Kuntavaalit 2017

Jussi Halla-aho
PS
Helsinki
763 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 45
Koulutustaso filosofian tohtori
Lasten lukumäärä 4
Yhteystiedot  

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 5641 -393
  ennakkoon 2160  
  vaalipäivänä 3481  
Osuus kunnan äänistä 1.7%  
  ennakkoon 1.7%  
  vaalipäivänä 1.8%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jussi Halla-aho: "Persianlahden öljymaiden rahoittamista moskeijoista on monissa Euroopan maissa varoittavia esimerkkejä. Uskonnolliset yhdyskunnat voivat tietysti omalla kustannuksellaan rakentaa temppeleitä, mutta viranomaisten on syytä pitää silmällä, mitä niissä tapahtuu."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jussi Halla-aho: "Helsingin ei pidä houkutella laitonta siirtolaisuutta. Julkisia varoja taas tulee käyttää kunnan perustehtävien hoitamiseen."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jussi Halla-aho: "Kysyntä ohjatkoon tarjontaa."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jussi Halla-aho: "Bilettäjien on välillä vaikea ymmärtää, että kaupungissa asuu myös niitä, jotka mielellään nukkuvat öisin."

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jussi Halla-aho: "Liikenteen hankaloittamisesta ei hyödy kukaan. Sen sijaan ydinkeskustan pyörätieverkkoa pitäisi kehittää."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jussi Halla-aho: "Omaisuudensuojan tulee olla vahva."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jussi Halla-aho: "Kaikista rakennus- ja kaavoitushankkeista valitetaan. Olisi perusteltua rajoittaa tätä oikeutta."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jussi Halla-aho: "Yleinen etu lienee, että autotiet aurataan ensin."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jussi Halla-aho: "On kaikkien, myös autoa tarvitsevien, etu, että mahdollisimman suuri osa ihmisistä käyttää liikkumiseen muuta kuin omaa autoa."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jussi Halla-aho: "Kouluverkon tulee olla mahdollisimman järkevä ja perustua asukaskehitykseen."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jussi Halla-aho: "Jos vanhemmat ovat haluttomia panemaan lastaan lähikouluun, lähikoulussa mahdollisesti on ongelmia, joihin on syytä puuttua. Ongelmia ei pidä lakaista maton alle rajoittamalla valinnanvapautta."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jussi Halla-aho: "Joissakin lajeissa se varmasti on paikallaan, mutta uskoisin sekä tyttöjen että poikien ainakin tietyssä iässä viihtyvän parhaiten sukupuolitetuissa liikuntaryhmissä."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jussi Halla-aho: "Jos maahanmuutto on rikkaus, luokka on tietysti sitä rikkaampi mitä enemmän siinä on maahanmuuttajia. Ylärajaa ei ole syytä asettaa."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jussi Halla-aho: "On selvää, että subjektiivinen päivähoito-oikeus on luksuspalvelu, josta on voitava tiukassa taloustilanteessa tinkiä. Toisaalta ihmisten elämäntilanteet ovat erilaisia, ja lapselle voi olla hyväksi saada viettää osa päivästä ikäistensä seurassa."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jussi Halla-aho: "Kotihoidon tulee olla realistinen mahdollisuus."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jussi Halla-aho: "Olisi lähtökohtaisesti hyvä, että perustoiminnot pysyisivät kunnan omissa käsissä. Ulkoistaminen ei läheskään aina ole tuottanut tavoiteltuja säästöjä."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jussi Halla-aho: "Ei tämä ole itseisarvo. Toisaalta on syytä pohtia, voitaisiinko harvaanasuttujen alueiden kuntien lakisääteisiä velvoitteita keventää, jolloin ne tarvitsisivat vähemmän verotuloja. Yksi, jäykkä kuntamalli ei välttämättä sovi Suomen kaltaiseen alueeltaan suureen ja väestörakenteeltaan heterogeeniseen maahan."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jussi Halla-aho: "Päinvastoin kunnan tulee kieltäytyä toiminnoista, jotka aiheuttavat turhia kustannuksia ja ongelmia asukkailleen."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jussi Halla-aho: "Koululaisilla ja opettajille pitäisi olla oikeus rauhalliseen ja turvalliseen työympäristöön. Kun oppilasmateriaali mm. maahanmuuton myötä muuttuu haastavammaksi, opettajien käytössä olevat työkalut eivät tunnu aina riittävän."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jussi Halla-aho: "Eipä niistä ainakaan haittaa ole ollut. Arvopohjan puuttumisesta kyllä."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jussi Halla-aho: "Kts. kysymys 18."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jussi Halla-aho: "Ensisijaisesti tulee leikata sellaisia menoja ja toimintoja, jotka eivät edistä kuntalaisten hyvinvointia."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jussi Halla-aho: "Ne ovat liian raskaita, jos etuuksien saajien suhteellinen osuus väestöstä kasvaa kaiken aikaa."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}