Kuntavaalit 2017

Ville Niinistö
Vihr
Turku
171 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Turku
Ikä 40
Koulutustaso Valtiotieteen maisteri
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Olen vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja ja poliittisen historian tutkija. Olen luonnon, ihmisten ja jalkapallon ystävä. Olen ollut Turun kaupunginvaltuustossa vuosina 2005-2012. Nyt haluan palata takaisin rakkaan kotikuntani kuntapolitiikkaan, koska uskon että vihreillä on paljon annettavaa Turun muuttamiseksi paremmaksi ja inhimillisemmäksi kunnaksi asukkailleen. Sipilän hallitus on leikannut koulutuksesta - kunnissa voimme päättää toisin, ja panostaa päivähoitoon, peruskouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Hallitus on hidastellut ilmastonmuutoksen torjumisessa ja päästöjen vähentämisessä - kunnissa voimme panostaa uusiutuvaan energiaan ja joukkoliikenteeseen. Turun vahvuus on koulutus, sivistys ja kulttuuri johon on panostettava lisää. Keskustaa on kehitettävä lapsiperheystävälliseksi, laajennettava kävelykeskustaa ja pyöräverkkoa. Turun on investoitava pikaraitiotiehen, irrottauduttava Fennovoiman ydinvoimahankkeesta ja panostettava uusiutuvaan energiaan.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 3769 +3769
  ennakkoon 1790  
  vaalipäivänä 1979  
Osuus kunnan äänistä 4.1%  
  ennakkoon 4.0%  
  vaalipäivänä 4.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Turun pitäisi seurata Tampereen esimerkkiä ja valita kaupunginjohtajan sijaan poliittinen johtaja eli pormestari.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Niinistö: "Pormestarimalli toisi avoimuutta ja läpinäkyvyyttä Turun päätöksentekoon, kun korkein päättäjä valitaan kuntavaalien tuloksen perusteella. Pormestarimallissa kuntavaalien merkitys kaupungin linjalle kasvaisi ja se parantaisi päätöksenteon pitkäjänteisyyttä ja linjakkuutta."

2 / 30

Kakolanmäelle ei saa rakentaa korkeaa tornitaloa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Niinistö: "Kannatan tornitalorakentamista paikkoihin, joissa se ei riko kaupungin historiallista maisemaa ja keskustan ilmettä. Kakolaan se sopii erittäin huonosti, koska Kakolan historiallinen miljöö on iso kaupunkikuvan rakentaja, erityisesti mereltä katsottuna. Tornitalot sopivat paremmin Turun linnasta sataman suuntaan olevalle alueelle, joka on maisemallisesti irrallaan historiallisesta keskustasta ja sen kaupunkikuvasta."

3 / 30

Turun joukkoliikennettä on kehitettävä mieluummin niin sanotuilla superbusseilla kuin rakentamalla raitiotie.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Niinistö: "Pikaraitiotiehankkeen toteuttaminen on ensi valtuustokauden isoja tavoitteita Turussa - se tuo uskoa Turun tulevaisuuteen. Valtio on jo lupautunut maksamaan osuutensa, kuten Tampereella. Pikaratikalla parannettaisiin joukkoliikenteen käyttöä, vahvistettaisiin Turun keskustan palveluja ja saavutettavuutta, parannettaisiin asemaseutujen palveluja ja saataisiin elinvoimaa. Kyllä ratikalle! Hanke maksaa itsensä takaisin nopeasti elinvoiman kasvun sekä kannattavamman joukkoliikenteen ansiosta."

4 / 30

Turun kaupungin omistaman sähköyhtiön Turku Energian pitää irtautua Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa, koska yhtiön osuus hankkeesta uhkaa kasvaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Niinistö: "Fennovoiman ydinvoimalahanke on taloudellisesti kallis, energiapoliittisesti kyseenalainen ja turvallisuuspoliittisesti riskialtis hanke. Turun veronmaksajien rahoja ei pidä käyttää venäläisen ydinvoimalan pönkittämiseen. Rahat kannattaa siirtää uusiutuviin energiamuotoihin, tuuleen, aurinkoon, bioenergiaan ja maalämpöön, mikä toisi töitä Turun seudun energia-alan yrityksille ja rakentamiseen. Turun kannattaa nopeuttaa siirtymistä hiilineutraaliksi kaupungiksi: uudet ympäristöratkaisut käyttöön!"

5 / 30

Turun keskustan vilkasliikenteisimmillä kaduilla tarvitaan nopeusvalvontakameroita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Niinistö: "Valitusoikeus on keskeinen demokraattinen oikeus, jolla asukkaat ja kuntalaiset voivat puolustaa oikeuksiaan. Sen olemassaolo on omiaan parantamaan kaavoituksen laatua, kun pitää ottaa laajemmin ihmisten näkemykset huomioon. Ilman valitusoikeutta on vaara, että pienet piirit päättävät yhä enemmän ohi julkisen keskustelun ja ihmisten. Ympäristön ja ihmiset huomioiva kestävä kaavoitus on vihreiden tavoitteena Turussa - ihmisten osallisuutta kaavojen valmisteluun on parannettava."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Niinistö: "Keskustassa autopaikkavaade nostaa uusien asuntojen hintaa aivan kohtuuttomasti, asunnot olisivat halvempia ilman mittavia autopaikkavaatimuksia. Samalla on panostettava joukkoliikenteen parantamiseen."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Niinistö: "Keskeisillä kaduilla kyllä, se auttaa ikäihmisiä, ehkäisee vaarallisia liukastumisia ja auttaa pyöräilijöitä. Silti autoteidenkin auraus ja hiekotus on tärkeää, liikenneturvallisuudelle, molemmissa on oltava nopea toimintavalmius."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Niinistö: "Turussa on parannettava joukkoliikennettä, jotta kaikilla on mahdollisuus käyttää joukkoliikenteen palveluja. Pikaraitiotie helpottaa liikennöintiä keskustaan ja parantaisi Turun elinvoimaisuutta ja palvelutalouden kehittymistä. Silti toki autollakin on voitava liikkua, joukkoliikenteeseen satsaaminen on omiaan myös vähentämään autoruuhkia ja sujuvoittamaan liikennettä niille, joilla auton käyttö on tarpeellista. kohti liikkumisen vapautta, jossa ei pakkoa käyttää autoa, mutta sekin sujuvaa."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Niinistö: "Digitaaliset palvelut ja tuotteet kehittyvät, ja kirjastoihin panostaminen on iso kulttuuriteko myös jatkossa. Se, että myös digitaalisia tuotteita voi lainata kirjastoista on omiaan pitämään kirjastoa kiinnostavana myös esimerkiksi nuorille. Turun kirjasto- ja kulttuuripalveluihin on panostettava, se on Turulle iso profiilikysymys - kaupungissa on iso alakulttuurien kirjo ja vahva vapaa kulttuurin kenttä, jota kaupungin on suoraan tuettava ja jota myös kirjastot tukevat."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Niinistö: "Vihreät haluaa panostaa lisää kouluihin: ryhmäkoot on pidettävä pieninä, opettajien täydennyskoulutukseen ja avustajien määrään on panostettava, opetusvälineistöä parannettava. Päivähoidossa haluamme edetä kohti maksutonta varhaiskasvatusta ja taata kaikille lapsille täysi päivähoito-oikeus jatkossakin. Koulutus on kuntien tärkeimpiä tehtäviä ja vihreät haluaa parantaa koulutuksen arvostusta. Sipilän hallituksen ja kokoomuksen opetusministerin kovat koulutusleikkaukset voidaan torjua kunnissa."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Niinistö: "Lähikoulujen merkitystä on vahvistettava parantamalla niiden tasoa: erityistä tukea tarvitseville nuorille on tarjottava tukea, jota kohdennetaan niille alueille enemmän missä on työttömyyttä tai maahanmuuttajataustaisia nuoria. Samalla koulun tiloja on voitava käyttää entistä enemmän kerhotoimintaan: kun lähikouluissa voidaan tarjota musiikkikerhoja, lisää se houkuttelevuutta. Kun jokaisen nuoren koulutuslupauksesta pidetään kiinni, silloin lähikoulut ovat hyvä ja luonteva valinta kaikille."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Niinistö: "Vihreät haluaa parantaa varhaiskasvatuksen asemaa: me haluamme toteuttaa maksuttoman varhaiskasvatuksen Turussa asteittain niin, että päivähoitoon osallisuus nousee ja äitien paluu työelämään helpottuu. Samalla ryhmäkoot on pidettävä pieninä ja panostettava kasvatukselliseen laatuun ja hoitajien ja opettajien jaksamiseen sekä täydennyskoulutukseen."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Niinistö: "Lasten yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ja oman itsetunnon nostaminen on tärkeintä oppimisen kannalta, eikä rankaiseminen auta siinä. Hyvä ilmapiiri tulee lasten huomioimisesta ja vertaistuen vahvistamisesta, esim koulukiusaamiseen on puututtava nopeasti ja välittömästi. KiVa-kouluhankkeessa on tästä hyviä kokemuksia."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Niinistö: "Suomalaisten hyvinvointi ja taloudenkin menestys lepää koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisen terveyspalvelujen turvaamisen varassa: tästä on aina pidettävä kiinni, koska se on lopulta myös kilpailukyvyn edellytys. Että jokainen voi tavoitella unelmiaan. Sama koskee suhtautumistamme yhteiseen ympäristöömme: lähimetsät ja Itämeren puhtaus on meille myös iso mahdollisuus."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Niinistö: "Suuret palkkaerot johtaisivat koulutuksen periytymiseen ja sellaiseen eriarvoisuuteen, jossa ihmisten tasavertaiset mahdollisuudet eivät enää toteutuisi."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Niinistö: "Ihmisen hyvinvointi lepää lopulta ympäristömme ja luontomme hyvinvoinnissa. Sitä on vaalittava, luonnon itseisarvon lisäksi myös siksi, jotta ihminen pärjää."