Kuntavaalit 2017

Terhi Koulumies
Kok
Helsinki
84 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 46
Koulutustaso Valtiotieteen maisteri
Lasten lukumäärä 1
Yhteystiedot  

Haluan tehdä työtä ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin puolesta Helsingissä. Päättäjien täytyy pitää huolta ihmisistä ja ympäristöstä, eikä pystyttää kalliita monumentteja. Kun helsinkiläiset maksavat veroja, heillä on oikeus odottaa, että ne käytetään mahdollisimman hyvään tarkoitukseen. Veroja ei pidä enää korottaa, vaan kun resurssit ovat rajalliset, täytyy keskittyä olennaiseen. Peruspalvelut kuten sosiaali- ja terveydenhuolto, koulut ja päivähoito sekä vanhuspalvelut on asetettava etusijalle, kun tehdään valintoja sen välillä, mikä on tärkeää ja mikä vähemmän tärkeää.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 3609 +1777
  ennakkoon 1118  
  vaalipäivänä 2491  
Osuus kunnan äänistä 1.1%  
  ennakkoon 0.9%  
  vaalipäivänä 1.3%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Koulumies: "Moskeijan puuhamiehet ovat kaavailleet maksajaksi sunnilaista Bahrainin kuningashuonetta ja muita Persianlahden maita. Niiden motiivit rahoittaa hanketta herättävät epäilyksiä. Moskeijan edustama islam on lisäksi luultavastirahoittajatahon näkemyksen mukainen. Sunnien ja shiiojen välit ovat jo jännittyneet jo entisestään ja suurmoskeija saattaisi kiristää niitä lisää."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Koulumies: "Kaupungin pitää noudattaa valtiotason ohjeita asiassa eikä luoda omaa, muuta maata huomattavasti parempitasoista palvelujärjestelmää maassa laittomasti oleskeleville. Lähtökohtaisesti jos henkilö oleskelee maassa laittomasti, poliisin täytyy poistaa hänet maasta. Äänestin kaupunginvaltuustossa myös sitä vastaan, että Helsinki tarjoaisi ilmaise majoituksen turvapaikanhakijoille, joille valtio ei ole myöntänyt oleskelulupaa ja jotka poliisi haluaa karkottaa Suomesta."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Koulumies: "Kannatan Helsingin elävöittämistä, mutta asukkaiden näkökulma pitää myös huomioida tapahtumien järjestämisessä. Olen kannattanut Rakennusviraston lautakunnan puheenjohtajana sitä, että mm. Vaasanaukion ilmettä siisititään, jotta häiriöt alueen asukkaille vähenevät. Toisaalta aukiolla on kannatettavaa järjestää rauhallista, asukkaiden itse toivomaa kaupunkitoimintaa esimerkiksi pienimuotoisten tapahtumien ja kahviloiden muodossa."

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Koulumies: "Helsingissä on syrjitty autoilua viime vuosina. Vastustin kaupunginvaltuuston äänestyksessä mm. Hämeentien muuttamista pelkäksi kävely- ja joukkoliikennekaduksi. On älytöntä kieltää henkilöautojen ajaminen kadulla vain periaatteesta. Kävelykadut eivät vähennä liikennemääriä kokonaisuutena vaan siirtävät ne vain muille kaduille. Ne voivat heikentää kauppojen kannattavuutta ja vaikeuttaa kaupungin saavutettavuutta liikuntaesteisiltä."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Koulumies: "Kaupunki pitää kehittää yhdessä asukkaiden kanssa."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Koulumies: "Joissakin kaupunginosissa joukkoliikene toimii hyvin, mutta ei kaikkialla. Ihmiset osaavat kyllä itsekin valita, missä haluavat asua ja minkälaisten liikennejärjestelyjen äärellä. Markkinataloudessa rakennettaisiin sellaisia asuntoja, joissa ihmiset haluavat asua ilman poliittista phjausta."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Koulumies: "Kadut aurataan tärkeysjärjestyksessä, ensin joukkoliikennekdut ja siitä kohti pienempiä väyliä ja asuinkatuja."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Koulumies: "Molemmat ovat tärkeitä eikä niitä pitäisi asettaa vastakkain."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Koulumies: "Pääpiirteittäin tulee säilyttää. Osassa kaupunginosia on heikko koulutilanne. Toisaalta saman alueen joitakin kouluja voi yhdistää esimerkiksi siinä tilanteessa, että jokin koulu on sisäilmaongelmainen ja vaihtoehtona on isompi, terveellinen rakennus."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Koulumies: "Jos lapsi joutuu aina menemään kotiaan lähinnä sijaitsevaan lähikouluun, se johtaa siihen, että hyväosaiset perheet muttavat tiettyihin kaupunginosiin ja huono-osaisuus kasautuu vastaavasti toisaalle. Se eriarvoistaisi asuinalueita paljon voimakkaammin kuin valinnanvapaus koulun suhteen oman kaupunginosan ulkopuolelta."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Koulumies: "Se ei toki estä sitä, että jotkin tunnit ovat välillä yhteisiäkin."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Koulumies: "Tämä voi olla pohdittava asia varsinkin itäisissä kaupunginosissa, joissa on suhteessa paljon maahanmuuttajia."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Koulumies: "Joss toinen vanhempi on kotona, lapselle riittää osa-aikainen päivähoitopaikka. Poikkeus tähän on, jos kokopäivähoidolle on erityisiä lastensuojelullisia perusteita."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Koulumies: "Jos kunta säästää verorahoja kilpailuttamalla palveluntuottajia, niin se on kaikkien etu. Jos osa ihmisistä haluaa mieluummin käyttää yksityisiä palveluita palvelusetelillä, niin jonot kunnan terveysasemalle lyhenevät ja muut saavat sieltä ajan helpommin. Palveluntuottajien moninainen kirjo hyödyttää siis kunnan kaikkia asukkaita, kun he saavat enemmän sellaisia palveluita kuin itse tarvitsevat ja haluavat."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Koulumies: "Helsingissä on jo paljon turvapaikanhakijoita. Suuri osa oleskeluluvan saaneista muuttaa Helsinkiin asumaan joka tapauksessa."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Koulumies: "Opettajien oikeudet ylläpitää työjärjestystä luokissa pitää palauttaa, se vähentäisi häiriöitä ja koululaiset saisivat oppimisrauhan."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Koulumies: "Tärkeintä on, että palvelut ovat laadukkaita ja että niitä on saatavissa kohtuulliseen hintaan. Asiakkaan kannalta ei ole merkitystä, kuka palvelun tuottaa. Jos kunta säästää verorahoja kilpailuttamalla palveluntuottajia, niin se on kaikkien etu. Jos osa ihmisistä haluaa mieluummin käyttää yksityisiä palveluita palvelusetelillä, niin jonot kunnan terveysasemalle lyhenevät ja muut saavat sieltä ajan helpommin."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Koulumies: "Veroja ei pidä enää korottaa."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Koulumies: "Haluan säilyttää hyvinvointivaltion, siksi se pitää uudistaa rahoituksellisesti kestävälle pohjalle."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Terhi Koulumies: "Ympäristöasiat on kyllä tärkeää huomioida kaikessa päätöksenteossa."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}