Kuntavaalit 2017

Antti Lindtman
SDP
Vantaa
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Vantaa
Ikä 34
Koulutustaso Valtiotieteiden kandidaatti
Yhteystiedot  

Olen Koivukylän ja Korson kasvattama, nykyisin Tikkurilassa puolison kanssa asuva paljasjalkainen vantaalainen, toisen kauden kansanedustaja, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja Vantaan valtuuston puheenjohtaja. Harrastuksiin kuuluu mm. jalkapallo, salibandy ja lenkkeily Keravanjoen varrella. Lue lisää: http://anttilindtman.fi/kuka-antti/

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 4640 +1612
  ennakkoon 2044  
  vaalipäivänä 2596  
Osuus kunnan äänistä 5.2%  
  ennakkoon 6.1%  
  vaalipäivänä 4.7%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Vantaalla on noin 1,1 miljardin euron velkataakka. Sen keventämiseksi kaupungin pitäisi ensisijaisesti korottaa kunnallisveroa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Lindtman: "Vantaan talous on saatu viimeisten vuosien aikana paremmalle tolalle. Viime vuonna velanoton sijaan velkaa lyhennettiin 18 miljoonaa euroa. Vantaan talous on paremmalle uralle, mutta paljon on vielä tehtävää. Kunnallisveron korottaminen ei kuitenkaan ole ensisijainen keino tulevalla valtuustokaudella."

2 / 30

Kaupungin investointitarpeen hillitsemiseksi Vantaan pitäisi hidastaa uusien asukkaiden muuttoa esimerkiksi kaavoitusta vähentämällä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Lindtman: "Vantaalle pitää rakentaa lisää kohtuuhintaisia koteja tavallisille ihmisille ja siksi kaavoitusta ei pidä jarruttaa. On kuitenkin tärkeää, etä Vantaan kasvu pidetään jatkossakin hallittuna."

3 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Lindtman: "On tärkeää, että huolehdimme myös nykyisten lähiöiden elinvoimaisuudesta. Siksi ruokakauppoja ei voi perustaa vapaasti pitkin peltoja."

4 / 30

Vantaan terveyspalvelut pitäisi useiden terveysasemien sijaan keskittää muutamaan suureen, täyden palvelun yksikköön.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Lindtman: "Terveyspalveluja tulee kehittää niin, että ne ovat lähellä ihmistä."

5 / 30

Helsinki ottaa käyttöön hallintomallin, jossa kaupunkia johtaa virkamiehen sijaan valtuutettujen joukosta valittu pormestari. Vantaan pitäisi siirtyä samankaltaiseen malliin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Lindtman: "Vaikka hyvässäkin talossa on aina jotain korjattavaa, Vantaan nykyinen johtamisjärjestelmä on ollut toimiva. Katsotaan ensin Helsingin kokemukset pormestarimallista."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Lindtman: "Pakkolunastus ei ole mikään itsetarkoitus, mutta Vantaan kehitys ei voi myöskään jäädä yksityisten maanomistajien vangiksi. Siksi myös pakkolunastus on pidettävä keinovalikoimassa. Se on veronmaksajan etu."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Lindtman: "On syytä pohtia, miten kiusaamistarkoituksessa tehtyjen valitusten määrää voitaisiin vähentää, mutta suuria muutostarpeita ei ole näköpiirissä."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Lindtman: "Ratojen varsilla, hyvien joukkoliikennyhteyksien varrella autopaikkoja ei tarvita yhtä paljon kuin muualla, mutta kokonaan autopaikoista ei pidä luopua."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Lindtman: "Autoteiden ja jalkakäytävien huoltoa ei mielestäni pidä asettaa vastakkain. Tiet täytyy pitää avoinna talvellakin, jotta esimerkiksi julkinen liikenne ja viranomaiset (hälytysajoneuvot) pystyvät kulkemaan esteettä."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Lindtman: "En näe vastakkainasettelua. Molempia tarvitaan. Yksityisautoilun ja joukkoliikenteen vahvuuksien yhdistäminen on mahdollista mm. liityntäpysäköintipaikkoja lisäämällä."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Lindtman: "Vantaalla on hyviä kokemuksia esimerkiksi liikuntavälineiden lainaamisesta. Kirjastojen täytyy tulevaisuudessakin pystyä houkuttelemaan uusia asiakkaita muun muassa kulttuuri ja liikuntaharrastuksia tukevalla toiminnalla. Tämä ei ole pois kirjaston ydintehtävästä. Kirjastoista on tehtävä kaikkien asukkaiden olohuone."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Lindtman: "Kouluverkkoa tulee käsitellä ajassa ja huomioida sen kehittämistarpeet pitkällä aikavälillä. Tärkeintä on panostaa itse opetukseen, opettajiin ja koulunkäynnin ohjaajiin."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Lindtman: "Lähikouluperiaate on toiminut Vantaalla hyvin. En näe tarvetta lisärajauksiin."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Lindtman: "Tähän suuntaan on hyvä edetä."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Lindtman: "Uskon, että kouluissa osataan opetusryhmät järjestää parhaalla mahdollisella tavalla niin maahanmuuttajataustaisten kuin kantasuomalaisten oppilaiden oppimisen kannalta."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Lindtman: "Näyttää siltä, että subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksella ei saada aikaiseksi toivottuja säästöjä, lisäbyrokratiaa kylläkin."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Lindtman: "En näe tässä suurta muutostarvetta."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Lindtman: "Minusta kaikki työ on yhtä arvokasta tehtiinpä se yrityksessä tai kunnassa. Julkinen terveydenhuolto muodostaa kivijalan, jota yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat voivat täydentää."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Lindtman: "En pidä realistisena nykyisessä taloudellisessa tilanteessa."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Lindtman: "Panostetaan kuitenkin mielummin alueiden omiin vahvuuksiin kuin tukipolitiikkaan."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Lindtman: "Mielestäni kysymys on yhdenvertaisuudesta."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Lindtman: "Vantaalla on nykyisin vastaanottokeskuksia."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Lindtman: "Tiukka kuri ei ole itsetarkoitus, fiksu kasvatus on. Tietysti opettajilla pitää olla riittävät mahdollisuudet puuttua häiriö- ja vaaratilanteisiin opetustilanteissa. Ylilyöntejä ei tule sallia. Vastuu lasten kasvatuksesta on aina viime kädessä vanhemmilla."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Lindtman: "Suomea tulee rakentaa, työn, oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, solidaarisuuden ja yhteisvastuun arvojen pohjalta. Kysymyksessä mainitut arvot tärkeitä, mutta pelkästään niiden pohjalta Suomea ei voi rakentaa."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Lindtman: "Minusta kaikki työ on yhtä arvokasta tehtiinpä se yrityksessä tai kunnassa. Molempia tarvitaan, mutta on syytä muistaa, että julkiset palvelut eivät ole bisnestä ja voitontavoittelua varten, vaan vantaalaista varten."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Lindtman: "Veron voidaan asettaa maksukyvyn mukaan."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Lindtman: "Lahjakkuudesta ja ahkeruudesta on syytä palkita, mutta se ei edellytä suurempia tuloeroja. Tuloerojen kaventaminen lisää yhteiskunnan kokonaishyvinointia. Myös ahkerat ja lahjakkaat hyötyvät pienistä tuloeroista. Tuloerojen kaventamisen tulee olla yksi toteutettavan politiikan perusperiaatteista ja politiikan punainen lanka. Myös uusimman tutkimustiedon valossa suuret tuloerot haittaavat talouskasvua ja siksi järkevää tavoitella pieniä tuloeroja."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Lindtman: "Nykyinen työttömyys on liian raskas julkiselle taloudelle, ei työttömien, sairaiden tai vanhusten turva."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Lindtman: "Itse uskon, että ympäristö ja työ kättä lyö. Talouskasvu ja ympäristöarvot voidaan sovittaa yhteen. Tässä arkijärki auttaa. Luontoa pitää kunnioittaa, mutta ihan jokaisen liito-oravan papanan takia työllistäviä investointeja ei pidä haudata."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Lindtman: "Ympäristövaikutukset tulee ottaa huomioon kaikessa poliittisessa päätöksenteossa. Vantaan uudessa yleiskaavassa on syytä huolehtia luontoarvoista."