Kuntavaalit 2017

Emma Kari
Vihr
Helsinki
648 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 33
Koulutustaso Luonnontieteiden kandidaatti
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Olen vihreä kansanedustaja ja Helsingin varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja sekä kahden lapsen äiti. Minusta yhteiskunnan hyvyyttä mittaa se, miten kohtelemme heikoimpia. Teen politiikkaa sillä ajatuksella, että maapallo on meillä vain lainassa lapsiltamme. Helsingissä olemme saaneet neljässä vuodessa paljon aikaan. Kun Sipilän hallitus on leikannut koulutuksesta ja tehnyt eriarvoistavaa politiikkaa, Helsingissä olemme näyttäneet, että voimme tehdä myös toisin. Tiukassa taloudellisessa tilanteessa olemme onnistuneet rakentamaan tasa-arvoisempaa ja ekologisempaa kaupunkia.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 5865 +4199
  ennakkoon 2111  
  vaalipäivänä 3754  
Osuus kunnan äänistä 1.8%  
  ennakkoon 1.7%  
  vaalipäivänä 1.9%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Emma Kari: "Suurmoskeijahanke jakaa myös Suomen muslimiyhteisöä. Itse en ole päättänyt kantaani."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Emma Kari: "Helsinki alkoi aloitteestani tarjota laajat terveyspalvelut paperittomille raskaanaoleville naisille sekä lapsille. Oikeus terveyteen on ihmisoikeus, jota ei sivistysvaltiossa kielletä keneltäkää."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Emma Kari: "Helsingissä on paljon yksiöitä ja vähän perheasuntoja. Lapsiperheen ei ole helppoa löytää kohtuuhintaista asuntoa Helsingistä. On oikein, että kaupunki edellyttää myös perheasuntojen rakentamista."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Emma Kari: "Helsingissä pitää olla tilaa kulttuurille ja musiikille. Se tekee kaupungista hauskemman ja paremman paikan elää."

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Emma Kari: "Kaupunkia pitää viedä eteenpäin myös kävelijöiden näkökulmasta. Kävelykeskustan laajentaminen parantaa Helsingin viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta. Se helpottaa kävelyä, parantaa ilmanlaatua, luo tilaa uusille terasseille ja erilaisille tapahtumille."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Emma Kari: "Helsingissä suurin osa rakentamattomasta maasta on kaupungin omistuksessa valmiiksi."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Emma Kari: "Meillä on paljon hyviä esimerkkejä siitä, kuinka esimerkiksi luonnon tuhoaminen on estetty kaavavalitusten avulla. Valitusoikeus on keskeinen osa demokratiaa, jolla taataan, että päätöksenteko noudattaa lakia. Oikeuslaitokselle täytyy taata riittävät resurssit, jotta prosessit eivät turhaan viivytä esimerkiksi kaavoituksen etemeistä."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Emma Kari: "Tämä on ollut vihreiden pitkäaikainen tavoite Helsingissä. Enemmistöllä Helsingin kotitalouksista ei ole autoa ja nykyinen parkkinormi nostaa asuntojen hintoja. Kyse on turhasta sääntelystä, josta pitää luopua. Autopaikkaa tarvitsevat voivat maksaa paikasta erikseen."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Emma Kari: "Nykyisin aivan liian usein autotiet aurataan, mutta keskeiset kevyen liikenteen väylät jätetään kulkukelvottomiksi. Yhä suurempi osa helsinkiläisistä liikkuu ilman autoa, joten myös heidän kulkemisestaan on huolehdittava. Lumikinokset jalkakäytävällä tekevät myös niin vanhusten kuin lastenrattaiden kanssa liikkumisen hyvin vaikeaksi."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Emma Kari: "Viihtyisä kaupunki suosii jalan, pyörällä ja joukkoliikenteellä liikkumista. Vihreät on viime vuosien aikana onnistunut muuttamaan myös Helsingin politiikkaa tähän suuntaan. Samaa suuntaa aiomme painottaa myös tulevaisuudessa."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Emma Kari: "Kirjastojen pitää uudistua sen mukaan, kun lukemisen tavat uudistuvat ja monipuolistuvat. Tuleva keskustakirjasto tulee olemaan tässä edelläkävijä."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Emma Kari: "Vihreät haluavat Helsingissä taata kaikille lapsille ja nuorille hyvän koulun. Aina se ei tarkoita juuri nykyistä verkkoa, koska lasten määrä alueilla vaihtelee. Uusille rakentuville alueille on saatava nopeasti koulut. Tällä hetkellä Helsingissä ei kuitenkaan ole tarvetta sulkea kouluja."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Emma Kari: "Valinnan vapauden ongelmana on joskus se, että sillä on tapana kasata hyväosaisesta taustasta tulevat lapset samoihin kouluihin ja huono-osaiset toisiin kouluihin. Valinnanvapaus toimii kyllä, kunhan Helsinki huolehtii, että kaikki koulut pärjäävät. Tämä tapahtuu esimerkiksi antamalla erityistukea niille kouluille, joilla on paljon haasteita."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Emma Kari: "Yhteiset liikuntatunnit kaikille oppilaile ei ole kovin kummallinen ajatus."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Emma Kari: "Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrää on hyvä tasata luokkien ja koulujen välillä. Tämä helpottaa näiden lasten suomen oppimista. Lähtökohtana pitää olla lapsen oma etu."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Emma Kari: "Tein paljon töitä Helsingissä sen eteen, että Helsingissä kaikkien lapsien yhdenvertainen oikeus päivähoitoon säilyi. On hyvä, että Helsinki ei ole suostunut toteuttamaan Sipilän hallituksen päättämiä heikennyksiä varhaiskasvatukseen."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Emma Kari: "Valitettavasti nykyinen kotihoidontuki on johtanut siihen, että naiset hoitavat lapsia kotona. Tämä heikentää kaikkien naisten asemaa työmarkkinoilla. Vanhempainvapaita pitäisi uudistaa niin, että ne kannustavat myös isiä jäämään kotiin lastensa kanssa."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Emma Kari: "Mielestäni perusterveydenhuolto on Helsingissä järkevää järjestää kunnan omana tuotantona. Yksityiset palvelut voivat olla täydentävässä asemassa."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Emma Kari: "Terveyskeskukseen pääsemisen ei pidä olla rahasta kiinni. Helsinki on poistanut terveyskeskusmaksut. Vihreät kannattivat tätä päätöstä lämpimästi."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Emma Kari: "Suomessa käytetään paljon rahaa aluepolitiikkaan. Ihmisillä pitää olla oikeus asua siellä, missä haluavat."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Emma Kari: "Tasa-arvoiset oikeudet kaikenlaisille pareille ovat itsestäänselvyys. Onneksi tasa-arvoinen avioliittolaki sinetöi tämän oikeuden."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Emma Kari: "Helsingissä on vastaanottokeskusia, yksi niistä omalla asuinalueellani. Helsingin on syytä tehdä oma osansa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Emma Kari: "Suomalaisten koulujen ongelmat eivät ratkea kovemmalla kurilla."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Emma Kari: "Minulle keskeisimmät arvot politiikassa ovat ihmisten välinen yhdenvertaisuus ja ympäristöstä huolehtiminen."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Emma Kari: "Kunnallisten palvelujen tuotannossa on hyvä säilyttää julkisen tuotannnon ensi sijaisuus, jota voidaan täydentää yksityisellä tuotannolla."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Emma Kari: "Olen valmis mieluummin korottamaan veroja kuin leikkaamaan ihmisille tärkeistä palveluista, kuten lasten varhaiskasvatuksesta, kouluista ja terveyskeskuksista. Samalla on kuitenkin tärkeää, että kaikki kerätyt verot käytetään tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Julkisten palveluiden tuotannon pitää olla kustannustehokasta."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Emma Kari: "Tasa-arvoiset yhteiskunnat ovat onnellisempia, terveempiä ja turvallisempia. Lahjakkuutta ja ahkeruutta voidaan palkita pienillä tuloeroilla. Suuret tuloerot ja varallisuuden keskittyminen kuitenkin yleensä johtuvat jostain aivan muusta."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Emma Kari: "Suomella on kyllä varaa pitää huolta kaikista. Talouden ongelmissa ei ole kyse siitä, että rahaa käytetään liikaa etuuksiin vaan kyvyttömyydestä uudistaa taloutta, mutta myös sitä, miten etuuksia maksetaan. Vihreiden mielestä perustulon käyttöönotto helpottaisi työllistämistä ja takaisi sen, että ihmisistä pidetään huolta."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Emma Kari: "Ympäristöstä ja maapallosta huolehtiminen on kaiken hyvinvoinnin perusta. Niin ilmastonmuutos kuin luonnon monimuotoisuuden hupeneminen uhkaavat tätä hyvinvointia. Taloutta on uudistettava nopeasti niin, että se mahtuu ympäristön asettamiin raameihin."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Emma Kari: "Ympäristön ja talouden tiukka vastakkainasettelu on kovin vanhanaikaista ajattelua. Yhä useammin ympäristön kannalta järkevä toiminta on myös hyvää bisnestä. Kääntäisin kysymyksen pikemminkin niin, että ympäristön kannalta hyödyllistä liiketoimintaa pitää suosia vanhan ja saastuttavan sijaan."