Kuntavaalit 2017

Veronika Honkasalo
Vas
Helsinki
260 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 41
Koulutustaso Valtiotieteiden tohtori
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Olen nuorisotutkija, kaupunginvaltuutettu ja vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Helsingin Tapulikaupungista. Minulle politiikka tarkoittaa paremman arjen ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamista. Meidän on pidettävä huolta ympäristöstä ja kaikista ihmisistä taustasta ja elämäntilanteesta riippumatta. Näissä vaaleissa päätetään, mikä on Helsingin linja jatkossa. Vanhusten- ja terveydenhoidossa, päiväkodeissa, kouluissa ja sosiaalipalveluissa Helsinki voi palkata minimiä enemmän henkilökuntaa, pienentää päiväkotien ja luokkien ryhmäkokoja, rakennuttaa vuokra-asuntoja ja tarjota palveluja kaikille tarvitseville. Kenenkään ei pitäisi palella pakkasöinä ulkona ilman majoituspaikkaa. Kyse on arvovalinnoista. Siksi on tärkeää äänestää kunnallisvaaleissa.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 4004 +3175
  ennakkoon 1583  
  vaalipäivänä 2421  
Osuus kunnan äänistä 1.2%  
  ennakkoon 1.3%  
  vaalipäivänä 1.2%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Veronika Honkasalo: "Helsingissä on suuri tarve uusille rukoustiloille. Varsinkin naisille tarkoitettuja kunnon moskeijoita olisi tärkeää saada lisää. Vaikka Helsinkiin onkin tärkeä saada ihan oikea moskeija, herättää suurmoskeijahanke monta kysymystä. Rahoitussuunnitelmat ovat auki ja rahoituksen taustat eivät ole vielä selkiytyneet riittävästi, jotta ne olisivat luotettavia."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Veronika Honkasalo: "Helsinki on linjannut, että perustuslakia kunnioitetaan eikä ihmisiä aseteta epätasa-arvoiseen asemaan taustan vuoksi. Tästä linjasta tulee jatkossakin pitää kiinni, ja huolehtia siitä, että oikeudet toteutuvat myös käytännössä. Myös paperittomien lasten oikeus koulutukseen tulee hoitaa kuntoon."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Veronika Honkasalo: "Vaikka yksinasuvien määrä kasvaa jatkuvasti, ei yksiöiden rakentaminen ilman rajoitusta ole oikea vastaus. Pitää rakentaa joustavasti muunneltavia huoneistoja sekä kerrostaloja ja kortteleita, joissa on runsaasti yhteistiloja. Yhteiset saunat, vierashuoneet, monitoimitilat keittiöineen, kuntosalit ja askartelutilat vähentävät tarvetta varustaa huoneistoja kalliilla tiloilla ja varusteilla."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Veronika Honkasalo: "Olen sitä mieltä, että Helsingissä järjestettävien musiikki- ja kulttuuritapahtumien ja ulkoilmakonserttien päättymisaikaa olisi järkevää pidentää siten, että soittoaika olisi sunnuntaista torstaihin kello 23 ja perjantaisin ja lauantaisin kello 24. Tällä hetkellä Helsingin ympäristökeskuksen pääsääntö on että ulkoilmakonserttien on loputtava klo 22. On kuitenkin hyvä, että ympäristökeskus seuraa tilannetta tarkkaan mm. meluilmoituspäätösten avulla ja että kaupunkilaisten kokemukset huomioidaan."

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Veronika Honkasalo: "Helsinki poikkeaa suuresti muista eurooppalaisista pääkaupungeista siinä, että meillä kävelykeskusta-alueita on vielä varsin vähän. Varsinaista yhtenäistä kävelykeskustaa ei Helsingissä ole. Kävelykeskustan laajentaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi pilotoimalla. Kannatan esimerkiksi sitä, että Pohjois-Espa muutetaan aluksi kokeilumielessä kävelyalueeksi, ja liikenne siirrettäisiin Etelä-Espalle, josta tulisi kaksisuuntainen."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Veronika Honkasalo: "Suunnittelu tulisi hoitaa niin hyvin ja riittävän pitkällä aikajänteellä, ettei pakkolunastukseen tarvitsisi turvautua. Pakkolunastusta ei kuitenkaan tulisi pelätä yleisen edun niin vaatiessa."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Veronika Honkasalo: "Yhdyskuntien kehittämistä viivästyttävät valitukset vähenevät paremmalla kaavoitus- ja suunnitteluprosessien hallinnalla. Asukkaiden aito osallistumismahdollisuus ja suunnittelun avoimuus ehkäisevät ennalta turhat valitukset. Asialliset valitukset tulee käsitellä mahdollisimman nopeasti, mutta oikeusturvasta tinkimättä."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Veronika Honkasalo: "Tulevien asukkaiden tulee saada päättää, haluavatko he huoneistokohtaisia autopaikkoja tai paikkoja yhteiskäyttöautoille. Kaavoituksessa tulee mahdollistaa yhden tai useamman korttelin yhteinen autopaikoitus."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Veronika Honkasalo: "Talvipyöräily yleistyy voimakkaasti. Työmatkapyöräilyn turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta on tärkeää, että varsinkin pääpyöräilyreitit on hoidettu kunnolla varhain aamulla. Jalkakäytävien puhdistus ja hiekoitus vähentää oleellisesti liukastumisonnettomuuksia, jotka voivat olla kohtalokkaita varsinkin iäkkäille ihmisille."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Veronika Honkasalo: "Sujuva ja palvelukykyinen joukkoliikenne palvelee myös yksityisautoilla liikkuvia. Joukkoliikenne on merkittävästi palvelutehokkaampi, ympäristöystävällisempi ja yhdyskuntarakenteen hajautumisen estämisen kannalta kestävämpi liikennemuoto. Joukkoliikenne voi olla hyvin monimuotoista, ja sitä voidaan kehittää määrätietoisesti palvelemaan erilaisia liikkumistarpeita."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Veronika Honkasalo: "Kirjastot ovat nykypäivänä paitsi sivistyksen kehtoja myös monipuolisia kohtaamispaikkoja. Kirjastojen tehtävää on kuitenkin ensisijaisesti kehitettävä informaatio- ja kohtaamisen pedagogiikan sekä tiedon rakentumisen asiantuntijaorganisaationa. Mutta samalla uudet kirjastotilat tulisi suunnitella vapaiksi kokoontumis-, työskentely- sekä taidetiloiksi. On myös tärkeää, että lähikirjastoverkostosta pidetään kiinni."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Veronika Honkasalo: "Kouluverkon on huomioitava kasvava väestömäärä. Kuluneella valtuustokaudella lähikoulujen lakkauttamisia on perusteltu sillä, että tilat eivät saa kasvaa Helsingissä. Tämä täysin keinotekoinen varsinkin kokoomuksen suosima tavoite on saanut paljon hallaa aikaiseksi erityisesti Helsingin lähiöissä, kun lähikoulut ovat olleet uhattuna ja monia kouluja on lakkautettu. Kiitos vanhempien ja asukkaiden aktiivisen toiminnan kouluja on myös saatu pelastettua, mm. Tapanilassa ja Käpylässä."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Veronika Honkasalo: "Valinnanvapaus on lisännyt koulujen välistä eriarvoisuutta. Usein lähikoulun vaihtamista perustelee koulujen maineeseen liittyvät mielikuvat, ei koulujen todellinen laatu. Koulujen laatuerot ovat Helsingissä pieniä, mutta koulujen alueellisia ja oppilaspohjaan liittyviä eroja on olemassa. Erityistuen lisäksi kaupungin on myös pyrittävä houkuttelemaan kaikenlaisiin kouluihin kaikenlaisia oppilaita. Tämä tarkoittaa sitä, että viihtyvyyteen ja palvelutarjontaan tulee kiinnittää huomiota."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Veronika Honkasalo: "Alakoulussa on perusteltua, että tunnit ovat yhteiset. Mutta vielä se että kaikki toimivat samassa ryhmässä, ei automaattisesti tarkoita tasa-arvon toteutumista. Tutkimustenkin mukaan koululiikunta on vahvasti sukupuolittunutta. Siksi kouluissa pitäisi tietoisesti edistää sukupuolten tasa-arvoa myös silloin kun kaikki osallistuvat samoille liikuntatunneille."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Veronika Honkasalo: "Yläraja ei edistäisi yhdenvertaisuutta. Yläraja on kyseenalainen myös siksi, että sen määritelmästä ja soveltamistavoista ei ole yhteisymmärrystä. Millä perusteella maahanmuuttaja määriteltäisiin maahanmuuttajaksi? Äidinkielen, syntymämaan, vanhempien taustan vai kansalaisuuden mukaan? Yhdenvertaisuus edellyttää kuitenkin sitä, että myös jatkossa kohdennettuja resursseja suunnataan niihin kouluihin, joissa on oppilaita monista eri kulttuuritaustoista."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Veronika Honkasalo: "Tutkimukset osoittavat kiistatta, että kaikki lapset hyötyvät laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja hyvästä opetuksesta. On myös joukko lapsia, jotka hyötyvät tästä erityisen paljon. Heille päivähoito on paitsi ongelmia ehkäisevää myös niitä korjaavaa palvelua. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on taannut palvelun, joka ei erottele tai leimaa. Siksi olen erityisen iloinen siitä, että Helsinki vastoin maan hallituksen linjauksia on päättänyt pitää kiinni subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Veronika Honkasalo: "Varhaiskasvatuslautakunnassa kaksi vuotta istuneena olen saanut itse nähdä sen kuinka päivähoitopaikkoihin ei resurssoida tarpeeksi ja lapsia ohjataan kotihoitoon, sillä se tulee kaupungille halvemmaksi. Kotihoidontukea käyttävät erityisesti ne naiset, joilla ei ole töitä, joihin palata vanhempainvapaan jälkeen. Sen sijaan, että päivähoidon tarvetta pohditaan vain lapsimäärien mukaan, pitäisi systemaattisemmin selvittää, miten päivähoito mahdollistaa erityisesti naisten paremman työllistymisen."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Veronika Honkasalo: "Terveyspalvelut on järjestettävä ja tuotettava julkisesti siten että yksityinen palvelutuotanto ja kolmas sektori täydentävät palveluja tarpeen vaatiessa (esim. erityistä asiantuntemusta vaativat palvelut). On myös kuntalaisten demokraattinen etu, että palvelut tuotetaan julkisesti: Silloin me kaikki saamme vaikuttaa terveyspalveluiden sisältöön ja laatuun ja palveluihin liittyvä tieto on julkista."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Veronika Honkasalo: "Laadukkaat ja maksuttomat terveyspalvelut kuuluvat kaikille. Helsingissä hallituksen ajamia palvelumaksujen korotuksia on onnistuttu torppaamaan, mikä on hyvä asia. Jatkossa maksuja tulisi alentaa tuntuvasti ja selvittää niiden poistamista kokonaan."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Veronika Honkasalo: "Suomi ei koskaan ole ollut kokonaan asuttu. Oleellista on turvata kuntien talous ja palvelukyky myös harvaanasutuilla alueilla."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Veronika Honkasalo: "Tämän pitäisi olla itsestään selvä asia. Kaikilla aikuisilla on oltava samat oikeudet rakkauteen ja ihmissuhteisiin. Myös lasten oikeudet on turvattava perhesuhteista huolimatta. Siksi esimerkiksi uuden äitiyslain eteenpäin vieminen on tärkeää."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Veronika Honkasalo: "Jokaisen kunnan velvollisuutena on kantaa vastuu globaaleista humanitaarisista kriiseistä, jotka pakottavat ihmiset lähtemään kotimaastaan. Mutta valtion on huolehdittava siitä, että se resurssoi vastaanottokeskuksia tarpeeksi, jotta vastaanottokeskuksen olosuhteet ovat sekä asukkaille että työntekijöille inhimilliset. Samalla on huolehdittava siitä, että vastaanottokeskus asettuu osaksi kunnan yhteisöä ja vastakkainasetteluiden estämiseksi tehdään töitä."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Veronika Honkasalo: "Kuri on eri asia kuin yhteiset säännöt ja työ niiden kehittämiseksi ja noudattamiseksi. Käskevä ja rankaiseva kuri vähentää opiskelumotivaatiota ja oppimistuloksia. On myös tärkeää osallistaa oppilaat yhdessä pohtimaan ja luomaan kouluun sääntöjä, ja arvioimaan niiden merkitystä. Keskusteleva, ryhmätöitä ja opiskeluvaihtoehtoja painottava oppimismalli on paras."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Veronika Honkasalo: "Hyvä arvopohja politiikalle on ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Kodista, uskonnosta ja isänmaasta on hyvin erilaisia käsityksiä ja niitä käytetään poliittisina lyömäaseina ja väkivallan oikeuttajina. Erilaiset kodit ja uskonnot ovat ilman muuta arvokkaita, kunhan ne eivät loukkaa kenenkään ihmisoikeuksia."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Veronika Honkasalo: "Laadun kustannuksella kilpailu ja yksityinen eduntavoittelu ei sovellu hyvinvointipalveluiden tuottamiseen. Palvelun ulkoistaminen lisää usein tuottamisen kokonaiskustannuksia samalla kun työntekijöiden palkkataso ja työolot heikkenevät. Sote- ja koulutuspalvelujen tuotanto kattavina ja kohtuuhintaisina onnistuu parhaiten julkisesti ja tapauskohtaisesti yhteistyössä yksityisten ja kolmannen sektorin kanssa."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Veronika Honkasalo: "Suomessa on varaa lisätä verotuksen progressiivisuutta myös pääomatuloissa. Suurituloisten korotetusta verotuksesta ja pääomaverojen korotuksista kertyneitä varoja käytetään julkisten palveluiden tuottamiseen ja henkilöstön palkkoihin. Julkisia palveluja ei ole varaa heikentää, vaan niitä tulee vahvistaa. Raha on tällöin talouden kannalta tehokkaammassa käytössä usein pieni- tai keskituloisilla julkisen sektorin työntekijöillä. Se vahvistaa ostovoimaa, mikä tukee kotimaista kysyntää."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Veronika Honkasalo: "Tasainen tulonjako on talouden ja työllisyyden kannalta suuria tuloeroja tehokkaampi. Pienet tuloerot ovat kansantalouden toiminnan kannalta hyödyllisiä, tuloerojen kasvu taas vähentää talouskasvua vaurauden kasautuessa harvoille. Lahjakkuudesta ja ahkeruudesta voi palkita ilman suuria tuloerojakin. Tuloeroja tasaamalla voidaan taata hyvinvointi kaikille, mikä myös tukee yhteiskuntarauhaa."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Veronika Honkasalo: "Hyvinvointivaltion palvelujen ja siihen liittyvien sosiaalietuuksien ylläpitäminen tukee yhteiskuntarauhaa ja ylläpitää kotimaista kysyntää. Julkinen palvelutuotanto luo työpaikkoja, missä raha on kansantalouden kannalta tehokkaassa käytössä. Nykyjärjestelmä on kuitenkin turhan monimutkainen, ja oikein toteutettuna perustulo toisi kevyemmän ratkaisun."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Veronika Honkasalo: "Ne eivät ole vastakkaisia asioita. Ekologinen tuotanto on myös hyvä työllistäjä. Talouskasvu ei tietenkään saa ajaa ympäristönäkökohtien yli, kuten ei ihmisoikeuksienkaan."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Veronika Honkasalo: "Ympäristövaikutusten arviointi on jo nykykäytäntö, mutta vain harvoin päädytään siihen, että hanketta ei toteuteta, sillä huomio keskitetään haitallisten vaikutusten vähentämiseen. Liian haitallisista hankkeista tulisi luopua kokonaan. Ympäristövaikutusten arvioinnin ongelmana on liiaksi se, että hankevastaava voi itse tilata vaikutusarvion valitsemaltaan konsulttiyritykseltä, eikä arvio siten aina ole täysin puolueeton."