Kuntavaalit 2017

Jaana Pelkonen
Kok
Helsinki
123 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Helsinki
Ikä 40
Koulutustaso VTM
Lasten lukumäärä 1
Yhteystiedot  

Olen Helsingissä koko aikuisikäni asunut, opiskellut ja työskennellyt Kokoomuksen toisen kauden kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu, yrittäjä ja mediatyöläinen. Olen perehtynyt ja aidosti kiinnostunut yhteisistä asioistamme. Olen mukana päätöksenteossa sydämellä, mutta en koskaan mutu-tuntumalla. Faktat ja päätösten vaikutukset täytyy olla tiedossa.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 6466 +3310
  ennakkoon 2229  
  vaalipäivänä 4237  
Osuus kunnan äänistä 2.0%  
  ennakkoon 1.8%  
  vaalipäivänä 2.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Helsinkiin voi rakentaa suurmoskeijan, jos siihen ei käytetä kaupungin tai valtion rahaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

2 / 30

Helsingin ei tule tarjota perusterveydenhoitoa kaupungissa oleville paperittomille siirtolaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

3 / 30

Yksiöitä pitäisi saada rakentaa ilman rajoitusta, eli vaatimuksesta rakentaa perheasuntoja pitäisi luopua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

4 / 30

Ulkoilmakonserteissa tulee saada soittaa musiikkia nykyistä myöhempään vaikka se aiheuttaa melua.

 • {{ answerChoices[option].text }}

5 / 30

Kävelykeskustaa tulee merkittävästi laajentaa poistamalla ajokaistoja keskeisiltä kaduilta.

 • {{ answerChoices[option].text }}

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Pelkonen: "Helsingissä on oltava sujuvaa liikkua ympäri vuoden niin omalla autolla, julkisilla, polkupyörällä kuin kävellenkin."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Pelkonen: "Nämä eivät ole joko-tai asioita. Molemmista huolehdittava."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Pelkonen: "Perheillä tulee olla valinnanvapaus sen suhteen, mihin kouluun lapsensa laittavat."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Pelkonen: "Myös maahanmuuttajilla on oikeus lähikouluun. Sen sijaan, että oppilaita pakkosiirretään koulusta toiseen, on resursseja kohdennettava riittävästi niitä tarvitseville kouluille ja oppilaille."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Pelkonen: "Kaikille on turvattava riittävät ja laadukkaat palvelut tulotasosta riippumatta. Se, kuka palveluita tuottaa, ei ole olennaisinta. Saatavuus ja tavoitettavuus tärkeää."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Pelkonen: "Kaupungistuminen on globaali trendi."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Pelkonen: "Yhteiskunta, joka kohtelee kansalaisiaan lain edessä eri tavoin riippuen heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan, ei ole kehittynyt yhteiskunta. Ihmisten juridisen tasa-arvon on oltava itsestäänselvyys."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Pelkonen: "Vastaanottokeskukset täytyy perustaa niille parhaiten sopivaan paikkaan."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Pelkonen: "Pelkkä kuri ei tee kouluista parempia paikkoja, mutta opettajilla on oltava riittävät mahdollisuudet puuttua häiriökäyttäytymiseen."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Pelkonen: "On tärkeää, että julkisen sektorin palvelutuotantoa avataan yksityiselle ja kolmannelle sektorille. Se lisää yrittäjyyttä, joustavuutta sekä monipuolistaa palveluja."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Pelkonen: "Suomen kokonaisveroaste on jo nyt maailman huippua. Korkea veroaste on yksi suurimmista kilpailukykyhaitoista. Veronkorotukset eivät ole oikea ratkaisu. Sen sijaan on eri toimintoja katsottava kriittisesti ja pohdittava, miten samat palvelut voitaisiin tuottaa nykyistä kustannustehokkaammin ja laadukkaammin. Kunnallisveroa tulee tilanteen niin salliessa alentaa."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jaana Pelkonen: "Kaiken liiketoiminnan täytyy olla kestävää."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}