Kuntavaalit 2017

Anni Sinnemäki
Vihr
Helsinki
714 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 43
Koulutustaso Humanististen tieteiden kandidaatti
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Olen Helsingissä syntynyt kaupunkisuunnittelusta vastaava apulaiskaupunginjohtaja. Olen toiminut kansanedustajana, ministerinä, puolueen puheenjohtajana ja kaupunginvaltuutettuna kolmella vuosikymmenellä. Olen vihreiden pormestariehdokas ja aion olla tulevalla valtuustokaudella viemässä kasvavaa kaupunkia suuntaan, jossa se huolehtii ilmastonmuutoksen torjumisesta ja lasten tasavertaisista mahdollisuuksista koulutuksessa. Minulla on kaksi lasta, joita olen kasvattanut Helsingissä, olen kirjoittanut kaupungista runoja ja näen Helsingin tulevaisuuden valoisana.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 8854 +6245
  ennakkoon 2977  
  vaalipäivänä 5877  
Osuus kunnan äänistä 2.7%  
  ennakkoon 2.4%  
  vaalipäivänä 3.0%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anni Sinnemäki: "Kasvavan muslimiväestön tarpeisiin on Helsingissä perustettu useita kymmeniä moskeijoita. Uuden moskeijan rakentaminen Helsinkiin on puolestani mahdollista, mutta konkreettisen suurmoskeijahankkeen suunnitteluvarauksen valmistelu on vielä kesken Helsingissä, enkä siksi ota hankkeeseen lopullista kantaa. Esimerkiksi rahoitukseen liittyviä kysymyksiä on vielä arvioitava ennen kuin hanke on valmis päätöksentekoon."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anni Sinnemäki: "Oikeus terveydenhuoltoon kuuluu perustavanlaatuisiin ihmisoikeuksiin. Ei ole oikein eikä järkevää jättää ihmisiä sairastamaan ja terveydenhuollossa asioihin on joka tapauksessa hyödyllistä reagoida ajoissa."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anni Sinnemäki: "Helsingissä on paljon pieniä asuntoja ja vähän perheasuntoja, joten vaatimukset perheasuntojen rakentamisesta ovat perusteltuja, varsinkin kun kaupungissa syntyy yli 6000 lasta vuodessa. Vaatimukset perheasunnoista ovat Helsingissä aina olleet sellaisia, että myös pieniä asuntoja saa rakentaa."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anni Sinnemäki: "Ulkoilmakonserttien sallittuja soittoaikoja on juuri Helsingissä pidennetty ja ehkä vieläkin joustavampi voisi olla. Konserttien järjestämisessä täytyy kuitenkin huolehtia äänen suuntaamisesta ja äänen tasot on hyvä mitoittaa niin, että musiikin mukana voi elää, mutta että se ei ole liian stressaavaa niille, joille melu on kärsimyksen aihe."

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anni Sinnemäki: "Käveltävä, elävä, tapahtumille ja kaupunkielämälle sopiva keskusta on Helsingille tärkeä. Kävelykeskustan laajentamista tulee jatkaa. Tulevaisuudessa keskustan läpi kulkevat tiet ovat varmasti pääsääntöisesti yksi kaista suuntaansa levyisiä. Vaikuttaa siltä, että Pohjoisesplanadi on hyvä ehdokas seuraavaksi kävelykaduksi. Kävelykeskusta ei edellytä keskustatunnelia, mutta se edellyttää hyviä logistiikkajärjestelyjä keskustan liikkeiden osalta, mikä tulaa tehdä kaupungin ja yritysten yhteistyönä."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anni Sinnemäki: "Pakkolunastuksia ei onneksi tarvitse käyttää usein, mutta on hyvä että ne ovat olemassa keinovalikoimassa."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anni Sinnemäki: "Valitusoikeus on osa ihmisten oikeutta osallistua lähiympäristössään, se on myös osa oikeusvaltion valvontamekanismeja. Sujuvan kaavoituksen toteutumiseksi valitukset on käsiteltävä riittävän nopeasti. Kaavoituksessa huolellinen valmistelu ja ihmisten ottaminen mukaan suunnitteluun myös vähentää valitusten määrää."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anni Sinnemäki: "Parkkinormi nostaa asuntojen hintoja ja vaikuttaa merkittävästi asumisen kalleuteen Helsingissä. Parkkipaikkoja tulisi rakentaa ennemmin kysynnän mukaan. Uusiin taloihin vaadittavaa autopaikkamäärää on syytä keventää varsinkin alueilla, jotka sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien lähellä ja joissa asukkaat eivät halua omistaa autoa."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anni Sinnemäki: "Tärkeimmät väylät, joissa kaupunkilaiset liikkuvat jalan ja pyörällä tulisi aurata samaan aikaan tärkeimpien autoteiden kanssa."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anni Sinnemäki: "Helsingistä on vuosikymmenet rakennettu hyvää joukkoliikennekaupunkia, tätä työtä pitää jatkaa kunnianhimoisesti. Kävely, pyöräily ja joukkoliikenne ovat liikennemuotoja, jotka parhaiten sopivat kaupunkiin. Investoinneissa kävely, pyöräily ja joukkoliikenne on asetettava etusijalle. Tämä ei tarkoita etteikö kaupungissa pystyisi ajamaan myös autolla, mutta kaupunkia ei tule suunnitella yksityisautoilun ehdoilla."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anni Sinnemäki: "Kirjastot kouluttivat ihmisiä tietokoneen käyttöön silloin kun tietokoneet kotona olivat harvinaisia. Kirjastot ovat omien asuinalueidensa sydämiä, joissa vietetään aikaa, joista voi lainata musiikkia, tai vaikka ompelukonetta, jossa voi kuunnella lausuttavan runoja ja jossa lapsille luetaan satuja. Tämän kaiken kuuluukin tapahtua juuri kirjastossa, joka on kaikkein demokraattisin ja tasa-arvoisin kulttuuri-instituutioistamme. Kirja on perusta, mutta sen ympärillä on luonteva tapahtua muutakin."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anni Sinnemäki: "Helsingissä syntyy nykyään paljon lapsia ja tulevat kouluun menevät ikäluokat ovat siten suuria. Tarvetta koulujen lakkauttamiselle ei siis juurikaan ole. Helsingissä pitää jatkaa yhtenäiskoulujen muodostamista, silloin koulut voivat tarjota riittävän monipuolista opetusta, siirtymä yläkouluun ei ole liian vaikea ja koulujen rakennuksia voidaan käyttää järkevästi. On myös uusia alueita ja vanhoja täydennysrakennettavia asuinalueita, joilla tarvitaan lisää tilaa kouluille tai uusia kouluja."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anni Sinnemäki: "Kaikkien koulujen Helsingissä tulee olla niin hyviä, että vanhemmat voivat luottavaisina laittaa lapsensa niihin ja se on paljon tärkeämpää kuin rajoitukset. Pienten lasten osalta erityisesti lähikoulu on luonteva valinta. Erityisluokkia perustettaessa täytyy huolehtia siitä, että niitä on eri puolilla kaupunkia niin, että pyrkiminen ja erityisluokat eivät määrää pienten lasten elämää liikaa."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anni Sinnemäki: "Yleensä on hyvä, että liikuntatunnit lähtökohtaisesti ovat yhteisiä tytöille ja pojille."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anni Sinnemäki: "Ei ole oikein asettaa rajoituksia ihmisille heidän taustansa vuoksi. Jokaista oppilasta on kohdeltava tasaveroisesti. Tarvittaessa on tuettava sitä, että jokaisessa Helsingin koulussa on yhtä hyvät mahdollisuudet oppia, mikäli joissain kouluissa on paljon vieraskielisiä oppilaita. Kaupunkia tulee myös rakentaa niin, että eri kaupunginosat ovat monipuolisia ja sitä kautta kouluissakin on monenlaisia oppilaita. Tätä tehdään Helsingissä jo menestyksekkäästi."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anni Sinnemäki: "Kaikilla lapsilla on oikeus päivähoitopaikkaan ja Helsingissä tämä oikeus on vihreiden aloitteesta myös säilytetty maan hallituksen pyrkimyksistä huolimatta. Varhaiskasvatus ja mahdollisuus saada sitä pysyvässä ryhmässä ovat ennen kaikkea lapsen oikeus. Perheiden tilanteet ovat myös aina hyvin yksilöllisiä, ja byrokratia niiden tutkimiseksi olisi hyvin työlästä."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anni Sinnemäki: "Kuntani tukee lapsen hoitamista kotona jo tällä hetkellä Helsinki-lisällä. Tätä tukea pitäisi mielestäni suunnata selkeämmin pienten, alle kaksivuotiaiden lasten hoitoon, kuten on jo nyt jonkin verran tehtykin."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anni Sinnemäki: "Mielestäni ennen kaikkea on tärkeää, että terveyspalvelut olisivat saatavissa tasa-arvoisesti. Nykyjärjestelmässä tämä ei toteudu, mutta myös hallituksen suunnitelmissa kiirehtiä valinnanvapautta on paljon riskejä. Tarvitsemme järjestelmän, joka on nykyistä selvästi tasa-arvoisempi, joka onnistuu kääntämään laskuun suomalaisten eurooppalaisessa mittakaavassa poikkeuksellisen suuret terveyserot. Sellaisessa järjestelmässä hyvät palveluiden tuottajat voivat olla sekä yksityisiä että julkisia."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anni Sinnemäki: "Terveyskeskusmaksu on jo poistettu Helsingissä kokonaan, ja suuret korotukset muihin asiakasmaksuihin on myös estetty."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anni Sinnemäki: "Ihmisillä itsellään tulee olla vapaus valita asuinpaikkansa. Helsingissä tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee rakentaa riittävästi asuntoja tänne töihin ja opiskelemaan tuleville. Valtion täytyy päätöksissään ottaa huomioon kasvavat kaupungit ja niiden tärkeät joukkoliikenne- ja koulutusinvestoinnit. On silti luonnollista, että valtio osallistuu syrjäisempien seutujen kustannukseen."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anni Sinnemäki: "Mielestäni ei ole mitään syytä erotella millään tavalla homo- ja lesboparien oikeuksia jotenkin erikseen ja onneksi nyt näin onkin, kun tasa-arvoinen avioliittolaki, jonka puolesta äänestin yhdessä eduskunnan enemmistön kanssa vuonna 2014, on astunut voimaan."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anni Sinnemäki: "Suomen ja Helsingin on kannettava vastuutaan maailman pakolaiskriisistä. Kotoutumista edistää, mikäli vastaanottokeskus sijaitsee paikassa, jossa suomalaiseen yhteiskuntaan on helppo päästä mukaan. Siksi vastuu on erityisesti suurilla kaupungeilla."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anni Sinnemäki: "Kouluissa tarvitaan riittävät resurssit, jotta ryhmät ovat sopivan kokoiset oppimiseen ja jotta erityistä tukea tarvitsevat lapset saavat riittävästi huomiota. Vieraskielisten oppilaiden suomen tai ruotsin kielen oppimisesta tulee pitää huolta. Opettajien ammattitaidosta on eniten hyötyä lapsille silloin, kun liian suuret ryhmät eivät kuormita opetusta. Koulussa pitää tukea lasten erilaisia vahvuuksia, kannustaa oppimisen iloon. Rauhallinen ja ystävällinen ilmapiiri tukee lasten oppimista."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anni Sinnemäki: "Isänmaa ja sen luonto on minulle tärkeä ja koti ja perhe ovat elämäni ja arkeni perusta. Politiikassa arvopohjani on ennen kaikkea ihmisten tasavertaisten mahdollisuuksien puolesta työskentely, ihmisten omien mahdollisuuksien ja toisia kunnioittavan vapauden edistäminen. Yhteistyötä valtioiden välillä pidän vähintään yhtä tärkeänä kuin kansallisvaltiota. Uskonto on mielestäni enemmän yksityinen kuin poliittinen kysymys."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anni Sinnemäki: "Mielestäni julkisissa palveluissa tärkeintä on tasavertaisuus ja se, että niiden laatua on pohdittu. Hyviä julkisia palveluja voi tuottaa sekä yksityiset yritykset että julkinen sektori. Pidän tärkeänä että julkisen sektorin palveluja kehitetään ja uudistetaan, jotta päättäjät eivät joutuisi tilanteeseen, jossa yksityistäminen on ainoa vaihtoehto. Laadun tärkein mittari on se, että kaupungin asukkaat kokevat saavansa hyvät palvelut, oli kysymys sitten päivähoidosta tai vanhusten kotipalvelusta."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anni Sinnemäki: "Viime kädessä olisin valmis korottamaan veroja. Käytännössä monessa tilanteessa on kuitenkin mahdollista myös se, että kehitetään julkisia palveluja ja löydetään tapoja tehdä niitä osittain uudella tavalla niin että verotulot riittävät. Veronkorotukset eivät siis ole itsessään mikään päämäärä."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anni Sinnemäki: "Mielestäni tuloerot eivät kerro eroista ihmisten lahjakkuudessa tai ahkeruudessa. Sinänsä on normaalia, että yhteiskunnassa on tuloeroja, mutta niiden ei pitäisi antaa kasvaa liian suureksi. Olen politiikassa tehnyt työtä sen eteen, että tuloeroja tasataan, esimerkiksi sen avulla, että pienemmistä palkoista jää enemmän käteen rahaa."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anni Sinnemäki: "Helsingin talous on vakaalla pohjalla. Tämä ei silti tarkoita, etteikö palveluita tulisi uudistaa niin, että niiden tuottavuus paranee ja samalla rahalla saa nykyistä parempaa laatua. Laadukas varhaiskasvatus on kaikkein paras investointi ihmisen tulevan koulutuksen kannalta. Sosiaalietuuksia tulee uudistaa niin, että niissä on vähemmän kannustinloukkuja."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anni Sinnemäki: "Talouskasvu ja työpaikkojen luominen ovat riippuvaisia siitä, että meillä ja tulevilla sukupolvilla on elinkelpoinen ympäristö. Siksi ympäristönsuojelu ja ilmastonmuutoksen vastustaminen eivät voi olla alisteisia talouskasvulle. Lisäksi tämän päivän maailmassa uusien työpaikkoja syntyy juuri uusia energiatehokkaita ja resurssiviisaita ratkaisuja kehittäviin yrityksiin."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anni Sinnemäki: "Ympäristölle haitalliset hankkeet eivät ole kestävällä pohjalla. Talvivaaran kaivos on hyvä esimerkki hankkeesta, joka on pilannut ympäristönsä ja tullut hyvin kalliiksi yhteiskunnalle."