai Sdp.

Viime vaaleista suosiotaan lisäsi erityisesti vihreät. Ryhmä kasvatti ääniosuuttaan viime vaaleista 5,1 prosenttiyksikköä.

Ehdokkaista ykkönen oli vasemmistoliiton Li Andersson 6374 äänellä eli peräti 6,9 prosentilla kunnan kaikista äänistä. Toiseksi suosituin ehdokas oli vihreiden Ville Niinistö (3769 ääntä) ja kolmanneksi suosituin kokoomuksen Petteri Orpo (2693 ääntä).

Turun äänestysvilkkaus oli näissä vaaleissa 59,0 prosenttia eli hieman parempi kuin edellisissä vaaleissa.

Teksti on tuotettu ohjelmallisesti oikeusministeriön välittämien tietojen pohjalta.

Suurimmat puolueet

Kuntavaalien tulos koko Suomessa.

Äänet Paikat Osuus Muutos
{{ party.simpleName }} {{ party.shortName }} {{ party.votes }} {{ party.votes | numberThousand }} {{ party.elected }} {{ party.votePercent | numberPrefixNoPlus: 1}}% {{ party.votePercentChange | numberPrefix: 1 }}
Äänestysprosentti {{ areaBox.area.turnoutPercent | numberPrefixNoPlus : 1 }} {{ areaBox.area.turnoutPercentChange | numberPrefix : 1  }}

Ikäjakauma

Valittujen ehdokkaiden ikäjakauma

Sukupuolijakauma

Valittujen ehdokkaiden sukupuolijakauma

Miehiä {{ statsBox.genders.men + '%'}}
Naisia {{ statsBox.genders.women + '%'}}

Uuden valtuuston koostumus

Puolueiden kannatus kunnittain

Äänestysalueen suurimmat puolueet

Näin {{ areaBox.area.name }} äänesti

Äänestysprosentti {{ areaBox.area.turnoutPercent | numberPrefixNoPlus : 1 }}%
Äänioikeutettuja {{ areaBox.area.eligibleVoters | numberThousand}}
   Joista miehiä {{ areaBox.menPercent()| numberPrefixNoPlus : 1  }}%
   Joista naisia {{ areaBox.womenPercent()| numberPrefixNoPlus : 1  }}%
Äänestäjiä {{ areaBox.area.voters | numberThousand}}
   Hyväksyttyjä ennakkoääniä {{ areaBox.area.votesInAdvance | numberThousand}}
   Hyväksyttyjä vaalipäivän ääniä {{ areaBox.area.votesInElectionDay | numberThousand}}
   Hylättyjä ääniä {{ areaBox.area.rejectedVotes | numberThousand}}

Valittujen ehdokkaiden arvokartta

Ehdokkaiden arvokartta

Kuinka ehdokkaiden arvomaailma jakautuu akseleilla konservatiivi, liberaali, oikeisto, vasemmisto. Mukana eniten ääniä saaneet ehdokkaat.

Tällaiset kannat voittivat

Valittujen valtuutettujen vastaukset vaalikoneessa

{{$index + 1 }}. {{ stat.question }}
{{ stat.disagreePercent > 0 ? stat.disagreePercent + '%' : ''}}
{{ stat.agreePercent > 0 ? stat.agreePercent + '%' : '' }}

{{ areasBox.title }}

Äänestysalue Ääniä Äänestysprosentti
{{ area.name }} {{ area.voters }} {{ area.turnoutPercent | numberPrefixNoPlus: 1 }} %