Kuntavaalit 2017

Paavo Arhinmäki
Vas
Helsinki
241 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 40
Koulutustaso
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Olen kahden päiväkoti-ikäisen tytön isä Herttoniemenrannasta. Paljasjalkainen stadilainen. Olen kasvanut Pasilassa ja asunut lisäksi myös Kalliossa, Ruskeasuolla ja Kulosaaressa. Rakkaita harrastuksiani ovat jalkapallo ja taide. Kesäisin teen pitkiä pyörälenkkejä ympäri Helsinkiä. Olen kiinnostunut Helsingin historiasta, tutkin vanhoja karttoja ja kuvia. Olen kasvissyöjä. Olen toiminut 20 vuotta kuntapolitiikassa, viimeiset 16 vuotta valtuutettuna. Minulla on laaja kokemus ja tuntemus Helsingistä, helsinkiläisistä ja Helsingin politiikasta. Paloa kuntapolitiikkaan riittää ja rakkautta kotikaupunkiin. Olen ollut 10 vuotta kansanedustajana. Valtuutetun ja kansanedustajan luottamustoimet tukevat toisiaan hyvin. Omaan myös ministeri- ja puoluejohtajakokemusta. Laajan kokemukseni vuoksi (luulen) Vasemmisto on asettanut minut pormestariehdokkaakseen.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 5270 -1197
  ennakkoon 1977  
  vaalipäivänä 3293  
Osuus kunnan äänistä 1.6%  
  ennakkoon 1.6%  
  vaalipäivänä 1.7%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Paavo Arhinmäki: "Suhtaudun kriittisesti nyt esitettyihin suunnitelmiin suurmoskeijasta, erityisesti sen rahoitukseen Bahrainin valtiolta. Mutta lähtökohtaisesti kaikkia uskontoja pitää kohdella tasa-arvoisesti ja uskonnon harjoittamiseen pitää olla mahdollisuus muslimeilla siinä missä esim. eri kristityillä tai juutalaisilla. Mutta kaupunki voi ja sen tehtävä on arvioida, taustojen asianmukaisuus kuten myös ulkonäkö ja muut seikat, kaikkien uskontokuntien osalta."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Paavo Arhinmäki: "Sivistynyt ja humaani maa ja kaupunki pitää huolta kaikkien ihmisten perustarpeista. Näin Helsinki toimiikin."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Paavo Arhinmäki: "Helsingissä on pulaa erityisesti kohtuuhintaisista pienistä vuokra-asunnoista. Siksi Vasemmisto ei koskaan kannattanut kokoomuksen ja vihreiden ideoimaa keskipinta-alavaadetta. Mekaaninen ratkaisu johti älyttömyyksiin eikä palvellut Helsingin asuntopolitiikkaa. Helsingin ei kuitenkaan pidä luovuttaa päätöksentekovaltaa asuntopolitiikasta markkinoille. Pelkät markkinat eivät meidän kohtuuttomia asumisen hintoja ratkaise, se on nähty."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Paavo Arhinmäki: "Niin konserttilupia kuin vaikkapa terassien aukioloaikoja pitää voida varioida enemmän tilanteen ja sijainnin mukaan."

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Paavo Arhinmäki: "Esimerkiksi Pohjoiseplanadin muuttamista kävelykaduksi pitää edistää."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Paavo Arhinmäki: "Minusta pakkolunastuksia pitää käyttää tarvittaessa, mutta Helsingin kaupunki omistaa niin ison osan maasta, että tämä ei ole oikeastaan minkäänlainen kysymys Helsingissä."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Paavo Arhinmäki: "Välillä valitusprosessit ovat turhan hitaita, mutta pitää olla korkea kynnys puuttua demokratian ja oikeusvaltion kannalta keskeiseen oikeuteen valittaa tehdyistä päätöksistä."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Paavo Arhinmäki: "Tiukat autopaikkanormit ovat yksi asia, joka nostaa asumisen hintaa Helsingissä. Lisäksi monesti autopaikoista maksavat kaikki talon asukkaat, myös ne joilla ei ole autoa."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Paavo Arhinmäki: "Tämä on täysin absurdi kysymys/väittämä. Etusijalle pitää laittaa pääväylät, sekä kevyenliikenteen väylät että autotiet. Ensin pitää aurata ne, joita pitkin mennään töihin, päiväkotiin, kouluihin ja palveluihin. Ja kun ne ovat saatu hoidettua kaikilta, siirrytään sivukaduille. Näin toimitaan käsittääkseni nytkin. Ylipäätänsä ihan kaikkiin asioihin valtuutetuilla ei tarvitse olla mielipidettä tai asiantuntijuutta vaan se löytyy kaupungin työntekijöiltä."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Paavo Arhinmäki: "Helsingin kehittämisen pitää perustua joukkoliikenteelle. Joukkoliikenteen pitää olla luotettavaa, viihtyisää, nopeaa ja kohtuuhintaista. Tarvitaan lisää raideliikennettä, raitiovaunuverkkoa pitää esimerkiksi laajentaa. Kun joukkoliikenne on toimivaa, vähentää se myös yksityisautoilun tarvetta. Myös liityntäpysäköintiin tulee panostaa, jotta autolla ei tarvitse tulla keskustaan asti."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Paavo Arhinmäki: "Kirjat ovat kirjaston ydintoimintaa ja siitä pitää huolehtia jatkossakin. Samaan aikaan lähiökirjastot ovat monesti peruskoulun kanssa alueensa keskuksia. Ei tarvitse ajatella, että kirjaston ydintehtävän kanssa on ristiriidassa, jos kirjastoissa on mahdollisuus käyttää IT-palveluja ja saada niihin tukea, lainata kävelysauvoja tai liikuntavälineitä jne."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Paavo Arhinmäki: "Olen toiminut koko 20 vuotisen kunnallispoliittisen urani lähikoulujen puolesta ja ollut yhdessä vanhempien kanssa voittamassa monta kamppailua koulujen lakkauttamisia vastaan. Ei kouluverkkoa kuitenkaan voi tai kannata täysin sellaisenaan säilyttää. Voi olla perusteltuja syitä, miksi kouluja yhdistetään ja joitain kouluja suljetaan."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Paavo Arhinmäki: "On tärkeää huolehtia siitä, että jokainen Helsingin peruskoulu on erinomainen koulu. Tätä tukee se, että kaikissa kouluissa on oppilaita erilaisista taustoista. Poliitikkojen tehtävä on toimia koulujen eriytymistä vastaan. Voi olla perusteita hakeutua muuhun kuin omaan lähikouluun, esim. harvinainen kieli tai erikoispainotus. Mutta lähtökohtana pitäisi olla, että oma lähikoulu on lapselle se paras koulu."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Paavo Arhinmäki: "On hyvä, että rikotaan sukupuolittuneita jakoja yhteiskunnassa koulujen kautta. Ei tasa-arvo kuitenkaan etene itsestään sillä, että kaikki laitetaan samaan porukkaan. Liikunnassa ei ole välttämätöntä tarvetta jakaa ryhmiä tyttöihin ja poikiin. Kuitenkin kaikkien oppilaiden erilaisuus tulee huomioida ja tarvittaessa tehdä erilaisia jakoja, myös tyttöjä ja poikia."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Paavo Arhinmäki: "Luokkakokoja tulee pienentää, jakotunteja olla enemmän ja koululaisten erilaiset oppimistarpeet pitää pystyä huomioimaan yksilöllisesti. Jos esimerkiksi monella on kielellisiä vaikeuksia luokassa esim. toisen äidinkielen vuoksi, on hyvä ettei erityistä tukea tarvitsevia ole liikaa tai sitten luokassa on lisäresursseja. Tämän pitää koskea kaikkia, niin kantasuomalaisia kuin maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Pelkän taustan perusteella tehtävät rajoitukset eivät ole tarpeen tai hyväksyttäviä."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Paavo Arhinmäki: "Onneksi Helsingissä on punavihreä enemmistö ja meillä subjektiivista päivähoito-oikeutta ei rajattu eikä ryhmäkokoja kasvatettu vaikka maan hallitus molemmat ajoi läpi."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Paavo Arhinmäki: "Suomessa lapset osallistuvat ammattilaisten toteuttamaan varhaiskasvatukseen huomattavasti vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Toisaalta naisten työsskäyntiaste on matalampi. Feministi näkee näissä yhteyden ja se ei ole yksilön eikä yhteiskunnan kannalta hyvä asia. Siksi ei pidä erityisesti kannustaa äitejä (joista aivan valtaosa kotona lapsia hoitavista vanhemmista on) jäämään kotiin. Valtion tasolla pitää perhevapaita jakaa tasaisemmin vanhempien kesken. Se omalta osaltaan myös vastaa tähän."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Paavo Arhinmäki: "Julkisen puolen esisijainen tehtävä on tuottaa mahdollisimman hyviä palveluja, yksityisten yritysten ensisijainen tehtävä on tuottaa omistajilleen voittoa. Julkisia sote-palveluja ei pidä yksityistää tai yhtiöittää. Mutta julkisesti tuotettuja palveluja voidaan täydentää kolmannelta sektorilta tai yksityiseltä sektorilta."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Paavo Arhinmäki: "Helsinki on poistanut terveyskeskusmaksun. Muitakin maksuja voisi poistaa tai ainakin alentaa. Mutta esim. jonkinlaisen sakkomaksun käyttämättömistä ajoista säilyttäisin."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Paavo Arhinmäki: "Ei ole helsinkiläistenkään etu, jos ihmiset ovat pakotettuja muuttamaan suuriin keskuksiin. Helsingissä kärsimme aivan kohtuuttomista asumiskustannuksista ja esim. päiväkodit ovat monesti täynnä. Ihmisillä pitää olla oikeus ja mahdollisuus asua omalla kotiseudullaan. Mutta samaan aikaan globaali trendi on kaupungistuminen ja siksi Helsinki tulee kasvamaan eikä sitä vastaan kannata edes yrittää kamppailla."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Paavo Arhinmäki: "Tämän eteen olen tehnyt vuosia töitä ja ylpeänä äänestänyt eduskunnassa mm. tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Mutta miten tämä asia liittyy kuntavaaleihin?"

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Paavo Arhinmäki: "Vähän erikoinen kysymys Helsingin osalta, koska Helsingissä on ollut tähänkin asti vastaanottokeskuksia. Ylipäätänsä vastaanottokeskukset kannattaa perustaa paikkoihin, jossa turvapaikanhakijoille on mahdollista järjestää järkevää tekemistä ja toimintaa."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Paavo Arhinmäki: "Tiukemman kuri ei itsessään tee kouluista parempia vaan pienemmät luokkakoot, enemmän aikaan oppilaille, erityinen tuki sitä tarvitseville ja opettajille mahdollisuus kehittyä ja kouluttautua työnsä ohessa koko ajan."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Paavo Arhinmäki: "Minun arvoni politiikassa ovat oikeudenmukaisuus, solidaarisuus ja tasa-arvo. Jokaisella olisi syytä olla oikeus omaan kotiin. Politiikka ja uskontoa ei pidä koskaan sotkea keskenään. Olen hyvin isänmaallinen ihminen, mutta minulle isänmaallisuus on positiivista ylpeyttä omasta maastaan ja kansainvälisyyttä. Vaikka pidän kotia ja isänmaata tärkeänä, hyvin toisessa merkityksessä kuin tässä vanhassa konservatiivisessa iskulauseessa."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Paavo Arhinmäki: "Julkisen puolen esisijainen tehtävä on tuottaa mahdollisimman hyviä palveluja, yksityisten yritysten ensisijainen tehtävä on tuottaa omistajilleen voittoa. Julkisia sote-palveluja ei pidä yksityistää tai yhtiöittää. Mutta julkisesti tuotettuja palveluja voidaan täydentää kolmannelta sektorilta tai yksityiseltä sektorilta."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Paavo Arhinmäki: "Tämän vuoden alusta Suomen hallitus on laskenut suurituloisten veroja (itselläni verotus keveni kaksi prosenttiyksikköä) ja samaan aikaan leikannut mm. työttömyysturvaa, eläkkeitä, opintorahaa ja lapsilisiä. Voiko tämä olla oikein?"

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Paavo Arhinmäki: "Täysin älytön kysymys. Tähän on sisäänkirjoitettu arvolatautunut olettama, joka ei pidä paikkaansa. Jos katsoo varallisuuden keskittymistä maailmassa niin lahjakkuutta ja ahkeruutta suurempi selittäjä tuloeroille on esim. syntyminen oikeaan perheeseen. Varallisuus- ja tuloerot kasvavat kiihtyvää tahtia maailmassa. Kovalla työllä ja lahjakkuudella on oikeus menestyä ja tienata hyvin, ja progressiivisella verotuksella kerätään verotuloja hyvinvointivaltioon ja tasataan samalla tuloeroja."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Paavo Arhinmäki: "Nykyisen suuruinen työttömyys ja harmaaseen talouteen sekä veroparatiisikikkailuun menetettävät verotulot ovat pidemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Paavo Arhinmäki: "Talouskasvun ja työpaikkojen luomisen ei tarvitse olla ristiriidassa ympäristöasioiden kanssa. Itse asiassa ilmasto- ja ympäristöasioiden huomioimisen ja uusien ympäristöystävällisten tuotteiden ja tekniikoiden kehittäminen on kasvava ala ja luo työtä ja toimeentuloa Suomeen."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Paavo Arhinmäki: "Tulevat sukupolvet kiittävät meitä, kun säilytämme maapallon asuinkelpoisena myös heille."