Kuntavaalit 2017

Maria Ohisalo
Vihr
Helsinki
694 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 32
Koulutustaso Ylempi korkeakoulututkinto
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Olen Vihreiden varapuheenjohtaja, valtiotieteiden maisteri ja köyhyystutkija. Kirjoitan väitöskirjaani suomalaisesta köyhyydestä ja leipäjonoissa käyvien ihmisten hyvin- ja pahoinvoinnista. Synnyin vuonna 1985 Helsingin Vesalassa ja olen kasvanut elämäni eri puolilla Itä-Helsinkiä ja kantakaupunkia, mutta olen asunut, opiskellut ja työskennellyt myös Ruotsissa, Ranskassa ja Iso-Britanniassa. Olen viimeiset yhdeksän vuotta ollut mukana vihreiden toiminnassa ja tehnyt politiikkaa kunnan, valtakunnan ja kansainvälisellä tasolla, olen hyvä verkostoitumaan, perehdyn ja otan asioista selvää sekä teen loppuun sen minkä lupaan.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 4405 +3793
  ennakkoon 1643  
  vaalipäivänä 2762  
Osuus kunnan äänistä 1.4%  
  ennakkoon 1.3%  
  vaalipäivänä 1.4%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Ohisalo: "Kaupungin tulee suhtautua uskonnollisiin rakennuksiin tasapuolisesti ja uskonnonvapauden nimissä kohdella kaikkia maailmankatsomuksia tasavertaisesti."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Ohisalo: "Kenenkään terveyden ei pidä olla toisten hyväntahtoisuudesta kiinni, vaan terveys on perusoikeus. On myös kansanterveydellisesti tärkeää, että erilaiset tartuntataudit saadaan kuriin ajoissa."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Ohisalo: "Helsinki tarvitsee ylipäätään lisää asuntoja ja koska puolet kaupungin asuntokunnista on yhden hengen kotitalouksia, tarvitaan erityisesti pieniä ja kohtuuhintaisia asuntoja. Turhista normeista kannattaa pyrkiä eroon ja pienten asuntojen rakentaminen myös hillitsisi yksiöiden ja kaksioiden kohtuuttomiksi nousseita hintoja."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Ohisalo: "Helsingin tulee olla avoin kulttuurille, mutta myös rauhallinen elinympäristö ihmisille ja eläimille. Tasapaino näiden välillä on mahdollista saavuttaa yhdessä suunnittelemalla."

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Ohisalo: "Monin paikoin keskustassa on paikkoja, joihin on ohjattu autojen läpikulkuliikennettä ja tätä liikennettä voidaan ohjata pois keskustasta. Lisäksi ihmisiä voi houkutella entistä enemmän julkisen liikenteen käyttäjiksi, jolloin syntyy tilaa kävelykeskustan rakentamiselle. Helsingissä on toimiva joukkoliikenne, mutta siitä on tehtävä vielä sujuvampaa, jotta auto kannattaa useammin korvata julkisilla liikennevälineillä, pyörällä tai kävellen."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Ohisalo: "Helsinki omistaa itse kohtuullisen paljon maata ja kynnys toisen omistaman maan pakkolunastukseen tulee olla korkea. Pakkolunastuksia on voitava käyttää yhteisen edun nimissä, mutta vain poikkeustapauksissa."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Ohisalo: "Oikeutta valitusten tekemiseen ei tule rajoittaa, mutta käsittelyä tulee nopeuttaa, jotta valitusprosessi ei aiheuta nykyisenlaista kohtuutonta haittaa rakentamiselle."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Ohisalo: "Helsingissä on niin toimiva julkinen liikenne, että asumisen ei tarvitse perustua pysäköintimahdollisuuteen. Jo yli puolet helsinkiläisistä kotitalouksista on autottomia. Muutenkin pysäköintipaikkojen rakentaminen voi toimia aivan hyvin markkinaperustaisesti."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Ohisalo: "Jalkakäytävät ovat esimerkiksi pyörätuolilla tai lastenrattailla kulkeville välttämättömiä väyliä ja auraamattomuus aiheuttaa esteitä liikkumiselle. Toisaalta autoilijat pääsevät liikkumaan myös pienessä hangessa ilman, että se on pukeutumiskysymys, toisin kuin jalankulkijoilla. Pyöräilijöille auraamattomuus on jopa vaarallista."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Ohisalo: "Helsinki on kaupunki, jossa on toimiva julkinen liikenne eikä kaupungin kehitys voi perustua yksityisautoiluun, sillä teiden kapasiteetti ei riitä niille väestöennusteille, joita Helsinkiin on arvioitu."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Ohisalo: "Kirjastojenkin tulee elää ajassaan ja kehittyä kohti kansalaisfoorumeita, jossa voi saada mielekkäitä kohtaamisia. On vain järkevää, että kirjastot tarjoavat esimerkiksi työkoneita, joita jokaisen kaupunkilaisen ei ole mitään mieltä omistaa. Yhtäältä erilaisten harrastusvälineiden, kuten luistimien tai lautapelien lainaaminen pitäisi olla mahdollista, jotta esimerkiksi lapsilla ja nuorilla olisi perhetaustastaan riippumatta mahdollisuus harrastaa muiden kanssa."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Ohisalo: "Koulu on lähipalvelu ja sen periaatteen tulee toimia johtoajatuksena kouluverkon suunnittelussa ja kehittämisessä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö kouluverkkoa voi kehittää tarkoituksenmukaisella tavalla. Seiniä tärkeämpää on se, mitä niiden sisällä tapahtuu, eli jos tiloja järkevästi yhdistämällä saadaan lisää rahaa itse opetukseen tai aineistoihin, kannattaa mahdollisuutta tarkastella."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Ohisalo: "Helsinkiläisten koulujen tulee olla niin hyviä, että valintaa ei tarvitsisi tehdä. Esimerkiksi alueilla, joissa on enemmän työttömyyttä ja pienituloisuutta pitää kohdentaa enemmän määrärahoja kouluille (positiivisen erityiskohtelun hengessä). Erilaiset oppiainepainotukset pitää olla lasten ja nuorten ulottuvilla riippumatta perhetaustasta ja kaikissa kouluissa on oltava varaa monipuoliseen kurssitarjottimeen sekä tarvittavaan määrään opettajia ja muuta henkilökuntaa."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Ohisalo: "Turhaa erottelua sukupuolten välille kannattaa vähentää ja keskittyä siihen, että oppilaat saavat olla itse suunnittelemassa liikuntatuntien sisältöä ja toteuttaa itseään vapaasti. Kaksijakoinen sukupuolierottelu jättää myös sivuun ne oppilaat, jotka eivät istu näihin lokeroihin. Kaikille yhteisistä liikuntatunneista on kokeilukouluissa jo hyviä kokemuksia."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Ohisalo: "Kouluissa näkyvät kaupungissa tehtävän asuntopolitiikan jäljet. On tärkeää, että samoilla asuinalueilla ja kouluissa on eri etnisiä ja eri sosioekonomisia taustoja edustavia lapsia ja nuoria. Sekoittavalla asuntopolitiikalla vaikutetaan siis näin kouluihin ja silloin erillisiä kiintiöitä ei tarvita."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Ohisalo: "Subjektiivinen päivähoito-oikeus on lapsen oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Pääministeri Sipilän hallitus on nakertanut tätä tärkeää oikeutta. Vihreät haluaa palauttaa oikeuden ja taata yhä useammalle lapselle pääsyn laadukkaaseen ja maksuttomaan varhaiskasvatukseen eriarvoistumisen torjumiseksi ja myös lasten vanhempien työllistymisedellytysten parantamiseksi."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Ohisalo: "Ammattilaisten tarjoamasta varhaiskasvatuksesta hyötyvät erityisesti hankalissa tilanteissa olevien perheiden lapset. Päiväkodin sosiaalinen ympäristö ja esimerkiksi kielen kehittymismahdollisuudet tulisivat monelle lapselle tarpeeseen. Kotona lastaan hoitavien (usein äitien) palkka- ja urakehitys on usein jo kotiin jäätäessä heikko ja silloin kotonaoloaika heikentää näitä entisestään."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Ohisalo: "Terveyspalvelut eroavat monilta osin muista toimialoista ja yksityisten markkinoiden käyttämiseen on suhtauduttava varovaisesti. Palveluiden saatavuuden ja laadun turvaamiseksi on varminta, että julkinen sektori tuottaa valtaosan palveluista. Yhteistyötä yritysten ja yhdistysten kanssa voidaan tehdä, mutta julkista hyvinvointivastuuta ei saa ulkoistaa."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Ohisalo: "Terveyskeskusmaksua ei peritä Helsingissä, mikä on oikein paitsi perusoikeuksien kannalta, myös tutkimusten mukaan lisää tasa-arvoa, koska suurella osalla työssäkäyvistä on mahdollisuus työterveyspalveluihin, mutta työttömät jäävät tämän ulkopuolle. Sosioekonomiset terveyserot ovat Suomessa suuret ja moni pienituloinen jättää jo nyt menemättä hoitoihin tai hankkimatta lääkkeitä tiukan taloustilanteen vuoksi."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Ohisalo: "Haja-asutusalueilla asuville tulee tarjota mahdollisimman hyviä palveluita järkevällä palveluiden sijoittelulla ja palveluiden sähköistämisellä. Sen sijaan muuttoliikkeen estäminen rakenteellisin ratkaisuin, virastojen hajasijoittelulla ja verorahoin tapahtuvalla tuella ei ole oikea tapa taata näitä palveluita. Jotta asumisen hinta kaupunkikeskuksissa pysyy kaikille kohtuullisena, tulee julkisten tehojen panostaa kaavoitukseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen ja tiivistää kaupunkirakennetta."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Ohisalo: "Minusta tämä on yhdenvertaisuuden vuoksi itsestään selvää, varsinkin kun tasa-arvoinen avioliittolaki astui voimaan 1.3.2017. Lainsäädäntö ei voi kohdella epätasa-arvoisesti ketään seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Ihmisoikeudet ovat luovuttamattomia eivätkä voi riippua henkilöiden sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Ohisalo: "Helsingillä on moniin pienempiin paikkakuntiin nähden hyvät edellytykset tarjota kotouttavaa toimintaa ja luoda uusille turvapaikanhakijoille yhteisöjä, joiden kautta kiinnittyä suomalaiseen yhteiskuntaan. Lisäksi turvapaikkojen tarjoaminen kaikkein suurimmassa hädässä oleville on inhimillisyyden nimissä meidän, joilla menee paremmin, velvollisuus. Humanitääristen perusteiden lisäksi tarvitsemme myös tulevaisuudessa työvoimaa heikkenevää huoltosuhdetta paikkaamaan."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Ohisalo: "Ei pidä paikkaansa. Suomalaisessa kouluviihtyvyydessä on tekemistä, vaikka oppimistuloksissa pärjäämmekin. Kouluista tekisi parempia se, että pohdittaisiin aidosti yhdessä oppilaiden kanssa mitä kouluviihtyvyyden parantamiseksi voitaisiin tehdä. Demokratiakasvatus ja mahdollisuus vaikuttaa omaan ympäristöön ovat tärkeitä tekijöitä viihtyvyyden ja tätä kautta koulumenestyksen parantamisessa. Tutkimusten mukaan kuritetut lapset syyllistyvät uusiin rikkomuksiin kurirangaistuksista huolimatta."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Ohisalo: "Perinteissä on paljon hyvää, mutta liian usein perinteillä ja perinteisillä arvoilla perustellaan politiikkaa, joka on vastoin kaikkien ihmisten yhtäläistä ihmisarvoa, katsomuksellista yhdenvertaisuutta ja kansainvälistä solidaarisuutta. Arvostan isänmaatamme ja identiteettini kiinnittyy sekä Suomeen että Eurooppaan. En halua, että käpertyminen omien rajojen sisälle sulkee Suomen ulos kansainvälisestä yhteisöstä. Minun Suomeni (ja Eurooppani) on kansainvälinen, eteenpäinkatsova ja moniarvoinen."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Ohisalo: "Paikoin erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistaminen on johtanut kohonneisiin kustannuksiin ja heikentyneeseen palveluiden laatuun johtaen lopulta jopa toimittajaloukkuun. Tämän takia riittävän suurissa yksiköissä tuotettavat julkiset peruspalvelut (mm. sote- ja koulutuspalvelut) ovat yksityistämistä fiksumpi tie. Yrityksiä ja yhdistyksiä sekä muuta kolmatta sektoria voi hyödyntää julkisen ohella, mutta ei korvata sillä julkisia palveluita."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Ohisalo: "Korottaisin mieluummin veroja kuin karsisin sosiaalietuuksista tai palveluista. Korjaamme edelleen 1990-luvun leikkauspolitiikan virheitä. Veronkorotukset on kuitenkin suunnattava oikeudenmukaisesti niin, etteivät ne rokota pienituloisimpia enemmän suhteessa muihin. Tämän takia tarvitaan progressiivisempaa pääomaverotusta, kiinteistöveroja ja ympäristöveroja sekä näiden kompensoimista pienituloisimmille. Verotusta tulisi suunnata ennemmin kulutukseen ja ympäristön saastuttamiseen kuin työhön."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Ohisalo: "Menestymisessä ja ahkeruudessa ei ole mitään väärää, mutta hyvä yhteiskunta tasaa eroja eri ihmisryhmien välillä. Suuria tuloeroja vastaan täytyy taistella, sillä niiden on havaittu aiheuttavan lukuisia yhteiskunnallisia ongelmia, kun kuilu rikkaimpien ja köyhimpien välillä on suuri eikä yhteistä kokemusmaailmaa ole. Köyhyyttä ja eriarvoistumista torjutaan parhaiten niin, että sosiaaliturva on riittävällä tasolla ja että ihmiset voivat tehdä töitä, ovat osallisia ja luottavat muihin."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Ohisalo: "Hyvinvointipalveluista ja -etuuksista ei kannata säästää, sillä näiden säästöjen lasku tulee tulevaisuudessa kalliiksi yhteiskunnalle, kuten 1990-lamasta opimme. Toki tarvitsemme työtä ja verotuloja, jotta pystymme rahoittamaan hyvinvointivaltion jatkossakin. Verotusta tulee myös tarkastella kokonaisuudessaan uudestaan, ja kerätä verotuloja mm. ympäristö- ja kulutus- ja pääomaveroilla työnteon verottamisen sijaan. Ympäristölle haitallisten tukien ja verohelpotusten maksaminen on lopetettava."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Ohisalo: "Ilman ympäristöä meillä ei pidemmän päälle ole taloudellista kasvua eikä työpaikkoja. Ilmastonmuutoksen on arvioitu aiheuttavan muun muassa maanviljelykselle, infrastruktuurille ja rannikkokaupungeille aiheutuvien tuhojen myötä jopa 20 prosentin pysyvän loven maailmantalouteen. Ympäristöasioiden jättäminen lyhytnäköisesti talouskasvun ja työpaikkojen tavoittelun varjoon on siis pidemmän päälle tuhoisaa myös talouskasvulle. Ilmastonmuutoksen torjunta ja työn luominen kulkevat käsi kädessä."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Ohisalo: "Olen täsmälleen samaa mieltä. Jos kaikki maapallolla eläisivät, kuten me Suomessa ja monessa muussa EU-maassa, niin kulutuksen kattamiseksi tarvitsisimme neljän maapallon luonnonvarat. Yhdessä voimme kuitenkin päättää korvata ympäristöä kuormittavat hankkeet kestävämmillä, kuten uusiutuvan energiantuotannon muodoilla."