Kuntavaalit 2017

Maria Guzenina
SDP
Espoo
420 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Espoo
Ikä 48
Koulutustaso
Lasten lukumäärä 1
Yhteystiedot  

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 3878 +570
  ennakkoon 1676  
  vaalipäivänä 2202  
Osuus kunnan äänistä 3.1%  
  ennakkoon 3.7%  
  vaalipäivänä 2.8%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Espoon kaupungin rahastoissa olevia varoja pitää ottaa käyttöön, jotta huonosta sisäilmasta kärsivät koulut saataisiin korjattua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Guzenina: "Tämä on ollut puolueeni kantana Espoossa jo pitkään. Lisäksi olemme ehdottaneet maltillista veronkorotusta ja lainanottoa homekoulutilanteen korjaamiseksi. Lasten ja opettajien menetetty terveys on paitsi inhimillisesti katsoen tragedia, myös kansantaloudellisesti kestämätöntä."

2 / 30

Espoo tarvitsee oman teatteritalon, vaikka se tarkoittaisi rakennuksen pystyttämistä verovaroin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Guzenina: "Oikeastaan kysymyksen pitäisi kuulua, että minkälaisen teatteritalon Espoo tarvitsee. Mielestäni emme tarvitse mitään hulppeaa monumenttia, vaan kaikille kaupunkilaisille avoimen tilan, jossa on myös lasten, nuorten ja eläkeläisten harrastustoimintaa varsinaisen ammattilaisten teatteritoiminnan lisäksi. Mutta ensin pitää hoitaa homekoulut kuntoon ja turvata vanhusten, vammaisten ja lastensuojelun resurssit."

3 / 30

Espoon kovaa rakennustahtia pitäisi hillitä, jotta kaupungissa saataisiin säilytettyä nykyinen palvelutaso.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Guzenina: "On hyvä, että Espoota rakennetaan vastuullisesti ja tänne saadaan uusia veronmaksajia. Palvelut pitää tietysti turvata riittävän tasoisina, jotta yhteiskunnan kahtaijakautumista ei pääse tapahtumaan. Erityisen tärkeää on turvata kaikille lapsille ja nuorille hyvän koulutuksen edellytykset ja pitää huolta riittävästä työllisyydestä. Kasvava kaupunki pärjää kun kasvu tuo mukanaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja."

4 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Guzenina: "Tämä kysymys ei taida olla Espoon kohdalla edes kovin relevantti."

5 / 30

Helsinki ottaa käyttöön hallintomallin, jossa kaupunkia johtaa virkamiehen sijaan valtuutettujen joukosta valittu pormestari. Espoon pitäisi siirtyä samankaltaiseen malliin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Guzenina: "Pormestarimalli voisi vahvistaa parhaassa tapauksessa päätöksenteon läpinäkyvyyttä sekä lisäisi poliitikkojen ja näin ollen äänestäjien valtaa. Kansalla olisi vaaleissa mahdollisuus vaihtaa pormestari, toisin kuin nykyisessä järjestelmässä, jossa kaupunginjohtaja on toimessaan käytännössä eläkkeelle jäämiseen saakka."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Guzenina: "Jos autopaikkoja ei rakenneta riittävästi uusien asuntojen yhteyteen, syntyy parkkiongelma katujen varsille."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Guzenina: "Tässä kysymyksessä on erikoinen vastakkainasettelu. Ei ole mitään estettä sille, ettei kaikkia kulkuväyliä voisi puhdistaa ja hiekoittaa samalla kertaa. Kyse on turvallisuudesta ja tasapuolisuudesta kaikkia liikkumismuotoja kohtaan."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Guzenina: "Molempia tarvitaan, eivätkä ne poissulje toisiaan."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Guzenina: "Jo nykyään kirjastot ovat monipuolisia paikkoja, joissa voi tehdä muutakin kuin lainata kirjoja. Kirjastotkin elävät ajassa."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Guzenina: "Outo kysymyksenasettelu. Tietysti kouluista tulee kustannuksia kuntalaisille. Kaikista kunnan palveluista tulee. Koulutus on yksi tärkeimmistä tulevaisuusinvestoinneista. Espoossa on hyvä ja monipuolinen kouluverkko ja olemme kaupunkina monilla mittareilla parhaita mitä tulee oppimistuloksiin ja nuorten mahdollisuuksien turvaamiseen."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Guzenina: "Asiaa pitää tarkastella oppilaiden kielitaidon ja koulutustason kautta. Maahanmuuttajatausta ei sinänsä ole tässä merkityksellinen vaan se miten hyvin hallitsee kielen ja pystyy pysymään mukana opetuksessa. Tilanteessa, jossa luokassa on useampia opettajan erityishuomiota tarvitsevia lapsia, voi syntyä tilanne, jossa opettaja ei pysty huomioimaan kaikkia oppilaita tarpeeksi. Tällöin opetus kärsii. Mekaanisia ylärajoja ei kuitenkaan pidä asettaa vaan arvioida tilanteen mukaan."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Guzenina: "Espoolaisten lasten subjektiivista oikeutta päivähoitoon ei ole rajattu huolimatta siitä, että maan hallitus on tehnyt lakimuutokseen, joka mahdollistaisi tämän. Subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen puuttumisen katsottiin lisäävän byrokratiaa ja hankaloittavan perheiden tilannetta esimerkiksi työnhakuun ja kouluttautumiseen liittyen ja aiheuttavan lapsille turhaa epävarmuutta vanhempien muuttuvan tilanteen takia."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Guzenina: "Espoossa yhdestä alle kolmevuotiaasta lapsesta maksetaan kotihoidontukea Espoo-lisineen 538€ kuukaudessa. Espoo-lisä on verrattain korkea jo nykyisellään, eikä sen korotus ole ollut aiheena ajankohtainen."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Guzenina: "Mikäli sote-uudistus toteutuu sellaisena kuin hallitus nyt kaavailee, tullaan kaikki terveyspalvelut yhtiöittämään ja niiden pitäisi toimia samalta viivalta. Käytäntö tulee näyttämään, mitä se tulee tarkoittamaan espoolaisten näkökulmasta. Riskinä on, että yksityiset palveluntuottajat alkavat pyrkiä kermankuorintaan eli haalivat terveitä asiakkaita, joista saavat kuitenkin saman korvauksen kuin millä julkinen joutuu hoitamaan enemmän sairastavat."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Guzenina: "Helsingissä on maksuton terveyskeskus. Olen kannattanut samaa Espooseen. Sote-uudistuksen jälkeen tilanne muuttuu, kun kunnat eivät voi enää päättää asiasta vaan päätökset tehdään maakunnassa."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Guzenina: "Äänestin tasa-arvoisen avioliittolain puolesta eduskunnassa."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Guzenina: "Espoon pitää kantaa tässä asiassa vastuuta samalla tavalla kuin muidenkin kaupunkien. Nykyisellään vastaanottokeskuksia pikemminkin lakkautetaan kuin perustetaan turvapaikanhakijoiden vähentyneen määrän takia."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Guzenina: "En usko, että kouluissa kohdellaan lapsia liian lepsusti. Nykyään erityisoppilaat integroidaan tavallisiin koululuokkiin, mikä tarkoittaa koulunkäyntiavustajien tarpeen kasvamista. Kouluista tulisi parempia, jos opettajilla olisi riittävästi apua opetutyössään."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Guzenina: "On hyvä, että yksityiset palveluntuottajat ovat mukana täydentämässä julkista kokonaisuutta. On kuitenkin ollut valitettavaa, että pienten yritysten sijaan yhä useammin kyseessä on raakaa bisnestä tekevät monikansalliset yritykset, jotka vieläpä harrastavat sellaista verosuunnittelua, jonka ansiosta espoolaistenkin veroeurot valuvat ulkomaille."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Guzenina: "En ole valmis sellaisiin leikkauksiin, joilla vaarannetaan espoolaisten hyvinvointi. Julkiset palvelut ja riittävä sosiaalietuuksien taso vähentävät vähäosaisuutta ja syrjäytymistä ja sen mukana yhteiskunnan kahtiajakautumista. Espoon palveluiden turvaamisessa on tärkeää saada vähennettyä työttömyyttä ja tätä kautta vahvistettua veroeurojen riittävyys."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Guzenina: "Kestävässä yhteiskunnassa on tärkeää pitää huolta siitä, että tavalliset ihmiset pärjäävät arjessa. Siksi tuloerot eivät saisi kasvaa sen kustannuksella, että kaikkein pienituloisimpien asema muuttuu niin heikoksi, että he joutuvat miettimään ostaakko ruokaa vai lääkkeitä. Pitää myös muistaa, että tavallinen keskiluokka on tämän yhteiskunnan tukipilari. Espoo pärjää vain jos kaikki pidetään mukana."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Guzenina: "Siellä missä on tehottomuutta, siellä pitää tehdä uudistuksia. Myös toimivien palveluiden kohdalla pitää pystyä ottamaan uusia innovaatioita käyttöön. Tärkeintä on, että palvelut ovat ihmislähtöisiä ja vaikuttavia. Sosiaalietuuksien osalta pitää systeemistä saada selkeämpi ja esimerkiksi työn vastaanottamisen kannalta kannustavampi."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Guzenina: "Esim Talvivaaran kohdalla tehdyt virheet ovat olleet yhmpäristön kannalta kammottavia."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}