Kuntavaalit 2017

Tuula Haatainen
SDP
Helsinki
384 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 57
Koulutustaso Valtiotieteen maisteri
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Minulla on laaja kokemus politiikasta. Olen toiminut kansanedustajana, valtuutettuna, opetusministerinä sekä sosiaali- ja terveysministerinä. Tällä hetkellä olen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja. Olen työskennellyt Helsingissä apulaiskaupunginjohtajana sekä Kuntaliitossa varatoimitusjohtajana. Asun itä-Helsingissä. Olen naimisissa ja minulla on kaksi aikuista lasta. Harrastan lukemista, kuvataiteita ja juoksua.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 7428 +7428
  ennakkoon 3710  
  vaalipäivänä 3718  
Osuus kunnan äänistä 2.3%  
  ennakkoon 3.0%  
  vaalipäivänä 1.9%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuula Haatainen: "Haluan perhetyä kunnolla hankkeeseen ennen kannan muodostamista."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuula Haatainen: "Sairaanhoitoa on tarjottava ja estettävä sairauksien tarttuminen ja epidemiat. Rokotukset on hoidettava. Akuutti hoito on turvattava kaikille. On kaikkien yhteinen etu, että sairaudet eivät leviä ja pahene niin, että niistä aiheutuu vielä suuremmat kustannukset. Inhimillisyys on myös oltava Helsingin periaate. Alaikäisten ja raskaana olevien äitien terveydenhoitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuula Haatainen: "Helsinkiin tarvitaan perheasuntoja ja myös pieniä asuntoja yksin eläville. Yksin elävillä on oltava oikeus päästä kohtuuhintaiseen kaksioon asumaan. Tarvitaan vuokra-asuntoja, asumisoikeusasuntoja, Hitas-asuntoja sekä kovan rahan asuntoja."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuula Haatainen: "Nykyiset rajoitukset sallivat jo konserttien järjestämisen. Tapauskohtaista harkintaa voivat viranomaiset jo nyt käyttää."

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuula Haatainen: "Kannatan kävelykeskustan laajentamista kuten sitä on nyt viimeiset 10 vuotta toteutettu. Kysymykseen on vaikea vastata, kun siitä ei selviä, minkä katujen ajokaistoja poistettaisiin. Pyöräilijöiden turvallisia reittejä on lisättävä ja parannettava julkista raideliikennettä."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuula Haatainen: "Jossain tilanteissa pakkolunastus on perusteltua."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuula Haatainen: "Kuntalaisella pitää olla oikeus valittaa päätöksistä."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuula Haatainen: "Autopaikkojen rakentaminen maksetaan asuntojen hinnoissa. Tietty määrä autopaikkoja tarvitaan. Joillakin alueilla voidaan suunnitella pääasiassa autoton alue. Suunnittelussa pitää kuulla asukkaita."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuula Haatainen: "Aurauskalustoa on oltava riittävästi ja käytävät pidettävä puhtaina ja hiekoitettuna talvellla."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuula Haatainen: "Helsingissä on kehitettävä edelleen julkista liikennettä. Pikaraitiotiet on käynnistettävä pikaisesti ja ratojen varteen on lisättävä parkkitilaa, jotta autolla ei tulla keskustaan saakka."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuula Haatainen: "Kirjastojen roolia on edelleen kehitettävä monipuolisiksi ja houkutteleviksi. Silti ne ovat edelleen myös keskeisiä kirjojen lainaamispaikkoja ja tarjoavat eri ikäisille mahdollisuuden lukuharrastukseen ja esim lehtien lukemiseen. On hyvä, että kirjastosta voi lainata hyödyllisiä tarvikkeita, erityisesti pienituloisille tämä on tärkeää."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuula Haatainen: "Koulun on sijaittava turvallisen matkan päässä ja lähikouluperiaatteesta on pidettävä kiinni."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuula Haatainen: "On pidettävä huolta koulujen opetuksen ja oppimisympäristön laadusta niin, että lähikoulu on paras koulu lapselle. Vanhemmille pitäisi antaa tietoa lähikoulusta ja sen merkityksestä lapsen turvalliselle arkiäivälle. Korkeatasoisesta opetuksesta on pidettävä huolta koko kaupungissa ja tuettava niitä lapsia, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Opetuksessa ryhmäkokoot eivät saa olla liian suuria."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuula Haatainen: "Voisi olla sekä että, yhdessä ja erikseen."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuula Haatainen: "Parhaiten koulujen toimintaedellytykset turvataan suuntaamalla riittävästi resursseja sellaisten maahanmuuttajalasten opetukseen, joilla ei ole riittävää suomen tai ruotsin kielitaitoa. Opetusryhmien koot on oltava riittävän pienet ja erityistä tukea tarvitisiville on varmistettava riittävä tuki."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuula Haatainen: "Subjektiivinen oikeus päivähoitoon on palautettava lainsäädännöllä kaikille lapsille. Vanhemmat osaavat itse päättää, milloin lapsi tarvitsee hoitopaikan. On väärin, että työttömän lapsi saa huonomman kohtelun kuin työssäkäyvän lapsi."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuula Haatainen: "Päivähoidon laadun turvaaminen on tärkeämpää tällä hetkellä. Varhaiskasvatuksen maksut pitää poistaa ja siten helpottaa lapsipeheiden selviytymistä."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuula Haatainen: "Terveyskeskuksissa pitää päästä jonottamatta hoitoon. Rahoituksen on oltava riittävä ja toiminnan johtaminen pantava kuntoon. Yksityisiä palveluita voidaan hankkia täydentämään silloin kun julkiset palvelut eivät riitä. Kolmannen sektorin ja pienten hoiva-alan palvelutuottajien palveluja tarvitaan mm ikääntymisen vuoksi entistä enemmän."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuula Haatainen: "Terveyskeskuskäynti pitäisi olla maksuton kuten se on työterveyshuollossakin. Muut maksut on pidettävä alhaisina, jotta hoitoon pääsylle ei synny taloudellisia esteitä."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuula Haatainen: "Tarvitaan vahvoja aluekskeuksia koko maahan. Siitä syntyy elnvoimaisia osaamisen keskittymiä ja vetovoimaa."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuula Haatainen: "Tämä on ihmisoikeuskysymys."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuula Haatainen: "Jos turvapaikanhakijatilanne vaikeutuu, niin valtion tuki kannattaa ottaa vastaan, sillä Helsinkiin tulee tällaisessa tilanteessa turvapaikanhakijoita joka tapauksessa. Vastaanottokeskus on oltava, jotta ihmiset eivät joudu kadulle."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuula Haatainen: "Koulurauha ei ratkea kurittamalla, vaan koulujen hyvään ilmapiiriin satsaamalla ja pitämällä kiinni nollatoleranssista koulukiusaamisen suhteen. Opettajien on puututtava aina kiusaamiseen ja edellytettävä hyvää käytöstä."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuula Haatainen: "Poliittiset arvoni ovat tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja avoimuus. Koti ja isänmaa ovat minulle rakkaita ja uskonto on yksityisasia, jota ei pidä sotkea politiikkaan."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuula Haatainen: "On palveluja, joita voivat tuottaa kolmannen sektorin voittoa tavoittelemattomat järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Laajamittaista ulkoistamista en hyväksy."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuula Haatainen: "Verotusta ei pidä korottaa heppoisin perustein. Ensisijaista on löytää toiminnallisia säästöjä järkevillä toimintatavoilla. Helsingissä on pystytty pitämään veroprosentti pitkään samana."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuula Haatainen: "Suuret tuloerot ei voi olla yhteiskunnan tavoite, mutta osaamisesta ja hyvästä työsuorituksesta pitää voida palkita. Tuloerojen kasvua pitää hillitä ei kasvattaa."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuula Haatainen: "Tulevina vuosina ikääntyneiden palveluita on voitava lisätä, sillä vanhusväestön määrä kasvaa. Samalla pitää myös huolehtia nuorten koulutusmahdollisuuksista ja työllistymisestä. Pitää huolehtia, että syntyy yrityksiä ja työpaikkoja. Siten voidaan turvata palvleuiden rahoituspohja."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuula Haatainen: "Ympäristön suojelu on tärkeää, mutta ympäristön hyvän tilan ylläpitämiseen tarvitaan talouskasvua ja hyvinvointia. Nämä eivät ole toisiaan poissulkevia. Taloudellista kasvua voidaan luoda investoimalla osaamiseen ja ympäristöystävälliseen teknologiaan."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}