Kuntavaalit 2017

Marcus Rantala
RKP
Helsinki
213 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 39
Koulutustaso valtiotieteiden maisteri
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsen. Osakas pohjoismaisessa konsulttiyrityksessä.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 2547 +761
  ennakkoon 1253  
  vaalipäivänä 1294  
Osuus kunnan äänistä 0.8%  
  ennakkoon 1.0%  
  vaalipäivänä 0.7%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marcus Rantala: "Moskeijan rahoitus pitää kuitenkin olla läpinäkyvää."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marcus Rantala: "Inhimillisistä syistä on tarjottava myös paperittomille perusterveydenhuoltoa, tarve korostuu kun on kyse lapsista ja raskaana olevista. Terveydenhuolto ehkäisee myös sairauksien leviämistä."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marcus Rantala: "Tarvitsemme monipuolista asuntokantaa, niin yksiöitä kuin perheasuntojakin."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marcus Rantala: "Kaupunkikulttuuria on kehitettävä avoimin mielin. Konsertit ja festivaalit kuuluvat elävään ja iloiseen kaupunkiin."

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marcus Rantala: "Elävä keskusta tarvitsee kivijalkapalveluita ja kävelykatuja. Keskustan henkilö- ja tavaraliikenne on turvattava. Jos autot saadaan maan alle, esimerkiksi rakentamalla keskustatunneli, niin kävelykeskustaa voidaan laajentaa."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marcus Rantala: "Helsingin toimintatapa mm. Östersundomissa on ollut hyvä. Siellä maanomistajien kanssa on löydetty yhteisymmärrys ja pakkolunastuksiin ei ole jouduttu."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marcus Rantala: "Tässä asiassa voisi sallia aluekohtaisia ratkaisuja ja poikkeuksia."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marcus Rantala: "Julkisen liikenteen sujuvuuden takaamiseksi on huolehdittava mm. pääväylien aurauksesta."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marcus Rantala: "Helsinki panostaa julkiseen liikenteeseen paljon ja liikennettä arvostetaan ja käytetään. Samalla on myös huolehdittava että muu liikenne myös sujuu."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marcus Rantala: "Kirjastojen on seurattava aikaa, mutta päätehtävä tulee edelleen olla sivistyksen ja kirjallisuuden edistäminen."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marcus Rantala: "Helsinki kasvaa ja tarvitsemme enemmän koulupaikkoja - ei vähemmän."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marcus Rantala: "Lähikouluperiaate on hyvä lähtökohta."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marcus Rantala: "Lasten tarpeet ja hyvinvointi pitää olla keskiössä."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marcus Rantala: "Nykyinen taso on kohtuullinen."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marcus Rantala: "Laaduntekijät ja kustannustehokkuus ratkaisevat. Palveluntuottajan muoto ei ole oleellinen."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marcus Rantala: "Pieni omavastuu on paikallaan. Jos asiakasmaksut poistettaisiin niin se vaikuttaisi vääjäämättä laatuun."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marcus Rantala: "Helsingin tulee kantaa vastuunsa tulevaisuudessa niin kuin tänäkin päivänä."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marcus Rantala: "Kouluissa tarvitaan selkeät rajat."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marcus Rantala: "On muitakin tärkeitä arvoja kuten suvaitsevaisuus, kansainvälisyys ja tasa-arvo."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marcus Rantala: "Laaduntekijät ja kustannustehokkuus ratkaisevat. Palveluntuottajan muoto ei ole oleellinen."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marcus Rantala: "Eläminen Helsingissä on jo tällä hetkellä kallista ja siksi veronkorotuksiin ei ole järkevää lähteä."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marcus Rantala: "Tuloerot eivät sinänsä ole ongelma, köyhyys on. Työllisyyden parantaminen on siksi avainasemassa."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marcus Rantala: "Avain kestävälle julksielle taloudelle on korkeampi työllisyysaste. Julkisen talouden pohjana ei voi olla kasvava velkataakka."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marcus Rantala: "Kestävä talouskasvu ja ympäristöstä huolehtiminen eivät ole ristiriidassa keskenään."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marcus Rantala: "Kestävä talouskasvu ja ympäristöstä huolehtiminen eivät ole ristiriidassa keskenään."