Kuntavaalit 2017

Santeri Pienimäki
EOP
Turku
482 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Turku
Ikä 42
Koulutustaso FM (tietojenkäsittelytiede)
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Turkulainen yrittäjä, feministi, eläinsuojelu- ja kansalaisaktivisti. Agendalla eläinoikeudet, eläinsuojelu ja avoin päätöksentekokulttuuri. Taustaltani olen stereotyyppinen vihervasemmistolainen haihattelija ja politiikkanarkkari. Eläinoikeudet, eläinten hyvinvointi ja lajien välinen tasa-arvo ilman yhteiskunnan ylläpitämiä sortorakenteita ovat aina olleet itselleni ylivoimaisesti tärkeimmät prioriteetit, myös poliittisella kentällä. Siksi tässä ja nyt. Luottamustoimet: SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry, hallituksen varajäsen Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta, varajäsen Suomen Eläinoikeuspuolue rp, varapuheenjohtaja

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 70 +45
  ennakkoon 34  
  vaalipäivänä 36  
Osuus kunnan äänistä 0.1%  
  ennakkoon 0.1%  
  vaalipäivänä 0.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Turun pitäisi seurata Tampereen esimerkkiä ja valita kaupunginjohtajan sijaan poliittinen johtaja eli pormestari.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Pormestarin suora vaali kuntavaaleihin yhdistettynä korostaa kuntalaisten antamaa poliittista mandaattia kaupungin johtamiseen ja lisää todennäköisesti kiinnostusta osallistumiseen demokraattiseen prosessiin."

2 / 30

Kakolanmäelle ei saa rakentaa korkeaa tornitaloa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Korkea rakentaminen on yleisesti ottaen kannatettavaa kaupunkirakenteen tiivistämistä, mutta on vaikea nähdä miten tornitalo istuisi Kakolanmäen historialliseen maisemaan."

3 / 30

Turun joukkoliikennettä on kehitettävä mieluummin niin sanotuilla superbusseilla kuin rakentamalla raitiotie.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Kummatkin vaihtoehdot ovat erinomaisia. Superbussien vaatimat alkuinvestoinnit ovat kunnalle pienempiä ja bussiliikenteellä kattaa helpommin laajemman osan kaupunkia. Toisaalta raitiotieden rakennus varaa selkeämmin tietyn osan katuverkosta joukkoliikenteen käyttöön ja kalustona raitiovaunut ovat selkeästi pitkäikäisempiä."

4 / 30

Turun kaupungin omistaman sähköyhtiön Turku Energian pitää irtautua Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa, koska yhtiön osuus hankkeesta uhkaa kasvaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Fennovoiman ydinvoimahanke on selvästi paitsi turvallisuuskulttuuriltaan ja siitä johtuvilta ympäristöriskeiltään vaarallinen, myös taloudellisilta riskeiltään harvinaisen huonoa bisnestä."

5 / 30

Turun keskustan vilkasliikenteisimmillä kaduilla tarvitaan nopeusvalvontakameroita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Nopeusvalvontakamerat tutkitusti alentavat tilannenopeuksia katuosuuksilla sekä vähentävät ja lieventävät tapahtuvia onnettomuuksia."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Pakkolunastukset yleisesti ottaen rapauttavat luottamusta demokraattiseen päätöksentekoon, vaikka joissain tapauksissa niiden käyttö onkin perusteltua."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Valitusoikeuden kaventaminen romuttaa kuntalaisten oikeusturvaa ja oikeutta yhtäläiseen kohteluun."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Autopaikkanormi nostaa tarpeettomasti asuntojen hintoja, hankaloittaa kaavoitusta ja pakottaa autottomat taloudet haluamattaan osallistumaan yksityisautoilun kustannuksiin."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Kevyen liikenteen väylien kunnossapidon priorisointi voidaan nähdä kunnan panostuksena pyöräilyyn ja jalankulkijoihin ja sitä kautta elävään kaupunkikeskustaan myös talvikeleillä."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Päinvastoin, Turussa tulisi panostaa elävään kaupunkikeskustaan ja yksityisautoilun rajoittamiseen ydinkeskustassa. Toimiva joukkoliikenne on panostus kuntalaisten yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Kaupungin satsaus kiertotalouteen alentaa kunnan hiilijalanjälkeä ja toimii esimerkkinä kuntalaisille turhan kulutuksen hillitsemiseen."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Turussa tehdyt kouluverkkojen leikkaukset ovat tässä vaiheessa saavuttaneet tason, josta ei voida ilman erityisen painavia syitä tinkiä yhtään enempää jos halutaan taata tasa-arvoinen mahdollisuus koulutukseen kaikkien kuntalaisten ulottuvilla."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Valinnanvapaus on tärkeä arvo, mutta liiallinen koulutuksen segregaatio ja eriytyminen hyviin ja huonoihin kouluihin vaarantaa oppilaiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet jatko-opintoihin."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Kaikkinainen erottelu opetuksessa lasten sukupuolen perusteella on menneen maailman kaikuja."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Hankala kysymys. Toisaalta eriytyminen eri sosiaaliluokkien tai -ryhmien kouluihin johtaa usein ryhmien eriytymiseen myös koulun ulkopuolella ja tässä tapauksessa on mm. esteenä tehokkaalle kotoutumiselle. Toisaalta kiintiöt saattavat rajoittaa esimerkiksi saman alueen lasten pääsyä maantieteellisesti lähimpään oppilaitokseen."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Kuntalaisten yhdenvertainen kohtelu on tärkeää, eikä tässäkään tilanteessa vanhempien oikeutta kunnan palveluihin voi arvottaa tai rajoittaa työssäkäynnin perusteella."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Kotihoidon tuki on usein arvovalinta, joka pääsääntöisesti korostaa naisten roolia kotona, pois työelämästä. Voidaan myös nähdä, että (kunnan tarjoama) päivähoito positiivisesti sosiaalista lapsia."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Julkiset, riittävän hyvin resurssoidut terveyspalvelut takaavat kaikille kuntalaisille yhtälaiset mahdollisuudet niiden saavutettavuuteen, riippumatta tulotasosta."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Pienetkin maksut saattavat toimia vähävaraisille kynnyksenä hakeutua hoitoon. Maksujen poistaminen madaltaa kynnystä ja takaa kaikille kuntalaisille yhtälaiset mahdollisuudet terveyspalveluiden saavuttamiseen."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Vapaus valita oma asuinpaikkansa on keskeinen ihmisoikeus, mutta yhteiskunnan ei ole tarvetta tukea yhdyskuntarakenteen liiallista hajautumista. Muuttoliike suurempiin asutuskeskuksiin on jatkuva, luonnollinen trendi, eikä ihmisasutusta pidä väkisin ylläpitää seuduilla, joissa peruspalveluiden tai infrastuktuurin tarjoaminen on ylettömän haastavaa."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Yhtäläiset ihmisoikeudet lain edessä kuuluvat kaikille riippumatta heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Kotikunnassani on jo turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus, mutta jos haluamme huolehtia humanitaarisesta hätätilanteesta sivistyneellä tavalla, on meidän oltava valmiita varaamaan lisäkapasiteettia."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Pienemmät ryhmäkoot ja järkevämpi henkilöstömitoitus (eli enemmän opettajan- ja oppilaanohjauksen virkoja per oppilas) olisivat huomattavasti toimivampia keinoja hillitä mahdollisia levottomuuksia luokissa."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Politiikkaa voi tehdä hyvinkin erilaisista arvopohjista käsin. Omasta näkökulmastani oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, väkivallattomuus ja kansainvälisyys ovat parempia lähtökohtia yhteiskunnan rakentamiseen kuin kysymyksessä mainitut."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Julkiset, riittävän hyvin resurssoidut palvelut takaavat kaikille kuntalaisille yhtälaiset mahdollisuudet niiden saavutettavuuteen, riippumatta tulotasosta. Yksityisten yritysten julkisia toimijoita parempi tehokkuus on pitkälti myytti."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Julkisten, verovaroilla rahoitettujen palveluiden perustasosta on syytä pitää kiinni palveluiden yhdenvertaisen saavutettavuuden takaamiseksi."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Tuloeroissa ei sinällään ole mitään väärää, mutta tarpeeksi jyrkkä, tuloeroja tasaava ja yhteiskuntaluokkien segregaatiota ehkäisevä progressiivinen verotus on todistetusti erinomainen tae kestävälle yhteiskuntarauhalle."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Kysymys on arvovalinnoista ja suhtautumisessa yhteiskunnan kehitykseen. Ei-tarveharkintaisten sosiaalietuuksien korvaaminen perustulon kaltaisella järjestelmällä ja veropohjan uudistamisella työn verotuksesta kohti automaation tuoman lisäarvon ja pääoman verotusta voidaan taata riittävät palvelut ja kattava perusturva läpi yhteiskunnan."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Puhdas ympäristö on paitsi itseisarvo, joka edesauttaa lajiriippumattomasti oikeudenmukaisen yhteiskunnan syntyä, myös oleellinen moottori talouden pitkän tähtäimen toimivuuden taustalla. Toisaalta kritiikitön talouskasvun tavoittelu on ollut yksi suurimpia syitä ilmastonmuutoksen ja ympäristötuhojen taustalla."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Vahva, voimakkaalla mandaatilla toimiva ja hyvin resurssoitu ympäristöhallinto on yksi tae elinkelpoisen ympäristön säilymiselle paitsi seuraaville sukupolville, myös alueen luonnonvaraiselle eliöstölle."