Kuntavaalit 2017

Osmo Soininvaara
Vihr
Helsinki
716 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 65
Koulutustaso Valt.lis
Lasten lukumäärä 3
Yhteystiedot  

Olen pitkäaikainen valtuutettu. Viimeiset kahdeksan vuotta olen toiminut kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtajana. Katson mielihyvällä sitä muutosta, jonka olemme Helsingissä saaneet aikaan ja haluan jatkaa samalla linjalla. Suhtaudun yhteiskunnan kehitykseen nykyisin enemmän tutkijan kuin poliitikon silmin.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 4189 -1700
  ennakkoon 1464  
  vaalipäivänä 2725  
Osuus kunnan äänistä 1.3%  
  ennakkoon 1.2%  
  vaalipäivänä 1.4%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Osmo Soininvaara: "Hankkeen taustoista tulee tietää lisää ja siitä, kannattavatko Helsingin muslimit hanketta yksimielisesti vai jakaako se yhteisöä. Ilmaista rahaa ei yleensä ole olemassa."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Osmo Soininvaara: "Terveys on kuitenkin ihmisarvo. Tarjoammehan me terveydenhuoltoa äkillisesti sairastuneille turisteillekin."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Osmo Soininvaara: "Yksiöitä tarvitaan lisää, mutta lapsiperheiden puolustaminen on aina ollut asuntopolitiikan keskeisiä tavoitteita. Helsingin asuntokanta on myös hyvin pienasuntovoittoinen, jota saatetaan joskus vielä katua. Pitäisi tehdä asuntoja, joita voidaan jakaa ja yhdistellä"

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Osmo Soininvaara: "Kaupunkiin tarvitaan elämää. Rajansa tietysti kaikella ja myös sillä, kuinka myöhään yöhön kovaa saa soittaa."

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Osmo Soininvaara: "Jokaista kävelykatuhanketta on vastustettu mahdottomana ja väitetty liikenteen kärsivän siitä kohtuuttomasti. Ne ovat kuitenkin parantaneet Helsinkiä selvästi. Aleksi, Kluuvikatu, Yliopistokatu, Mikonkatu ja Keskuskatu ovat kaikki olleet menestystarinoita."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Osmo Soininvaara: "On hölmöä ainakin mennä ilmoittamaan, ettei lunastusmahdollisuutta käytetä, kuten Helsinki on tehnyt Östersundomissa."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Osmo Soininvaara: "Hallinto-oikeuden pitäisi kehittää pikakaista ilmeisen perusteettomille valituksille, jotta valituksia ei käytettäisi pelkkänä jarrutuskeinona. Jos valitusoikeutta ei olisi, ei olisi mitään tapaa pitää huolta siitä, että kaavat ovat lainmukaisia. Vain lainvastaisuudesta voi valittaa, ei siitä, ettei päätös miellytä."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Osmo Soininvaara: "Autopaikkoja rakennettakoon niin paljon kuin autoilijat niitä haluavat - ja ovat valmiita paikasta maksamaan. Autopaikan maksattaminen pakolla asunnon yhteydessä - oli autoa tai ei - pitää lopettaa kytkykauppana."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Osmo Soininvaara: "Sanotaanko nyt vaikka, että yhtäaikaa."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Osmo Soininvaara: "Kun kaupunki tiivistyy, sen liikenne ei voi perustua yksityisautoihin vaan painopisteen on oltava joukkoliikenteessä ja pyöräilyssä - ja tietysti kävelyssä"

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Osmo Soininvaara: "Kirjaston toiminta-alue muuttuu jatkuvasti ajan mukana. Kirjojen ohella se on ollut tärkeä paikka lainata musiikkia, mikä on viime aikoina tosin vähentynyt, koska musiikin toistossa fyysiset levyt ovat jäämässä pois. Kirjastossa on paljon toimintaa, jossa ei lainata mitään."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Osmo Soininvaara: "Kouluverkon on elettävä asutuksen mukana, muuten oppilaille tulee kovin pitkiä koulumatkoja uusilta asuinalueilta. Kaavoituksella pitäisi huolehtia siitä, että lapsia on kaupugissa tasaisesti eri puolilla."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Osmo Soininvaara: "Ajatus voi kääntyä tarkoitustaan vastaan, jos ihmiset alkavat valita asuinalueita sen mukaan, millainen on kaupunginosan koulu. Positiivisen diskriminaation keinoin on pidettävä huoli siitä, että kaikissa kouluissa saa kunnollista opetusta."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Osmo Soininvaara: "Pääsääntöisesti näin, vaikka Joitakin joukkueurheilulajeja, vaikkapa jalkapalloa, on kohtuullista pelata erikseen poika- ja tyttöjoukkueilla, koska peruskoulun viimeisillä luokilla tytöt alkaisivat jäädä jalkoihin. Tosin minun olisi kannattanut pelata tyttöjän kanssa..."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Osmo Soininvaara: "Ei mitään kiinteää ylärajaa, mutta toki koulun on katsottava, ettei yhdestä luokasta tule maahanmuuttajaluokkaa niin, että rinnakkaisluokka on täysin ilman maahanmuuttajia. Osa maahanmuuttajalapsista on täysin kielitaitoisia. Erityisen huomion tarvitsevia lapsia ei ylipäänsä pidä olla yhdessä luokassa liian paljon, ei syntyperäisiä suomalaisiakaan. Asuntopolitiikala on huolehdittava, ettei maahanmuuttajaväestö kasaudu joihinkin kaupunginosiin."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Osmo Soininvaara: "Juuri ne lapset, jotka päiväkodin varhaiskasvatuista eniten tarvitsevat, jäisivät muuten pois päivähoidosta. Pehmeillä keinoilla voi yrittää houkutella osapäivähoitoon lapsia, joiden vanhemmista toinen on kotona, mutta tämä ei voi olla pakollinen normi."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Osmo Soininvaara: "Kotiäitiyhteiskunta ei pysty pitämään yllä hyvinvointiyhteiskuntaa, koska työllisyysaste laskee. Ilmiö myös heikentää naisten asemaa työmarkkinoilla vakavasti."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Osmo Soininvaara: "Yksityinen voi olla ihan hyvä vaihtoehto. Ongelmana tässä on lähinnä se, että ei ole pystytty kehittämään pelisääntöjä, joilla yksityiset eivät pystyisi valitsemaan asiakkaikseen perusterveitä, mutta voisivat silti rahastaa niistä keskimääräisten kustannusten mukaan."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Osmo Soininvaara: "Päivystyksestä pitää periä maksu, jotta ajanvaraukseen kuuluvat potilaat eivät mukavuussyistä pyrkisi päivystykseen. Tavanomaisten terveyskeskuskäyntien tule olla ilmaisia."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Osmo Soininvaara: "Ei ketään voi pakottaa asumaan alueilla, joista muutkin ovat muuttamassa pois. Kallis aluepolitiikka syö niitä rahoja, joita tarvitsisimme hyvinvointipalvelujen rahoittamiseen."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Osmo Soininvaara: "Tämä on ihmisarvokysymys. Vaatimus siitä, että sukupuolisen suuntautumisen on näyttävä virallisissa asiakirjoissa (avioliitossa/rekisteröityneessä parisuhteessa) , jotta hakijaa voitaisiin syrjiä työhönotossa, ei kuulu sivistyneeseen maailmaan."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Osmo Soininvaara: "Olisi aika kummallista, jos Helsinki ei ottaisi vastaanottokeskusta omalle alueelleen."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Osmo Soininvaara: "Kuri ei ole kolvin hyvä pedagoginen menetelmä, mutta ihan mitä tahansa ei koululuokissa pidä sallia, koska luokkatovereilla on oikeus opiskella rauhassa."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Osmo Soininvaara: "Hyvä politikka tunnustaa sen, että ihmisillä on erilaisia arvoja. Myös noita kolmea arvoa pitää kunnioittaa, mutta on kunnioitettava myös muita vakaumuksia."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Osmo Soininvaara: "Joitakin voi ulkoistaa, toisia taas ei. Vanhusten asumispalveluissa esimerkiksi valinnanvapaus on hyvä asia."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Osmo Soininvaara: "On pyrittävä siihen, ettei tällaista tilannetta tule."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Osmo Soininvaara: "Tuloerot ovat välttämättömiä, mutta ne ovat jo riittävän suuria. Suomessa on jo riittävän kivaa olla hyväosainen ja vähän liiankin kurjaa olla huono-osainen."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Osmo Soininvaara: "Hyvinvointipalveluja on pystyttävä uudistamaan, Joistakin on voitava luopua, jotta uusia tarpeita voidaan ottaa huomioon."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Osmo Soininvaara: "Miksi niiden pitäisi olla keskenään ristiriidassa? Kuka hoitaa asioita niin huonosti?"

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Osmo Soininvaara: "Raha on katoavaa, ympäristö ei ole (toivottavasti) Ympäristön suojelussa on hyvin usein kysymys myös terveyden suojelusta (puhdas vesi ja ilma nyt esimerkiksi.)"