Kuntavaalit 2017

Wille Rydman
Kok
Helsinki
132 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 31
Koulutustaso Ylempi korkeakoulututkinto
Yhteystiedot  

Helsinkiläinen kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu. Tarkastuslautakunnan, Helsingin kaupunginorkesterin johtokunnan ja Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 3426 +1185
  ennakkoon 1255  
  vaalipäivänä 2171  
Osuus kunnan äänistä 1.1%  
  ennakkoon 1.0%  
  vaalipäivänä 1.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Wille Rydman: "Moskeijan rahoittajiksi on kaavailtu hyvin arveluttavia tahoja. Todennäköisesti suurmoskeijasta muodostuisi kohtaamispaikka radikaaleille islamisteille. Helsinkiin ei pidä rakentaa terroristihautomoita."

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Wille Rydman: "Laittomasti maassa oleskelevat ihmiset tulee palauttaa lähtömaihinsa."

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Wille Rydman: "Markkinataloudessa kannattaa rakentaa sitä, mille on kysyntää. Rakentamiseen liittyvää sääntelyä tulee keventää asteittain."

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Wille Rydman: "Kyllä elävään ja iloiseen kaupunkiin ääntä mahtuu."

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Wille Rydman: "Yritetään saada ensin edes nykyiset kävelykadut eläviksi. Liikenteen puurouttaminen ajokaistoja sulkemalla ei ole kenenkään etu."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Wille Rydman: "Helsingillä on kaavavarantoa varsin hyvin, eikä pakkolunastusten laajentamiseen ole tarvetta."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Wille Rydman: "Ei ole oikein, että muutama aktivisti voi hidastaa kaupungin kehittymistä jopa vuosilla."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Wille Rydman: "Normistoa voisi höllentää, muttei ehkä kokonaisuudessaan poistaa. On hyvä tiedostaa, että jos paikoitustilat jätetään rakentamisvaiheessa tekemättä, on niitä hankala enää jälkikäteen alueelle rakentaa."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Wille Rydman: "Ei tällainen vastakkainasettelu ole millään tavalla mielekäs."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Wille Rydman: "Molemmista on huolehdittava hyvin. Menestyvässä kaupungissa pystyy liikkumaan sujuvasti sekä julkisilla että omalla autolla."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Wille Rydman: "Pitää kyetä uudistumaan toiminnan varsinaista ydinsisältöä vaarantamatta."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Wille Rydman: "Kouluverkon pitää elää kaupunkikehityksen mukana. Jos oppilaiden määrä alueella vähenee, on järkevää karsia tilakustannuksia. Jos taas oppilaiden määrä alueella kasvaa, tarvitaan lisäkapasiteettia."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Wille Rydman: "Yhtään nykyistä enempää ei pidä rajoittaa. On hyvä, että lapselle voidaan osoittaa oma lähikoulu, mutta yhtä tärkeää on, että perheen niin halutessa lapsi voi hakea painotettuun opetukseen myös johonkin toiseen kouluun."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Wille Rydman: "Intimiteetin varmistamiseksi on hyvä, että liikuntatunnit ovat pääsääntöisesti eriytetyt tyttöjen ja poikien ryhmiin."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Wille Rydman: "Ylärajojen asetettaminen tarkoittaisi käytännössä sitä, että osa maahanmuuttajalapsista rajattaisiin lähikouluperiaatteen ulkopuolelle. Se ei ole oikea ratkaisu. Maahanmuuton määrää ylipäätään sitä vastoin tulee vähentää merkittävästi sosiaalisten ongelmien syntymisen estämiseksi."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Wille Rydman: "Jos toinen vanhemmista on kotona, pitäisi puolipäiväisen hoitopaikan olla riittävä vaihtoehto."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Wille Rydman: "Koti on hyvä paikka kasvaa, mutta hyvässä hoivassa lapset päiväkodissakin ovat."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Wille Rydman: "Olennaista on palvelun laatu ja kustannustehokkuus, ei se, mikä taho toimii tuottajana."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Wille Rydman: "Asiakasmaksut vähentävät aiheettomien käyntien määrää ja lyhentävät jonoja."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Wille Rydman: "Ei koko Suomi tälläkään hetkellä ole asuttu. Silti myös harvaanasuttujen alueiden sairaat ja vanhukset tulee kyetä hoitamaan."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Wille Rydman: "Adoptio-oikeuden olisin rajannut koskemaan vain heteropareja, mutta luulenpa, ettei kaupunginvaltuusto tule eduskunnan tekemää päätöstä kumoamaan."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Wille Rydman: "Vastaanottokeskusten määrää tulee päinvastoin vähentää ja perusteettomasti turvapaikkaa hakeneet lähettää nopeasti ja päättäväisesti takaisin lähtömaihinsa."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Wille Rydman: "Opettajilla pitää olla riittävät mahdollisuudet puuttua häiriökäyttäytymiseen."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Wille Rydman: "Aikaa kestäville arvoille on hyvä rakentaa."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Wille Rydman: "Ulkoistaminen ei ole itseisarvo - kuten ei ole julkinen palvelutuotantokaan. Pitää osata löytää ne ratkaisut, jotka kulloisessakin tapauksessa parhaiten palvelevat veronmaksajan intressejä."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Wille Rydman: "Liian korkea verotus karkottaa Suomesta osaajat, yritykset ja työpaikat."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Wille Rydman: "Ahkerat, yritteliäät ja luovat tekijät ovat menestyksensä ansainneet. Suomelle tekisi hyvää, jos oppisimme iloitsemaan toisten menestyksestä kadehtimisen sijaan. Samalla on tärkeää huolehtia, ettemme päästä syrjäytymisvaarassa olevia tippumaan yhteiskunnan ulkopuolelle."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Wille Rydman: "Julkinen sektori on paisunut kestämättömän suureksi. Isoja rakenteellisia uudistuksia tarvitaan. Ratkaisevinta julkisen talouden kestävyydelle on työllisyysasteen nosto."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Wille Rydman: "Kumpaakaan ei pidä asettaa kategorisesti toisensa edelle. Molemmat tulee huomioida ja tehdä kestävä kokonaisarvio."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Wille Rydman: "Jos hankkeen hyöty on vähäinen mutta ympäristöhaitta mittava, hankkeesta kannattaa luopua. Jos hankkeen hyöty on suuri mutta ympäristöhaitat vähäiset, hanke kannattaa toteuttaa."