Kuntavaalit 2017

Eero Heinäluoma
SDP
Helsinki
391 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 61
Koulutustaso Keskiaste
Lasten lukumäärä 3
Yhteystiedot  

Kehitetään koko Helsinkiä elinvoimaisena pääkaupunkina, jossa viihtyvät nuoret ja lapsiperheet, yksinasuvat ja ikäihmiset. Hyvään Helsinkiin kuuluvat hyvät palvelut, toimiva joukkoliikenne ja viheralueet. Maltillinen uudistaminen toimii äkkikäänteitä paremmin.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 6511 +1268
  ennakkoon 3056  
  vaalipäivänä 3455  
Osuus kunnan äänistä 2.0%  
  ennakkoon 2.5%  
  vaalipäivänä 1.7%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eero Heinäluoma: "Uskonnanvapaus on tärkeä arvo ja sen täytyy koskea kaikkia. Ulkomaisen rahoituksen ollessa kyseessä on kuitenkin perusteltua tarkistaa hankkeen kaikki taustat ennen päätöksentekoa"

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eero Heinäluoma: "Akuutti terveydenhoito tulee järjestää. Samoin esimerkiksi raskaana olevien äitien ja lasten hoito."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eero Heinäluoma: "Kokeiluluonteisesti joillakin alueilla voitaisiin luopua keskineliömäärärajoituksista."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eero Heinäluoma: "Lähialueen asukkaiden oikeus lepoon tulee huomioida. Siksi lupapäätöksiä tehtäessä on kuunneltava alueen asukkaiden mielipidettä."

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eero Heinäluoma: "Kävelykeskustan laajentamista tulee jatkaa. Tämän tulee kuitenkin tapahtua asteittain niin, että asukkaiden, kaupungissa liikkuvien ja myös liike-elämän kokemukset tulevat huomioiduksi. Siksi en kannata "merkittävää laajentamista" kertaheitolla, vaan asteittaista kaupungin kehittämistä."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eero Heinäluoma: "Kohtuuhintaisen asuntotuotannon mahdollistamiseksi on tärkeätä, että kaupunki pyrkii saamaan haltuunsa erityisesti uusien alueiden maapohjaa. Pakkolunastus on kuitenkin viimeinen toimi enkä näe, että se olisi Helsingissä erityisen ajankohtaista."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eero Heinäluoma: "Valitusmahdollisuus kaavoituksessa on ao alueen asukkaiden tärkeä kansalaisoikeus. Samasta asiasta moninkertaista valittamista en kannata. Asiaa koskeva päätöksenteko ei tosin kuulu kaupunginvaltuustolle vaan eduskunnalle."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eero Heinäluoma: "Kokeiluluonteisesti voidaan uusilla alueille tinkiä autopaikkojen rakentamisvaatimuksista silloin, kun joukkoliikenneyhteydet ovat hyvät."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eero Heinäluoma: "Enemmistö helsinkiläisistä liikkuu joukkoliikenteellä, joten katujen aurauksesta on syytä lähteä jatkossakin. Voimavaroja pitäisi kuitenkin lisätä katujen ja jalkakäytävien sekä pyöräteiden puhdistamiseen, jotta nykyiset kohtuuttoman pitkät odotusajat lyhenisivät."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eero Heinäluoma: "Enemmistö helsinkiläisistä liikkuu joukkoliikenteellä. Jos se ei toimi ja kaikki siirtyisivät henkilöautoihin ei kaupungissa pääsisi mihinkään. Yksityisautoilua ei kuitenkaan pidä vihata. Sillekin pitää antaa tilansa ja mahdollisuutensa."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eero Heinäluoma: "Kirjaston pitää elää ajassa ja siihen kuuluvat myös uudet välineet."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eero Heinäluoma: "Kouluverkon täytyy seurata muutoksia asukasrakenteessa. Uusille lapsiperheiden alueille tarvitaan uusia kouluja."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eero Heinäluoma: "Lähikouluja pitää kehittää ja varmistaa, että ne ovat laadussa, kouluviihtyvyydessä ja oppimistuloksissa kilpailukykyisiä."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eero Heinäluoma: "Jätän asian koulujen vapaasti ratkaistavaksi. Luulen kuitenkin, että sekä että on tässä paras ratkaisu, mutta en todellakaan ole alan tuntija. Asia ei tosin tule valtuuston ratkaistavaksi."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eero Heinäluoma: "Mitä tarkoittaa maahanmuuttajalapsi? Alueiden kesken pitää pyrkiä siihen, että asuinalueet koostuvat erilaisista ihmisistä. Epäilen, ettei väitettä käytännössä ole toteutettavissa, vaikka sillä sinällään olisikin hyvä tavoite."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eero Heinäluoma: "Lasten tasa-arvoisen kehityksen kannalta sosialidemokraatit pitävät tärkeänä yhtäläistä mahdollisuutta osallistua varhaiskasvatukseen."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eero Heinäluoma: "Tärkeätä on, että tuemme perheiden tasa-arvoa ja mahdollisimman moni pääsee osallistumaan työelämään ilman uusia kannustinloukkuja. Siksi rahankäyttö vanhempien pitämiseen kotona ei ole järkevää."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eero Heinäluoma: "Julkinen on ensisijainen, mutta yksityinen täydentää. Valinnanvapaus voidaan toteuttaa niin, että kaupunki vastaa järjestämisestä ja palveluiden organisoinnista. Yklsityinen mahtuu mukaan, jolloin kaupunkilaisella on mahdollisuus hakeutua parhaana pitämäänsä palveluun perusterveydenhoidossa."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eero Heinäluoma: "Perusterveydenhoidossa maksuttomuus on oikea lähtökohta. Erikoisterveydenhoidossa ei kuitenkaan ole realismia, että maksuista voitaisiin kokonaan luopua."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eero Heinäluoma: "Maan eri osia ei pidä asettaa turhaan vastakkain.Kustannuksia veronmaksajille tuo sekin, jos kaikki muuttavat kertaheitolla Helsingin seudulle. Koko Suomesta on syytä huolehtia ja hyväksyä samalla se, että muuttoliikettä ei voi sinällään padota. Vauhtiin ja suuntautumiseen voidaan vaikuttaa."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eero Heinäluoma: "Asiahan ei kuulu kaupunginvaltuuston päätettäviin, vaan eduskuntaan."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eero Heinäluoma: "Kyllä kunnalla tulee aina olla mahdollisuus sanoa oma mielipiteensä. Siihen voi vaikuttaa myös jo olemassaolevat vastaanottokeskuskukset."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eero Heinäluoma: "Tiukempi kuri on sanana vastenmielinen. Mahdollisuudesta häiriöttömään opiskeluun on kuitenkin huolehdittava ja tässä on kuunneltava alan ammattilaisia, opettajia."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eero Heinäluoma: "Eikös noita sanottu vanhan kokoomuksen arvoiksi. Kuka näitä kysymyksiä oikein tekee? Minulle tärkeitä arvoja ovat ihmisten tasa-arvo, solidaarisuus ja välittäminen,suvaitsevaisuus, perhe ja kyllä - kristinusko."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eero Heinäluoma: "Viisas kunta tuottaa peruspalveluja aina itse, jolloin osaaminen ja hintatietoisuus säilyvät kunnalla eivätkä verorahat valu ulkomaille"

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eero Heinäluoma: "Peruspalvelut on turvattava Helsingissä laadukkaina kaikille. Avointa veronkorotusvaltakirjaa en kuitenkaan anna."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eero Heinäluoma: "Suuret tuloerot tuottvat epätasa-arvoa ja useiden tutkimusten mukaan voivat muodostua myös taloudellisen kasvun ja hyvinvoinnin esteeksi."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eero Heinäluoma: "Asia ratkeaa siinä, saadaanko työikäiset ja -kykyiset töihin. Jos 75 sadasta työikäisestä on töissä, Suomi ja Helsinki selviävät hyvin palvelu- ja sosiaaliturvavelvoitteista."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eero Heinäluoma: "Luonto antaa rajat, joita meidän kaikkien on kunnioittaman."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eero Heinäluoma: "Meidän on jätettävä kaupunki ja Suomi jälkikasvullemme mieluummin paremmassa kuin huonommassa kunnossa kuin olemme sen saaneet."