Kuntavaalit 2017

Jan Vapaavuori
Kok
Helsinki
26 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 52
Koulutustaso Ylempi korkeakoulututkinto
Yhteystiedot  

Kokoomuksen pormestariehdokas Helsingissä. Euroopan investointipankin varapääjohtaja. Entinen pitkäaikainen ministeri, kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu. Harrastaa kaikenlaista liikuntaa, piha- ja puutarhatöitä.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 29547 +21653
  ennakkoon 14080  
  vaalipäivänä 15467  
Osuus kunnan äänistä 9.1%  
  ennakkoon 11.3%  
  vaalipäivänä 7.8%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jan Vapaavuori: "Kaiken pitää olla oikeassa mittakaavassa."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jan Vapaavuori: "Inhimillinen velvollisuutemme on huolehtia kaikista."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jan Vapaavuori: "On tärkeää rakentaa tasapainoista kaupunkia."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jan Vapaavuori: "Kaupungissa pitää olla elämää. Rajoituksia tarvitaan, mutta ne voivat olla nykyistä väljempiä."

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jan Vapaavuori: "Kävelykadutkin on laatukysymys. Ei Helsinkiin niitä määräänsä enempää riitä. Keskeisiltä kaduilta ei myöskään pidä poistaa ajokaistoja kun aivan erityisestä syystä. Sinänsä kannatan kävelykatuja lämpimästi, mutta näin muotoiltuun kysymykseen ei voi vastata muulla tavalla."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jan Vapaavuori: "Tähän ei Helsingissä ole tarvetta, koska kaupunki omistaa pääosan maa-alueesta."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jan Vapaavuori: "Valitusoikeus kuuluu oikeusvaltioon. Selkeistä kiusantekovalituksista pitäisi kuitenkin päästä eroon. Kaavaprosessia pitäisi pystyä nopeuttamaan."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jan Vapaavuori: "Tilanteen mukaan. Säännökset voivat olla nykyistä väljempiä, mutta kyllä autopaikkojakin tarvitaan, jos halutaan pitää kaupunki vetovoimaisena."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jan Vapaavuori: "Molemmissa on parantamisen varaa. Tilannekohtaisesti."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jan Vapaavuori: "On selvää, että Helsingin liikenneratkaisun tulee rakentua hyvän joukkoliikenteen varaan. Tarvitaan kuitenkin tasapainoisia ratkaisuja, joissa kaikki liikennemuodot otetaan järkevästi huomioon."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jan Vapaavuori: "Kirjastonkin pitää elää ajassa ja kehittyä."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jan Vapaavuori: "Kouluverkossa on aina parantamisen ja kehittämisen varaa."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jan Vapaavuori: "Valinnanvapaus on tärkeä arvo."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jan Vapaavuori: "Ymmärrän ajatuksen ja alaluokilla se lienee hyvinkin mahdollista. Käytännön syistä en kuitenkaan kannata yleisenä sääntönä."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jan Vapaavuori: "Eri alueet ovat erilaisia. Tämän tyyppinen jaottelu ei muutenkaan ole tätä päivää. Luokissa, joissa on paljon maahanmuuttajalapsia pitää kuitenkin tarvittaessa erikseen tukea."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jan Vapaavuori: "En kannata täysin subjektiivista päivähoito-oikeutta."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jan Vapaavuori: "Ennemminkin pitäisi mennä toiseen suuntaan. Jo tasa-arvosyistä."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jan Vapaavuori: "Minulle tämä ei ole ideologinen kysymys. Pääasia, että olisi vaihtoehtoja."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jan Vapaavuori: "Tietty omavastuu on aina paikallaan. kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta niitä ei kuitenkaan pidä periä."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jan Vapaavuori: "Ei koko Suomi nytkään ole asuttu. Olennaista on kuitenkin antaa ihmisten itse valita."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jan Vapaavuori: "Kyllä."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jan Vapaavuori: "Helsingissä tämä on itsestäänselvyys."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jan Vapaavuori: "On toki selvää, että koulun pitää pystyä takaamaan opiskelurauha sitä kaipaaville."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jan Vapaavuori: "Sinänsä hyviä arvoja, mutta eivät enää noin keskeisessä roolissa nyky-yhteiskunnassa."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jan Vapaavuori: "Useimmissa tapauksissa tuottaa tehokkuutta, laatua ja säästöjä,"

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jan Vapaavuori: "Veronkorotukset on melkein aina huonoin vaihtoehto."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jan Vapaavuori: "Tuloerot ovat hyväksyttäviä ja luovat talouteen dynamiikkaa. On koko yhteiskunnan etu kannustaa lahjakkaita ihmisiä ja ylipäänsä ihmisiä ahkeruuteen, koska siitä hyötyy koko yhteiskunta. Liian suuret tuloerot ovat kuitenkin selkeä ongelma."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jan Vapaavuori: "Näin olisi, ellemme saa taloutta uudelleen selkeään kasvuun."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jan Vapaavuori: "Keskeiset ympäristöarvot ovat aina tärkeimpiä. Käytännössä pitää kuitenkin hakea tasapainoisia ratkaisuja, joissa kaikki tulokulmat on otettu hyvin huomioon."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jan Vapaavuori: "Periaatteessa näin, liikaa byrokratiaa pitää kuitenkin välttää."