Kuntavaalit 2017

Ozan Yanar
Vihr
Helsinki
742 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 29
Koulutustaso Valtiotieteiden kandidaatti
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Olen vihreiden ensimmäisen kauden kansanedustaja. Olen asunut Helsingissä nuoruuteni ja kasvanut täällä aikuiseksi. Helsinki on Suomen sydän ja rakas kotikaupunkini. Hyvinvoivan, elinvoimaisen ja kirjavan Helsingin rakentaminen on minulle sydämenasia. Siksi olen ehdolla huhtikuun kuntavaaleissa. Haluan olla rakentamassa meille pääkaupunkia, jossa on kohtuuhintaisia asuntoja, laadukasta päivähoitoa ja kouluopetusta sekä työpaikkoja. Kaupungin, jossa nuoret katsovat toiveikkaasti tulevaisuuteen ja vanhoista pidetään huolta. Jossa eri asuinalueiden välille ei rävähdä hyvinvointikuiluja. Pääkaupungin, jossa elävä kaupunkikulttuuri ja erilaisuus pääsee kukoistamaan.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 4795 +4795
  ennakkoon 1703  
  vaalipäivänä 3092  
Osuus kunnan äänistä 1.5%  
  ennakkoon 1.4%  
  vaalipäivänä 1.6%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ozan Yanar: "Suomessa on uskonnonvapaus ja minun Helsinkiini mahtuu niin moskeijoita kuin muita uskonnollisia paikkoja. Toiminnan pitää kuitenkin vastata helsinkiläisiä arvoja ja tämä voi olla vaikeaa, jos rahoituksesta suuri osa tulee esimerkiksi ihmisoikeuksia polkevilta valtioilta. Siksi en näe nyt vireillä olevaa suurmoskeijahanketta kannatettavana. Kyse ei ole julkisen rahoituksen osuudesta. Näen jopa, että mielummin julkinen taho rahoittaa hankkeen kuin jyrkkiä uskonnontulkintoja levittävät valtiot."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ozan Yanar: "Ihmisoikeudet kuuluvat meille kaikille. Suomella on velvollisuus toteuttaa myös paperittomien henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksia. Valtion tulisi ratkaista paperittomien terveydenhuollon ongelma selkeällä lainsäädännöllä ja ohjeistuksella, mutta samalla kuntien tai maakuntien täytyy turvata erityisesti paperittomien lasten, raskaana olevien naisten ja muiden erityisen haavoittuvaisessa asemassa olevien henkilöiden oikeudet."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ozan Yanar: "Tällä hetkellä pienistä asunnoista on eniten pulaa. Asumismahdollisuuksien tasapainoa on luotava muun muassa pienasuntojen rakentamiseen panostamalla. Samaan aikaan on pidettävä huolta siitä, että myös perheasuntoja on riittävästi saatavilla."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ozan Yanar: "Kulttuuri ja tapahtumat kuuluvat kaupunkiin. Niistä on valtavasti iloa niin helsinkiläisille kuin tänne tulleille turisteille. Satunnainen melu harvoin järjestettävistä tapahtumista on tavallista kaupunkielämää. Tietenkään melu ei saa olla jatkuvaa."

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ozan Yanar: "Helsingin keskustaa on liian kauan kehitetty vain autojen ehdolla, vaikka suurin osa ihmisistä liikkuukin siellä jalan, julkisilla ja pyörillä. Ihmisten viihtyvyys paranee, kun liikenteen melu vähenee ja ilma on puhtaampaa. Kävelykatujen lisäksi jotkut kadut voi varata pelkästään julkiselle liikenteelle, ei yksityisautoilulle."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ozan Yanar: "Kunnan perimmäinen tehtävä on sen asukkaiden hyvinvoinnin kehittäminen, joka menee omistusoikeuden edelle äärimmäisissä tilanteissa, jossa yhteistä linjaa ei löydetä. Pakkolunastamiseen pitää kuulua aina reilu korvaus. Vaikka kunnilla onkin oikeus pakkolunastuksiin, näitä ei Helsingissä ole viime aikoina tapahtunut, sillä Helsinki omistaa suuren osan käyttömättömistä maistaan. Tietenkin vapaaehtoisuus on kaupoissa tärkeää ja tässä pitää ensisijaisesti edetä sitä kautta."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ozan Yanar: "Kyse on yhteisestä asuinympäristöstämme, joten on hyvä että asioiden lainmukaisuuden voi tarkistaa. Tämä on tärkeää esimerkiksi silloin, kun ympäristö on uhattuna. Käsittelyaikojen pitäisi olla kuitenkin nopeampia ja prosessien sujuvia."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ozan Yanar: "Kun yhä useampi Helsingissä elää ilman autoa, on kohtuutonta laittaa kaikki maksamaan pysäköinnistä. Autopaikkanormit eivät ole enää tätä päivää. Erilaiset asuinalueet ja asuinmuodot tulee huomioida nykyistä selkeämmin, ja kustannusten on kohdistuttava parkkipaikkojen käyttäjille."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ozan Yanar: "Turvallisuus on tärkein ohjenuora hiekoituspäätöksiin. Esimerkiksi hätäajoneuvojen pitää pystyä kulkemaan. Se ei saa tietenkään johtaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden laiminlyöntiin. Yleisellä tasolla kävelijöiden ja pyöräilijöiden asemassa on enemmän parannettavaa kuin autoilijoiden asemassa."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ozan Yanar: "Joukkoliikenne on meille helsinkiläisille suurempi asia, koska selvä enemmistö liikkuu sitä käyttäen. Siksi sujuvat ja kattavat joukkoliikenneyhteydet sekä edulliset liput ovat tärkeitä. Hyvät joukkoliikenneyhteydet vähentävät ruuhkia. Siitä hyötyvät kaikki, myös autoa todella tarvitsevat."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ozan Yanar: "On hienoa, että kirjastoissa keksitään myös uusia asioita kirjojen rinnalle näinä digitaalisina aikoina. Erilaisten palveluiden tuottaminen kirjastojen kautta varmistaa sen, että palvelut ulottuvat kaikille kuntalaisille tasavertaisesti - myös heille, keillä ei ole varaa näihin muuten. Tämä edistää myös kestävää kehitystä, sillä kaikkia kulutustuotteita ei ole järkevää omistaa ja kuluttaa yksin. Toki monipuolinen ja ajantasainen kirjakokoelma on turvattava jatkossakin Helsingissä."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ozan Yanar: "Lapsiperheiden näkökulmasta on erittäin tärkeää, että lapsen koulu on lähellä. On pidettävä huoli siitä, että eri asuinalueiden lapsiperheiden tilanne otetaan huomioon kouluverkkoa kehittäessä. Helsinki on kasvava kaupunki, mikä tarkoittaa sitä, että kaupunkiin tarvitaan lisää kouluja. Nykyisen kouluverkon lisäksi tarvitsemme lisäpanostuksia. Muutoksia kouluverkoissa voi tulla, koska eri alueiden väestö kehittyy eri tavalla ja uusille asuinalueille tarvitaan uusia kouluja."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ozan Yanar: "On tärkeää, että jokaiselle koululaiselle löydetään hyvin hänen elämäntilanteeseen sopiva koulu. Siksi en rajoittaisi koulun valintaa entisestään. Tärkeintä on se, että oppiminen on laadukasta koko Helsingissä. Siksi tarvitaan ylimääräiset resurssit myös niiden alueiden kouluille, jotka eivät oppimistuloksissa pärjää muille. Koululla on suuri merkitys ihmisen elämässä, ja siksi erot koulujen välillä eivät saa kasvaa liian suuriksi."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ozan Yanar: "Koululaisten jakaminen poikiin ja tyttöihin ei kuulu nykyaikaan. Se pakottaa ihmiset tiettyihin rooleihin jo nuorena. Sukupuolia on enemmän kuin nämä kaksi ja kaikkia niistä pitää kohdella tasavertaisesti. Kokemukset yhdistetyistä liikunnantunneista osoittavat, että tunnit ovat mukavampia kaikille, kun sukupuolten jaottelusta luovutaan."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ozan Yanar: "Tärkeintä on varmistaa, että jokainen koululainen saa laadukasta opetusta ja tukea sitä tarvitessaan. Tarvitaan resurssit ja erityistukea kouluille, jotka sitä tarvitsevat. On varmistettava, että enemmän apua tarvitsevia ei ole liikaa yhdessä luokassa. Kaikki maahanmuuttajalapset eivät kuitenkaan tarvitse erityistukea. Monet heistä ovat kasvaneet Suomessa, eikä heitä pidä jaotella vanhempien syntyperän mukaan. Toki kielitaidon puutteita tai muuta tukea on annettava sitä tarvitseville."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ozan Yanar: "Jokaisen lapsen oikeus varhaiskasvatukseen on tärkeä taata ja olen ylpeä, että vihreät ovat taistelleet sen puolesta Helsingissä. Kyse ei ole vanhempien oikeudesta vaan lapsen. Laadukas varhaiskasvatus varmistaa tasavertaisen mahdollisuuden oppimiseen ja erilaisten taitojen opettelemiseen, sosiaalisten valmiuksien kehittämiseen sekä virikkeelliseen ympäristöön leikin muodossa."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ozan Yanar: "Suomi tukee poikkeuksellisen paljon pienten lasten hoitamista kotona pohjoismaisesti verrattuna. Pitkät ajat kotona vaikuttavat tutkitusti varsinkin naisten asemaan työelämässä eli tämä on laajempi tasa-arvokysymys. Nyt olisi tärkeää uudistaa perhevapaat valtakunnallisesti niin, että kaikenlaisille perheille tulee enemmän joustoa ja lasten hoito jakautuu tasaisemmin vanhempien kesken."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ozan Yanar: "Terveyspalvelut ovat usein palveluita, joissa markkinatalous ei usein tuota parasta mahdollista lopputulosta yhteiskunnan kannalta. Pääpainon terveyspalveuiden tuottamisesta pitäisin julkisissa käsissä. Yksityinen terveydenhoito on hyvä olla täydentävänä. Hyvin suunniteltuina osia palveluista voi kuitenkin tuottaa myös yksityisesti."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ozan Yanar: "On iso arvo, että kaikki pääsevät terveyspalveluihin. Siksi lähtisin ainakin laskemaan terveyspalvelujen maksuja. Maksut ovat liian monille pienituloisille liian korkeat. Samaan aikaan voi olla perusteltua periä maksuja joiltakin toimeenpiteita laadukkaan terveydenhoidon rahoittamiseksi."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ozan Yanar: "Suomi kaupungistuu ja on luonnollista, että ihmiset muuttavat kaupunkeihin ja muihin suuriin kasvukeskuksiin esimerkiksi työn ja opiskelun perässä. Kaupungistuminen on väistämätön trendi ja sitä ei pidä vastustaa. Liian nopeita väestönmuutoksia valtio tasoittaa inhimillisistä syistä ja talousvaikutusten minimoimiseksi, mikä on ymmärrettävää."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ozan Yanar: "Tämän pitäisi olla itsestäänselvyys vuonna 2017. Meillä kaikilla pitää olla oikeus perheeseen."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ozan Yanar: "Helsinki on historiassaan uskaltanut sanoa tervetuloa monille ihmisryhmille. Tänne on tultu ulkomailta (esimerkiksi minä!) ja tänne on tultu myös kotimaasta. Kriisialueilta tulevien ihmisten majoittaminen, kun heidän Suomessa oleskeluoikeutta selvitetään, on inhimillisintä mitä voimme heille tarjota."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ozan Yanar: "Nuoriso on monella mittarilla parasta nuorisoa koskaan - ahkeraa, valistunutta, avarakatseista, älykästä, itsestään ja toisistaan huolta pitävää. Yksi syy hyvään kehitykseen on, että kouluissa ymmärretään, ettei kuri ole kaikki kaikessa. Lapset ja nuoret tarvitsevat hyviä roolimalleja ja ihan tavallisten aikuisten läsnäoloa. Koulun haasteisiin vastaaminen vain kurilla on todella vanhanaikainen ratkaisu."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ozan Yanar: "Koti, uskonto ja isänmaa ovat käsitteitä, joilla on eri ihmisille eri merkitys. Ne ovat liian epämääräisiä ja laajoja ollakseen poliittisten arvojen pohja. Koteja ja tapoja elää on erilaisia ja sitä moninaisuutta pitää kunnioittaa. Isänmaallakin voi olla monia merkityksiä eri ihmisille. Minun Suomeni on tasa-arvoinen, sivistynyt ja kansainvälistyvä maa, josta voin olla ylpeä. Uskontoa pidän taas ihmisten yksityisasiana."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ozan Yanar: "Markkinat ovat hyvä ratkaisu monenlaisiin ongelmiin, mutta eivät suinkaan aina paras ratkaisu. On tärkeää varmistaa, että tietyt perustavanlaatuiset palvelut ovat julkisvetoisia. Jos joitakin palveluita ostetaan yksityisiltä yrityksiltä, palveluiden laadusta on pidettävä huolta eikä voiton tavoittelu saa vaikuttaa negatiivisesti siihen."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ozan Yanar: "Meidän kaikkien tärkeistä palveluista ja haavoittuvaisimmista on pidettävä huolta. Siitä julkisissa palveluissa on kyse. Helsingin kunnallisverotus on vielä kohtuullisen maltillisella tasolla, vaikka onkin ymmärrettävä, että liian suurilla korotuksillakin on omat haittavaikutuksensa."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ozan Yanar: "Suuret tuloerot aiheuttavat epävakautta, sosiaalisia ongelmia ja epäluottamusta. Ihmisellä on oikeus tavoitella menestystä ja varakkuuttakin, mutta hyvä yhteiskunta tasaa eroja ihmisten välillä verotuksen ja tulonsiirtojen kautta. Pohjoismaalaisen hyvinvointivaltion hienoimpia piirteitä on aito sosiaalinen liikkuvuus. En usko, että korkeat tuloerot toisivat lahjakkuutta mitenkään enemmän esiin. On kaikkien etu, että menestys elämässä ei riipu perheen tuloista tai sosiaalisesta taustasta."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ozan Yanar: "Väestön ikääntyminen aiheuttaa paineita hyvinvointivaltiolle. Hyvällä johtamisella voimme taata, että Suomessa on hyvinvointivaltio tulevaisuudessakin. Palveluiden hyvästä tasosta ja riittävistä tukiverkoista on huolehdittava. Siihen tarvitsemme verotuloja ja on tärkeää, että luomme uusia työpaikkoja ja nostamme työllisyysastetta. Tarvitsemme myös sosiaaliturvaa, joka mahdollistaa sujuvat siirtymät elämän eri vaiheiden välillä ja on suunniteltu nykyisiä työmarkkinoita ajatellen."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ozan Yanar: "Monesti talouskasvu ja työpaikkojen luominen asetetaan keinotekoisesti ympäristöasioita vastaan. Ympäristösäännösten tiukentuminen pakottaa yritykset parantamaan toimintaansa ja kehittämään vähemmän saastuttavaa teknologiaa. Tämä on muuttunut kilpailueduksi, työpaikoiksi ja vientiratkaisuiksi, kun ajattelemme vihreän ja puhtaan teknologian cleantech-ratkaisuja. Tapauksissa, joissa ympäristö- ja lyhyen ajan taloudelliset edut ovat vastakkain, tulee asettaa ympäristö talouden edelle."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ozan Yanar: "Ympäristö on hyvinvointimme ja lastenlastemme hyvinvoinnin perusta. Meillä on velvollisuus ympäristönsuojeluun."